W tym samym roku;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wydarzenia lat 1270 - 1279

 

Data

Pomocniczy kod

Aktualne wydarzenie

   

Znalazłeś/aś bląd ? Chcesz coś dodać do tekstu?  Podziel się Swymi wiadomościami !

~1270

 

Bolko I Surowy przenosi siedzibę kasztelani ze Świn na Dolnym Śląsku do pobliskiego Bolkowa, a Świny stają się siedzibą rycerskiej rodziny Świnków (von Schweinichen), z której pochodził, arcybiskup gnieźnieński, Jakub Świnka

1270

 

Henryk IV Probus ( czyli Prawy ) zostaje księciem wrocławskim ( wobec niepełnoletności pod opieką króla czeskiego Przemysła Ottokara II ).

1270

 

Objęcie władzy w księstwie wrocławskim przez Henryka IV Probusa.

1270

 

Przejęcie opieki nad małoletnim Henrykiem IV Probusem przez króla czeskiego Przemysła Ottokara II.

1270

 

Odbudowanie grodu w Santoku przez Brandenburczyków ® por rok 1265 oraz 1278

1270

 

Odbudowanie grodu w Drezdenku przez Bolesława Pobożnego ® por rok 1265

1270

 

Bolesław Pobożny traci gród w Drezdenku na rzecz Brandenburgii. ® por rok 1271 oraz 1272

1270

 

W klasztorze Cystersów w Henrykowie powstają pierwsze rozdziały Księgi Henrykowskiej, zawierające pierwsze spisane po polsku zdanie → „daj ać pobruszę a ty poczywaj”

1271

 

Konsekracja prezbiterium katedry gotyckiej we Wrocławiu ( budowanej w latach 1244-1419).

1271

 

Najazd Henryka IV na księstwo wrocławskie w toku wojen węgiersko-czeskich

1271

 

Najazd wojsk Bolesława V Wstydliwego oraz Leszka II Czarnego na księstwo wrocławskie zorganizowany w obronie interesów Węgier ( żoną Bolesława V Wstydliwego była córka króla Węgier a nadto nie chciano wzrostu wpływów czeskich we Wrocławiu ) prowadzących wojnę z Czechami.

1271

 

Wizyta w Krakowie króla Węgier, Stefana V Arpada

1271

 

Przywilej lokacyjny dla miasta Jędrzejowa.

1271

 

Bolesław II Rogatka podjął bezskuteczną próbę pojmania Konrada I, księcia głogowskiego

1271

 

Wyprawa Bolesława Pobożnego przeciw Brandenburgii ® Spustoszenie kasztelanii santockiej oraz Nowej Marchii ( z Myśliborzem ) przez wojska wielkopolskie oraz kujawskie -  por rok 1270

1271

 

Zdobycie Kujaw inowrocławskich przez Bolesława Pobożnego.

1271

 

Bolesław Pobożny przekazuje kasztelanię wyszogrodzką Mściwojowi II, księciu pomorskiemu

1271

 

Zdobycie Gdańska przez Brandenburgię.® por rok 1272 oraz 1308

1271 IX 17

 

Urodził się Wacław II Przemyślida, w przyszłości król Czech, Moraw i Polski

1272

 

Pierwsze historyczne noty dotyczące Chojnowa

1272

 

Otrzymanie przez Wrocław zezwolenia na budowę murowanych domów

1272

 

Uruchomienie pierwszego na ziemiach polskich wodociągu we Wrocławiu.

1272

 

Uzyskanie prawa mili miejskiej przez Wrocław

1272

 

Wyprawa Bolesława Pobożnego przeciw Brandenburgii - Odbicie Gdańska z rąk Brandenburgii ® por rok 1271 oraz 1308

1272

 

Wyprawa Przemysła II przeciwko Brandenburgii - Odzyskanie Drezdenka oraz Strzelców przez Przemysła II ® por rok 1270

1272

 

Książę Władysław Opolski buduje zamek i kaplicę w Lublińcu

1273

 

Objecie samodzielnych sądów w Poznaniu przez Przemysła II

1273

 

Małżeństwo Przemysła II z Ludgardą ® córką Henryka I Pielgrzyma, księcia Meklemburgii

1273

 

Początek sojuszu wielkopolsko-zachodniopomorskiego przeciwko Brandenburgii

1273

 

Zawarcie sojuszu miedzy Przemysłem II a Henrykiem IV

1273

 

Zatarg Władysława Łokietka oraz jego matki, Eufrozyny z Krzyżakami

1273

 

Przed tym rokiem nastąpiła lokacja Sącza na prawie magdeburskim

1273

 

Przekazanie przez Bolesława Pobożnego księstwa inowrocławskiego Leszkowi II Czarnemu

1273

 

Przyłączenie zachodniej części ziemi krakowskiej do księstwa opolsko-raciborskiego.

