W tym samym roku;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wydarzenia roku 1863

 

Data

Pomocniczy kod

Aktualne wydarzenie

   

Znalazłeś/aś bląd ? Chcesz coś dodać do tekstu?  Podziel się Swymi wiadomościami !

1863

 

Zabór pruski Maksymilian Jackowski został komisarzem cywilnym na powiat średzki odpowiadającym za organizację pomocy dla powstańców styczniowych por lata 1861, 1864, 15 I 1905

1863

 

Zabór rosyjski Konfiskata przez władze carskie reszty dóbr kościelnych klasztor jasnogórski był jedynym czynnym klasztorem na terenie całego cesarstwa !!!

1863

 

Zabór rosyjski Początek rusyfikacji szkolnictwa w Królestwie.® por rok 1868

1863

 

Zabór rosyjski w Warszawie urodzil się Antoni Lange, przyszły poeta por 17 III 1929

1863

 

Prusy  Budowa gazowni we wsi Katowice por 11 IX 1865

1863

 

Zabor rosyjski Rosjanie zlikwidowali założony rok wcześniej Instytut Politechniczny i Rolniczo – Leśny w Puławach por rok 1869

1863

 

Szwajcaria Tutaj Gottfried Keller organizuje pomoc dla Powstania Styczniowego w Polsce por >1863

1863

 

Powstaje cykl rysunków A.Grottgera pt. “Polonia”.

1863

 

Zabor rosyjski Bitwa powstańców z wojskami rosyjskimi pod Siemiatyczami

1863

 

Zabor rosyjski Zasław zostaje przejęty przez skarb Rosji

1863

 

Zabor rosyjski Władysław Ludwik Anczyc zkłada w Warszawie czasopismo „Wędrowiec” por 28 VII 1883, 12 XII 1823

1863

 

Zabor rosyjski Aby zachować zamek w Radomiu od ostatecznej rozbiórki przekazano go w wieczystą dzierżawę Kościołowi Katolickiemu, z przeznaczeniem na czasową rezydencję biskupów sandomierskich

1863

 

Zabor rosyjski Rafal Kalinowski objął stanowisko naczelnika litewskiego Wydziału Wojny  w Powstaniu. Aresztowany i skazany na karę śmierci zamienioną na dziesięć lat katorgi - por lata 1874, 1877, 1882, 1983, 1991 

1863

 

Zabor rosyjski Zesłanie na Syberię biskupa wileńskiego Krasinskiego oraz arcybiskupa warszawskiego ® Felińskiego ® por rok 1818 oraz 1831

1863

 

Francja Siatka szpiegowska  „hrabiego Alfreda Potockiego”  ( szpiega na usługach Rosji) w Krakowie zdołała dostarczyć mu do Paryża „papier firmowy” powstańczego Rządu Narodowego. na tym właśnie papierze napisał on  list do rosyjskiego emigranta, Aleksandra Hercena, by ten, jako Rosjanin, nie ważył się współpracować z polskim powstaniem !!!

List z takim samym nagłówkiem, informującym  o wykluczeniu członków rosyjskiej rewolucyjnej „Ziemli i Woli” z polskiej akcji powstańczej wysłał do rosyjskiego emigranta Michała Bakunina !!1

1863

 

Zabor rosyjski W okolicy Hajnówki mają miejsce walki w czasie powstania styczniowego

1863 I

 

Zabor rosyjski Gen. Marian Langiewicz przeprowadził w mieście Wąchock ( obecnie miasto w woj. świętokrzyskim, w powiecie starachowickim ) koncentrację 1400 powstańców, którzy mieli iść na Warszawę

1863  I

 

Zabor rosyjski Opanowanie Będzina  na kilka dni przez siły powstańcze

1863 I 09

 

Zabor rosyjski Marian Antoni Melchior Langiewicz, przyszly generał i  jeden z przywodcow Powstania Styczniowego, zostaje mianowany pułkownikiem województwa sandomierskiego por 22 I 1863, 05 viii 1827

* Cel zgrupowanie wojska polskiego w Górach Świetokrzyskich aby następnie uderzyć na Warszawę

1863 I 14

 

