W tym samym roku;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wydarzenia lat 1290 - 1299

 

Data

Pomocniczy kod

Aktualne wydarzenie

   

Znalazłeś/aś bląd ? Chcesz coś dodać do tekstu?  Podziel się Swymi wiadomościami !

~1290

 

Powstanie posągu księżnej Salomei z Głogowa

1290 – 1295

 

Ustalenie herbu miasta Poznania

1290

 

Urodził się Bodzanta, przyszły bp krakowski → por 12 XII 1366

1290

 

Wąsosz (obecnie miasto w woj. dolnośląskim, w powiecie górowskim ) otrzymuje prawa miejskie- por lata 1945 oraz 1984

1290

 

Przed tym rokiem nastąpiła lokacja Wieliczki na prawie magdeburskim

1290

 

Przemysł II wywozi insygnia koronacyjne z Krakowa i składa je w katedrze gnieźnieńskiej ( wywiezione około 1300 r. do Pragi przez Wacława II ).

1290

 

Podział księstwa opolsko – raciborskiego między braci: Mieszko otrzymuje ziemię cieszyńską i oświęcimsko-zatorską, natomiast Przemysław nowo wydzielone księstwo raciborskie, obejmujące miasta: Racibórz, Rybnik, Żory, Mikołów i Pszczynę → por rok 1281

1290

 

Węgry Bratanica Władysława Łokietka, Fennena, córka Ziemomysła kujawskiego, poślubiła Andrzeja III Arpada ( z bocznej linii Arpadów )

1290

 

Przywilej Henryka IV Probusa na rzecz biskupstwa wrocławskiego

1290

 

Starania Henryka IV Probusa o koronę polską.

1290

 

Śmierć Henryka IV Probusa.

1290

 

Potwierdzenie lokacji Wieliczki na prawie magdeburskim

1290

 

Wywiezienie z Krakowa insygniów koronacyjnych

1290

 

Zjazd międzydzielnicowy w Gnieźnie połączony z synodem polskiej prowincji kościelnej

1290

 

Zapisanie przez Przemysła II całej Wielkopolski na rzecz Henryka Głogowskiego na wypadek swej bezpotomnej śmieerci

1290

 

Wygnanie nowego ksiecia wrocławskiego ® Henryka Głogowskiego przez stronników księcia legnickiego, Henryka Otyłego

1290

 

Zapisanie Henrykowi Głogowskiemu całej Wielkopolski przez Przemysła II, na wypadek jego bezpotomnej śmierci.® por rok 1296 oraz 1306

1290

 

 Odwetowa wyprawa Henryka III Głogowskiego na Henryka Otyłego ( księcia legnickiego ) za zrzucenie go z władania księstwem wroclawskim ® por rok 1293

1290

 

Zajęcie Ścinawy, Milicza, Sycowa, Trzebnicy Chojnowa oraz Bolesławca przez Henryka III Głogowskiego

1290

 

Henryk III Głogowski zawiera małżeństwo z Matyldą, księżniczką brunszwicką

1290

 

Bardo, (w obecnym powiecie ząbkowickim ),  straciło ostatecznie swoje znaczenie strategiczne i przestało być kasztelanią

1290 VI 23

 

Otrucie Henryka IV Probusa, księcia wrocławskiego oraz krakowskiego

1290 VI 23

 

Testament Henryka IV Probusa :
- Zapisanie przed śmiercią ziemi kłodzkiej Przemyślidom
® por rok 1278,
- Zapisanie ziemi krakowskiej oraz sandomierskiej Przemysłowi II,
- Zapisanie księstwa wrocławskiego Henrykowi Głogowskiemu.

>1290 VI 23

 

Przejęcie władzy w księstwie wrocławskim przez Henryka III Głogowskiego po śmierci Henryka IV Probusa ® trwało jedynie kilka miesięcy ( został wygnany przez opozycję )

>1290 VI 23

 

Zajęcie Krakowa przez Przemysła II w myśl testamentu Henryka Probusa

1291

 

Polkowice (obecnie miasto w woj. dolnośląskim, w powiecie polkowickim ) otrzymuje prawa miejskie – por lata 1945 oraz 1967 I 01

1291

 

Książę Bolesław opolski składa hołd lenny królowi Czech Ů Wacławowi II

1291

 

Pierwszy dokument (zachowany) o Złotym Stoku

1291

 

Grudziądz otrzymuje prawa miejskie

1291

 

Najazd litewski na Kujawy → Litwini pod dowódzctwem księcia Witensa

1291

 

Czechy Książę cieszyński Mieszko, składa hold lenny królowi Czech Wacławowi II

1291

 

Walka Wacława II, Króla Czech z Władysławem Łokietkiem, zakończona opanowaniem Małopolski przez Wacława II W 1292 roku

1291

 

Potwierdzenie przymierza skierowanego przeciwko Brandenburgii ® por rok 1287

1291

 

Przemysł II wycofuje się z walk o Małopolskę ® por rok 1290

1291

 

Opanowanie Krakowa przez króla Czech ® Wacława II ® por rok 1290

1291 IX

 

Przywilej króla czeskiego, Wacława II w Lutomyślu dla duchowieństwa, rycerstwa oraz mieszczaństwa ziemi krakowskiej oraz sandomierskiej ( w walce o panowanie w Polsce ) Ů Wacław II zgadza sie na nienakładanie żadnych nowych podatków.

