W tym samym roku;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wydarzenia roku 1898

 

Data

Pomocniczy kod

Aktualne wydarzenie

   

Znalazłeś/aś bląd ? Chcesz coś dodać do tekstu?  Podziel się Swymi wiadomościami !

1898

 

Zabór rosyjski W Jabłonie powstał Oddział Balonowy Warszawskiego Rejonu Fortecznego

1898

 

Rosja - W Eupatorii na Krymie urodziła się Zofia Pogorzelska, w przyszłości znana jako Zula Pogorzelska, znana aktorka oraz śpiewaczka por 10 II 1936

1898

 

Palestyna tu osiedla się pierwsza grupa polskich żydów z Tarnowa zakładają oni osadę o nazwie Mahanaim

1898

 

Zabór rosyjski Wybudowanie nieistniejącej już ortodoksyjnej Synagogi w Rozprzy ( obecnie w woj łódzkim ) spalona we IX 1939

1898

 

Kanada tu umiera zany architect, Kazimierz Gzowski por 1813, 1841, 1859, 1889 - 1891

1898

 

Zabór rosyjski Uruchomiono kolejkę wąskotorową łączącą Tarczyn z Grójcem i Warszawą

1898

 

Niemcy W Katowicach powstaje Oddział Banku Ludowego z Bytomia

1898

 

Niemcy Królewska Huta( czyli dzisiejszy Chorzów)  zostaje wydzielona z powiatu bytomskiego i staje się samodzielnym powiatem miejskim stając się pierwszą tego typu jednostką administracyjną na Górnym Śląsku

1898

 

Niemcy Królewska Huta( czyli dzisiejszego  Chorzowa) , otrzymuje pierwszą elektryczną linię tramwajową ( dotychczas był tylko tramwaj konny i parowy) biegnącą przez Dąb do Katowic

1898

 

Zabór rosyjski Powstanie pomnika Adama Mickiewicza w Warszawie ( w setną rocznicę urodzin wieszcza ) dłuta Cypriana Godebskiego

1898

 

Niemcy W Legnicy   ruszyły pierwsze tramwaje por rok 1968

1898

 

Austro-Węgry ( zabór austriacki )  Pogrom Żydów we Frysztaku, zgnieciony przez Austriaków

1898

 

Zabór rosyjski W Będzinie  założono żeński 7-klasowy zakład naukowy o profilu filologicznym Jadwigi Krzymowskiej

1898

 

Zabór niemiecki Poznań Na trasy tramwaju konnego wyruszyły pierwsze tramwaje elektryczne

1898

 

Austro-Węgry ( zabór austriacki )   Powstanie Szkoły Rolniczej w Suchodole

1898

 

Austro-Węgry ( zabór austriacki )  Andriej Szeptyckij został mianowany unickim biskupem stanisławowskim por rok 1900

1898

 

Zabór rosyjski Po latach starań w Białymstoku, uzyskano zgodę władz carskich na dobudówkę do istniejącego kościoła ( gdyż budowanie nowych było wtedy zakazane ) por rok 1903

1898

 

Niemcy W Gliwicach pojawiły się tramwaje elektryczne

1898

 

Niemcy W Bytomiu pojawiły się tramwaje elektryczne

1898

 

Zabór niemiecki W Poznaniu pojawiły się tramwaje elektryczne

1898

 

Austro-Węgry ( zabór austriacki )  Na łamach krakowskiego „Życia” ukazał sie cykl artykułów Artura Górskiego pt „Młoda Polska”

1898

 

Niemcy W Wałbrzychu ruszyły pierwsze tramwaje por rok 1966

1898

 

Niemcy We Frankfurcie nad Odrą ( tj w Słubicach) pojawiły się tramwaje elektryczne

1898

 

Niemcy W Słubicach ruszyły pierwsze tramwaje por rok 1945

1898

 

USA tutaj powstał Sejm Związku Polek w Ameryce Północnej por VIII 2003

1898

 

Zabór rosyjski Kazimierz Prószyński , znany inżynier mechanik, skonstruował urządzenie do przesyłania obrazów na odległość, zwane telefotem. - por 04 IV 1875, 1895, 1907 oraz 13 III 1945

1898

 

Austro-Węgry ( zabór austriacki ) Ukazuje się tom poezji Jana Kasprowicza pt „Krzak dzikiej róży”

1898

 

Zabór rosyjski ukazuje się “Ziemia obiecana “ Stanisława Reymonta.

1898

 

Austro-Węgry ( zabór austriacki )  W Podhajcach wystawiono pomnik Adama Mickiewicza . z napisem: “Adamowi Mickiewiczowi wielkiemu wieszczowi mieszkańcy Podhajec”.

