W tym samym roku;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wydarzenia roku 1793

 

Data

Pomocniczy kod

Aktualne wydarzenie

   

Znalazłeś/aś bląd ? Chcesz coś dodać do tekstu?  Podziel się Swymi wiadomościami !

1793

 

W Bojanowie, ( obecnie w woj wielkopolskim ) wybudowano Starą Synagogę por lata 1857 oraz 1859

1793

 

W Pyzdrach, ( obecnie w woj wielkopolskim ) wybudowano Synagogę obecnie nie użytkowana

1793

 

Na 190 mieszkańców Łodzi 11 stanowią Żydzi

1793

 

Wybudowano pierwsze łazienki w Iwoniczu ( obecnie Iwonicz-Zdrój w powiecie krośnieńskim )

1793

 

W Lubniewicach (obecnie miasto w woj. lubuskim, w powiecie sulęcińskim ), przy wschodnim skraju jeziora Lubiąż wybudowano pałac w stylu neoklasycznym zwany " Starym zamkiem".

1793

 

Nekla ( obecnie miasto w woj. wielkopolskim, w powiecie wrzesińskim ), traci prawa miejskie – por lata 2000 oraz 1793

1793

 

Na rynku w Poznaniu spalono ostatnią w Europie czarownicę.

1793

 

Kazimierz Nestor Sapieha składa urząd generała artylerii litewskiej i wyjeżdża do Drezna przygotowując stamtąd powstanie kościuszkowskie

1793

 

Namalowanie obrazu “ Portret Stanisława Augusta z klepsydrą “.

1793

 

Brześć Kujawski znalazł się w zaborze pruskim por rok 1815

1793

 

Zabór pruski W wyniku drugiego zaboru Leszno wcielone do Prus

1793

 

Zabór rosyjski Włodzimierz Wołyński utracony w II rozbiorze Polski na rzecz Rosji ® por rok 1919

1793

 

Zabór pruski W wyniku II rozbioru Rzeczpospolitej miasto Konin znalazło się w zaborze pruskim

1793

 

Zmarł Kazimierz Nestor Sapieha ( siostrzeniec hetmana Franciszka Ksawerego Branickiego ), generał artylerii litewskiej, marszałek Sejmu Wielkiego ( obok Stanisława Małachowskiego ) por rok 1750

1793

 

Zabór rosyjski Miasto Równe przechodzi pod panowanie rosyjskie stając się miastem powiatowym

1793

 

Zabór rosyjski Winnica znalazła się w zaborze rosyjskim

1793

 

Regalia po zmarłym królu polskim Janie Kazimierzu znajdujące się w skarbcu opactwa Saint – Germain – des – Pres oddano do francuskiej mennicy państwowej na przetopienie.

1793 I

 

Prorosyjski Szymon Korwin Kossakowski protestuje na wkroczenie wojsk pruskich do Wielkopolski grożąc zwołaniem pospolitego ruszenia, co przeraziło nawet Rosjan

1793 I 23

 

Drugi rozbiór Rzeczpospolitej :
- Prusy zajmują województwo poznańskie, gnieźnieńskie, kaliskie, sieradzkie, inowrocławskie, brzesko-kujawskie, część rawskiego oraz miasta Gdańsk oraz Toruń,
- Rosja zajmuje część województwa wileńskiego oraz mińskiego,kijowskie, podolskie,bracławskie, wschodnią część wołyńskiego, brzesko-litewskiego oraz nowogródzkiego,
- Austria nie bierze tym razem udziału.

1793 I 23

 

Zabór pruski Po drugim rozbiorze Polski Łódź znalazła się w Prusach, liczyła wtedy 44 chałupy i 191 mkw

1793 I 23 - 1807

 

Nowo zagarnięte ziemie polskie ( np Będzin )  na Śląsku wchodzą w skład nowej pruskiej prowincji Nowy Śląsk zarządzanej przez Królewsko - Pruską Komisję Wojenno - Ekonomiczną z siedzibą we Wrocławiu)

1793 I 23

 

Prusy podpisały z Rosją porozumienie w sprawie drugiego rozbioru Polski

1793 I 23

 

Prusy i Rosja dokonały drugiego rozbioru Polski. Według pierwotnych planów Częstochowa miała pozostać na terytorium Rzeczypospolitej. Wbrew umowom pruski generał Mullendorf zajął Częstochowę i w marcu osadził swoje wojska na Jasnej Górze

1793 I 27

 

W Kargowej ( na Ziemi Lubuskiej ) polska kompania piechoty obsadziła ratusz miejski i otworzyła ogień do wkraczających do miasta Prusaków zbrojnie sprzeciwiając się zaborom

1793 II 28

 

