W tym samym roku;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wydarzenia roku 1883

 

Data

Pomocniczy kod

Aktualne wydarzenie

   

Znalazłeś/aś bląd ? Chcesz coś dodać do tekstu?  Podziel się Swymi wiadomościami !

<1883

 

Irak Karol Brzozowski, polski pisarz na emigracji, zakłada w Feredżacie wzorcowe  gospodarstwa rolne

1883

 

Zabór austriacki Powstała komedia Michała Bałuckiego „ Sąsiedzi – Dom otwarty” por 1889

1883

 

Niemcy We Friedlandzie  (Korfantów w obecnym w powiecie nyskim ) oddano nowy cmentarz ewangelicki

1883

 

Zabór rosyjski Tereny należące wcześniej do spółki udziałowej pod nazwą "Folwark i cegielnia wójtostwa Marki" zakupili pochodzący z przemysłowego miasta Bradford angielscy przedsiębiorcy - bracia Edward, Alfred i John Briggs – por rok 1884

1883

 

Rosja car zwalnia abpa warszawskiego, Felińskiego, z wygnania ów osiada w Galicji w Dźwiniaczce por 17 IX 1895

1883

 

Austro-Węgry ( zabór austriacki ) Bronisław Lachowicz wydaje rozprawe „O składnikach galicyjskiego oleju skalnego”   por 25 II 1903

1883

 

Zabór rosyjski  Feliksa Magdalena Kozłowska wstępuje do bezhabitowego zakonu  w Zakroczymiu przyjmując imię  Maria Franciszka por 25 V 1862

1883 VII 28

 

Austro-Węgry ( zabór austriacki )  w Krakowie zmarł Władysław Ludwik Anczyc,  znany autor utworów scenicznych na „Emigracja chłopska” por 12 XII 1823

1883

 

Zabór austriacki Jacek Malczewski maluje obraz „Śmierć Ellenai”

1883

 

Austro-Węgry ( zabór austriacki ) Skroplenie azotu oraz tlenu przez Zygmunta Wróblewskiego oraz Karola Olszewskiego

1883

 

Zabór rosyjski na łamach warszawskiego dziennika „Słowo” ukazała się pierwsza część Trylogii ® “Ogniem i mieczem “ autorstwa Henryka Sienkiewicza.

1883

 

Zabór rosyjski Uruchomienie łódzkiej sieci telefonicznej dla 100 abonentów

1883

 

Niemcy Rozporządzenie mające na celu usunięcie j. polskiego z nauki religii w tych szkołach gdzie według sprawozdań inspektorów szkolnych, dzieci polskie dostatecznie opanowały j. niemiecki

1883

 

Niemcy Zastosowanie pierwszej elektrycznej lokomotywy kopalnianej na Górnym Śląsku.

1883

 

Zabór rosyjski ukazała się  wybitna nowela Henryka Sienkiewicza „Sachem”

1883

 

Austro-Węgry ( zabór austriacki ) W Przemyślu urodził się Maksymilian Rose, przyszły świetny neurolog, związany z pośmiertnymi badaniami mózgu Marszałka Piłsudskiego por rok 1908 i 30 XI 1937

1883

 

Zabór rosyjski Założenie Banku Włościańskiego w zaborze rosyjskim

1883

 

Niemcy Pierwszy numer czasopisma "Mazur"  

1883

 

Zabór rosyjski Ukazały się „Grzechy dziecinstwa” Bolesława Prusa

1883

 

Rzym Artur hrabia Potocki oraz Jan Matejko ofiarowują papieżowi Leonowi XIII obraz „Sobieski pod Wiedniem” w zbiorach Muzeum Watykańskiego

1883

 

Zabór rosyjski Krzemieniec zamieszkuje 11 039 mieszkańców - por rok 1860 ( 10 % szlachty )

1883

 

Austro-Węgry ( zabór austriacki )  w Gliniku powstała Fabryka Maszyn i Narzędzi Wiertniczych – do odwiertów roponośnych

1883

 

