W tym samym roku;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wydarzenia lat 1250 - 1259

 

Data

Pomocniczy kod

Aktualne wydarzenie

   

Znalazłeś/aś bląd ? Chcesz coś dodać do tekstu?  Podziel się Swymi wiadomościami !

<1250

 

Wzniesiono zamek Gryf wzniesiony został  przez Piastów śląskich.   Strzegł on wraz z innymi okolicznymi zamkami Okręgu Kwisy i drogi handlowej z Lwówka Śląskiego do Czech por rok 1419

<1250

 

Wybudowany został dolnośląski zamek Czocha nad rzeką Kwisą por rok 1319

~1250

 

W Kraskowie na Dolnym Śląsku istnieje drewniano – ziemny gród obronny

~1250

 

Założenie Lwowa przez księcia Daniela Halickiego ( 1201-1264), nazwanego Lwowem na cześć jego syna → por rok 1349

~1250

 

Osada leżąca obok Radomia ( zwana później Starym Radomiem) otrzymuje lokację na prawie średzkim

~1250

 

Powstanie drewniany kościół w Myślenicach na Stradomiu

1250

 

Brześć Kujawski otrzymuje prawa miejskie

1250

 

Najstarsze wzmianki o miejscowości Prószków obecnie w województwie opolskim

1250

 

W Pieńsku ( obecnie miasto w woj. dolnośląskim, w powiecie zgorzeleckim ) wybudowano zamek – por rok 1514

1250

 

Polska,Państwo Kościelne →Bolesław Wstdliwy wysyła poselstwo do papieża Innocentego IV w sprawie prośby o kanonizację biskupa Stanisława

1250

 

Około tego roku nastąpiła lokacja Legnicy na prawie magdeburskim

1250

 

Kolejny ( już trzeci ) przywilej immunitetowy dla biskupstwa wrocławskiego ® por rok 1248 oraz 1249

1250

 

Lokacja Brzegu na prawie magdeburskim

1250

 

Pojmanie Henryka III Białego przez jego brata Konrada.Przemysł I pojmuje oraz więzi Bolesława Pobożnego ® por rok 1253

1250 – 1257

 

Bolesław Wstydliwy sprowadza do Łukowa zakonników – Templariuszy

>1250

 

Wybudowano zamek Radosno na Dolnym Śląsku por rok 1355

1251

 

Odkrycie bogatych złóż soli kamiennej w Bochni ( do tej pory czerpano jedynie sól warzelnianą )

1251

 

Odkrycie złóż soli kamiennej w okolicy Wieliczki oraz Bochni

1251

 

Henryk Głogowski nadaje przywilej Żydom.

1251/60

 

Urodził się Henryk III Głogowski , syn Konrada I Głogowskiego oraz Salomei, córki Władysława Odonica Plwacza ® por rok 1309

>1251

 

Powstanie katedry w Chełmży

1251

 

Przejęcie Krosna oraz dzielnicy głogowskiej przez Konrada, brata Bolesława II Rogatki

1251

 

Odparcie najazdu brandenburskiego na Ząbszyń

1252

 

Pierwsza wzmianka o miejscowości Piotrków Kujawski w powiecie radziejowskim

1252

 

Cedynia zostaje zajęta przez Brandenburgię

1252

 

Powstaje filia klasztoru Cystersek z Trzebnicy w Owińskach.

1252

 

Zawłaszczenie Ziemi Lubuskiej z rąk arcybiskupa magdeburskiego przez Brandenburgię ® por rok 1249

1252

 

Henryk III Biały zawiera swe pierwsze małżeństwo z Judytą, córką Konrada Mazowieckiego ® por rok 1265

1252

 

Nadanie przywileju immunitetowego biskupstwu poznańskiemu.

1252

 

Odparcie najazdu brandenburskiego na Drezdenko.

1252/1253

 

Książę Sambor II przenosi stolicę księstwa z Lubiszewa do Tczewa

1253

 

Pierwsze wzmianki o osadzie Ossek ( obecnie miasto Osiek w woj. świętokrzyskim, w powiecie staszowskim)

1253

 

Wzmiankowane zostaja po raz pierwszy Sechenice ( obecnie Siechnice w powiecie wrocławskim) w dokumencie Henryka III Białego, który przekazywał wieś ufundowanemu przez siebie szpitalowi Św. Elżbiety we Wrocławiu

1253

 

Panstwo Koscielne - Kanonizacja świętego Stanisława, biskupa krakowskiego, zamordowanego w 1079 roku

1253

 