Zabor rosyjski Branka w Królestwie Polskim. Aleksander Wielkopolski przeprowadził nagły pobór do armii carskiej wśród młodzieży nastawionej patriotycznie, w celu rozbicia spisku i przeszkodzeniu w wybuchu powstania

1863 I 14/15

 

Zabor rosyjski Carska Branka ( czyli pobór do wojska) przyspiesza wybuch powstania zwanego później styczniowym - staje sie to na rozkaz Aleksandra Wielopolskiego - Miało to zapobiec wybuchowi powstania

1863 I 15

 

Zabor rosyjski Komitet Centralny ustalił wybuch powstania styczniowego na dzień 22 stycznia - ma to miejsce na potajemnym zebraniu w domu parafialnym przy kościele św. Aleksandra w Warszawie

1863 I 19

 

Zabor rosyjski Ludwik Mierosławski mianowany dyktatorem powstania styczniowego

1863 I 22

 

Zabor rosyjski Tymczasowy Rząd Narodowy ogłasza manifest do narodu Wybuch Powstania Styczniowego →→ por 14/15 I 1863

1863 I 22

 

Zabor rosyjski Uwłaszczenie chłopów w Królestwie Polskim przez powstańczy Tymczasowy Rząd Narodowy.

1863 I 22

 

Zabor rosyjski Wybuch Powstania Styczniowego w Królestwie oraz na Litwie.® zapoczątkowany przez czerwonych ® por 19 marca 1863.

1863 I 22

 

Zabor rosyjski Komitet Centralny Narodowy przed wybuchem powstania styczniowego ogłosił Matkę Bożą Jasnogórską swoją Królową.

1863 I 22

 

Zabor rosyjski Marian Antoni Melchior Langiewicz, przyszly generał i  jeden z przywodcow Powstania Styczniowego, obejmuje dowództwo sił

1863 I 22

 

Zabor rosyjski Zwycięskie dla Polaków walki z Rosjanami pod :

- Szysłowcem

- Jedlnią

- Bodzentynem

* Polakami dowodzi Marian Antoni Melchior Langiewicz, przyszly generał i  jeden z przywodcow Powstania Styczniowego

 

 

Zabór rosyjski Zwycięska dla Polaków walka o Węgrów oczyszczono miasto z Rosjan por 03 II 1863

1863 I 23

 

Zabor rosyjski W lasach między Kraśnikiem a Janowem zebrało się ponad 400 Powstańców por IV 1863

>1863 I 23

 

Zabor rosyjski Nieudanu atak polski na oddział kozacki w Janowie ( oddział polski rozproszył się )

1863 II

 

Zabor rosyjski Waszkowski Aleksander, działacz niepodległościowy a czasie powstania styczniowego 1863 ostatni naczelnik Warszawy, wykradł z Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu mapy sztabowe Królestwa Polskiego, które przekazał powstańcom. Nakłonił kasjerów tej samej Komisji do wydania kasy głównej Królestwa Polskiego władzom powstańczym.

1863 II 08

 

Rosja W Petersburgu podpisano Konwencję Alvenslebena :
- nazwa od pruskiego generała
- przewiduje ona wspóldzialanie prusko-rosyjskie celem uśmierzenia Powstania Styczniowego

1863 II 11

 

Zabor rosyjski Bitwa pod Słupią :

- walki polsko-rosyjskie

- zwycięzają Polacy zdobyto tysiąc karabinów oraz 8 dział

- Polakami dowodzi Marian Antoni Melchior Langiewicz, przyszly generał i  jeden z przywodcow Powstania Styczniowego

1863 II 15

 

Zabor rosyjski Gen. Ludwik Mierosławski przybywa na Kujawy

1863 II 15

 

Zabor rosyjski Potyczka Polaków z Rosjanami pod Złoczowem wśród poległuch znalazł się Aleksander Hauke

1863 II 17

 

Zabor rosyjski Bitwa pod Miechowem

1863 II 19

 

Zabor rosyjski Bitwa pod Krzywosądem

1863 II 21

 

Zabor rosyjski Bitwa pod Nową Wsią, ucieczka  Ludwika Mierosławskiego

1863 II 22

 

Zabor rosyjski Ksiądz Stanisław Brzóska zorganizował atak na Łuków. Był dowódcą ostatniego oddziału powstańczego, działającego aż do maja 1865 r. - por 23 V 1865

