W tym samym roku;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wydarzenia lat 1240 - 1249

 

Data

Pomocniczy kod

Aktualne wydarzenie

   

Znalazłeś/aś bląd ? Chcesz coś dodać do tekstu?  Podziel się Swymi wiadomościami !

1240

 

Zakon Krzyżacki - Poczatki Braniewa na miejscu dawnego staropruskiego grodu Brusebergue por 01 IV 1284

1240

 

Zakon KrzyżackiW Rozenthalu ( obecnie Bartoszyce w woj. warmińsko-mazurskim ) Krzyżacy budują jedez ze swoich pierwszych zamków → por rok 1332

1240

 

Pierwsze wzmianki o Kołomyji nad Prutem ( wtedy jeszcze w Księstwie Halicko – Włodzimierskim ) por wiek XIV

1240

 

Lokacja miasta Inowrocławia na prawie magdeburskim

1240

 

Około tego roku powstał w Lubiążu iluminowany Psalterium Nocturnum z Trzebnicy

1240

 

Powstanie filii klasztoru Cystersów w Obrze.

1240/42

 

Narodziny Leszka II Czarnego, syna Kazimierza I Kondradowica oraz Konstancji, córki Henryka II Pobożnego

1241

 

Pożar w Krakowie

1241

 

Klęska wojsk polskich w bitwie pod Chmielnikiem

1241

 

Klęska wojsk polskich w bitwie pod Tarczkiem .

1241

 

Klęska wojsk polskich w bitwie pod Wielkim Turskiem.

1241

 

Najazd tatarski na Polskę oraz Węgry. Tatarzy dowodzeni przez Ordu pokonują Polaków, zajmują Kraków oraz docierają pod Legnicę.

1241

 

Pierwszy najazd mongolski ( tj tatarski ) na Polskę.

1241

 

Umiera Koloman Węgierski, mąż Salomei Piastówny, który w latach 1215 – 1221 był władcą Halicza a w latach 1226 – 1241 władcą Kroacji por rok 1245

1241

 

Polsko-tatarska bitwa pod Legnicą zakończona powstrzymaniem pochodu Tatarów

1241

 

Śmierć Henryka II Pobożnego podczas bitwy pod Legnicą. ® upadek tzw. „Monarchii Henryków Śląskich”.

1241

 

Podczas najazdu Tatarów na Polskę zniszczyli oni gród Otmuchów na Dolnym Śląsku ( wkrótce odbudowany )

1241

 

Rozbudowa zamku w Starej Kamienicy na Dolnym Śląsku przez księcia Bolesława Rogatkę por 20 VIII 1616

1241

 

Zajęcie Krakowa przez Konrada I Mazowieckiego.® por rok 1243

1241

 

Zdobycie a następnie spalenie Sandomierza przez Tatarów.

1241

 

Zdobycie Krakowa przez Tatarów. ® źródła legendy o Lajkoniku.

1241

 

Tatarzy obozują w Otmuchowie

1241

 

Przemysł I rozpoczyna akcję rewindykacyjną w sprawie ziem zagarniętych przez Henryka Brodatego oraz Henryka Pobożnego

1241 II 13

 

Zdobycie Sandomierza przez Mongołów.

1241 III 18

 

Rozbicie rycerstwa krakowsko-sandomierskiego przez Tatarów w bitwie pod Chmielnikiem.

1241 IV 09

 

Starcie Polaków z Tatarami pod Legnicą. Książę Henryk II Pobożny, posiłkowany przez rycerstwo polskie, templariuszy i Krzyżaków pokonany został przez siły tatarskie Bajadara

1241 IV 09

 

Śmierć księcia krakowskiego Henryka II Pobożnego w bitwie pod Legnicą. Koniec tak zwanej monarchii Henryków śląskich.

1241 VII

 

Konrad Mazowiecki zajmuje Kraków.

1242

 

Pierwsze wzmianki o kopalniach soli w Bochni i Wieliczce

1242

 

Pierwsze wzmianki o zamku Cisy na Dolnym Śląsku

1242

 

Walki Konrada I Mazowieckiego z księciem Pomorza Gdańskiego ® Świętopełkiem.

