W tym samym roku;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wydarzenia roku 1864

 

Data

Pomocniczy kod

Aktualne wydarzenie

   

Znalazłeś/aś bląd ? Chcesz coś dodać do tekstu?  Podziel się Swymi wiadomościami !

1864

 

Zabór austriacki Powstała powieść Michała Bałuckiego „ Przebudzenie” por rok 1866

1864

 

Zabór pruski w tzw „procesie berlińskim” uniewinniono z braku jednoznacznych dowodów Maksymiliana Jackowskiego, który w 1863 roku  został komisarzem cywilnym na powiat średzki odpowiadającym za organizację pomocy dla powstańców styczniowych por lata 1861, 14 I 1905

1864

 

Zabór rosyjski Powstaje ochotnicza straż ogniowa w Kaliszu

1864

 

Prusy W Seitenbergu ( obecnie Stronie Śląskie miasto w woj. dolnośląskim, w powiecie kłodzkim ) powstaje Huta Szkła Kryształowego "Violetta"

1864

 

Prusy Wprowadzenie oświetlenia gazowego w Bielawie na Dolnym Śląsku

1864

 

Zabór rosyjski Wąchock ( obecnie miasto w woj. świętokrzyskim, w powiecie starachowickim ) traci prawa miejskie – por lata 1454 oraz 1994

1864

 

Zabór austriacki W Rabce powstaje pierwszy Zakład Kąpielowo-Leczniczy

1864

 

Prusy Gdańsk otrzymał nowoczesny system kanalizacji miejskiej

1864

 

Zabór austriacki Na łamach lwowskiego „Dziennika Literackiego” debiutuje Michał Bałucki

1864

 

Prusy W Stroniu Śląskim zbudowano hutę szkła

1864

 

Zabór rosyjski  Zniesiono zgromadzenie zakonne bernardynów oraz pijarów

1864 I 24

 

Zabór pruski w Rokitnicy pod Brodnicą urodził się Andrzej Niemojewski, przyszły poeta por rok 1891 i 03 XI 1921

1864

 

Zabór rosyjski Powstaje baptystyczny zbór w Kicinie por 04 VIII 1861 i 1866

1864

 

Zabór rosyjski  Niepiekło (ob. część Łagiszy) wchodzi w skład nowo wyodrębnionej w pow. olkuskim tzw. Gminy Osad Górniczych z siedzibą w Dąbrowie (od 1909 r. w gminie Dąbrowa Górnicza)

1864

 

Zabór rosyjski  W Warszawie  mieszkało 72 800 Żydów (32,7%), było 17 banków żydowskich (na 20), a 30% zatrudnionych w handlu - to Żydzi por lata 1527, 1768 oraz 1795

1864

 

P Zabór rosyjski  owstaje browar w Ciechanowie

1864

 

Zabór austriacki Początek stanu wyjątkowego w Galicji ® trwał do 1865 roku

1864

 

Zabór rosyjski  Suraż traci prawa miejskie uzyskane w 1440 roku por rok 1923

1864

 

Zabór rosyjski Stanisław Moniuszko obejmuje stanowisko wykładowcy w Instytucie Muzycznym w Warszawie por rok 1837 – 1840, 1858

1864

 

Zabór austriacki Oficjalne otwarcie uzdrowiska wód leczniczych w Rabce ® budował je właściciel Rabki ® Julian Zubrzycki ® por lata 1794, 1855, 1887

1864

 

Zabór rosyjski  Na terenie Krolestwa Polskiego nakazano właścicielom ziemskim, podejrzanym o sprzyjanie Powstaniu Styczniowemu, sprzedać swe majątki Rosjanom w ciągu 2 lat !

1864

 

Zabór rosyjski  Likwidacja większości klasztorów w Królestwie Polskim

1864

 

Zabór rosyjski  Po Powstaniu Styczniowym Rosjanie skasowali prowincję pijarską na terenie Królestwa Polskiego- por rok1662

1864

 

Prusy Chojnice uzyskują połączenie telegraficzne ze Szczecinem

1864

 

Zabór rosyjski  Wprowadzenie reformy szkolnictwa w Królestwie Polskim obliczonej na szybką rusyfikację społeczeństwa polskiego

1864 I 29

 

Zabór rosyjski  Władze carskie dokonały pierwszej rewizji w jasnogórskim klasztorze nie oszczędzając nawet podziemnych grobowców

1864 I 29

 

Zabór rosyjski pojmany zostaje Józef Toczyski, rewolucjonista, stracony razem z Romualdem Trauguttem por 29 I 1864,

1864 II 10

 

Zabór rosyjski  Pojmany zostaje Konstanty Kalinowski, jeden z ostatnich powstańców na Litwie por10  III 1864

1864 II 18

 

Zabór rosyjski  We Lwowie urodził się Bolesław Twardowski, przyszły łaciński abp lwowski por 22 XI 1944

1864 II 20

 

Zabór rosyjski  Rozbicie  pod Opatowem oddziałów powstańczych Apolinarego Kurowskiego i Józefa Hanke-Bosaka przez Rosjan przesądziło o losach powstania styczniowego - por 11 III 1863

1864 II 29

 

Zabór rosyjski  Władze carskie dokonały powtórnej rewizji w klasztorze jasnogórskim

1864 III 02

 

Zabór rosyjski  Carski ukaz uwłaszczeniowy w Królestwie Polskim Ogłoszenie ukazów cara Aleksandra II o uwłaszczeniu chłopów i wprowadzeniu samorządów gminnych w Królestwie Polskim; ich celem było odciągnięcie warstwy chłopskiej od udziału w powstaniu styczniowym