1863 II 24

 

Zabor rosyjski Najkrwawsza bitwa powstania styczniowego - bitwa pod Małogoszczem

- walki polsko-rosyjskie

- przeważają siły Rosjan

- zwycięstwo Polaków przy minimalnych stratach 2 armaty oraz 300 poległych

- Polakami dowodzi Marian Antoni Melchior Langiewicz, przyszly generał

-  Rzeka Łosośna uzyskała odtąd nazwę Wierna Rzeka, stając się tytułową bohaterką powieści Stefana Żeromskiego

1863 III

 

Zabor rosyjski Krasnystaw rozstrzelanie przywódcy miejscowych oddziałów powstańczych - Mikołaja Nieczaja

1863 III 03

 

Zabor rosyjski W bitwie pod Skałą poniósł śmierć Andriej Potiebnia, rosyjski oficer, walczący w polskim oddziale powstańczym

1863 III 04

 

Zabor rosyjski Powstańcy walczą z wojskiem rosyjskim pod Pieskową Skałą - W bitwie  poniósł śmierć Andriej Potiebnia, rosyjski oficer, walczący w polskim oddziale powstańczym

1863 III 09

 

Zabor rosyjski Myszyniec  - bitwa oddziałów Kurpiowskich pod dowódctwem Z.Padlewskiego z oddziałami armi rosyjskiej, bitwa zakończona zwycięstwem dla Polaków

1863 III 11

 

Zabor rosyjski Marian Antoni Melchior Langiewicz, ogłasza się dyktatorem Powstania Styczniowego.® por 17 października 1863 oraz rok 1887

1863 III 17

 

Bitwa pod Chrobrzem

-          walki polsko-rosyjskie

-          Polacy odrzucili siły rosyjskie torując sobie drogę na Kielce

1863 III 18

 

Zabor rosyjski Bitwa pod Grochowiskami

- walki polsko-rosyjskie

- zwycięstwo Polaków

- po stronie polskiej walczy Adam Chmielowski … znany w przyszłości jako brat Albert

- Rosjanie wycofują się w stronę Pinczowa

1863 III 19

 

Zabor rosyjski Marian Antoni Melchior Langiewicz składa dyktaturę i przedostaje się do Galicji por >1863 III 19

1863 III 19

 

Zabor rosyjski Biali ( por grudzień 1861 ) przyłączają się do Powstania Styczniowego

>1863 III 19

 

Zabór austriacki aresztowanie w Tarnowie byłego dyktatora Powstania Styczniowego Mariana Antoniego Melchiora Langiewicza uwięziono go w  twierdzy Josephstadt por 19 III 1863, 11 III 1863, 1865, 10 V 1887

1863 III 24

 

Zabor rosyjski W Krasnobrodzie ( obecnie miasto w województwie lubelskim, nad Wieprzem ), miała miejsce bitwa oddziałów Marcina Borelowskiego z wojskiem carskim

1863 IV

 

Zabór pruski   Organizacja powstańcza w Wystruci (niem. Insterburg ) wysłała przez Gołdap do Augustowa 450 sztuk broni palnej

1863 IV

 

Zabor rosyjski Ponowne sformowanie się oddziału polskich Powstańców  (lasach między Kraśnikiem a Janowem ) oraz przyłączenie do formacji Czerwińskiego por 23 I 1863

1863 IV 12

 

Zabor rosyjski W pojedynku ginie Stefan Bobrowski, przywódca powstania styczniowego

1863 IV 13

 

Zabor rosyjski Obietnica amnestii dla powstańców

1863 IV 17

 

Wielka Brytania, Austria i Francja skierowały noty protestacyjne do rządu rosyjskiego, żądając zmiany polityki wobec Królestwa Polskiego. Rząd carski odrzucił wszelkie sugestie państw protestujących

1863 IV 23

 

Zabor rosyjski Pod Józefowem odbyła się bitwa, podczas której zginął poeta Mieczysław Romanowski

1863 V

 

Zabor rosyjski Zwycięstwa polskie w potyczkach pod Herbami i Stolinem

1863 V 10

 

Zabor rosyjski Komitet Centralny ogłasza się Rządem Narodowym ® początek tajnego państwa polskiego.