1273

 

Sojusz Bolesława Wstydliwego z Czechami.

1273

 

Uzyskanie prawa szrotu przez Wrocław.

1273

 

Wybuch buntu skierowanemu przeciwko Bolesławowi V Wstydliwemu

1273

 

Wyprawa na księstwo raciborsko-opolskie Władysława Opolskiego

1273

 

Wyprawa Władysława Opolskiego na Kraków.

1273

 

Zwycięstwo Bolesława Wstydliwego w bitwie pod Bogucinem nad wojskami opolskimi.

1273

 

Bolesław Pobożny wyprawił się na księstwo opolsko-raciborskie Władysława opolskiego

1273

 

Bolesław Pobożny przekazuje księstwo inowrocławskie Leszkowi Czarnemu

1273

 

Wcielenie kasztelanii bydgoskiej, kruszwickiej oraz radziejowskiej do Wielkopolski

1273

 

Objęcie samodzielnych rządów w Poznaniu przez Przemysła II.

1273

 

Początki sojuszu wielkopolsko-zachodniopomorskiego wymierzonego przeciwko Brandenburgii

1273

 

Około tego roku zmarł Konrad I Głogowski. ® por rok 1278

1273

 

Zatarg Władysława Łokietka oraz jego matki, Eufrozyny, z Krzyżakami

1273 XII 27

 

Przywilej księcia Henryka Probusa dla klasztoru karnienieckiego na poszukiwania górnicze

1274

 

Książę Henryk IV nadaje Wrocławiowi prawo składu ( pierwszy tego rodzaju przywilej na ziemiach polskich).

1274

 

Początek konfliktu Henryka IV Probusa z biskupem wroclawskim ® Tomaszem II. ® por rok 1287.

1274 - 1504

 

Stolicą księstwa zagańskiego był Żagań → por rok 1627

1275

 

Przejecie władzy w ziemi brzesko-kujawskiej przez Władysława Łokietka oraz Kazimierza.

1275

 

Przejęcie władzy w ziemi dobrzyńskiej przez Siemowita.

1275-1325

 

Budowa murów obronnych w Szczecinie

1276

 

Siewierz uzyskał prawa miejskie – por 1962

1276

 

Pajęczno ( obecnie miasto w woj. łódzkim, w powiecie pajęczańskim ) otrzymuje prawa miejskie – por lata 1870 oraz 1958

1276

 

Budowa kościoła św Wacława w Radomiu

1276

 

Powstanie klasztoru Cystersów w Pelplinie

1276

 

Lokacja miasta Mikołowa na nowym miejscu przez Jana herbu Grabie

<1277

 

Pierwsze wzmianki o zamku w Hain ( dzisiejszym  Bolkowie na Dolnym Śląsku ) por rok 1312

1277

 

Odwetowa wyprawa Henryka Głogowskiego oraz Przemysła II na rzecz porwanego wcześniej w tym samym roku Henryka IV Probusa

1277

 

Porwanie Henryka IV Probusa przez Bolesława Rogatkę ® por rok 1266

1277

 

Przekazanie Bolesławowi Rogatce zachodniego pasa ziemi wrocławskiej ze Środą Śląską oraz Strzegomiem ® Bolesław Rogatka uwalnia Henryka IV Probusa.

1277

 

Porwanie Henryka IV przez Boleslawa II Rogatkę

1277

 

Zwycięstwo Bolesława II Rogatki pod Stolcem nad połączonymi siłami Henryka III Głogowskiego oraz Przemysła II występujących w obronie porwanego przez Rogatkę Henryka IV ® por rok 1277

1277

 

Odwetowa wyprawa Henryka Głogowskiego oraz Przemysła II na rzecz Henryka IV ( porwanego przez Bolesława II Rogatkę w tymże roku )

1277

 

Po zakończeniu lokalnej wojny domowej między Przemysłem II, Henrykiem Głogowskim ( broniącym uwięzionego przez Rogatkę Henryka IV ) doszło do uwolnienie Henryka IV ®por rok 1277

1277

 

Powstanie pierwszej parafii rzymsko-katoliskiej pw. św. Piotra i Pawła w Kamieniu ( obecnie Piekary Śląskie )

1278

 

Zjazd w Lądzie

1278

 

Restytucja Siemomysła w Inowrocławiu

1278

 

Zwycięska bitwa Leszka Czarnego z Jaćwingami w okolicy Łukowa

1278

 

Ponowna okupacja Nowogródka przez Tatarów oraz zniszczenie miasta ® por rok 1268 oraz 1323

1278

 

Książę wielkopolski Bolesław Pobożny odzyskuje Santok z rąk margrabiów brandenburskich.

