W tym samym roku;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wydarzenia lat 1280 - 1289

 

Data

Pomocniczy kod

Aktualne wydarzenie

   

Znalazłeś/aś bląd ? Chcesz coś dodać do tekstu?  Podziel się Swymi wiadomościami !

>1279

 

Kinga, wdowa po zmarłym Bolesławie V Wstydliwym , wstępuje do zakonu por 24 VII 1292

~1280

 

Powstanie słynnej rzeźby Madonny Łokietkowej z Wiślicy

~1280

 

Wybudowano zamek Rajsko na Dolnym Śląsku zbudowany przez księcia świdnickiego Bolka I w celu obrony granicy śląsko-łużyckiej por > 1863

1280

 

Henryk IV Probus składa hołd lenny z księstwa wrocławskiego Rudolfowi Habsburgowi

1280

 

Lokacja Rogoźna na prawie magdeburskim

1280

 

W Poznaniu powstaje Rada Miejska → por lata 1258 oraz 1261

1280

 

Henryk IV Probus zawiera małżeństwo z nieznaną z imienia córką Władysława I, księcia opolskiego.® por rok 1287

1280

 

Henryk IV Probus zawiera przymierze z Władyslawem I Opolskim

1280

 

Najazd księcia halickiego ® Lwa Daniłowicza, wspomaganego przez Tatarów oraz Jaćwingów na ziemię sandomierską oraz ziemię lubelską

1280

 

Nieudane oblężenie Sandomierza przez Lwa Daniłowicza, księcia halickiego.

1280

 

Zwycięstwo Leszka II Czarnego nad wojskami Lwa Daniłowicz, księcia halickiego, w bitwie pod Gorlicami

1280

 

Prochowice w obecnym powiecie legnickim otrzymały prawa miejskie

1280 II 23

 

Bitwa pod Goślicami, gdzie Leszek Czarny odpiera najazd księcia halickiego Lwa Danielowicza.

1280 VII 08

 

Przemków w powiecie polkowickim otrzymuje prawa miejskie

1280 – 1282

 

Lądek otrzymuje prawa miejskie z nadania księcia wrocławskiego Henryka IV Probusa

1280 – 1290

 

Przykład wczesnego malarstwa miniaturowego np Antyfonarz lubiąski

1281

 

Henryk IV Probus narzuca stosunki wasalne Henrykowi Otyłemu oraz Henrykowi Głogowskiemu

1281

 

Po śmierci księcia Władysława księstwo opolsko-raciborskie rozpada się na:
- Księstwo opolskie.
- Księstwo raciborskie,
- Księstwo bytomskie,
- Księstwo cieszyńskie

1281

 

Nadanie praw miejskich Koźlu, ( obecnie Kędzierzyn-Koźle w województwie opolskim )

1281

 

Uwięzienie Henryka Głogowskiego przez Henryka IV ( uwolnionego w tym samym roku ).

1281

 

Narzucenie przez Henryka IV stosunków wasalnych Henrykowi Głogowskiemu

1281

 

Przejęcie kasztelanii rudzkiej przez Henryka IV Probusa

1281

 

Uwięzienie Przemysła II, Henryka Otyłego oraz Henryka Głogowkiego.® uwolnieni w tym samym roku

1281

 

Śmierć ks. Władysława → następuje podział księstwa opolsko-raciborskiego. Jego część południową z miastami Raciborzem, Cieszynem, Oświęcimiem i Mikołowem otrzymują synowie Władysława: Mieszko i Przemysław → por rok 1290

1281

 

Zjazd w Sądowlu

1281

 

Przekazanie kasztelanii rudzkiej Henrykowi IV

~1282

 

Pierwsza historyczna wzmianka o Krośnie

1282

 

Umowa w Kępnie pomiędzy Przemysłem II a Mściwojem II

1282

 

Bunt możnowładztwa małopolskiego przeciwko Leszkowi Czarnemu ( kierowany między innymi przez biskupa krakowskiego Pawła z Przemankowa ), stłumiony przez księcia przy pomocy rycerstwa oraz mieszczan.