1292

 

Wacław II Czeski opanowuje Małopolskę ( strata Łokietka ).

1292

 

Wyprawa Wacława II Czeskiego przeciwko Władysławowi Łokietkowi ® por dalsze miesiące roku 1292

1292

 

Zajęcie Sandomierza przez wojska Wacława II Czeskiego

1292

 

Bolko I Surowy funduje opactwo cystersów w Krzeszowie

1292

 

Oblężenie Sieradza przez wojska Wacława II Czeskiego ( w wojnie przeciwko Władysławowiw Łokietkowi )

1292

 

Wybudowano zamek w Jaworze na Dolnym Śląsku por rok 1303

1292

 

Władysław Łokietek, książę kujawski oraz Kazimierz + Bolesław, książęta płoccy, składają hołd lenny królowi Wacławowi II Czeskiemu ® por początek roku 1292

1292

 

Władysław Łokietek zrzeka się roszczeń do ziemi krakowskiej oraz sandomierskiej na rzecz króla Czech ® Wacława II ® por rok 1297 oraz 1305

1292 VII 24

 

Śmierć Kingi, księżnej krakowskiej, wdowy po  zmarłym Bolesławie V Wstydliwym por rok > 1279

~1293

 

Konin otrzymuje przywilej lokacyjny na prawie magdeburskim, a ówczesne miasto istnieje na terenie obecnej Starówki

<1293

 

Śmierć Ryksy, drugiej żony Przemysła II ® por lata 1285 oraz 1293

1293

 

Powstał zamek w Gołubiu – Dobrzyniu obecnie woj toruńskie

1293

 

Henryk III Głogowski porywa oraz więzi Henryka Otyłego, księcia legnickiego ® por rok 1294

1293

 

Zjazd w Kaliszu

1293

 

Antyczeski sojusz między Władysławem Łokietkiem, Kazimierzem ( księciem łęczyckim ) oraz Przemysłem II ( przyszłym królem Polski ) ® por rok 1292

1293

 

Przemysł II zawiera swoje trzecie małżeństwo ® tym razem z Małgorzatą, córką Albrechta III, margrabiego Brandenburgii ® por rok <1293

1294

 

Pierwsza wzmianka o zamku w Gosciszowie na Dolnym Śląsku por rok 1550

1294

 

Państwo Kościelne Przemysł II rozpoczyna starania w Rzymie o uzyskanie dla siebie korony królewskiej

1294

 

Śmierć Mściwoja II ® ostatniego księcia Pomorza Gdańskiego z rodzimej dynastii ® por rok 1282

1294

 

Przyłączenie Pomorza Gdańskiego do księstwa wielkopolskiego przez Przemysła II ® por rok 1282

1294

 

Najazd litewski na Mazowsze → Litwini pod dowódzctwem wielkiego księcia Witensa → dochodzi do zdobycia I spalenia kolegiaty w Tumie oraz uprowadzenia ludności w niewolę

1294

 

Bolesław Płocki jednoczy Mazowsze

1294

 

Henryk Otyły, książę legnicki, odstępuje część księstwa wrocławskiego na prawym brzegu Odry (zajętego w 1290 roku po wypędzeniu zeń Henryka III Głogowskiego ) temuż właśnie Henrykowi III Głogowskiemu :
- Oleśnicę, Kluczbork, Gorzów,
- Namysłów oraz Byczynę

1294 XII 25

 

Śmierć księcia gdańskiego Mściwoja II ( brak męskiego potomka )Ů Pomorze Gdańskie na mocy umowy kępińskiej z 1282 roku obejmuje Przemysł II.

1295

 

Podział Pomorza Zachodniego pomiędzy 2 synów Branima I :
- Bogusław IV z częścią północną, czyli wołogoską,
- Otton I z częścią południową, czyli szczecińską.

1295

 

Pierwsze wzmianki o Rudzie ( dzisiejszej Rudzie Śląskiej) por rok 1939

1295

 

Panstwo Kościelne Poselstwo Przemysła II do papieża Bonifacego VIII o zgodę na koronację

1295

 

Świerzawa ( obecnie miasto w woj. dolnośląskim, w powiecie złotoryjskim ),otrzymuje prawa miejskie – por lata 1945 oraz 1984

1295

 

Osada Mehlsack ( obecnie Pieniężno w woj. warmińsko-mazurskim, w powiecie braniewskim ), otrzymuje prawa miejskie – por lata 1945 – oraz 1947

1295 VI 26

 

Koronacja Przemysła II ( oraz Małgorzaty ) na króla Polski przez arcybiskupa gnieźnieńskiego Jakuba Świnkę w katedrze metropolitalnej w Gnieźnie 

-  pierwsza koronacja królewska w Polsce od 1076 roku.

