W tym samym roku;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wydarzenia roku 1585

 

Data

Pomocniczy kod

Aktualne wydarzenie

   

Znalazłeś/aś bląd ? Chcesz coś dodać do tekstu?  Podziel się Swymi wiadomościami !

1585

 

Austria Cieszynie stanął kościół św. Trójcy

1585

 

Austria Zaraza zdziesiątkowała mieszkańców.Cieszyna

1585

 

Prusy Książęce Koło Wystruci (niem. Insterburg ) zmarł Marcin Kwiatkowski, polski pisarz reformacyjny, dworzanin króla Zygmunta Augusta, potem nauczyciel języka polskiego księcia Albrechta Fryderyka

1585

 

W Krakowie w drukarni Jana Januszkowskiego wydano pośmiertne wydanie zbiorowe dzieł Jana Kochanowskiego

1585

 

Francja W Lyonie wydano Słownik Języków Europejskich i to właśnie język polski jest jedynym reprezentantem grupy języków słowiańskich w kształcie dojrzałym

1585

 

Król Stefan Batory podczas obrad sejmu w odpowiedzi na kalumnie rzucane nań przez przedstawicieli rodu Zborowskich  ( por rok 1582) odpowiedział pozwaniem Krzysztofa Zborowskiego przed sąd sejmowy o zdradę stanu

1585

 

Nadano  przywileje dla cechu  kowali w Lublińcu

1585

 

Ormianie otrzymują zezwolenie na osiedlanie sie w nowy mieście Zamościu

1585 II 25

 

Zniesienie Statutów Karnkowskiego, przez Stefana Batorego, które ograniczały prawa Gdańska i gdańszczan. Wprowadzono podwojone doroczne opłaty palowego, aby miasto nie poniosło uszczerbku w dochodach. Miastu pozostawiono też swobodę zamykania portu i zrezygnowano z tworzenia floty kaperskiej (Abp. Karnkowski przewodniczył komisji sejmowej do spraw Gdańska, a Statuty regulowały m.in. zwierzchnie prawa Polski w Gdańsku).

1585 IV 09

 

Wizytator Apostolski ks. Stanisław Reszka w darze od ks. kardynała Bolognettiego przywiózł dla Jasnej Góry 732 sztuki kurdybanu do Kaplicy Cudownego Obrazu. Obicia te zmieniano stosownie do okresów roku liturgicznego

1585 IV 10

 

Z polecenia wizytatora apostolskiego ks. Stanisława Reszki przeniesiono wota z Cudownego Obrazu (przybijane nawet do lica) na odrębne tablice umieszczone z boku ołtarza. Od tego czasu zaniechano praktyki zawieszania wotów na samym Obrazie

1585 – 1587

 

Budowa przez Santi Gucciego zamku królewskiego w Łobzowie ( zamek nie zachował się ).

1585 – 1595

 

Budowa rezydencji biskupa Piotra Myszkowskiego w Książu Wielkim zwana Mirowem

1585 IV 11

 

Burmistrz i rajcy  Łodzi podejmują uchwałę o budowie ratusza i otwarciu szkoły

>1585

 

Wzniesienie kościoła ormiańskiego w Zamościu