1282

 

Pierwsze wzmianki o osadzie Równe ( od XIV w w Wielkim Księstwie Litewskim ) por rok 1569

1282

 

Najazd Litwinów oraz Jaćwingów na ziemię lubelską

1282

 

Odparcie najazdu Jaćwingów na ziemię lubelską.

1282

 

Odwetowa wyprawa Leszka II Czarnego na Jaćwingów.

1282

 

Około tego roku doszło do konfliktu Leszka II Czarnego z biskupem krakowskim Pawłem z Przemankowa.

1282

 

Pojmanie oraz uwięzienie biskupa krakowskiego ® Pawła z Przemankowa

1282

 

W Miliczu w obecności legata papieskiego Mszczuj Pomorski mianuje Przemysła II dziedzicem Pomorza Wschodniego oraz swoim następcą a Przemysł II przekazał następstwo wielkopolskie jemu na wypadek wcześniejszego zgonu.

1282

 

Lokacja Białego Boru, obecnie w woj. zachodniopomorskim

1282

 

Budowa kościoła NMP w Przemkowie

1282

 

Wiec w Łagowie

1282 II 15

 

Umowa kępińska pomiędzy księciem gdańskim Mściwojem II a księciem wielkopolskim Przemysłem II po Śmierci Mściwoja II Pomorze Gdańskie miało przypaść Przemysłowi II. ® por rok 1284 oraz rok 1294

1282 VI 06

 

Książę Przemysł II wydał przywilej, w którym zezwolił ma działalność pierwszego szpitala w Kaliszu. Opiekę nad nim powierzono zakonowi św. Ducha, nazywanym zakonem szpitalników

1283

 

W Białym  Borze książę gdański Mściwoj II ufundował parafię podległą arcybiskupstwu gnieźnieńskiemu

1283

 

Pleszew otrzymuje prawa miejskie od Przemysła II

1283

 

Lokacja Wielunia na prawie magdeburskim

1283

 

Miasto Szczecin otrzymuje prawo składu → por rok 1360

1283

 

Pierwsze wzmianki o wsi Zambrów → por rok 1430

1283

 

Njazd litewski na ziemię sandomierską

1283

 

Ukończenie podboju Prus przez Krzyżaków

1283

 

Pojawienie się zagrożenia ze strony Krzyżaków po podbiciu przez nich Prus.

1283

 

Zwycięstwo wojsk Leszka II Czarnego nad Litwinami w bitwie nieopodal wsi Rowiny

1283

 

Potwierdzenie lokacji Kalisza na prawie magdeburskim

1283-1284

 

Walki Przemysła II z Henrykiem IV Probusem

1283-1284

 

Odzyskanie ziemi rudzkiej – por rok 1281

1283 VII 30

 

Arcybiskupem gnieznienskim zostaje Jakub Swinka - por 04 III 1313

1283 XII 12

 

Zamordowanie Ludgardy, pierwszej żony Przemysła II ® por rok 1273 oraz 1285

1283 XII 20

 

Jakub Świnka otrzymuje sakrę arcybiskupią

1283 XII 27

 

Przemysł II założył klasztor mniszek zakonu kaznodziejskiego w Poznaniu

1283 XII 31

 

Przemysł II załóżył szpital na “ przedmieściu kaliskim ”.

1284

 

Około tego roku zakończony został spór Leszka II Czarnego z biskupem krakowskim Pawłem z Przemankowa ® por rok 1282

1284

 

Wydanie przez spiskowców miast Rudy oraz Kalisza w ręce Henryka IV

1284

 

Nieudana próba odzyskania Kalisza przez Przemysła II ® Przemysł II rozpoczyna pertraktacje z Henrykiem IV zakończone kompromisem ® Henryk IV zwraca Kalisz Przemysłowi II w zamian za grody w Obłoku oraz Rudzie

1284

 

Wiec wielkopolsko-pomorski w Nakle ® złożenie przysięgi wierności Przemysłowi II przez szlachtę pomorską ® por rok 1282

1284

 

Pertraktacje Henryka IV Probusa z Przemysłem II ® zakończone zwrotem Kalisza Przemysłowi II w zamian za grody w Rudzie oraz Obłoku.

1284

 

Przemysł II ufundował klasztor klarysek w Gnieźnie.

