W tym samym roku;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wydarzenia lat 1430 - 1439

 

Data

Pomocniczy kod

Aktualne wydarzenie

   

Znalazłeś/aś bląd ? Chcesz coś dodać do tekstu?  Podziel się Swymi wiadomościami !

1430

 

W granicach Polski znalazła się osada Row ( w przyszlości przemianowana na Bar przez królową Bonę Sforza ) → por lata 1434 – 1793

1430

 

Cesarz Zygmunt Luksemburczyk przesyła Witoldowi koronę. Z powodu śmierci Witolda do koronacji nie doszło

1430

 

Pierwsza wzmianka o Brańsku → por rok 1495

1430

 

Najazd Husytów na Jasną Górę, splądrowanie klasztoru i uszkodzenie obrazu Matki Bożej

1430

 

Miejscowość Zambrów otrzymała prawa miejskie → por rok 1423

1430

 

W Dubinkach na Litwie ufundowano kościół parafialny

1430

 

Król Władysław Jagiełło ostatecznie decyduje się na podpisanie przywileju dla szlachty o nietykalności osobistej bez wyroku sądowego → wydał je pod groźbą nieuzyskania sukcesjii dla swego syna Władysława ( późniejszego Władysława Warneńczyka )

1430

 

Po przyjęciu chrztu przez Żmudzinów, na Górze Krzyży, w pobliżu Szawli, na Litwie, została zbudowana kapliczka oraz postawiony wielki krzPo przyjęciu chrztu przez Żmudzinów, na Górze Krzyży, w pobliżu Szawli, na Litwie, została zbudowana kapliczka oraz postawiony wielki krzyż na górze ® symbol litewskiego trwania w katolicyźmie oraz litewskich dążeń niepodległościowych ® por rok 2002

1430

 

Zakoń Krzyżacki - stany pruskie złożyły propozycję utworzenia Rady Krajowej do zarządu państwem. W skład Rady miało by wejeść 6 dostojników krzyżackich, 6 przedstawicieli duchowieństwa niezakonnego, 6 rycerzy i 6 przedstawicieli miast wielki mistz odrzuca ową propozycję por rok 1432

1430

 

Osiek ( obecnie miasto w woj. świętokrzyskim, w powiecie staszowskim), otrzymuje prawa miejskie – por lata 1869 oraz 1994

1430

 

Zamek Grodziec na Dolnym Śląsku zostaje zdobyty przez husytów

1430

 

Zambrów otrzymuje prawa miejskie →por rok 1283

1430

 

Przyłączenie zachodniego Podola z Kamieńcem do Polski

<1430

 

Wzniesienie kościoła św. Jakuba w Nysie

1430 III 04

 

Przywilej jedlnieński króla Władysława Jagiełły ® wydany w Jedlni, wydany z powodu cofnięcia zgody szlachty na sukcesję syna Władysława Jagiełły :
- powtórzenie postanowień przywileju brzeskiego z 1425 roku,
wprowadzenie zasady zakazu więzienia szlachcica bez wyroku sądowego ( zasada neminem captivabimus ).

1430 IV 16

 

Husyci polsko-czescy najechali klasztor Paulinów na Jasnej Górze i posiekali otoczony kultem obraz Madonny
- stało sie to w Wielkim Tygodniu
- obraz Madonny wyrwany z ołtarza wyniesiony został przed kaplicę i porąbany szablami a na konec przebity mieczem
- husytom przewodził kniaź wołyński Fedor Ostrogski ( było też 2 szlachciców polskich )
- złupiono skarbiec

1430 IX 23

 

Biskup krakowski, kardynał Zbigniew Oleśnicki nadaje odpusty pielgrzymom, którzy przyczynią się do odnowienia i przyozdobienia jasnej Góry po tzw. "husyckim" napadzie   

1430 X 27

 

Wilno Śmierć Witolda,dożywotniego ( od 1401 roku ) wielkiego księcia litewskiego Witold, nie doczekał się koronacji na króla Litwy obiecywanej potajemnie przez przeciwników Jagiełły na tronie litewskim→ por 23 I 1429

1430 X 27

 

Z woli Władysława Jagiełły nowym wielkim księciem litewskim zostje jego brat, Świdrygiełło ® wielki sprzeciw możnowładztwa polskiego w odpowiedzi na złamanie jednego z punktów traktatu Unii Wileńsko-Radomskiej z 1401 roku.