Wojska pruskie stanęły pod wałami Jasnej Góry. Po kilku dniach oblężenia komendant twierdzy Wierzbowski przekazał fortecę zaborcom

1793 III 07

 

Sanktuarium jasnogórskie zostało zajęte przez wojska pruskie. Okupacja trwała do 19 listopada 1806 roku

1793 III 11

 

Prusy zajmują Gdansk por lata 1308, 1454, 1790, 01 IX 1939

1793 III 14

 

Zabór austriacki w Tarnowie urodził się Józef Zacharyasz Bem, przyszły generał por rok 1850

1793 IV 17 – 19

 

Bitwa o Warszawę z Rosjanami odparta przez Kościuszkę

1793 V

 

Sprzysiężenie Działyńskiego

1793 VI

 

Niemcy (Saksonia ) w Dreźnie, po krótkim pobycie we Francji, ponownie zatrzymał się Tadeusz Kościuszko tutaj opracował koncepcję organizacji powstania narodowego

1793 VI 17

 

Początek ostatniego sejmu I Rzeczypospolitej w Grodnie - por 15 IX 1793

1793 VI 17

 

Sejm w Grodnie :

- jest to ostatni sejm I Rzeczpospolitej

- obraduje pod laską marszałka Stanisława Kostki Bielińskiego

- z pewnymi oporami, ratyfikował układy rozbiorowe z Rosją oraz Prusami

1793 VI 17

 

Henryk Ludwik Buchholtz ( rezydent pruski w Warszawie w latach 1776 – 1789 i 1792 – 1794 ) oraz Jakub Jan Sievers ( ambasador rosyjski w Warszawie ) zmusili Sejm Rzeczypospolitej do przyjęcia II rozbioru Polski ! por rok 1773

1793 VI 17

 

Polska stała się krajem o powierzchni niewiele przekraczającej 200 tysięcy kilometrów kwadratowych, z liczbą ludności około 4 milionów

1793 VI 17 - XI 23

 

W Grodnie rozpoczął się sejm ratyfikujący drugi rozbiór Polski.
1. Przez cały miesiąc trwały pertraktacje, dotyczące przeniesienia Cudownego Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej, jako “Palladium narodowego”, które nie powinno pozostać w rękach protestanckich Prus
2. Ostatni Sejm Rzeczypospolitej szlacheckiej zwołany i obradujący pod terrorem wojsk carskich
3. Zatwierdził II rozbiór Polski 
4. Przywrócił on stary ustrój

1793 VI 20

 

Urodził się Aleksander Fredro, przyszly komediopisarz, żołnierz armii Księstwa Warszawskiego. "Śluby panieńskie", "Zemsta". Zmarł 1876

1793 VI 14

 

Joachim Litawor Chreptowicz otrzymał godność kanclerz wielkiego litewskiego

1793 VII 02

 

Porwanie kilku posłów z sejmu grodzieńskiego

1793 VIII 13

 

Franciszek Ksawery Branicki herbu Korczak rezygnuje ze swej buławy wielkiej koronnej por rok 1774

1793 VIII 17/18

 

Prusy Pożar niszczy zamek Czocha na Dolnym Śląsku por lata <1250 oraz 1525 Zamek wkrótce odbudowano por rok 1952

1793 VIII 25

 

Zabór pruski Do Skwierzyny ( obecnie w woj lubuskim ) wkroczyli Prusacy

1793 IX

 

Na krakowskim Podgórzu ma miejsce konspiracyjne spotkanie generała lejtnanta Tadeusza Kościuszki z przedstawicielami opozycji w Polsce Kościuszko stwierdził, iż przygotowania do powstania są słabo zaawansowane, a warunki wybuchu powstania jeszcze niezbyt sprzyjające i odroczył jego rozpoczęcie na czas bliżej nie określony

1793 IX 15

 

Ostatni Sejm I Rzeczypospolitej : - por 17 VI 1793
1. Rozwiązanie Konfederacji Targowickiej
2. Akceptacja II rozbioru Rzeczypospolitej
 

1793 X 28

 

Na Jasną Górę przybył król pruski Fryderyk Wilhelm II. Sanktuarium od kilku miesięcy znajdowało się na terenie zaboru pruskiego

1793 XI 23

 

W Godnie zakańcza swe obrady ostatni sejm I Rzeczpospolitej obradował od 17 VI 1793

1793 XII 30

 

Ambasadorem rosyjskim w Warszawie został mianowany Osip Igelstrom (1737-1817). 

 >1793

 

Zabór rosyjski Władze rosyjskie wypędziły Franciszkanów z Kamieńca Podolskiego do Gródka

1793 - 1816

 

Zabór pruski Płock staje się siedzibą władz kamery i regencji