W tym samym roku;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wydarzenia lat 1320 - 1329

 

Data

Pomocniczy kod

Aktualne wydarzenie

   

Znalazłeś/aś bląd ? Chcesz coś dodać do tekstu?  Podziel się Swymi wiadomościami !

~1320

 

Założenie Lidy

~1320

 

Założenie Wilna

~1320

 

Urodził się Siemowit III Mazowiecki, syn Trojdena I Czerskiego oraz Marii, księżniczki halickiej ® por rok 1381

1320

 

Pierwsze wzmianki o Kazimierzy Wielkiej - Wieś za panowania króla Władysława Łokietka zapisana zostało jako Cazimiria

1320

 

Początek budowy nowej, tym razem trzeciej katedry na Wawelu Ů Konsekrowana w 1364 roku.

1320

 

Położenie kamienia węgielnego pod budowę gotyckiej katedry w Krakowie ® budowę ukończono w 1364 roku.

1320

 

Sojusz polsko węgierski

1320

 

W Legnicy ( obecnie w woj dolnośląskim ) wybudowano najstarszą, nieistniejącą już synagogę por rok 1453

1320

 

Brześć Kujawski miejscem rokowań polsko-krzyżackich por rok 1288, 1311 oraz 1435

1320 – 1340

 

Powstanie malowideł w wieży obronnej w Siedlęcinie na Dolnym Śląsku Są to najstarsze w Polsce malowidła o tematyce świeckiej. Centralną postacią jest św. Krzysztof, patron podróżnych, po obu jego stronach przedstawione są sceny dworskie i rycerskie

1320-1325

 

Na Spiszu, w Niedzicy, wybudowano zamek ( ród Berzevicsyi ) ® por rok 1108 oraz 1412

1320  IV - 1321

 

Pierwszy proces polsko-krzyżacki w Inowrocławiu oraz Brześciu Kujawskim o zwrot bezprawnie zagarniętego w 1308 roku Pomorza Gdańskiego :
- Zobowiązanie Krzyżaków do zwrotu Pomorza Gdańskiego oraz pobranych z niego dochodów

1320 – 1364

 

Wzniesienie gotyckiej katedry w Krakowie.

1320 I 20

 

Arcybiskup gnieźnieński Janisław koronuje w Krakowie Władysława Łokietka ( oraz jego żonę Jadwigę ) na króla Polski.

1320 I 20

 

Koronacja Władysława Łokietka oraz Jadwigi dokonana w Krakowie Koronacji, ze względu na protesty czeskie, dokonano w Krakowie przy użyciu nowych insygniów koronacyjnych

1320 V

 

Początek procesu polsko-krzyżackiego przed sądem papieskim w Inowrocławiu oraz Brześciu Kujawskim o zwrot bezprawnie zagarniętego Pomorza Gdańskiego w 1308 roku. Ů por. 10 II 1321.

1321

 

Police włączono do Szczecina por rok 1954 oraz 1808

1321 II 10

 

Francja, Państwo Kościelne Wyrokiem sądu papieskiego Zakon Krzyżacki został zobowiązany do zwrotu Pomorza Gdańskiego Polsce oraz wypłaty odszkodowania !

1321 – 1808

 

Police stanowią część Szczecina

1322

 

Początek budowy Gotyckiej Katedry na Wawelu

1322 V 08

 

Sierpc otrzymuje prawa miejskie na prawie średzkim  por rok 1065 oraz 1356

1322 / 1323

 

Powstanie Księstwa Ziębickiego

1323

 

Polsko-węgierska wyprawa na Ruś Halicko-Włodzimierską

1323

 

Francja, Państwo Kościelne Król Władysław Łokietek już w roku 1323 zwracając się do papieża Jana XXII przyjął wymowny tytuł "Dei ac Apostolicae Sedis providencia rex Poloniae" (Z Bożej i Stolicy Apostolskiej opieki król Polski)

1323

 

Nowogródek zostaje podbity przez Litwę ® por rok 1415 oraz 1505

1323

 

