W tym samym roku;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wydarzenia wieku XIII

 

Data

Pomocniczy kod

Aktualne wydarzenie

   

Znalazłeś/aś bląd ? Chcesz coś dodać do tekstu?  Podziel się Swymi wiadomościami !

XIII w  początek

 

Początki osadnictwa (kolonizacji wewnętrznej) we wschodniej części Puszczy Mariańskiej →  Powstają wsie Korabiewice, Żuków i Zator

XIII w

 

W Wąchocku ( obecnie miasto w woj. świętokrzyskim, w powiecie starachowickim ) powstaje zespół klasztorny cystersów

XIII w

 

W Wąchocku ( obecnie miasto w woj. świętokrzyskim, w powiecie starachowickim ) powstaje późnoromański kościół św. Floriana

XIII w

 

Rzeka Dziwna w obecnym woj. zachodniopomorskim ulega zapiaszczeniu i traci swoje znaczenie handlowe

XIII w

 

Najstarsze wzmianki o osadzie Jedlina ( obecnie Jedlina-Zdrój w powiecie wałbrzyskim )

XIII w

 

Pierwsze wzmianki o Solecznikach na Litwie

XIII w

 

W Piotrkowie powstaje kościół farny pw. św. Jakuba

XIII w

 

Na miejscu dzisiejszego Lidzbarka Wrmińskiego istnieje osada pruska o nazwie Lecbark → por rok 1308

XIII w

 

W Kownie wzniesiono ceglany zamek, położony nad rzeką Wilią wpadającą do Niemna ® por rok 1317

XIII w

 

Wybudowano zamek w Rybnicy na Dolnym Śląsku

XIII w

 

Z inicjatywy Kingi, żony Bolesława V Wstydliwego przetłumaczony zostaje psałterz na język polski. Znany jest jedynie z odpisów o 1300 lat późniejszych !

XIII w

 

Powstaje kościół św Anny w Świebodzicach na Śląsku

XIII w

 

Na Śłąsku powstaje miejscowośc Jedlina, przyszłe uzdrowisko

XIII w

 

Początki Drewnicy Leśnej na Śląsku → por XVI w

XIII w

 

Początki kaszubskich pielgrzymek morskich w rejonie Zatoki Puckiej

XIII w

 

Zakon Temlariuszy wybudował zamek w Lipie na Dolnym Śląsku

XIII w

 

Wybudowano zamek w Bardzie Śląskim na Dolnym Śląsku

XIII w

 

W okolicy Kalet na bazie bardzo płytko położonych rud darniowych pojawiło się hutnictwo

XIII w

 

Potwierdzenie istnienia grodu Kowno ® por wiek XIV

XIII w

 

Powstanie pierwszych w Polsce bractw religijnych ® zrzeszeń religijnych pod egidą kościoła zrzeszających głównie laikat

XIII w

 

Pierwsze wzmianki o Pułtusku, jako wczesnopiastowskim grodzie obronnym ® por rok 1339

XIII w

 

Budowa zamku w Lublinie ® zachowała się wieża z murami o grubości 4 metrów oraz kaplica Św, Trójcy

XIII w

 

Powstaje najstarsza znana nam religijna pieśń polska, czyli Bogurodzica

XIII koniec

 

Powstał zbiór tzw “Kazań Świetokrzyskich” → jeden z najstarszych zabytków piśmiennictwa polskiego

XIII koniec

 

Zamek Szczerba na Dolnym śląsku zostaje podarowany przez czeskiego króla Wacława II zakonowi cystersów z Kamieńca Ząbkowickiego

XIII – XIV

 

Budowa cerkwi Św.Wasilija we Włodzimierzu Wołyńskim