W tym samym roku;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wydarzenia lat 1210 - 1219

 

Data

Pomocniczy kod

Aktualne wydarzenie

   

Znalazłeś/aś bląd ? Chcesz coś dodać do tekstu?  Podziel się Swymi wiadomościami !

1210

 

Synod w Borzykowej ( w obecności książąt Leszka Białego, Konrada Mazowieckiego oraz Władyslawa Odonica ) odnośnie przywilejów kościoła katolickiego
- zapewnienie swobody w obsadzaniu urzędów kościelnych,
- privilegium fori – tj. sądzenie duchownych jedynie przez sądy kościelne,
- ius spolii – tj. prawawo do majątku ruchomego po zmarłych dostojnikach kościelnych.
 

1210

 

Państwo Kościelne →Wydanie przez papieża Innocentego III bulli nakazującej przestrzegania zasady senioratu w Polsce.

1210 VI 09

 

Przywilej borzykowski dla kościoła katolickiego → Podczas synodu w Borzykowej odbył się zjazd książąt piastowskich: Leszka Białego, Konrada Mazowieckiego, Władysława Odonica i Henryka Brodatego. Ofiarowali przywilej dla Kościoła oraz zawiązali koalicję przeciw Mieszkowi Plątonogiemu i Władysławowi Laskonogiemu

1211

 

Prawa miejskie dla Złotoryi ius teutonica.

1211

 

Pierwsze wzmianki o grodzie Rokitnica na Dolnym Śląsku wymieniony w dokumencie wystawionym przez księcia Henryka Brodatego por rok 1451

1211

 

Oddanie się Władysława Odonica pod opiekę Stolicy Apostolskiej ® por rok 1217

1211

 

Około tego roku urodził się Kazimierz I Kondradowic, syn Konrada I Mazowieckiego oraz Agafii, księżniczki ruskiej ® por rok 1267

1211 V 16

 

Mieszko Plątonogi, książę opolsko-raciborski. Krótko przed śmiercią udało mu się opanować Kraków

1211 – 1217

 

Opole zostaje lokowane na prawie zachodnim

1212

 

Jedyna córka Henryka Brodatego oraz Jadwigi, Gertruda, została szarą mniszką w Trzebnicy ( a później ksienią )

1212-1214

 

Do osady Sucovia ( obecnie miasto nad Radunią w powiecie kartuskim ) przybywaja Norbertanki ze Strzelna

1213

 

Cysters – misjonarz Bogufał-Filip, zostaje zamordowany przez Prusów por rok 1209 oraz 1216

1213

 

Powstaje filia klasztoru Cystersek z Trzebnicy w Obołoku.

1213 – 1222

 

Brześć po raz kolejny znalazł się w granicach Polski ® por rok 1020

1214

 

Państwo Kościelne → Papież Innocenty III mianował arcybiskupa Kietlicza legatem dla ziemi pruskiej. Działalność misyjną w Prusach biskupa Chrystiana popierał finansowo biskup płocki Gedko (zm. 1223).

1214

 

Układ o małżenstwie pomiędzy 6 letnim Kolomanem Węgierskim z dynastii Arpadow i 3 letnią Salomeą, córką księcia Leszka Białego oraz Grzymisławy, księżnej łuckiej por rok 1215

1214

 

Księżna Jadwiga zbudowała Leprozorium  pod wezwaniem Ducha Świętego, pierwsze na ziemiach śląskich potem było ich 7

1214

 

Zawarcie traktatu pomiędzy Leszkiem Białym a królem Węgier Andrzejem ® na jego mocy na tronie w Haliczu zasiąść ma w przyszłosci syn Andrzeja Węgierskiego – Koloman oraz córka Leszka Białego – Salomea. W chwili podpisywania układu Koloman miał 5 lat a Salomea 3 lata !.

1215

 

Synod w Wolborzu.

1215

 

Przywilej wolborski dla kościoła katolickiego

-  Potwierdzenie przywileju borzykowskiego z 1210 roku, 

-  wzrost niezależności Kościoła w Polsce

1215

 

Koloman Węgierski, syn Angrzeja II, króla Węgier zostaje koronowany przez bpa ostrzyhomskiego i wysłany do Halicza na objecie tronu o koronacje prosił papieża Andrzej II por rok 1219

1215

 

Pierwsza wzmiankao Rumii -  Stanowi ja dokument, w którym książę pomorski Świętopełek nadaje tutejsze ziemie opactwu cystersów z Oliwy

1216

 

Państwo Kościelne → Chrystian (zm. 1245) misjonarz z zakonu cystersów, został mianowany przez Stolicę Apostolską pierwszym biskupem dla Prus

1216

 

Konsekracja norbertańskiego kościoła św Trójcy w Strzelnie ( fundowany przez Piotra Wszeborowica ).

1216

 

Utworzenie przez Chrystiana biskupstwa pruskiego podległego bezpośrednio papiestwu

1216

 

Nieudany najazd Władysława Laskonogiego na księstwo kaliskie

1216

 

Zawarcie pokoju między Władysławem Odonicem a Władysławem Laskonogim ® por rok 1217

1217

 

Cieszyn otrzymał lokację na wzór dolnośląskiego Lwówka

1217

 

Potwierdzenie układu pokojowego Władysława Odonica z Władysławem Laskonogim przez papieża Honoriusza III ® por rok 1211 oraz 1216

1217

 

Pierwsze wzmianki o grodzie Warta Bolesławiecka, pełnił on rolę stacji celnej z zamkiem

1217

 

Państwo Kościelne → Upomnienie Władyslawa Odonica przez papieża Honoriusza III w sprawie zwrotu Kalisza Henrykowi Brodatemu

1218

 

W Kacicach powstaje filia klasztoru Cystersów z Lubiąża.® por. rok 1122

1218

 

Wyprawa książąt polskich na Prusów ( w zamian za zwolnienie ich z obowiązku wyprawy do Ziemi Świętej )

1218

 

Złączenie żeńskiego klasztoru Cystersek w Trzebnicy z domem w Lubiążu

1218

 

Ponowna wyprawa Władysława Laskonogiego na księstwo kaliskie.

1218

 

Zajecie Kalisza przez Wladysława Laskonogiego.

1218

 

Ucieczka Władyslawa Odonica na Węgry

1218 X 14

 

Prawoslawny biskup Antoni Dobrynia zostal wyświęcony na bpa w Przemyślu przez metropolitę kijowskiego – por rok 1422

1219

 

Ponowne porozumienie polsko-węgierskie oraz wspólna wyprawa na Halicz ® osadzenie Salomei i Kolomana na tronie halickim.

1219

 

Państwo Kościelne → Papież Honoriusz wzywa książąt polskich do wyprawy przeciwko pogańskimPrusom, w zamian za co zwalnia ich z obowiązku wyprawy do Ziemi Świętej wyprawa ta nie powiodła sie

1219

 

Dochodzi do ponownego porozumienia pomiedzy Polską a Węgrami i wspólnej wyprawy na Halicz, w następstwie ktorej Koloman wraz ze swoją żoną Salomeą Piastówną zostają osadzeni na tronie Halicza por lata 1214 oraz 1221

1219

 

Śmierć arcybiskupa gnieźnieńskiego Henryka Kietlicza, głowy ruchu reformistycznego ( tj. chęci uniezależnienia władzy Kościoła od władzy świeckiej w Polsce ) w Polsce