Księżna Anna sprowadza do Wrocławia Zakon Krzyżaków z czerwoną gwiazdą, zwanych też braćmi szpitalnymi lub krzyżowcami gwiaździstymi → por początek XIX wieku

1253

 

W cerkwi Bogurodzicy w Drohiczynie nastąpił akt koronacji Daniela Romanowicza księcia  halicko-wołyńskiego  z rąk legata papieskiego Opizo - Targany konfliktami wewnętrznymi w księstwie i zagrożony interwencją węgierską Daniel Romanowicz zgodził się na przyjęcie korony króla halicko-wołyńskiego. Po koronacji książę halicki zerwał wszelkie rozmowy z Rzymem

1253

 

Pierwsze dane o cerkwiach Drohiczyna i monasterze św. Spasa. - por rok 1260

1253

 

Arcybiskup Liwonii, Prus oraz Estonii, dotychczas nie posiadający odrębnej diecezji, zostaje także biskupem Rygi ( a od 20 stycznia 1255 roku arcybiskupem Rygi )

1253

 

Przywilej lokacyjny dla maista Bochni.

1253

 

Sprowadzenie z Pragi do Wrocławia zakonu krzyżowców z czerwoną gwiazdą przez wdowę po księciu Henryku Pobożnym ® Annę.

1253

 

Uderzenie wojsk polsko-ruskich na Morawy, w celu poparcia wyprawy węgierskiej na Austrię będącą wtedy pod panowaniem czeskim.

1253

 

Uwolnienie Bolesława Pobożnego.

1253

 

Wiec w Pogorzelicy

1253

 

Ostateczny podział Wielkopolski między synów Władysława Odonica

1253

 

Objęcie władzy w księstwie poznańskim przez Przemysła I.

1253

 

Państwo Kościelne →Papież Innocenty IV przywraca klaryskom z Zawichostu pierwotną regułę, zakazującą posiadania własności ich reguła była ostrzejsza od franciszkanów

1253

 

Kolejna powódź w Polsce → por rok 988 oraz 1368

1253 II 27

 

Bolesław Wstydliwy wydał w Korczynie akt lokacyjny miasta Bochni z licznymi przywilejami; miasto otrzymało polską nazwę Bochnia, choć w akcie lokacyjnym wymieniono również niemiecką nazwę osady Salzberg - Solna Góra (góra - ówczesna nazwa szybu), a to ze względu na zamieszkujących wówczas w Bochni licznych przybyszów ze Śląska

1253 IV 23

 

Książę Bolesław Pobożny oraz książę Przemysł I wspólnie dokonują lokacji Poznania na prawie niemieckim.

1253 IX 08

 

Państwo Kościelne →Kanonizacja zmarłego tragicznie ( podobno zabitego przez Bolesława Śmiałego ) w 1079 roku biskupa krakowskiego Stanisława. → Papież Innocenty IV ogłosił w bazylice św. Franciszka z Asyżu kanonizację biskupa Stanisława ze Szczepanowa. Jednocześnie obwieścił wzięcie pod opiekę władców polskich. Polska weszła w zależność polityczną od papiestwa, co pociągało za sobą m.in. obowiązek uiszczania świętopietrza

1253 – 1257

 

Budowa gotyckiego kościoła św. Mikołaja Biskupa w Kaliszu → por lata 1662, 1992

1254

 

W dokumencie Bolesława Wstydliwego pojawia się po raz pierwszy nazwa Rabka, w kontekście eksploatacji solanek ® 1364

1254

 

Spladrowanie Oleśnicy przez wojska Przemysła I.

1254

 

Ponowna wyprawa książąt wielkopolskich na księstwo wrocławskie -Splądrowanie okolic Wrocławia, Trzebnicy, Cerekwicy

1254

 

Wyprawa Przemysła I na księstwo wrocławskie Henryka III

1254

 

Splądrowanie Oleśnicy przez wojska Przemysła I

1254

 

Państwo Kościelne, Polska →Nałożenie ekskomuniki na Przemysła I przez legata papieskiego Opizona.® zdjętej w tym samym roku

1254

 

Przemysł I zawiera porozumienie z Kazimierzem Kondradowicem, Siemowitem mazowieckim, Władysławem Opolskim oraz Bolesławem Wstydliwym.

1254 V 08

 

Uroczystość podniesienia relikwii św. Stanisława - Właściwe uroczystości kanonizacyjne św Stanisława następuje podniesienie jego relikwi a w uroczystościach udzial bierze abp gnieźnieński, Fulko

1255

 

Potwierdzono i rozszerzono przywileje miejskie Płocka → dokonane przez Księcia Siemowita I → por rok  1237

1255

 

Mściwój, książę pomorski, zajął gród Nakło.