1242

 

Wojna księcia gdańskiego Świętopełka z Krzyżakami, którzy zagrozili jego ksiestwu. Trwała z przerwami aż do 1248 roku

1242

 

Walki Kazimierza I Kondradowica ze Świętopełkiem ( księciem Pomorza Gdańskiego).

1242

 

Bolesław II Rogatka przejmuje władzę nad Dolnym Śląskiem.

1242

 

Przywilej lokacyjny Bolesława II Rogatki dla miasta Wrocławia Ponowna lokacja miasta Wrocławia na prawie niemieckim.

1242

 

Bolesław II Rogatka zawiera swoje pierwsze małżeństwo z Jadwigą, córką Henryka, hrabiego Anhaltu.® por rok 1259

1242

 

Zdobycie Międzyrzecza oraz Ząbszynia przez Przemysła I.

1242 VII 15

 

Umiera bł. Czesław, jeden z pierwszych dominikanów w Polsce. Przypisuje mu się cudowne ocalenie Wrocławia przed najazdem Tatarów w 1241 roku. ® por rok 1711

1242 - 1249

 

Zakon Krzyżacki - I-sza wojna rdzennych Prusow przeciwko Krzyzakom – por rok 1248

1243

 

Bolesław Wstydliwy zostaje księciem krakowskim oraz sandomierskim aż do 1279 roku.

1243

 

Konrad Mazowiecki zostaje pokonany przez stronnictwo popierające syna Leszka Białego, czyli Bolesława Wstydliwego ( na tron krakowski ) w bitwie pod Suchodołem

1243

 

Pobicie Konrada I Mazowieckiego przez stronników Bolesława V Wstydliwego w bitwie pod Suchodołem

1243

 

Pierwsze wzmianki o osadzie Dziwnów w obecnym powiecie kamieńskim, w woj. zachodniopomorskim

1243

 

Pierwsza wzmianka na temat Libiąża ( w obecnym powiecie chrzanowskim ) –jest to przekazanie wsi Libiąż Wielki i Libiąż Mały zakonowi benedyktynek przez dotychczasowych właścicieli wsi należących do rodu Gryfitów

1243

 

Zakon Krzyżacki→ Krzyżacy utworzyli na ziemiach pruskich trzy biskupstwa katolickie, które trzymali w swoich rękach: pomezańskie (siedzibą bpa był Kwidzyń), warmińskie (siedzibą bpa był Frombork) i sambijskie, ze stolicą biskupią w Królewcu

1243

 

Pierwsze wzmianki o Rudzie ( obecnie Ruda Śląska – miasto położone w południowo-zachodniej Polsce, w województwie śląskim )

1243

 

Państwo Kościelne → Papież Innocenty IV uznaje Prusy jako …. Lenno papieskie ( sic ) pomijając umowę Konrada Mazowieckiego z 1226 roku !

1243

 

Ponowna nieudana próba zajęcia Krakowa przez Konrada I Mazowieckiego

1243

 

Przejęcie władzy w Krakowie przez Bolesława V Wstydliwego

1243

 

Wypędzenie Konrada I Mazowieckiego z Krakowa. ® por rok 1241

1243

 

Zorganizowanie w Polsce pierwszych turniejów rycerskich

1243

 

Przed tym rokiem nastąpiła lokacja Gniezna na prawie magdeburskim

1243

 

Zdobycie Nakła przez Przemysła I

1243 IV 03

 

Książę pomorski Branim I lokuje Szczecin na prawie magdeburskim, oraz powołuje nadrzędny sąd wyższy prawa niemieckiego dla miast jego księstwa lokowanych na tym właśnie prawie niemieckim

1243 X 15

 

Śmierć Jadwigi, wdowy po księciu śląskim Henryku Brodateym, słynnej ze swego ascetycznego życia. ® por rok 1267

<1244

 

Łuków, Lublin oraz Sieciechów zostają zniszczone wskutek napadu plemion pruskich

1244

 