1863 IV 12

 

Prusy w lesie łaszczyńskim koło Rawicza ginie w pojedynku Stefan Bobrowski, przywodca powstania styczniowego

1863 V 15

 

Zabor rosyjski Rozstrzelano powstańczego naczelnika województwa płockiego, generała Zygmunta Padlewskiego

1863 V 23

 

Francja Książę Władysław Czartoryski, syn Adama, został mianowany głównym agentem Rządu Narodowego we Francji, Wielkiej Brytanii, Włoszech i Francji

1863 VI

 

Francja W Paryżu wybucha wielki skandal dowiedziano się o szpiegowskiej antypolskiej działalności „Hrabiego Alfreda Potockiego” z francuską policją hrabia opuszcza Paryż i ucieka do Londynu por rok 1871

1863 VI 14

 

Zabór rosyjski Metropolita warszawski Zygmunt Szczęsny Feliński. zostaje zesłany do Jarosławia n. Wołgą- Nominację na arcybiskupa warszawskiego otrzymał w lutym 1862, w miesiącach poprzedzających wybuch powstania styczniowego. Próbował nie dopuścić do rozlewu krwi, a równocześnie występował przeciw prześladowaniu rodaków przez władze rosyjskie - por 17 IX 1895 oraz 1883

1863 VI 22

 

Zabor rosyjski Rząd Narodowy (powstańczy) wydaje dekret polecający zamknięcie ruchu kolejowego, jako chwilowo szkodliwego dla sprawy oswobodzenia ojczyzny (albowiem Rosjanie koleją przywozili do Królestwa wojsko i sprzęt wojenny).

1863 VI 29

 

Zabor rosyjski Wilno - tutaj został stracony Zygmunt Sierakowski, swego czasu oficer armii rosyjskiej, w Powstaniu Styczniowym dowódca na Żmudzi, naczelnik wojenny połnocnej Litwy i Białorusi

1863 VI 29

 

Zabór austriacki w Osieczanach w powiecie myślenickim urodził się Paweł Sobolewski-Cyrus, przyszły generał w wojsku austriackim a następnie w polskim por 1917, XI 1918, 1923, 08 X 1930

1863 VII 02

 

Zabor rosyjski Bitwa pod Radziwiłłowem

1863 VII 13

 

 Zabor rosyjski Polska porażka pod Kołodnem

>1863 VII 13

 

Zabor rosyjski Romuald Traugutt zostal awansowany przez Rząd Narodowy do stopnia generała i wysłany z misją wojskowo-dyplomatyczną do Paryża. Powrócił przekonany o celowości przedłużenia powstania do wiosny 1864

1863 VII 16

 

Za granicę wyjechał margrabia Aleksander Wielopolski , naczelnik rządu cywilnego w Królestwie Polskim (VI 1862),ktory aby zapobiec powstaniu wystąpił z inicjatywą "branki" (w nocy 14-15 I 1863).

1863 VIII

 

Zabór pruski Komisarzem powstańczym na Prusy Wschodnie z siedzibą w Królewcu został Kazimierz Szulc. Z Królewca transportowano nielegalnie przez całe Prusy Wschodnie do granicy z Polską (i Litwą) transporty broni

1863 VIII 21

 

Zabor austriacki w Krakowie przebywał jako wysłannik Rządu Narodowego Romuald Traugutt, późniejszy ostatni dyktator powstania

1863 VIII 21

 

Państwo Kościelne papież Pius IX nakazał modły na całym świecie w intencji Polski

1863 IX 02

 

Zabor rosyjski Aresztowano Oskara Awejde, prawnika, działacza i członka władz Powstania Styczniowego - Zostaje on osadzony w Cytadeli, tam załamał się, potępił powstanie i wydał wielu jego uczestników. Zesłano go do Wiatki

1863 IX 08

 

Zabor rosyjski Rządy w Królestwie obejmuje namiestnik Berg

1863 IX 17

 

Saksonia w Dreźnie umiera Józef Korzeniowski autor „Kollokacji”, „Spekulanta” oraz „Krewnych’ por 19 III 1797

1863 IX 19

 

