W tym samym roku;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wydarzenia lat 1230 - 1239

 

Data

Pomocniczy kod

Aktualne wydarzenie

   

Znalazłeś/aś bląd ? Chcesz coś dodać do tekstu?  Podziel się Swymi wiadomościami !

~1230

 

W Opolu znalazł swą siedzibę archidiakon, jeden z trzech terenowych w diecezji wrocławskiej (obok Głogowa i Legnicy oraz stołecznego we Wrocławiu).

~1230

 

W Opolu powstaje Kolegiata i Archidiakonat przy kościele św. Krzyża

~1230

 

Początki gotyku w architekturze polskiej

1230 

 

W Bytomiu wybudowano Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny

1230 

 

Banie, wieś w obecnym woj.  w zachodniopomorskim otrzymują prawa miejskie → por rok 1945

1230 

 

Pierwsza wzmianka o Skale ( obecnie miasto w województwie małopolskim, w powiecie krakowskim )

1230 VI 30

 

Konrad Mazowiecki ogłosił przywilej kruszwicki dla Krzyżaków, na mocy którego uzyskali oni ziemię chełmińską i wszystkie ziemie, które zdobędą w przyszłości na Prusach

1231

 

Budowa kościoła w Kościelcu Proszowickim

1231

 

Niemcy → Cesarz Niemiec Fryderyk II potwierdza prawo margrabiów brandenburskich do zwierzchności lennej nad Pomorzem Zachodnim zhołdowanym Niemcom w 1181 roku.

1231

 

Kolejne zajęcie Krakowa przez Henryka Brodatego

1231

 

Rywalizacja o tron krakowski pomiędzy księciem śląskim Henrykiem Brodatym a Konradem Mazowieckim.

1231

 

Krzyżacy budują zamek Thorn, w dzisiejszym Toruniu

1231

 

Zjazd Władysława Odonica z Konradem Mazowieckim w Zgierzu.

1231

 

Wyprawa Władyslawa Laskonogiego oraz Henryka Brodatego na Wielkopolskę ® por rok 1229

1231

 

Udana obrona oblężonego Gniezna ( siły Władysława Odonica ) przed siłami Władysława Laskonogiego oraz Henryka Brodatego. ® por rok 1235

1231 XI 03

 

W Środzie umiera książę Władysław Laskonogi. Podejrzewano, że zabiła go niemiecka nałożnica. Władzę nad Wielkopolską przejął Władysław Odonic

1232

 

Krzyżacy budują zamek Kulm obok miasta Chełmna

1232

 

Bolesław Wstydliwy na prośbę swej siostry Salomei sprowadza Franciszkanów do Polski

1232

 

Pierwszy zabytek chorału franciszkańskiego w Polsce – graduał klarysek krakowskich.

1232

 

Przywilej lokacyjny dla Chełmna

1232

 

Założenie pierwszego klasztoru Franciszkanów w Polsce, w Krakowie

1232

 

Władysław Odonic nadaje ogromny przywilej immunitetowy dla biskupstwa poznańskiego.® por rok 1234 oraz rok 1237

1232 XI

 

Do rządów w Krakowie dochodzi Henryk Brodaty.

1232 – 1235

 

Powstanie klasztoru Cystersów w Paradyżu.

1233

 

Łuków jest siedzibą kasztelanii por rok 1775

1233

 

Lokacja Nowogrodu nad Kwisą na prawie magdenurskim.

1233

 

Nieudana wyprawa Henryka II Pobożnego oraz Henryka I Brodatego na Wielkopolskę

1233

 

Odbicie jeńców z niewoli przez Klemensa z Ruszczy ( dostojnika małopolskiego ).

1233

 

Podbicie Kwidzynia przez Krzyżaków

1233

 

Pojawienie się nowego prawa miejskiego w Polsce ® prawa chełmińskiego ® por rok 1211,1235,1237

1233

 

Pojmanie Grzymisławy oraz Bolesława przez Konrada I Mazowieckiego.

1233 XII 28

 

Wielki Mistrz Zakonu Krzyżackiego Ů Herman von Salza, lokuje Chełmno oraz Toruń na prawie niemieckim

1233

 

Władysław Odonic sprowadza cystersów do Skwierzyny ( obecnie w woj lubuskim )

1233

 

Wyprawa na pogańskich Prusów.