1278

 

Nieudana wyprawa Henryka IV Probusa do Pragi, w celu objęcia opieki nad małoletnim synem zmarłego wcześniej Przemysła Ottokara II ® Wacławem ® ( 12 lat wcześniej zmarły król wziął w opiekę małoletniego Henryka IV Probusa ! ).

1278

 

Henryk IV Probus otrzymuje otrzymuje od cesarza Rudolfa I Ziemię Kłodzką w dożywocie jako zadośćuczynienie za odsunięcie od opieki nad synem Przemysława Ottokara II → Wacławem II® por rok 1290

1278

 

Barlinek otrzymuje prawa miejskie

1278

 

Przywilejem książęcym Henryka IV świdnica uzyskuje przywilej eksportu własnego piwa

1278

 

Przywrócenie władzy Siemomysłowi w Inowrocławiu

1278

 

Czechy → Porażka wojsk czesko-polskich w bitwie pod Suchymi Krutami  

- Udzielenie militarnego poparcia Czechom walczącym z królem niemieckim Rudolfem Habsburgiem

- Śmierć krola czeskiego Przemysła Ottokara II.

1278

 

Śmierć Bolesława II Rogatki

1278

 

Rozpad księstwa legnickiego po śmierci Bolesława II Rogatki

1278

 

Wyprawa Bolesława Pobożnego oraz Mściwoja II, księcia gdańskiego przeciwko Brandenburgii.

1278

 

Bolesław Pobożny odzyskuje Santok z rąk Brandenburgii ® por rok 1270

1278

 

Zjazd w Pobiedziskach

1278

 

Podział dzielnicy głogowskiej pomiędzy synów Konrada I Głogowskiego

1278

 

Objęcie władzy w Żaganiu przez Konrada II Garbatego ® por rok 1304

1278

 

Przejęcie Ścinawy przez Przemka, syna Konrada I Głogowskiego.® por rok 1289

1278

 

Objęcie władzy w księstwie głogowskim przez Henryka

~1279

 

Małżeństwo Władysława Łokietka z córką Bolesława Pobożnego, Jadwigą

1279

 

Czechy → Lokacja Prudnika na prawie niemieckim

1279

 

Dojście Leszka II Czarnego do władzy w Krakowie

1279

 

Przejęcie władzy w księstwie kalisko-gnieźnieńskim przez Przemysła II

1279

 

Statuty legata papieskiego Filipa wprowadzają przymus parafialny w Polsce:
- obowiązek uczestnictwa w nabożeństwach, oraz
- obowiązek przyjmowania sakramentów we własnej parafii.

1279

 

Synod prowincjonalny, odbywający się pod kierownictwem legata papieskiego, Filipa, nałożył na Żydów obowiązek noszenia wysokich czapek oraz – na okryciach wierzchnich – naszywek z czerwonego sukna

1279

 

Około tego roku Władysław Łokietek zawarł związek małżeński z Jadwigą, córką Bolesława Pobożnego

1279 IV 13

 

Kalisz → Śmierć księcia Bolesława Pobożnego. Po jego śmierci władzę w Wielkopolsce przejmuje jego bratanek Przemysł II.

1279 XII 07

 

Śmierć księcia Małopolski Bolesława Wstydliwego

1279 XII 07

 

Tron krakowski obejmuje syn Kazimierza Kondratowica, książę sieradzko-łęczycki Ů Leszek Czarny

 1279 - 1286

 

Osada Sławków  uzyskuje prawa miejskie między r. 1279 a 1286. U schyłku XIII w. biskup krakowski Jan Muskata, poplecznik Wacława II, przekształcił Sławków w twierdzę. W XIV w. miasto było ośrodkiem biskupiego klucza sławkowskiego i siedzibą dekanatu, później przeniesionego do Bytomia