-wprowadził na pieczęci królewskiej wizerunek orła w koronie, ustanawiając tym samym herb odrodzonego Królestwa Polskiego ! por lata 1222 – 1230 oraz rok 1927

1295-1305

 

Lokacja Rudy ( obecnie Ruda Śląska – miasto położone w południowo-zachodniej Polsce, w województwie śląskim )

1295 – 1310

 

Zakon Krzyzacki -  → Budowa 8 spichrzów w Elblągu

1296 – 1301

 

Rozbudowa zamku w Grodźcu na Dolnym Śląsku por rok 1155

1296

 

Do rządów w Wielkopolsce po tragicznej śmierci Przemysła II dochodzi Władysław Łokietek

1296

 

Najazd litewski na Kujawy → Litwini pod dowódzctwem księcia Witensa

1296

 

Śmierć Henryka V Otyłego ( w innych przekazach Grubego), księcia wrocławskiego od 1290 roku oraz księcia legnickiego ® był on synem Bolesława II Łysego Rogatki

1296

 

Wyprawa Henryka III Głogowskiego na Wielkopolskę ® por rok 1298

1296

 

Henryk III Głogowski zawiera porozumienie z Władysławem Łokietkiem w Krzywiniu®
- Południowo zachodnie tereny Wielkopolski oraz ziemie za Notecią aż po Drezdenko znalazły się w rękach Henryka III Głogowskiego

1296

 

Baborów w obecnym powiecie głubczyckim, otrzymuje prawa miejskie

1296

 

Porozumienie Władysława Łokietka z Henrykiem Głogowskim w Krzywiniu ® por rok 1297

1296

 

Władysław Łokietek przejmuje księstwo kaliskie, środkową część księstwa poznańskiego ( wraz z Poznaniem ) oraz Pomorze Gdańskie.

1296

 

Król Przemysł II założył komandorię maltańską w Poznaniu ( zakon Kawalerów Maltańskich założony został w Jerozolimie w 1048 roku ) → por rok 1610 i 1775

1296 II 08

 

Król Przemysław II zostaje zamordowany w Rogoźnie, najprawdopodobniej przez nasłanych siepaczy brandenburskich ® por umowę z roku 1290 zawartą między Przemysłem II a Henrykiem III Głogowskim oraz rok 1257

1297

 

Zakon Krzyzacki - Hollandt  ( dzisiejszy Pasłęk ) otrzymuje prawa miejskie

1297

 

Z  inicjatywy abpa Jakuba Swinki na synodzie prowincjonalnym podjęto uchwałę zakazującą mianowania nauczycieli, którzy nie znają języka polskiego, a proboszczowie zostali zobowiązani do wygłaszania kazań po polsku. 

1297

 

Wyprawy Władysława Łokietka przeciwko Henrykowi Głogowskiemu ® por rok 1296

1297 XI 18

 

  W Sieradzu Władysław Łokietek i Wacław II zawarli układ, na mocy którego polski książę zrzekł się Małopolski na rzecz króla czeskiego za 5 tys. grzywien srebra - por rok 1292 oraz 1299

1298

 

Odzyskanie władzy w Krakowie przez Henryka IV Probusa

1298

 

Związek miast wielkopolskich wymierzony przeciwko rozbojom Poznań, Gniezno, Pyzdry oraz Kalisz ).

1298

 

Druga wyprawa Henryka III Głogowskiego na Wielkopolskę zakończona zajęciem Kościana ® : por rok 1296

1298

 

Wyprawa Henryka Głogowskiego na Wielkopolskę

1298

 

Zajęcie Kościana przez Henryka Głogowskiego

1298 VI 16

  

Śmierc księżnej Jolenty, wdowy po Bolesławie Pobożnym, księżniczki wegierskiej, siostry Kingi, klaryski od 1827 roku błogosławiona.

1299

 

Nieudana próba odzyskania Wielkopolski przez Henryka Głogowskiego ® por rok 1306

1299

 

Władysław Łokietek uznaje się lennikiem Wacława II Czeskiego w Wielkopolsce ® por rok 1297 oraz 1292

1299

 

Lokacja Nakła nad Notecią na prawie magdeburskim

1299

 

Czechy - Książę bytomski Kazimierz przenosi szpital bożogrobców z Chorzowa do Bytomia por 24 VI 1257

1299

 

Lokacja Olkusza na prawie polskim → por rok 1331

1299 VIII 23

 

Podczas walk o władzę w Wielkopolsce między Władysławem Łokietkiem a Henrykiem I głogowskim, brat Leszka Czarnego ogłosił się lennikiem króla czeskiego jako książę wielkopolski