Początek budowy gotyckiej katedry we Wrocławiu ® budowę ukończono w 1361 roku

1244

 

Początek budowy katedry gotyckiej we Wrocławiu, zakończonej 1 1419 roku. ® por rok 1271

1244

 

Zdobycie Santoka przez Przemysła I

1244

 

Bunt możnych wielkopolskich przeciwko nadmiernemu uprzywilejowaniu biskupstwa poznańskiego

1244

 

Bp krakowski, an Prandota z Białaczowa, sprowadza do Krakowa ( z Prudnika ) Zakon Kanoników Ducha św. de Saxia (duchaków), którym oddał we władanie kościół Świętego Krzyża, zapoczątkowując krakowskie szpitalnictwo

1244

 

Najazd Tatarów na Ziemię Łukowską

1244

 

Przemysł I zawiera związek małżeński z Elżbietą, córką Henryka Pobożnego.

1244 – 1272

 

Powstanie gotyckiej katedry we Wrocławiu

1245

 

Miasto Szczecin uzyskuje pozwolenie na zakładanie cechów.

1245

 

Wdowa po Kolomanie ® księżna Salomea wstępuje do klasztoru Klarysek.

1245

 

Potwierdzenie wielkiego przywileju immunotetowego na rzecz biskupstwa poznańskiego.

1246

 

Zakon Krzyżacki→ Lokalizacja Elbląga na prawie lubeckim → por rok 1347

1245-47

 

Benedykt Polak, wrocławski franciszkanin, bierze udział jako tłumacz w poselstwie papieskim do chana mongolskiego Kujaka. Jest on także autorem krótkiej relacji z tej wyprawy

1245-47

 

Państwo Kościelne → Misja papieska Innocentego IV do Karakorum w sprawie zaprzestania najazdów na Europę i propozycją, ażeby chan przyjął chrześcijaństwo. W poselstwie pojechał między innymi Benedykt, Polak.

1246

 

Pobicie Bolesława V Wstydliwego przez Konrada I Mazowieckiego w bitwie pod Zaryszowem

1246

 

Zwycięstwo Konrada I Mazowieckiego nad wojskami Bolesława Wstydliwego w bitwie pod Zaryszowem

1246

 

Wyprawa Bolesława Rogatki na Wielkopolskę zakończona zajęciem Międzyrzecza, Ząbszynia oraz Santoka. ® por rok 1247

1247

 

Podział Wielkopolski pomiędzy 2 synów Władysława Odonica, zmarłego w 1239 roku.Ů
- Przemysł I otrzymał dzielnicę poznańską
-Bolesław Pobożny otrzymał dzielnicę kalisko-gnieźnieńską.

1247

 

Powstanie klasztoru Cystersów w Krzeszowie.

1247

 

Śmierć Konrada I Mazowieckiego

1247

 

Kazimierz I Kondratowic zagarnia ziemię łęczycko-sieradzką.

1247

 

Bolesław II Rogatka zostaje uwięziony przez możnowładców śląskich w Legnicy.

1247

 

Bolesław II Rogatka dopuszcza do rządów Henryka III ( do rządów na Śląsku).

1247

 

Bolesław II Rogatka traci grody Santok Ząbszyń oraz Międzyrzecz

1247

 

Państwo Kościelne → Papież Innocenty IV pozwolił klaryskom otrzymywac daniny, ktore stanowiły własnośc Zgromadzenia por rok 1253

1247

 

Odparcie najazdu brandenburskiego na Santok

1247

 

Przemysł I odzyskuje utracone w 1246 roku Ząbszyń, Santok oraz Międzyrzecz ® por rok 1246

1247

 

Przemysł I odstępuje ziemie kaliską Bolesławowi Pobożnemu.

1247

 

Nieudana próba rewindykacji ( czyli odzyskania ) kasztelanii lądzkiej przez Bolesława Pobożnego

1248

 

Objęcie władzy na Mazowszu przez Siemowita, po śmierci Bolesława Kondratowica.

