W tym samym roku;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wydarzenia lat 1310 - 1319

 

Data

Pomocniczy kod

Aktualne wydarzenie

   

Znalazłeś/aś bląd ? Chcesz coś dodać do tekstu?  Podziel się Swymi wiadomościami !

~1310

 

Urodził się Jan Archidiakon Głogowski, jeden z pierwszych uczonych polskich por rok ~1380

1310

 

Spisanie drugiej części ‘Księgi henrykowskiej „ Ů por. Rok 1270.

1310

 

Pierwsze znane zapiski o Lubinie, oraz o pieczęci miejscowości

1310

 

Państwo Kościelne Łokietek składa w kurii papieskiej skargę na Krzyżaków o wymordowanie 10 tys. chrześcijan

1310

 

Początek rządów Jana Luksemburskiego w Czechach ® spory o prawa do korony polskiej

1310

 

Kolejna powódź w Polsce por rok 1253 oraz 1368

1310

 

Puck dostaje się pod panowanie krzyżackie. Władzę nad ziemią pucką obejmuje urzędnik, tzw. rybicki i wraz z załogą osiada w grodzie kasztelańskim

1310 IV 30

 

Urodził się Kazimierz, syn Władysława Łokietka - por rok 1333

1310 X

 

Państwo Kościelne Sąd papieski oczyścił biskupa Muskatę od winy

>1310

 

Krzyżacy budują zamek w Pucku

1311

 

Pierwsza wzmianka o zamku w Wieluniu

1311

 

Brześć Kujawski miejscem rokowań polsko-krzyżackich por rok 1288, 1320 oraz 1435

1311

 

Trwający rok czasu bunt Wielkopolan przeciwko synom zmarłego w 1309 roku Henryka Głogowskiego ® por rok 1313

1311

 

Fundacja lubiąskiej kaplicy – mauzoleum

1311 V

 

Bunt mieszczaństwa niemieckiego popierającego kandydaturę króla Czech Jana Luksemburskiego na tron krakowski przeciwko księciu Władysławowi Łokietkowi, kierowany przez wójta Alberta, krwawo stłumiony przez Łokietka trwał do roku 1312

1312

 

Zniesienie dziedziczności wójtostwa na rzecz wójtów mianowanych przez władcę

1312

 

Śmierć Władysława, syna Władysława Łokietka– pochowany w krakowskiej bazylice oo. Franciszkanów

1312

 

Kasata zakonu Braci Grobu Świętego mających swe wpływy na Dolnym Śląsku por rok 1225

1312

 

Książę Bernard na cześć swojego ojca, księcia Bolka I Surowego zmienia nazwę zamku w Hain na Bolków por rok <1277

1312

 

Banie, wieś w obecnym woj.  w zachodniopomorskim, od 1234 w rękach Templariuszy, przechodzi w ręce zakonu Joannitów

1312

 

Powstanie w Wielkopolsce, przeciwko władzy książąt głogowskich

1312

 

Nieudane oblężenie Krakowa przez Bolesława Opolskiego

1312 II 21

 

Zwolnienie mieszczan Nowego Sącza od opłaty ceł, ktore stanowiły dochód w księstwie sandomierskim, w dowód wdzięczności za wierność Wladysławowi Łokietkowi oraz jego żonie, Jadwidze

1312 XII 27

 

Margrabia brandenburski Waldemar, nadaje wieś Popowo ( obecnie w woj lubuskim) cystersom

<1313

 

Osada Lubliniec otrzymuje prawa miejskie

1313

 

Polanów, powiat koszaliński, otrzymuje prawa miejskie

1313

 

Kanclerzem kujawskim zostaje Jan Grot por 01 X 1326

1313

 

Około tego roku nastąpiła lokacja Piotrkowa na prawie magdeburskim

1313

 

Zdobycie Poznania przez Wielkopolan zbuntowanych przeciwko synom zmarłego w 1309 roku Henryka Głogowskiego ® por rok 1311 oraz 1314

1313 III 04

 

W Uniejowie nad Wartą zmarł  arcybiskup gnieźnieński Jakub Świnka. Jego zasługą było doprowadzenie do koronacji Przemysława II

1313 IV 20

 

W Wyszogrodzie zmarł Bolesław, książę mazowiecki Władzę w dzielnicy mazowieckiej objęli jego trzej synowie: Siemowit, Trojden i Wacław