Zabór rosyjski Szczebrzeszyński katolicki kościół św Trójcy zostaje przejęty na cerkiew a sistry Szarytki usunięte

1883

 

Austro-Węgry ( zabór austriacki ) Abp Felinski wraca z 20-letniego wygnania do Rosji - nie mógł wrócić do swojej archidiecezji i osiedlił się w Galicji - por VI 1863

1883

 

Zabór rosyjski Nadanie praw miejskich Baranowiczom w rejonie Nowogródka ® por rok <1939

1883 I 13

 

Zabór rosyjski W pożarze cyrku w Berdyczowie zginęło ponad 400 osób

1883 I 18

 

Zabor rosyjski w Poniewieżu na Litwie urodził się Zdzisław Antoni Ludkiewicz, profesor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, działacz polityczny. Zmarł 18 VII 1942

1883 II 01

 

Zabór rosyjski Henryk Sienkiewicz informuje w liście  Stanisława Smolkę, redaktora "Czasu" i profesora Uniwersytetu Jagiellońskiego, że rozpoczął pisanie powieści pt. "Wilcze gniazdo". (Tytuł zmieni sie później na "Ogniem i mieczem") 

1883 IV 26

 

Zabór rosyjski W Warszawie umiera Napoleon Orda, znany rysownik i malarz, również pianista i kompozytor por II 1807

1883 V 02

 

tego dnia w krakowskim Czasie i warszawskim Słowie rozpoczęto druk w odcinkach powieści Henryka Sienkiewicza Ogniem i mieczem

1883 V 23

 

Francja - W Ivry w Paruzu umiera Cyprian Kamil Norwid, poeta, prozaik, dramaturg (m.in. Promethidion, Bema pamięci żałobny rapsod, Fortepian Chopina), malarz i rzeźbiarz

1883 VII 03

 

Urodził się Alfred Korzybski (Habdank Kobrzyski), polski filozof. Zmarł 1959

1883 VII 28

 

Austro-Węgry ( zabór austriacki )  w Krakowie zmarł Władysław Ludwik Anczyc, pseudonim Kazimierz Góralczyk, autor licznych pieśni i utworów patriotycznych, które wydawał we własnej drukarni - por 12 XII  1823, 1875, 1876, 1881

1883 IX 02

 

Austro-Wegry W miejscowości Prerov na Morawach urodził się Rudolf Weigel, biolog, pogromca duru brzusznego, do 1946 r. najgroźniejszej choroby zakaźnej naszej strefy. Zmarł w 1957 r., pochowany został w Kwaterze Zasłużonych na cmentarzu Rakowickim

1883 IX 06

 

Austro-Węgry ( zabór austriacki )  obchodzono w Krakowie uroczyście dwusetną rocznicę odsieczy wiedeńskiej. W sukiennicach otwarto Muzeum Narodowe, a na Błoniach odbył się wielki zjazd ludowy. Powstało trzecie w mieście gimnazjum, tym razem imienia króla Jana III Sobieskiego.

1883 IX 13

 

Zabór rosyjski w Warszawie urodził się August Zaleski, przyszły prezydent Polski na Uchodźctwie - por 07 IV 1972

1883 IX 28

 

Zabór rosyjski ma miejsce aresztowanie Ludwika Waryńskiego

1883 XII 24

 

Austro-Węgry ( zabór austriacki ) W Zubonicach Starych kolo Tarnowa urodzil sie Stefan Jaracz, aktor polski.  - por 20 VIII 1945

1883 XI 14 – 1894 XI

 

Niemcy W północnych Prusach Wschodnich ( w Tylży ), Jan Karol Sembrzycki (1856-1919), działacz mazurski, badacz dziejów i folkloru Mazur redaguje polski tygodnik "Mazur", który był następnie drukowany w Ostródzie na Mazurach

1883 – 1888

 

Zabór rosyjski Powstała „Trylogia” Henryka Sienkiewicza

1883 -1895

 

Austro-Węgry ( zabór austriacki ) Hrabia Stanisław Marcin Badeni posłem na Sejm Krajowy Galicji - por rok 1899