Objęcie tronu halicko-włodzimierskiego przez Bolesława Trojdenowicza (Piasta z Mazowsza ) jako Jerzego II

1323 - 1810

 

Tschechnitz ( obecnie Siechnice w powiecie wrocławskim) stanowi dobra szpitalne Zakonu Rycerzy z Czerwoną Gwiazdą z kościoła św. Macieja we Wrocławiu

<1325

 

Prabuty w obecnym powiecie kwidzynskim otrzymały prawa miejskie

1325

 

Spalenie Płocka przez rycerstwo małopolskie pod wodzą Władysława Łokietka

1325

 

Bolonia – tu studiuje Jan Grot, od 1326 bp krakowski

1325

 

Przymierze polsko-litewskie przeciwko Krzyżakom

1325 IV 30

 

W katedrze na Wawelu przyjęła chrzest Aldona Giedyminowna, córka księcia Litwy Gedymina, żona późniejszego władcy Polski Kazimierza Wielkiego. Na chrzcie otrzymała imię Anna

1325 VI 18

 

Sojusz Władysława Łokietka w Nakle z obudwoma książętami zachodniopomorskimi skierowany przeciwko zaborczej polityce Brandenburgii

1325 VI 22

 

Francja, Państwo Kościelne Papiez Jan XXII wyznaczając kolektorów świętopietrza w Polsce nakazał im ściąganie czynszu, który należy się z całego Królestwa Polski podległego Kościołowi rzymskiemu na znak zależności

1325 X 16

 

Utrwalenie przymierza polsko-litewskiego skierowanego przeciwko Krzyżakom przez zawarcie małżeństwa polskiego natępcy tronu, Kazimierza ( Wielkiego ) z córką wielkiego księcia litewskiego Giedymina

<1326

 

Wzniesiono zamek w Świeciu (wzniesiony przez księcia świdnickiego Bernarda ) Strzegł on Okręgu Kwisy i drogi z Łużyc do Jeleniej Góry. por 1527 IV 21

1326

 

Pierwsza wzmianka o parafii Pacanów

1326

 

Nieudana próba ponownego przyłączenia ziemi lubuskiej do Polski ( od 1252 w rękach Brandenburgii ) podczas polsko-brandenburskich działań wojennych.

1326

 

Około tego roku ( 1326/30 ) urodził się Władyslaw Opolczyk, syn Boleslawa II Ópolskiego oraz Elżbiety, księżniczki świdnickiej - por rok 1401

1326

 

Odzyskanie kasztelanii międzyrzeckiej

1326

 

Pierwsza wzmianka (w rejestrach diecezji krakowskiej) o parafii będzińskiej dekanatu sławkowskiego, o Małobądzu i Grodźcu

1326

 

Początek wojny polsko-brandenburskiej Złupienie oraz spustoszenie Brandenburgii przez polsko-litewska wyprawę wojenną

1326 III 05

 

Wkroczenie Krzyżaków do Wielkopolski ® rozejm polsko-krzyżacki

1326 X 01

 

Urodził się Ludwik Andegaweński, przyszły król Polski

1326 – 1329

 

Jan Grot zostaje biskupem krakowskim

~1327

 

Zakon Krzyzacki - Morąg  otrzymuje prawa miejskie

1327

 

Wojna polsko-brandenburska

1327

 

Czechy Rybnik staje się lennem Czech

1327

 

Wytyczenie traktu handlowego łączącego Olkusz z Miechowem

1327

 

Właścicielem wsi Tarnów jest Spycimir herbu Leliwa, protoplasta znanego później rodu Tarnowskich por rok 1488

1327

 

Czechy Umowa między księciem wrocławskim Henrykiem VI a królem Czech Janem Luksemburskim o przyłączeniu do Czech księstwa wrocławskiego po śmierci Henryka VI ( Stało się to w 1335 roku )

1327

 