Zabor rosyjski W Warszawie dokonano zamachu na namiestnika Królestwa Polskiego na generała Berga

1863 IX 20

 

Zabor rosyjski zdemolowanie domu Władysława Zamoyskiego

1863 IX 29

 

Zabor rosyjski Józef Hauke-Bosak (1834-1871) zostaje mianowany generałem i naczelnikiem powstańczych sił zbrojnych w Krakowskiem i Sandomierskiem. Był dowódcą w Powstaniu Styczniowym - por 21 I 1871

1863 X 17

 

Zabor rosyjski Nałożenie kontrybucji na mieszkańców Warszawy

1863 X 17

 

Zabor rosyjski Romuald Traugutt, były oficer carski, objął dyktaturę powstania styczniowego-por 11 marca 1863

1863 X 18

 

Zabor rosyjski Pożar ratusza warszawskiego

1863 X 20

 

Zabor rosyjski Początek masowych represji wymierzonych w mieszkańców Warszawy

1863 X 20

 

Zabor rosyjski Paulin jasnogórski o. Czesław Harwoziński, więziony w warszawskiej Cytadeli za popieranie powstania styczniowego, został wywieziony na Sybir

1863 X 24

 

Zabor rosyjski Zakończenie żałoby narodowej

1863 X 26

 

Zabor rosyjski Władze carskie wprowadziły w obręb Jasnej Góry oddział wojska, który miał za zadanie udaremnić pomoc klasztoru dla uczestników powstania styczniowego. Wtedy też została zlikwidowana drukarnia jasnogórska

1863 XI 02

 

Zabor rosyjski Zamach bombowy na generał-policmajstra Trepowa

1863 XII

 

Zabor rosyjski Waszkowski Aleksander mianowany naczelnikiem Warszawy. Zdobywał tajne wiadomości z carskich urzędów, zapewniał ochronę kurierom utrzymującym łączność z krajem, zabiegał o wykonywanie poleceń Rządu Narodowego. Mimo uwięzienia w kwietniu 1864 dyktatora powstania R. Traugutta, kontynuował działalność powstańczą – por XII 1864

1863 XII

 

Zabor rosyjski Aresztowanie Aleksandra Waszkowskiego – ostatniego naczelnika Warszawy –por 17 II 1865

1863 XII 02

 

Zabor rosyjski Ukazuje się pierwsza łódzka gazeta Łódzkie Ogłoszenia o nazwie
 Łodzer Anzeiger

1863 XII 15

 

Zabór rosyjski Romuald Traugutt ogłasza dekret o przekształceniu oddziałow powstańczych w jednostki wojskowe

1863 XII 27

 

Podpisano porozumienie między rządami rosyjskim, pruskim i austriackim w sprawie działań antypowstańczych

1863 - 1864

 

Zabór rosyjski W czasie powstania styczniowego ukazywała się dość obszerna literatura antyrządowa w języku białoruskim. Drukowali biali, którzy zwracali się do chłopów białoruskich, by walczyli o wolną Polskę. W tym języku drukowali również czerwoni z kręgu Konstantego Kalinowskiego, wygrażając „panom” i „Moskalom”. Ukazywała się też literatura w mowie
„chłopskiej” puszczana w obieg przez władze carskie, wzywająca do współpracy w zwalczaniu „pańskiego powstania”.

1863 - 1864

 

Zabór rosyjski szacuje się,iż w tym czasie na Syberię wysiedlono 50 tysięcy Polaków

1863-1864

 

Zabór rosyjski Po upadku postania styczniowego doszło do ponownego obostrzenia polityki antysemickiej ® por rok 1862 :
- Zakazano Żydom nabywania oraz dzierżawy gruntów na wsi
® por rok 1795
- Ograniczono Żydom dostęp do szkół średnich oraz wyższych
- Nie dopuszczono Żydów do urzędów

>1863

 

Szwajcaria Tutaj Gottfried Keller pomaga w powstaniu Muzeum Polskiego w zamku w Rapperswilu

>1863 – 1918

 

Prusy Zrekonstruowany zamek Rajsko ( na Dolnym Śląsku ) zostaje przemieniony w muzeum przez hrabiego Aleksandera von Minutoli