W tym samym roku;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wydarzenia roku 1865

 

Data

Pomocniczy kod

Aktualne wydarzenie

   

Znalazłeś/aś bląd ? Chcesz coś dodać do tekstu?  Podziel się Swymi wiadomościami !

1865

 

Turcja W uznaniu zasług pułk dragonów osmańskich sformowany z inicjatywy Sadyka Paszy Czaykowskiego ( wyłącznie z Polaków ) został wcielony do gwardii cesarskiej i oddelegowany do Libanu . Pierwszym dowódcą "pułku polskiego" w liczbie około 3000 był Stefan Gościmiński (Toufan Bey); jego następcą zaś Ludwik Sas Monasterski (Lufti Bey).

1865

 

Prusy tu mieszka 1.532 mln Polaków

1865

 

Zabór austriacki Powstała destylarnia ropy w Chorkówce po pożarze rafinerii w Polance

1865

 

Austria Uwolnienie z twierdzy Josephstadt  generała Mariana Antoniego Melchiora Langiewicza więziono go w  twierdzy przez 2 lata por 19 III 1863, 11 III 1863, 10 V 1887

> 1865

 

Szwajcaria tu na jakiś czas osiada w Solurze ( Solothurn ) gen Marian Antoni Melchior Langiewicz, były dyktator Powstania Styczniowego por 19 III 1863, 11 III 1863, 19 III 1863, 1865

1865

 

Austria Reforma administracyjna :
1. Powołanie do istnienia gmin oraz powiatów
por rok 1867
2. W samej Galicji Zachodniej powołano 68 powiatów ( np czchowski, brzeski, wojnicki )
3.
Pozostawiono jeszcze jednostki nadrzędne tj cyrkuły por rok 1867

1865

 

Zabór austriacki do Galicji z Wiednia powraca Artur Grottger, znany artysta malarz por 4 VII 1868

1865

 

Urodził się Kazimierz Gorzycki, przyszły historyk i autor dzieł historycznych por rok 1912

1865

 

Zabór rosyjski  Amnestia w zaborze rosyjskim

1865

 

Zabór austriacki Wawelski Dzwon Zygmunta otrzymał nowe „serce” por 05 IV 2001

1865

 

Zabór rosyjski  Carat usuwa dominikanów z Sandomierza

1865

 

Zabór rosyjski  Po stłumieniu powstania styczniowego w twierdzy Zamość więziony był ostatni dowódca powstańczy ks. Stanisław Brzóska

1865

 

Zabór austriacki Zygmunt Gorazdowski, przyszły święty, przerywa studia prawnicze i wstępuje do Wyższego Seminarium Duchownego we Lwowie   por 01 XI 1845 , 25 VII 1871, 01 I 1920

1865

 

Zabór rosyjski  Budowa linii kolejowej z Łodzi do Koluszek, dająca  połączenie z linią Warszawsko-Wiedeńską

1865

 

Prusy Mikołów otrzymał gazownię

1865 IV 21

 

Zabór rosyjski  w Warszawie urodził się Stanisław Gall, właściwie Stanisław Gała, w przyszłości pierwszy biskup polowy II RP por 11 IX 1942

1865

 

Prusy Miasto Szczecin otrzymało wodociągi miejskie

1865

 

Zabór austriacki Odwołanie stanu wyjątkowego w Galicji, wprowadzonego w 1864 roku

1865

 

Prusy Pierwszy konwertor Bessemera do wytwarzania stali na ziemiach polskich, został zainstalowany w Królewskiej Hucie ( obecnie Chorzów ) na Górnym Śląsku.

1865

 

Zabór austriacki W Krakowie zostaje utworzona pierwsza w Galicji Ochotnicza Straż Pożarna

1865

 

Zabór rosyjski  Powstaje opera “Straszny dwór” autorstwa Stanisława Moniuszki.

1865 I 15

 

Marceli Godlewski, ksiądz, działacz społeczny, twórca związków zawodowych. Zmarł 1945.