1430 XI 19

 

Czechy Ponowne zajęcie Otmuchowa przez husytów pozostali w nim przez 5 lat do zapłacenia okupu przez miasto por 18 III 1428 oraz lata 1443 - 1444

1430 – 1432

 

Wielkim księciem litewskim zostaje Skirgiełło

1430 - 1795

 

Zambrów został siedzibą powiatu por lata 1955 – 1975 oraz 01 I 1999

1431

 

Pierwsz wzmianki o Zawierciu

1431

 

Włodzimierz Wołyński otrzymuje prawa miejskie ® por rok 1349

1431

 

Bp krakowski, Zbigniew Oleśnicki, podczas pobytu delegacji czeskiej w Krakowie obłożyl miasto interyktem por rok 1432

1431

 

Tomasz Strzępiński, przyszły bp krakowski, zdobywa tytuł doktora prawa kanonicznego w Akademii Krakowskiej

1431

 

Śmierć pierwszego rektora odnowionej Akademii Krakowskiej - Stanisława ze Skalbmierza

1431 lato

 

Krzyżacy uderzają na ziemię dobrzyńska i na Kujawy.

1431 lato

 

Wyprawa polska przeciwko wielkiemu księciu litewskiemu, Świdrygielle na Wołyń oraz nieudana próba zdobycia Łucka ® mała wojna domowa ( Polacy przeciwko Litwie ).

1431 VII

 

Potyczka polsko – litewska nad Styrem

1431 VI 19

 

Wielki książę litewski, Świdrygiełłó, dążąc do uzyskania większej niezalęzności dla Litwy, zawiera przymierze z Krzyżakami.

1431 IX 13

 

Zwycięska bitwa drobnego rycerstwa wielkopolskiego oraz chłopstwa przeciwko Krzyżakom pod wsią Dąbki na Kujawach

1432

 

Na zjezdzie w Sieradzu podjęto zobowiązanie, wybrania po śmierci Władysława Jagiełły królem Polski jego syna Władysława, zwanego później Warneńczykiem

1432

 

Oszmiany na Litwie stają się rezydencją książąt litewskich

1432

 

Bp krakowski, Zbigniew Oleśnicki, podczas pobytu delegacji czeskiej w Krakowie ponownie obłożyl miasto interyktem por rok 1431

1432

 

Zakoń Krzyżacki   Wielki mistrz Zakonu , Belitzer wychodzi z propozycją utworzenia Tajnej Rady - organu doradczego wielkiego mistrza. Propozycję wielkiego mistrza odrzucają miasta, a przyjmuje rycerstwo. Członkiem Tajnej Rady zostaje m.in. Jan Bażyński ( od 1454 pierwszy gubernator Prus Królewskich) por rok 1430

1432

 

Bitwa Zygmunta Kiejstutowicza ze Świdrygiełłą pod Oszmianami

1432 VII

 

Zawarcie w Pabianicach przymierza Polski z husyckimi taborytami wymierzonego przeciwko Krzyżakom

1432 VIII 31

 

Zamach na wielkiego księcia litewskiego, Świdrygiełłę, który zmuszony zostaje do ucieczki ® na tronie wielkoksiążęcym zasiadł brat Witolda, czyli Zygmunt Kiejstutowicz.