Wybuch wojny polsko-krzyżackiej wiele niepowodzeń Władysława Łokietka ale również i nielicznych zwycięstw

1327

 

Odrzucenie przez książąt mazowieckich wezwania do złożenia hołdu Władysławowi Łokietkowi ® por rok 1329,1348 oraz 1350

1327

 

Najazd wojsk Władysława Łokietka na księstwo płockie ® zdobycie oraz spalenie Płocka

1327

 

Osada Zülz, ( dawniej Biała w powiecie prudnickim) otrzymuje prawa miejskie por rok 1225

1327

 

Czechy Kazimierz I , książę cieszyński, składa hołd lenny królowi czeskiemu Janowi Luksemburskiemu

1327

 

Najazd wojsk Władysława Łokietka na ziemię sochaczewska

1327

 

Nieudane oblężenie Gostynina przez wojska Władysława Łokietka

1327

 

Wyparcie wojska Władysława Łokietka z Mazowsza przez Krzyżaków

1327

 

Najazd czeski na Małopolskę

1327

 

Nieudane oblężenie Krakowa przez wojska czeskie

1327

 

Po nieudanym oblężeniu Krakowa wojska czeskie wycofują się z Małopolski pod groźbą ataku Węgrów na Czechy

1327

 

Czechy Narzucenie zwierzchności lennej książętom górnośląskim przez króla Czech ® Jana Luksemburskiego

1327 II 18

 

Czechy W przeciągu dwóch dni zwierzchność czeską uznały następujące księstwa śląskie :
- cieszyńskie, ( por 1291 )
- niemodlińskie,
- kozielskie,
- bytomskie,( por 1291 )
- oświęcimskie,
- raciborskie,
- opolskie ( por 1291

1328

 

Wydano statuty dla kapituły krakowskiej por rok 1383

1328

 

Łokietek atakuje ziemie krzyżackie

1328

 

Jan Luksemburski ponownie atakuje Małopolskę

1328 XI

 

Francja, Panstwo Kościelne Papież Jan XXII wydał w Awinionie bullę, która nadawała paulinom regułę św. Augustyna i zezwalała na samodzielny wybór najwyższego przełożonego

1329

 

Głośny skandal uwiedzenia przez królewicza Kazimierza Klary Zach

1329

 

Zakon Krzyżacki Komtur dzierzgoński Luther z Brunszwiku nadaje Ostródzie prawa miejskie na prawie chełmińskim

1329

 

Polsko-litewski najazd na Marchię Brandenburską

1329

 

Czechy Brzeski ks. Bolesław III Rozrzutny składa hołd lenny królowi czeskiemu

1329

 

Zakon Krzyżacki Bytów zostaje zajęty przez Krzyżaków – do 1410

1329

 

Pokój między Polską a Brandenburgią w Landsbergu

1329

 

Zakon Krzyżacki Zajecie przez Krzyżaków ziemi dobrzyńskiej

1329

 

Najazd Krzyzaków na Kujawy- Najazd krzyżacki pali Włocławek i dociera aż pod Łęczycę

1329

 

Zakon Krzyżacki Zajecie Wyszogrodu przez wojska krzyżackie

1329

 

Budowa zamku w Tarnowie przez Spycimira herbu Leliwa por rok 1441

1329

 

Zakon Krzyzacki - Polska wyprawa na ziemie chełmińską

1329

 

Czechy Jan Luksemburski, król Czech od 1310 roku, zhołdował sobie książąt mazowieckich ® por rok 1327 oraz 1348

1329

 

Czechy Książęta dolnośląscy ® brzesko-legnicki, oleśnicki, ścinawski oraz żagański składają hołd lenny królowi Czech, Janowi Luksemburskiemu

1329 – 1388

 

Wzniesienie gotyckiej katedry we Fromborku.

1329 IV 29

 

Czechy W tym dniu oraz 9 maja zwierzchność króla czeskiego Jana Luksemburskiego uznali książęta :
- brzeski,
- oleśnicki,
- ścinawski,
- żagański.