1865 II 12

 

Zabór austriacki w Ludźmierzu koło Nowego Targu urodzil się Kazimierz Przerwa – Tetmajer, przyszły poeta okresu Młodej Polski por 18 I 1940

1865 II 17

 

Zabór rosyjski  Na stokach Cytadeli warszawskiej stracono Aleksandra Waszkowskiego – ostatniego naczelnika Warszawy por II 1863

1865 III 17

 

Zabór rosyjski  W Telszach na Żmudzi, w rodzinie powstańca styczniowego urodził się Gabriel Narutowicz por czerwiec 1922

1865 IV

 

Zabór pruski władze pruskie wtoczyły w Wystruci proces przeciwko spiskowcy powstańczemu Jancewiczowi, jego trzem współtowarzyszom oraz oskarżonym o współpracę z nimi kilkunastoma osobami por XI 1864 oraz IV 1863

1865 IV 15

 

Zabór austriacki W Krakowie urodziła się wybitna malarka Olga Boznańska Studiowała w Monachium. Od 1889 r. zamieszkała w Paryżu. Debiutowała w Krakowie w 1886 r. Ponad 80% jej twórczości stanowiły portrety por 26 X 1940

1865 V

 

Zabór rosyjski  W Sokołowie Podlaskim stracono ostatnich powstańców ks. St. Brzóskę i Franciszka Wilczyńskiego

1865 V 23

 

Zabór rosyjski  Na rynku w Sokołowie Podlaskim z wyroku władz rosyjskich zostali powieszeni ksiądz Stanisław Brzóska i Franciszek Wilczyński-  ostatni partyzanci w Powstaniu Styczniowym - por 22 II 1863

1865 V 25

 

Zabór rosyjski  W Sokalu urodził się Władysław Bandurski, przyszły biskup katolicki por 06 III 1932

1865 VII 29

 

Zabór austriacki w Przyłbicach urodził się Andrzej Szeptycki, właściwie Roman Aleksander Maria Szeptycki, hrabia. Rodzony brat generała SM Szeptyckiego. por rok 1888, 01 XI 1944

1865 VIII 07

 

Zabór rosyjski  W Ciężkowiczkach koło Radomska urodził się o. Augustyn Jędrzejczyk, artysta malarz, twórca wielu kopii Cudownego Obrazu Matki Bożej

1865 IX 06

 

Zabór rosyjski  Rosjanie zakazują używania łacińskich liter w języku litewskim oficjalnie zaczęto używania cyrylicy lecz aż do 1904 roku w nielegalnym obiegu były druki w „starym” systemie

1865 IX 11

 

Prusy Katowice uzyskują prawa miejskie

1865 IX 13

 

Zabór rosyjski  władze rosyjskie wprowadziły na Litwie zakaz druku czcionką łacińską książek w języku żmudzkim i litewskim

1865 IX 22

 

Władysław Jabłonowski, krytyk, publicysta, polityk, współzałożyciel Ligi Narodowej. Zmarł 1956

1865 IX 28

 

Zabór rosyjski  W Warszawie odbyła się prapremiera „Strasznego dworu” Stanisława Moniuszki, zakończona wielką manifestacją patriotyczną

 1865 X 17

 

Zabór rosyjski  W Nieświeżu urodził się Lucjan Żeligowski, przyszły generał broni por X 1920

1865 XI 19

 

Zabór rosyjski  Połączenie kolejowe Koluszek z Łodzią Fabryczną (Droga Żelazna Fabryczno-Łódzka)

1865 XI 20

 

Zabór austriacki zniesienie stanu wyjątkowgo w Galicji por I 1864

 1865 XII 17

 

Zabór rosyjski  Towarzystwo Rosyjskich Dróg Żelaznych uruchamia pierwszą w Polsce linię tramwajową – linię konną, łączącą warszawskie dworce kolejowe Wiedeński z Petersburskim ( obecnie Wileński ) rozpiętość szyn wynosiła 1525 mm por >1880

1865 – 1868

 

Prusy W Pyskowicach powstał kościół cmentarny Świętego Stanisława