1233

 

Zawarcie porozumienia pokojowego miedzy Henrykiem I Brodatym a Władysławem Odonicem.

1233

 

Krzyżacy zakladają Marienwerder, dzisiejszy Malbork

1233

 

Władysław Odonic odpiera najazd Henryka Brodatego oraz Henryka Pobożnego na Wielkopolskę ® por rok 1229 , rok 1233 oraz rok 1237

1233

 

Zawarcie porozumienia pokojowego pomiędzy Władysławem Odonicem ( obrońcą ) a Henrykiem Brodatym oraz Henrykiem Pobożnym ( najeźdźcami Wielkopolski ) ® por rok 1233 oraz 1234

1233

 

Wyprawa krzyżowa na Prusów.

1233

 

Kazimierz I Kondradowic obejmuje Kujawy z nadania swego ojca ® Konrada I Mazowieckiego.

1234

 

Pierwsze wzmianki o osadzie targowo-rybackiej Wysoki Brzeg na terenie obecnego Brzegu

1234

 

Banie, wieś w obecnym woj.  w zachodniopomorskim, staje się własnością zakonu Templariuszy

1234

 

Państwo Kościelne →- Grzegorz IX zatwierdza dekret cesarza Niemiec, Fryderyka II, biorąc nowe państwo zakonne- Prusy, w opiekę papieską – por rok 1216, 1226

1234

 

Henryk Brodaty podporządkowuje sobie południowo-zachodnią Wielkopolskę oraz grody Santok oraz Śrem.

1234

 

Kolejna wyprawa Henryka I Brodatego na Wielkopolske

1234

 

Polacy pokonują Prusów w bitwie nad Dzierzgonią.

1234

 

Powierzenie namiestnictwa w Wielkopolsce synowi Henryka I Brodatego ® Henrykowi ( zwanemu przez potomnych Pobożnemu).

1234

 

Rozpoczęcie starań przez Henryka I Brodatego u cesarza Niemiec Fryderyka II o koronę królewską dla swego syna, Henryka ( zwanego później Pobożnym,).

1234

 

Zrzeczenie się przez Władysława Odonica na rzecz Henryka I Brodatego :
- Ziemi rudzkiej,
- Śremu
- Santoka,
- Ziemi kaliskiej
® por rok 1217 oraz 1218

1234

 

Pokonanie Prusów w bitwie pod Dzierzgonią.

1234

 

Kolejna wyprawa Henryka Brodatego na Wielkopolskę ® por rok 1233

1234

 

Zrzeczenie się przez Władyslawa Odonica ziemi kaliskiej, ziemi rudzkiej, Śremu oraz Santoka na rzecz Henryka Brodatego, który ponownie najechał Wielkopolskę.® por rok 1235

1234

 

Władysław Odonic nadaje wielki immunitet arcybiskupstwu gnieźnieńskiemu ® por rok 1232

1235

 

Państwo Kościelne →Bulla protekcyjna papieża Grzegorza IX Względem Henryka II Pobożnego

1235

 

Lokacja Środy Śląskiej na nowym prawie średzkim.

1235

 

Państwo Kościelne, Polska →Oddanie Henryka II Pobożnego ( syna Henryka I Brodatego ) pod opiekę papieża Grzegorza IX.

1235

 

Odparcie przez Władysława Odonica najazdu Henryka I Brodatego na Gniezno

1235

 

Odzyskanie Śremu przez Władysława Odonica. ® por rok 1234

1235

 

Pojawienie się nowego prawa miejskiego w Polsce ® zwanego prawem średzkim ® por rok 1211,1233,1237.

1235

 

Polski Zakon Braci Dobrzyńskich zostaje wcielony do Zakonu Najświętszej Marii Panny tj. do Zakonu Krzyżackiego

1235

 

Pouczenie miasta Halle w Saksonii dla Środy Śląskiej.

1235

 

Władysław Odonic odzyskuje Śrem z rąk Henryka Brodatego ® por rok 1234

1235

 

Odparcie kolejnego najazdu Henryka Brodatego na Gniezno ® por rok 1231

1236

 

Lokacja Krosna Odrzańskiego na prawie magdeburskim

1236

 

Wybudowano pierwszy kościół w Pleśnej

1236

 

Sprowadzenie do Polski franciszkanów.