1898

 

Zabór rosyjski ukazała się powieść Adolfa Dygasińskiego „Zając”

1898 II 22

 

Austro-Węgry ( zabór austriacki )  W Krakowie ur. się Karol Bunsch, prawnik , tłumacz oraz pisarz ( „ Dzikowy skarb „ - 1945 , „ Bezkrólewie „ - 1979 ) - por 30 XI 1987

1898 IV

 

Zabór rosyjski W Łodzi nastąpiło otwarcie największego w Polsce żydowskiego Domu Przedpogrzebowego (powierzchnia zabudowy 850 m˛) wzniesionego wg projektu A. Zeligsona

1898 VI 01

 

Niemcy - Uruchomienie kolei wąskotorowej z Różanki do Trzebnicy por 5 X 1898

1898 VI 22

 

Zabór niemiecki w Inowroclawiu urodził się Zenon Kosidowski, pisarz. Zmarł 14 IX 1978

1898 VI 26

 

Austro-Węgry ( zabór austriacki )  Odsłonięto pomnik Adama Mickiewicza na Rynku Głównym w Krakowie. Projekt wykonał Teodor Rygier

1898 VII 18

 

Austro-Węgry ( zabór austriacki )  w Sorożce koło miasta Skole ( niedaleko od Lwowa ), urodziła się Beata Obertyńska, poetka, powieściopisarka. Zmarła 21 V1980

1898 VII 29

 

Austro-Węgry ( zabór austriacki )  w Rymanowie koło Krosna urodził się Isidor Isaac Rabi, fizyk amerykański, urodzony w Polsce. Nobel 1944.   por rok 1899,  11 I 1988

1898 VIII 10

 

Rosja   w Okuniewie koło Witebska urodził się Tadeusz Dołęga Mostowicz, pisarz (m.in. Kariera Nikodema Dyzmy, Znachor, Profesor Wilczur) por 20 IX 1939

1898 VII 14

 

Rosja - W Petersburgu ogłoszono zarządzenie, uznające wszystkich grekokatolików na ziemiach pod zaborem rosyjskim za wyznawców prawosławia. Podstawą zarządzenia był akt zniesienia Unii ukazem carskim  - por rok 1875 

1898 VIII 15

 

Zabór rosyjski w Żmerynce na Podolu urodził się  Jan Wiktor Lesman ( znany w przyszłości jako Jan Brzechwa )   poeta i pisarz, jeden z najpopularniejszych autorów książek dla dzieci- twórca takich utworów jak "Tańcowała igła z nitką", "Przygody Pchły Szachrajki" czy "Kaczka Dziwaczka"- por 02 VII 1966

1898 VIII 22

 

Zabór rosyjski w Daugadzie koło Wiłkomierza na Litwie urodził się Henryk Łowmiański, historyk, członek Polskiej Akademii Umiejętności i Polskiej Akademii Nauk, zajmował się wczesną historią państwa polskiego (m.in. Studia nad początkami społeczeństwa i państwa litewskiego i Początki Polski) por 04 IX 1984

1898 VIII 11

 

Austro-Węgry w Austrii Dolnej urodziła się hrabina Karolina Maria Adelajda Franciszka Ksawera Małgorzata Edina Lanckorońska, przyszły znany historyk sztuki por 25 VIII 2002

1898 X 05

 

Niemcy - Uruchomienie odcinka kolei wąskotorowej z Trzebnicy do Prusic por 5 I 1899

1898 X 17

 

Madagaskar O. Jan Beyzym, jezuita wyjechał na Madagaskar, aby pełnić służbę Bożą wśród ludzi dotkniętych trądem. W daleką podróż zabrał ze sobą kopię Cudownego Obrazu Matki Jasnogórskiej

1898 XI 12

 

Austro-Węgry ( zabór austriacki )  w Gręboszowie urodził się Henryk Sucharski, przyszły bohater z Westerplatte por 03 XII 1938, 30 VII 1946

1898 XI 12

 

Austro-Węgry ( zabór austriacki )  W Bartucicach koło Bochni urodził się Leopold Okulicki, przyszły i ostatni komendant główny AK por 24 XII 1946

 1898 XI 28

 

Austro-Węgry  Powstaje, istniejący do dzisiaj , chór Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Ustroniu

1898 XII 01

 

Austro-Węgry ( zabór austriacki )  w Krakowie urodziła się Muszka Żelska (wł. Maria Marcjanna Zgorzelska) zam. Gierasieńska, aktorka teatralna. por 1976

1898 XII

 

Zabór rosyjski Rosyjski minister spraw wewnętrznych zatwierdza Ustawę normalną straży ogniowych w Królestwie Polskim, zgodnie z którą straże ochotnicze moga być tworzone nie tylko w miastach, ale i w osadach

1898 XII 02

 

Austro-Węgry ( zabór austriacki ) w 50-tą rocznicę panowania cesarza Franciszka Józefa I ludność Tarnowa ufundowała pozłacaną koronę, którą umieszczono na iglicy wieży katedralnej

1898 XII 12

 

Niemcy  otwarta została linia kolejowej Reda-Puck por rok 1903

1898 XII 21

 

Zabór rosyjski W Warszawie urodził się Konstanty Rokossowski, przyszły marszałek Polski ( i ZSRR ) por 03 VIII 1969

1898 XII 23

 

Zabór rosyjski W Lodzi uruchomiono tramwaje elektryczne, pierwsze w Królestwie Polskim

1898 XII 24

 

Zabór rosyjski Odsłonięcie Pomnika Adama Mickiewicza w Warszawie w 100-lecie urodzin

1898 – 1903

 

Zabór rosyjski Rosjanie wybudowali w Wilnie szpital więzienny