1255

 

Podporządkowanie biskupstw chełmińskiego, pomezańskiego, sambijskiego oraz warmińskiego meropolii w Rydze.

1255

 

Przywilej immunitetowy dla biskupstwa krakowskiego

1255

 

Walki o odzyskanie Nakła

1255

 

Zajęcie Nakła przez Świętopełka oraz Mściwoja, książąt pomorskich.

1255

 

Zorganizowanie przez Przemysła I koalicji mającej na celu odbicie Nakła z rąk Pomorzan.

1255

 

Książęta pomorscy ® Świętopełk oraz Mściwój, zajmują Nakło.® por rok 1255/6

1255

 

Rok trwające walki Przemysła I o odzyskanie Nakła zajętego na początku 1255 roku przez książąt pomorskich. ® por rok 1256

1256

 

Najazd Jaćwingów na Małopolskę

1256

 

Państwo Kościelne →Interwencja Henryka III, Bolesława II Rogatki oraz Konrada I Głogowskiego w kurii papieskiej przeciwko książętom wielkopolskim.

1256

 

Bolesław II Rogatka porwał oraz uwięził biskupa wrocławskiego Tomasza ® por rok 1256

1256

 

Książę Bolesław II Rogatka więzi we Wleniu na Dolnym Śląsku biskupa wrocławskiego, Tomasza I

1256

 

Państwo Kościelne →Bolesław II Rogatka został obłożony klątwą ( czyli interdyktem ) za porwanie oraz uwięzienie biskupa wrocławskiego Tomasza ® por rok 1256

1256

 

Państwo Kościelne →Ogłoszenie przez papieża Aleksandra IV wyprawy krzyżowej przeciwko Bolesławowi II Rogatce ® por rok 1258

1256

 

Przemysł I zawiera pokój ze Świętopełkiem Pomorskim :
- Odzyskanie Nakła zajętego przez książąt pomorskich w 1255 roku.

1256

 

Pojawia się pierwsza udokumentowana wzmanka o Wrześni → Vresc

1256

 

Państwo Kościelne →Papież Aleksander IV wydaje bullę potwierdzającą pierwsze miejsce biskupów krakowskich po metropolicie gnieźnieńskim w polskim episkopacie

1256

 

Bolesław Pobożny zawiera małżeństwo z Jolentą Heleną, córką Beli IV, króla węgierskiego z dynastii Arpadów

<1257

 

Rozpoczęcie budowy kościoła Mariackiego w Krakowie

1257

 

Pierwsze wzmianki o wsi Bobowicko w obecnym woj. lubuskim

1257

 

Ukazuje się akt zezwalający na lokację wsi Chorzów por rok 1868

1257

 

Pierwsze wzmianki o Babimoście, obecnie w zielonogórskim → por rok 1397

1257

 

Pobiedziska otrzymuja prawa miejskie - były miastem królewskim

1257

 

Bolesław V wydaje akt fundacyjny dla miasta Krakowa z wytyczeniem nowych jego granic.

1257

 

Pierwsze wzmianki o osadzie Olkusz → por wiek XI i lata 1299 i 1331

1257

 

Przybycie Waldensów na Śląsk

1257

 

Boleslaw Wstydliwy sprowadza do Krakowa „Marków” czyli Zakon Kanoników Regularnych od Pokuty Błogosławionych Męczenników osadzając ich przy kościele pod wezwaniem św Marka → por rok 1832

1257

 

Śmierć Jacka Odrowąża, jednego z pierwszych polskich dominikanów ( obok swego brata Czesława zmarłego w 1242 roku ), organizatora polskiej prowincji dominikańskiej; jest on również znany z działalności misyjnej w Prusach oraz na Rusi.

1257

 

Poznań → Śmierć księcia Przemysła I (dzielnica poznańska od 1247 roku ) Ů Bolesłąw Pobożny obejmuje władzę w całej Wielkopolsce

1257

 

Około tego roku zmarła pierwsza żona Kazimierza I Kondradowica ® Konstancja ® por rok 1238 oraz 1257

1257

 

Po śmierci swej pierwszej żony Konstancji, Kazimierz I Kondradowic wstępuje ponownie w związek małżeński z Eufrozyną, córką Kazimierza I, księcia opolsko-raciborskiego

1257

 

Po śmierci Przemysła I, władzę w Wielkopolsce obejmuje Bolesław Pobożny.

1257

 

Lokacja Gorzowa Wielkopolskiego na prawie magdeburskim.