1248

 

Podział Śląska między 3 synów Henryka Pobożnego, zmarłego w 1241 roku :
- Henryk III - dzelnicę wrocławską,
- Bolesław Rogatka - dzielnicę legnicką,
- Konrad - dzielnicę głogowską

1248

 

Zawarcie pokoju między Krzyżakami a Świętopełkiem Pomorskim kończący wojnę rozpoczętą przez Krzyżaków w 1242 roku Ů Krzyżacy zajmują część Pomorza Wschodniego na wschodnim brzegu Wisły.

1248

 

Zakon Krzyżacki ustanawia Komturię Dzierzgońską

1248

 

Śmierć Bolesława Kondratowica, najstarszego syna Konrada I Mazowieckiego.

1248

 

Kazimierz I Kondradowic przejmuje ziemię dobrzyńską

1248

 

Odkrycie złóż soli kamiennej w Bochni →było to pierwsze odkrycie soli na ziemiach polskich, toteż uruchomienie wydobycia nie było sprawą prostą, zarówno pod względem technicznym, jak i finansowym → por rok 1251

1248

 

Podział Dolnego Śląska pomiędzy synów Henryka Pobożnego

1248

 

Objęcie władzy w dzielnicy legnicko-głogowskiej przez Bolesława II Rogatkę

1248

 

Bolesław II Rogatka nadaje przywilej immunitetowy na rzecz biskupstwa wrocławskiego.® por rok 1249

1248

 

Objęcie dzielnicy wrocławskiej przez Henryka III Białego

1248

 

Objęcie władzy na Mazowszu przez Siemowita , po śmierci Bolesława Kondradowica.

1248

 

Świętopełk Pomorski został zmuszony do podpisania pokoju z Krzyzakami w Kowalowym Ostrowiu, co zdecydowało o klęsce pierwszego powstania pruskiego i o podpisaniu układu w Dzierzgoniu – por rok 1249

1249

 

Zakon Krzyżacki - Układ w Dzierzgoniu miedzy Krzyżakami a Prusami – por lata 1260 – 1283

1249

 

Bolesław II Rogatka odstępuje arcybiskupowi magdeburskiemu połowę Ziemi Lubuskiej ® por rok 1252

1249

 

Wyprawa Bolesława II Rogatki na Wrocław

1249

 

Spalenie Środy Śląskiej przez wojska Bolesława II Rogatki

1249

 

Kolejny przywilej immunitetowy dla biskupstwa wrocławskiego.® por rok 1248 oraz 1250

1249

 

Konrad, brat Bolesława II Rogatki, obejmuje rządy w Bytomiu nad Odrą

1249

 

Zawarcie przez Henryka III Białego układu o pomocy wojskowej z margrabią miśnieńskim, Henrykiem Dostojnym. ® przekazanie grodu w Szydłowie Henrykowi Dostojnemu

1249

 

Przemysł I odstąpił dzielnicę gnieźnieńską Bolesławowi Pobożnemu

1249

 

Przemysł I przejmuje dzielnicę kaliską.

1249 II 07

 

Zakon Krzyżaki →Traktat Dzierzgoński- w obecności legata papieskiego Jakuba z Leodium, późniejszego papieża Urbana IV podpisany zostaje układ kończący pierwsze powstanie Prusów

1249 X 28

 

Pierwsza wzmianka o istnieniu miasta Lwowa

1249

 

Czesi palą Racibórz por rok 1426

1249

 

Zakon Krzyżacki - Pomimo udanego powstania przeciwko Krzyżakom Prusowie zmuszeni zostali do podpisania układu w Kiszporku z Krzyżakami :
1. Zobowiązanie Prusów do przyjęcia chrześcijaństwa
2. Złożenie przysięgi Zakonowi
3. W zamian Prusowie mieli zostać zrównani w prawach z osiedleńcami niemieckimi

1249

 

Bolesław Wstydliwy nadał konwentowi wąchockiemu Cystersów koncesję na handel solą i na poszukiwanie w obrębie księstwa krakowskiego i sandomierskiego płodów kopalnych