1284

 

Spisek rodu Zarembów przeciwko Przemysłowi II

1284

 

Utrata ziemi rudzkiej przez Henryka IV Probusa ® por rok 1281

1284

 

Wydanie Kalisza oraz Rudy przez spiskowców w ręce Henryka IV Probusa ® ziemia rudzka została utracona przez Henryka IV Probusa kilka miesięcy wcześniej.

1284

 

Pierwsza wzmianka o wsi Burgrabice ( obecnie woj opolskie )

<1285

 

W Brzegu powstaje kościół franciszkanów

<1285

 

Żagań otrzymuje prwaw miejskie

1285

 

Wybuch kolejnegobuntu skierowanego przeciwko Leszkowi II Czarnemu.® por rok 1285

1285

 

Leszek II Czarny pokonuje swych zbuntowanych podwładnych w bitwie pod Bogucicami nad Rabą.

1285

 

Odparcie najazdu litewskiego na ziemię lubelską.

1285

 

Pożar w Krakowie

1285

 

Osada Biała w powiecie prudnickim przybiera nazwę Zülz → por lata 1225 oraz 1327

1285

 

Powstanie filii klasztoru Cystersów z Paradyża w Wieluniu.

1285

 

Synod w Łęczycy zorganizowany przez arcybiskupa Jakuba Świnkę Ů wśród uchwał podjęto decyzję w obronie języka polskiego!

1285

 

Przemysł II zawiera swoje drugie małżeństwo ® z Ryksą, córką króla Szwecji, Waldemara ® por rok 1283

1285

 

Władysław lokietek odpiera najazd litewski na ziemię lubelską

<1286

 

Zbudowano zamek w Kamiennej Górze na Dolnym Śląsku por rok 1426

<1286

 

Sławków ( obecnie miasto i gmina w województwie śląskim, w powiecie będzińskim ), otrzymuje prawa miejskie – por lata 1869 oraz 1958

1286

 

Ponowne spalenie Płocka w wyniku najazdu Rusinów opraz Litwinów → por rok 1262

1286

 

Obwarowanie Krakowa oraz Sandomierza murami obronnymi

1287

 

Antybrandenburski sojusz księcia zachodniopomorskiego Bogusława IV z książętami Mściwojem II Pomorskim oraz Przemysławem II.

1287

 

Około tego roku małżeństwo Henryka IV Probusa z córką Władysława I opolskiego zostało rozwiązane ® por rok 1280

1287

 

Henryk IV Probus zawiera swe drugie małżeństwo ® z Matyldą, córką Ottona V Długiego, margrabiego brandenburskiego.

1287

 

Kolejny najazd Tatarów na Małopolskę ® por rok 1241 oraz 1259/60

1287

 

Najdawniejszy znany polski dokument notarialny wystawiony przez notariusza Budzisława

1287

 

Trzeci najazd Tatarów na Polskę Ů odparto ich atak na Kraków oraz Sandomierz. W odwecie Tatarzy pustoszą ziemie Małopolski przez kilka miesięcy

1287

 

Ucieczka Leszka II Czarnego na Węgry.® por rok 1288

1287

 

Udana obrona Sandomierza oraz Krakowa przed Tatarami

1287

 

Zakończenie konfliktu Henryka IV Probusa z biskupem wroclawskim ® Tomaszem II. ® por rok 1274

1287

 

Zawarcie przez Przemysła II oraz Mściwoja II przymierza z Bogusławem IV, księciem zachodniopomorskim skierowanym przeciwko Brandenburgii ® por rok 1291

1287

 

Tatarzy, prowadzeni przez przewodników ruskich, znowu zapuścili sie na ziemie polskie

- zostaje spalony klasztor sandomierskich dominikanów

- mnisi wraz z opatem Sadokiem poniśli śmierć męczeńską

1287

 

Najazd Tatarów na Kraków od tej pory narodził się zwyczaj hracowania Lajkonika zwanego także Konikiem Zwierzynieckim najeźdźcy zostali wówczas odparci przez zwierzynieckich flisaków, a najdzielniejszy z nich, przebrany w zdobyczny strój chana tatarskiego, triumfalnie wkroczył do miasta por rok 1904