1314

 

Powstaje drewniany kościół w Nieborowie

1314

 

Śmierć Witelona, śląskiego matematyka oraz filozofa Ů por. Rok 1230

1314

 

Władysław Łokietek podporządkowuje sobie Wielkopolskę

1315

 

Pierwsza wzmianka o miejscowości Liebstadt w powiecie ostródzkim

1315

 

Walki polsko-brandenburskie o przywrócenie Henryka III głogowskiego do rządów w Wielkopolsce, Ů trwały aż do 1317 roku

1315 VI 27

 

Władysław Łokietek zawiera antybrandenburskie przymierze z :
- Królem Danii
- Królem Szwecji
- Królem Norwegii
- Książętami Rugii, Pomorza oraz Meklemburgii

1315

 

Trwajace 2 lata ( aż do 1317 roku ) walki synów Henryka Głogowskiego ( popieranych przez Brandenburgię ) z Władysławem Łokietkiem o panowanie nad Wielkopolską

1316

 

Giedymin zostaje wielkim księciem litewskim. Jego córka w przyszłości – 1325 – poślubi Kazimierza ( wielkiego ).

1316

 

Przeniesienie się Klarysek ze Skały do Krakowa

1316

 

Wyprawa Władysława Łokietka przeciwko Brandenburgii

1316

 

W Bochni powstaje pierwszy cech wtytwarzający wyroby na potrzeby żup solnych

1316

 

Odwetowa wyprawa Brandenburgii na Polskę

1316 VIII 07

 

Francja, Państwo Kościelne   W Lyonie zebrani na konklawe kardynałowie wybrali papieżem Jakuba z Osy, który przyjął imię Jana XXII i rezydował w Awinionie. W 1320 r. wyraził zgodę na koronację Władysława Łokietka

> 1316 VIII

 

Francja, Państwo Kościelne  Władysław Łokietek wysyła poselstwo do Avinionu, do papieża Jana XXII z prośbą o pozwolenie na przeprowadzenie koronacji

1317

 

Francja, Państwo Kościelne  W Awignion odbywa się konsekracja arcybiskupa gnieźnieńskiego Borzysława przez papieża Jana XXII

1317

 

Ród Niałków-Jeleni przekazuje Brandenburczykom pograniczne grody wielkopolskie

1317

 

Przywilej lokacyjny dla miasta Lublina

1318

 

Ogólnopolski zjazd w Sulejowie wystosował do papieża petycję w sprawie przyspieszenia zgody na koronację

1318

 

Francja, Państwo Kościelne  Peregryn z Opola, najsłynniejszy kaznodzieja polski na przełomie XII i XIV wieku mianowany inkwizytorem na diecezję wrocławską oraz krakowską przez papieża Jana XXII.

1318

 

Zniszczono zamek Szczerba na Dolnym śląsku por rok 1428

1318

 

Zjazd w Sulejowie® biskup wrocławski Gerard I referuje w obecności Łokietka sposób opłacania świętopietrza w Polsce oraz jego związek z koronacją

1318

 

Nastepuje konsekracja drewnianego kościóła pw. św. Bartłomieja w Piekarach ( obecnie Piekary Śląskie )

1318

 

Wiec w Sulejowie w sprawie koronacji Władysława Łokietka ® por rok 1319

1318 – 1324

 

Wzniesienie Zamku Średniego w Malborku

1318 V 01

 

Francja, Państwo Kościelne  Breve ( pismo ) papieża Jana XII mianującego franciszkanina Mikołaja Hospodyńca inkwizytorem sekt boginek i begardów w Krakowie polecając jego osobę Władysławowi Łokietkowi

1319

 

Francja, Państwo Kościelne  Decyzją kurii papieskiej Władysław Łokietek otrzymał zgodę na koronację® por rok 1310 oraz 1320

1319

 

Leśna ( obecnie miasto w woj. dolnośląskim, w powiecie lubańskim ) otrzymuje prawa miejskie – por lata 1945 oraz 1962

1319

 

Czechy -Bystrzyca Kłodzka zostaje poddana Czechom

1319

 

Dolnośląski okręg Kwisy zostaje opanowany przez księcia jaworskiego Henryka I por lata  1346 oraz 1319

1319

 

Powstanie zamku w Pułtusku ® dawnej siedziby biskupów płockich