1257

 

Urodził się Przemysł II, syn Przemysła I oraz córki Henryka II Pobożnego ® Elżbiety

1257 VI 05

 

Bolesław V Wstydliwy wraz z matką i żoną Kingą wydał na wiecu we wsi Kopernia koło Pińczowa dokument lokacyjny na prawie niemieckim dla Krakowa, wzorowany na lokacji wrocławskiej

1257 VI 24

 

Książę Władysław (książę Opola i Raciborza) wydał dekret nadający braciom zakonu Bożogrobców z krakowskiego Miechowa prawo założenia , osiedlenia i ponownego odbudowania wsi Charzowa , zrównanej z ziemią przez Tatarów por rok 1299

1257/8

 

Urodził się Henryk Probus, syn Henryka III Białego oraz Judyty, córki Konrada I Mazowieckiego.

1258

 

Wyprawa Bolesława Pobożnego na Kujawy

1258

 

Utrata środkowej części kasztelanii lądzkiej przez Kazimierza I Kondradowica.® por rok 1259 oraz rok 1262

1258

 

Bolesław II Rogatka składa przyrzeczenie zadośćuczynienia uwięzionemu przezeń w 1256 roku biskupowi wrocławskiemu Tomaszowi ® por rok 1258

1258

 

Zażegnanie groźby wyprawy krzyżowej przeciwko Bolesławowi II Rogatce spowodowane jegoż upokorzeniem się ® por rok 1256 oraz 1258 oraz 1261

1258

 

Wyprawa Bolesława Pobożnego na Kujawy

1258

 

Bolesław Pobożny odzyskuje środkową część kasztelanii lądzkiej, utraconej w przeszłości przez Władysława Odonica

1258

 

Książę pomorski, Sambor II, zezwala na powstanie Rady Miejskiej w Tczewie → jest to pierwsza w Polsce Rada Miejska. Ponadto, Tczew nie ma jeszcze praw lokacyjnych ! → por rok 1260

1259

 

Malogost ( obecnie Małogoszcz w powiecie jędrzejowskim) został zniszczony przez najazd tatarski

1259

 

Pożar w Krakowie

1259

 

Bolesław V Pobożny otrzymuje poparcie militarne.

1259

 

Drugi najazd Tatarów na Polskę Ůzdobycie Sandomierza oraz Lublina przez Tatarów

1259

 

Kolejny najazd Mongołów na Polskę oraz spalenie Krakowa.

1259

 

Początek rocznego najazdu tatarskiego na Polskę ( po raz drugi ) ® por rok 1241

1259

 

Nieudany najazd Kazimierza I Kondradowica na ziemię kaliską.® por rok 1259

1259

 

W odwecie na najazd Kazimierza I Kondradowica na ziemię kaliską ® następuje odwetowa wyprawa Bolesława Pobożnego na ziemię łęczycką. ® por rok 1259

1259

 

Zwaśnione strony ( Kqzimierz I Kondradowic oraz Bolesław Pobożny ) dochodzą do porozumienia :
- Kazimierz I Kondradowic zwraca resztę kasztelanii lądzkiej oraz grodu Pakość Bolesławowi Pobożnemu.
® por rok 1262

1259

 

Spalenie Krakowa przez Mongołów ocalał jedynie Wawel

1259

 

Lokacja Włocławka na prawie magdeburskim.

1259

 

Śmierć pierwszej żony Bolesława II Rogatki ® Jadwigi ® por rok 1242

1259

 

Przed tym rokiem nastąpiła lokacja Międzyrzecza na prawie magdeburskim.

1259

 

Wyprawa Bolesława Pobożnego na Pomorze Gdańskie.

1259

 

Bolesław Pobożny odpiera atak Kazimierza Kondratowica na ziemię kaliską.

1259

 

Bolesław Wstydliwy udziela pomocy wojskowej Bolesławowi Pobożnemu.

1259

 

Wyprawa Bolesława Pobożnego na ziemię łęczycką.

1259

 

Bolesława Pobożny zawiera porozumienie pokojowe z Kazimierzem Kondradowicem

1259

 

Bolesław Pobożny przejmuje resztę kasztelanii lądzkiej oraz Pakość

1259 I 31

 

W okolicach Krakowa ma miejsce trzęsienie, którego magnituda wyniosła prawdopodobnie ok. 6 stopni w skali Richtera, zaś odczuwalna intensywność wstrząsu w epicentrum ok. 8 stopni w 12 stopniowej skali Mercallego. Zburzonych zostało wiele budynków

1259/60

 

Zniszczenie Sandomierza, Krakowa oraz Lublina przez Tatarów.