1432 VIII 31

 

Zygmunt Kiejstutowicz, brat Witolda, został wielkim księciem litewskim. → por lata 1430 – 1432, 20 III 1440

1432 X 15

 

Tak zwana Unia Grodzieńska - wielki książę litewski ® Zygmunt Kiejstutowicz, potwierdza wcielenie Litwy do Polski

1433

 

Katoliccy mieszczanie świdniccy i wrocławscy najechali na zamek Bolczów i po kilku dniach oblężenia zdobyli go i zniszczyli

1433

 

Czechy - Zawidów ( obecnie miasto i gmina w województwie dolnośląskim, w powiecie zgorzeleckim ), niszczy kolejny pożar

1433

 

Państwo Kościelne Delegatem prymasa Polski na synod w Bazylei jest Tomasz Strzępiński, przyszły bp krakowski

1433

 

Profesorem poezji rzymskiej na Akademii Krakowskiej zostaje Grzegorz z Sanoka, przyszły abp lwowski → por rok 1451 oraz 1477

1433

 

Pożar Połczyna

1433

 

Edykt króla Władysława Jagielły nakazujący  starostom królewskim egzekucję wyroków wydanych przez sądy kościelne

1433

 

Wyciszenie wystąpień husytów na terenie Śląska, trwających od 1428 roku, kierowanych przez Piotra Polaka

1433 I 09

 

Władysław Jagiełło wydaje przywilej krakowski, który jest rozszerzeniem przywileju z Jedlni z 1430 roku. Oba dokumenty głosiły zasadę nietykalności osobistej i majątkowej szlachty bez wyroku sądowego (neminem captivabimus nisi iure victum).

1433 I 09

 

Drugi przywilej krakowski króla Władysława Jagiełły ® wydany w Krakowie:
- potwierdzenie przywileju jedlnieńskiego z 1430 roku.

1433 V 06

 

Okolice Skwierzyny zostały najechane przez Krzyżaków

1433 V 13

 

Czechy → na rybnickim wzgórzu stoczona została zwycięska bitwa ze zwolennikami husytyzmu

1433 VI 07

 

Spod Skwierzyny i Santoka wyrusza husycka wyprawa na Krzyżaków

1433 VI-IX

 

Połączone siły taborytów oraz Polaków pustoszą terytorim państwa krzyżackiego na Pomorzu Gdańskim.

1433 XII 15

 

Rozejm polsko-krzyżacki zawarty w Łęczycy ® na 12 lat

1434

 

Kamieniec Podolski po raz 4-ty w rękach polskich → por lata 1352, 1395 – 1399, 1402 - 1411, VIII 1672

1434 I 06

 

Nadanie prawa miejskiego Nowogrodowi →  nadaje je książę mazowiecki Bolesław IV → por 12 II 1546

1434 II 26

 

Zakon Krzyżacki - Zjazd Stanów Pruskich w Kętrzynie

1434 II 27

 

Zygmunt Kiejstutowicz ( >1350 – 1440 ) w Grodnie odnowił zapisy złączenia i poddania Litwy Koronie.

1434 V 06

 

Przywilej księcia Zygmunta Kiejstutowicza, wielkiego księcia litewskiego, zrównujący w prawach Rusinów z Litwinami. Oznaczało to wprowadzenie prawa polskiego na Rusi Halickiej oraz na części ziem Podola ( zachodniej ) rozszerza krąg uprzywilejowanej części społeczeństwa Wielkiego Księstwa Litewskiego na rody ruskie, nie zniosi jednak ograniczeń w dostępie prawosławnych do kilku najważniejszych dostojeństw w państwie. Chodziło o godności wojewody oraz kasztelana wileńskiego i trockiego. Te najwyższe urzędy w państwie zapewniały dostęp do ścisłej rady hospodarskiej

1434 V 06

 

Zygmunt Kiejstutowicz ( >1350 – 1440 ) zrównał w prawach bojarów litewskich i ruskich

1434 VI 01

 

Na tronie polskim zasiada 10 letni syn Władysława Jagiełły – Władysław III ( nazwany później Warneńczykiem ) ® wobec jego niepełnoletności władzę sprawuje rada królewska.