1236

 

Sprowadzenie do Wrocławia franciszkanów przez księcia Henryka Pobożnego oraz jego żonę Annę.

1237

 

Płock uzyskał przywilej lokacyjny na prawie polskim od Konrada Mazowieckiego→ por rok 1255

1237

 

Kolejna wyprawa Henryka I Brodatego przeciwko Władysławowi Odonicowi

1237

 

Lokacja Płocka na prawie magdeburskim.Konrad I Mazowiecki na części swoich gruntów i w oparciu o własne prawo lokuje miasto Płock, - potwierdzone dokumentem przez biskupa Piotra I

1237

 

Szczecin przeniesiony na prawo niemieckie → por rok 1283

1237

 

Zakon Krzyzacki - → Budowa Elbląga → zarówno portu nad Wislą jak i warowni

1237

 

Pojawienie się nowego prawa miejskiego w Polsce ® zwanego prawem lubeckim ® por rok 1211, 1233, 1235.

1237

 

Osadzenie w Drohiczynie rycerzy Zakonu Dobrzyńskiego w celu ochrony Mazowsza przed najazdami Jaćwingów

1237

 

Połączenie sie Zakonu Kawalerów Mieczowych z Zakonem Krzyżackim.

1237

 

Sprowadzenie do Krakowa franciszkanów przez Henryka Brodatego

1237

 

Zdobycie kasztelanii lądzkiej przez Henryka I Brodatego

1237

 

Nadanie kolejnego wielkiego przywileju immunitetowego biskupstwu poznańskiemu przez Władysława Odonica ® por rok 1232

1237

 

Zdobycie grodu Pobzin przez Władyslawa Odonica.

1237

 

Kolejna wyprawa Henryka Brodatego oraz Henryka Pobożnego przeciwko Władyslawowi Odonicowi ® por rok 1233

1237

 

Utrata kasztelanii lądzkiej przez Władysława Odonica na rzecz Henryków śląskich.

1237

 

Zawieszenie działań wojennych prowadzonych przez Henryków śląskich przeciwko Wladysławowi Odonicowi.® por rok 1238

1237 V 12

 

Włączenie Zakonu Kawalerów Mieczowych do Zakonu Najświętszej Marii Panny ( tj Krzyżaków ) jako odrębnej prowincji( po klęsce z Litwinami pod miejscowością Szawle ).

1238

 

Nowogród Bobrzański ( obecnie miasto w woj. lubuskim, w powiecie zielonogórskim ), otrzymuje prawa miejskie  - por lata 1945 oraz 1988

1238

 

Śmierć Henryka I Brodatego w Krośnie Odrzańskim.

1238

 

Zawrcie ugody miedzy Władysławem Odonicem a Henrykiem II Pobożnym

1238

 

Wzmianki o miejscowości Budegac na terenie dzisiejszej Bydgoszczy

1238

 

Zakon Krzyzacki → Budowa klasztoru dominkanów w Elblągu

1238

 

Zdobycie Santoka przez Brandenburgię.® por rok 1239

1238

 

Władysław Odonic zawiera ugodę z Henrykiem Pobożnym ® por rok 1237

1238

 

Około tego roku nastąpił ślub Kazimierza I Kondradowica z pierwszą żoną ® Konstancją, córką Henryka Pobożnego ® por rok 1257

1238 III 19

 

Śmierć księcia krakowskiego Henryka Brodatego, obłożonego klątwą przez abpa gnieźnieńskiego 

- poszło o bezprawne zagarnięcie dochodów arcybiskupich 

- umiera w Krośnie.

- Pochowany został w Trzebnicy

- Władzę po nim obejmuje jego syn Ů Henryk II Pobożny

1239

 

Odebranie Santoka Brandenburgii ® por rok 1238

1239

 

Opolski Kościół Św. Krzyża podniesiony zostaje do rangi kolegiaty

1239

 

Udana obrona Lubusza przed najazdem brandenburskim.

1239

 

Zawarcie związku małżeńskiego między Bolesławem V Wstydliwym a Kingą, córką króla Węgier ® Beli IV.

1239

 

Śmierć Władysława Odonica Plwacza w Poznaniu.

1239

 

Krzyżacy zbudowali zamek w Balga

1239

 

Przemysł I obejmuje władzę w części Wielkopolski.