1287

 

Zamek w Otmuchowie na Dolnym śląsku zostaje zdobyty i zniszczony przez księcia wrocławskiego Henryka IV Probusa, w trakcie sporu toczonego przez niego z biskupem wrocławskim Tomaszem II

1287

 

Prusice (obecnie miasto w woj. dolnośląskim, w powiecie trzebnickim ), otrzymuje prawa miejskie – por lata 2000 oraz 1951

1287 – 1307

 

W tych latach franciszkanin o imieniu Stanisław, spisał  Żywot św Salomei, królowej halickiej  „Vita sancte Salomeae, regine haliciensis”

<1288

 

Powstaje zamek w Starym Książu na Dolnym Śląsku (do niego w 1290 roku książę Bolko I Surowy przeniósł swoją siedzibę z Lwówka Śląskiego ) por rok 1428

~1288

 

Odzyskanie przez Przemysła II kasztelanii rudzkiej ® por rok 1284

1288

 

Opanowanie Krakowa przez Henryka Probusa

1288

 

Początek walk Henryka IV Probusa z Władysławem Łokietkiem oraz Bolesławem Płockim ® zakończonym w 1289 roku

1288

 

Pierwsze wzmianki o osadzie Bielawa na Dolnym Śląsku

1288

 

Powołanie przez możnowładztwo na tron krakowski Boleslawa Płockiego.

1288

 

Powstaje filia klasztoru Cystersów ( z Sulejowa ) w Koronowie, w miejsce Byszewa z 1254 roku.

1288

 

Urodziła się Elżbieta Ryksa ( Reiczka), przyszłą królowa czeska i polska → jej ojcem był Przemysł II

1288

 

Władysław Łokietek zdobywa Ziemię Sieradzką

1288

 

W ostatecznym zmierzeniu sił księciem krakowskim został Henryk IV Probus ( wbrew woli szlachty, która osadziła na tronie Bolesława II )

1288

 

Nadanie praw miejskich Jeleniej Górze

1288

 

Pierwsza wzmianka o Mielnie

1288

 

Brześć Kujawski miejscem rokowań polsko-krzyżackich → por rok 1311

1288

 

Zakon Krzyzacki  → Pożar Elbląga

1288-1289

 

Walki Władysława Łokietka z Henrykiem Probusem

1288 – 1292

 

Budowa zamku Książ na Dolnym Śląsku

1288 II

 

Ostateczne opuszczenie ziem Małopolski przez Tatarów, [przebywających tamże od 1287 roku.

1288 IV 07

 

Zakon Krzyżacki → osada Dzierzgoń otrzymuje prawa miejskie na prawie chełmińskim ze stanowieniem funkcji wójta miejskiego

1288 IX 30

 

Śmierć Leszka Czarnego Ů władzę na tronie krakowskim obejmuje Henryk Probus, czyli książę wrocławski.

1289

 

Książę bytomski Kazimierz składa hołd lenny królowi Czech Ů Wacławowi II

1289

 

Sprowadzenie Dominikanów do Tczewa

1289

 

Nieudane oblężenie zamku wawelskiego przez Władysława Łokietka.

1289

 

Pierwsza wzmianka o Barcianach jako o osadzie targowej, obecnie w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie kętrzyńskim

1289

 

Śmierć Przemka Ścinawskiego ® por rok 1278

1289

 

Nieudane oblężenie zamku wawelskiego w Krakowie przez Władysława Łokietka

1289

 

Odzyskanie władzy w Krakowie przez Henryka Probusa

1289

 

Przejęcie ziemi sandomierskiej przez Władysława Łokietka

1289 II 26

 

Pod Siewierzem doszło do krwawej bitwy między wojskami sprzymierzonych z Henrykiem IV Probusem książąt śląskich a koalicją Władysława Łokietka, wówczas księcia kujawskiego i książąt mazowieckich

- Porażka wojsk Henryka Probusa wspieranych przez wojska księstwa głogowskiego

1289 X 06

 

Urodził się Wacław III, przyszły król Polski w latach 1305 – 1306, a także król Czech i Węgier