1434 VI 01

 

Śmierć króla Władysława Jagiełły w Gródku Jagiellońskim ( obecnie Gorodok na Ukrainie ).

1434 VII 15

 

Władysław III ( zwany później Warneńczykiem ) zostaje koronowany na króla Polski

1434 VII 25

 

Koronacja Władysława Warneńczyka na króla Polski - Regencja biskupa krakowskiego Zbigniewa OleśnickiegoKoronacja odbyła się w Białogrodzie

1434 IX 01

 

Bitwa pod Wiłkomierzem na Litwie

1434 VIII 11/12

 

Czechy Hans Czirna zaprasza na swój zamek w Sokolcu na Dolnym Śląsku husyckich przywódców, między innymi księcia Biedżicha, po czym wydał ich w ręce wrocławskiego biskupa i świdnickich mieszczan. ( a sam w swoim czasie był husytą )

1434 – 1793

 

Bar stał się stolicą województwa podolskiego .. jako ważny ośrodek handlu z Krymem i Wołoszczyzną

>1434

 

Gasztołdowie założyli w Tykocinie cerkiew

~1435

 

Czechy → w Głogowie urodził się Kasper Elyan, znany drukarz → por 09 X 1475

1435

 

Brześć Kujawski miejscem rokowań polsko-krzyżackich → por rok 1288, 1311 oraz 1320

1435

 

Ponowienie przywileju miejskiego Płocka (prawo chełmińskie) przez księcia Władysława I → por rok 1237

1435

 

Urodził się Andrzej Boryszewski herbu Poraj, przyszły abp lwowski oraz przyszły prymas Polski w latach 1503 - 1510

1435

 

Władysław I, książę mazowiecki nadaje Płockowi pełne prawo chełmińskie → por rok 1237

1435

 

Miejscowość Wizna otrzymała prawa miejskie → por rok 1403

1435 VI 04

 

Specjalnie powołana komisja zbierała na Jasnej Górze zeznania od pielgrzymów o doznanych cudach i łaskach za przyczyną Matki Bożej Jasnogórskiej. Zeznania te (w liczbie około pięćdziesięciu) stanowią obecnie najstarszy dokument cudów i łask jasnogórskich

1435 IX 01

 

Klęska Świdrygiełły,byłego wielkiego księcia litewskiego ( do 31 VII 1432 ) w bitwie pod Wiłkomierzem ® Świdrygiełło był wspomagany przez posiłki krzyżackie w starciu z wojskami polsko-litewskimi.

1435 XII 31

 

Pokój z Krzyżakami w Brześciu Kujawskim – tzw pokój brzeski ®
- Powtórzenie postanowień pokoju melneńskiego z 1422 roku w sprawach terytorialnych,
- Zagwarantowanie swobody wymiany handlowej między krajami,
- Naruszenie pokoju przez Krzyżaków automatycznie zwalnia stany pruskie z obowiazku posłuszeństwa.
 - Krzyżacy zobowiązują się, że wobec Polski nie będą słuchać rozkazów cesarskich

1436

 

Powstanie wsi Wapowce koło Przemyśla

1436

 

Pierwsza historyczna wzmianka o wsi Rokszyce koło Przemyśla → por rok 1946

1436

 

Urodził się Jan Ostroróg,  w przyszlości autor lacinskiego traktatu o projekcie reformy państwa w duchu polityki świeckiej, propagującego miedzy innymi uniezależnienie się Polski od Rzymu por rok 1501

1436

 

Miejscowość Wąsocz otrzymała prawa miejskie

1436 III 27

 

Papież Eugeniusz IV wydał bullę, w której przypomniał o obowiązku noszenia białego habitu przez zakonników paulińskich, a także zabronił przechodzenia do innego zakonu

1436 VI 14

 

Fundacją króla Władysława Warneńczyka został założony klasztor pauliński w Brdowie

1436 - 1437

 