1864 III 02

 

Zabór rosyjski  Reforma cara Aleksandra II Romanowa dla Polski w jej wyniku wielcy obszarnicy  otrzymali na wlasność ziemię

1864 III 10

 

Zabór rosyjski  Konstanty Kalinowski, jeden z ostatnich powstańców na Litwie, zostaje powieszony w Wilnie por 10 II 1864

1864 III 21

 

Zabór rosyjski  Nieudana bitwa Polaków z Rosjanami pod Maruszowem

1864 IV 11

 

Zabór rosyjski  Aresztowanie przywódcy Powstania Styczniowego, Romualda Traugutta przez Rosjan ® por 5 sierpnia 1864

1864 IV 12

 

Zabór rosyjski  Dyktaturę obejmuje Aleksander Waszkowski

1864 VI 13

 

Francja w Paryżu zmarł Henryk Dembiński, polski generał i uczestnik Powstania Listopadowego por 16 I 1791

1864 IV 28

 

Zabór rosyjski likwidacja klasztoru o. Marianów w Puszczy Mariańskiej. Zakonników przewieziono do klasztoru w Mariampolu na Litwie. Dobra klasztorne zostały przejęte przez władze carskie por rok 1677

1864 V

 

Zabór pruski Do Wystruci (niem. Insterburg ) przybywa Józef Jacewicz, który objejmuje kierownictwo miejscowej organizacji powstańczej, zajmującej się przerzutem członków organizacji augustowskiej do Prus oraz zbieraniem wszelkich informacji o toczącym się powstaniu por XI 1864 oraz IV 1863

1864 VII 25

 

 Zabór austriacki W Zydaczowie urodzil sie Józef Teofil Teodorowicz, przyszły abp lwowski obrządku ormianskiego – por 04 XII 1938

1864 VIII 05

 

Zabór rosyjski Stracenie przywódców Powstania Styczniowego Byli nimi

- Romuald Traugutt,

- Józef Toczyski 1828, 29 I 1864

- Jan Jeziorański,

- Romuald Żuliński i

- Rfał Krajewski

1864 VIII 05

 

Zabór rosyjski  Na stokach warszawskiej cytadeli poniósł śmierć dyktator powstania styczniowego - Romuald Traugutt. Przywódcy powstania za swoją Patronkę i Królową obrali Matkę Bożą Jasnogórską

1864 VIII 09

 

Zabór rosyjski  We wsi Kamionek pod Warszawą, urodził się jako trzeci z kolei syn brukarza Walentego i Józefy z Lenarskich urodził się Roman Dmowski, późniejszy wybitny polityk polski i działacz niepodległościowy, organizator obozu narodowego. Zmarł 1939

1864 IX 11

 

Zabór rosyjski  Reskrypt cesarski polecił zreorganizować Szkołę Główną w Warszawie na Uniwersytet Warszawski na prawach normalnego uniwersytetu cesarskiego rosyjskiego

1864 X 14

 

Zabór rosyjski w Starawczynie koło Kielc urodził się Stefan Żeromski, pisarz por 20 XI 1925

1864 XI 01

 

Rosja Do Tomska przyjechała rodzina Witkiewiczów, wraz z małym Stanisławem Witkiewiczem

1864 XI

 

Zabór pruski władze pruskie wykryły organizację powstańczą w Wystruci (niem. Insterburg ) 1865 IV

1864 XI 08

 

Zabór rosyjski  Car Aleksander II wydał ukaz o kasacie zakonów w całym Królestwie Polskim. Jasna Góra została zaliczona do tzw. “klasztorów etatowych”, które skazane były na wegetację, powolne wymieranie i zagładę życia zakonnego. Oto niektóre przepisy ukazu: "art. 219: Śluby uroczyste, aby były ważne, powinny być składane w obecności przedstawicieli biskupa i dwóch przedstawicieli gubernatora"; art. 220: "W klasztorze nie wolno urządzać studiów, seminariów, szkół początkowych"; art. 215-218: "O przyjmowaniu kandydatów po ukończeniu 24. lat życia decyduje władza świecka: gubernator i minister spraw wewnętrznych; śluby wieczyste można składać dopiero po ukończeniu 30. roku życia."

1864 XI 22

 

Zabór rosyjski  Otwarcie w Warszawie pierwszego stałego, żelaznego  Mostu im. Stanisława Kierbedzia (obecnie Most Śląsko-Dąbrowski).

1864 XI 27

 

Zabór rosyjski  Na mocy dekretu cara Aleksandra II dokonującego kasaty zakonów - na Jasną Górę zwieziono paulinów ze wszystkich klasztorów położonych na terenie Królestwa Kongresowego. Kleryków i nowicjuszy odesłano do domu. Zlikwidowano aptekę klasztorną i drukarnię jasnogórską. Zniesiono zarząd klasztorny i prowincjalny, ustanawiając dla Jasnej Góry jako “klasztoru etatowego” przeora - prepozyta

1864 XII

 

Zabór rosyjski  Marsz wojsk polskich na Opatów

1864 XII 19

 

Zabór rosyjski  Aresztowanie Aleksandra Waszkowskiego, ostatniego dyktatora powstania styczniowego (stracony 17 II 1865)

1864-1867

 

Zabór austriacki W Drohobyczu pobiera nauki w szkole prowadzonej przez Bazylianów ® Ivan Franko ® późniejszy słynny ukraiński pisarz I poeta ® por lata 1867-1875