Państwo Krzyżackie księgi czynszowe z tego okresu wymieniają w północnym powiecie labiawskim (pol. Labiawa, niem. Labiau ) w Sambii polskie wioski: Bartusze, Krokowo (niem. Krokau), Pliki, Pierogi (niem. Pierragen), Popielki i Soberskie

1437

 

Pierwsze wzmianki o wsi Kupiatycze koło Przemyśla

1437

 

Jan Długosz zostaje kanonikiem krakowskim

1437

 

Śmierć biskupa poznańskiego oraz kanclerza, Stanisława Ciołka Ů por rok 1382

1437

 

Konfederacja Sieradzka przeciwko rządom biskupa Zbigniewa Oleśnickiego - por VII 1434

1437

 

Ugoda szlachty małopolskiej z klerem o płacenie dziesięciny

1437

 

Czechy - 1. Mikołaj III otrzymuje Karniów, Pszczynę, Mikołów, Rybnik i Wodzisław → por rok 1449
2.
Wacław panuje w Raciborzu

1437

 

Urodził się Włoch Filip Buonaccorsi 
- nazywając sie z grecka Kallimachem napisał po łacinie biografię św Grzegorza z Sanoka
- humanista pochodzenia włoskiego na dworze Kazimierza Jagiellończyka oraz Jana Olbrachta -por.rok 1496

1438 V 28

 

Drugi syn Władysława Jagiełły, Kazimierz Jagiellończyk, pretenduje do tronu czeskiego. Ů obwołany królem przez husytów 

1438

 

Konfederacja Korczyńska szlachty przeciwko regencji Zbigniewa Oleśnickiego - por rok 1437

1438

 

Krzemieniec otrzymuje prawo magdeburskie

1438

 

Zjazd piotrkowski szlachty uznaje króla Polski Władysława Warneńczyka pełnoletnim - por VII 1434

1438

 

Koniec wojny domowej na Litwie - por lata 1698 - 1700

1438

 

Zamek w Czarnym Borze na Dolnym śląsku zostaje zdobyty i zniszczony przez oddział wojsk wrocławskich wrogich husytom por rok 1755

1438

 

Zawiązanie z inspiracji kardynała Zbigniewa Oleśnickiego konfederacji antyhusyckiej w Nowym Korczynie

1438 V 29

 

Kazimierz Jagiellończyk obwołany królem Czech przez ugrupowania husyckie na zjeździe w Mielniku

1438 IX

 

Wyprawa króla Władysława III Warneńczyka do Czech przeciwko Habsburgom celem zabezpieczenia tronu dla Kazimierza Jagiellończyka ( jego rodzonego brata ), dociera tylko do Śląska

1438 IX 08

 

Król Władysław Jagiellończyk zwołał do Częstochowy pospolite ruszenie, by spod “świętego Miejsca” udać się na pomoc swemu bratu Kazimierzowi w objęciu tronu czeskiego

1439

 

Władysław Warneńczyk, wraz z bratem Kazimierzem zawarli w Bieczu układ z zakonem Joannitów

1439

 

Lokacja miejscowości o nazwie Nowe Sioło → przyszły galicyjski Bursztyn por rok 1802

1439 V 03

 

Zawiązanie z inspiracji Spytka z Melsztyna konfederacji prohusyckiej w Nowym Mieście Korczynie.

1439 V 04

 

Bitwa pod Grotnikami, w której wojska prohusyckie pod wodzą Spytka z Melsztyna ( wywodzących się ze szlachty, chłopów oraz mieszczan ), zostają rozbite przez wojska antyhusyckie pod wodzą kardynała Oleśnickiego.

1439 IX 23

 

Biskup krakowski ks. kardynał Zbigniew Oleśnicki nadał odpust pielgrzymom którzy przyczynili się do odnowienia i przyozdobienia Jasnej Góry po tzw. napadzie husyckim

1439 – 1839

 

Parafia farna w Leżajsku z 1400 roku zarządzana jest przez bożogrobców z Miechowa sprowadzonych przez Macieja herbu Janina, biskupa przemyskiego