W tym samym roku;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wydarzenia lat 1200 - 1209

 

Data

Pomocniczy kod

Aktualne wydarzenie

   

Znalazłeś/aś bląd ? Chcesz coś dodać do tekstu?  Podziel się Swymi wiadomościami !

<1200

 

Urodził się św. Jacek Odrowąż, jeden z pierwszych dominikanów w Polsce, założyciel poldkiej prowincji dominikańskiej ® por. rok 1257

~1200

 

Jeden z synów Kazimierza Sprawiedliwego, Konrad Mazowiecki, obejmuje rządy na Mazowszu oraz na Kujawach ( aż do swej śmierci w 1247 roku ).

1200 V 05

 

Wielkie trzęsienie ziemi w rejonie Pienin opisane przez Jana Długosza →  „Trzęsienie ziemi, jakie nastąpiło 5 maja w południe w Polsce i sąsiednich królestwach i ziemiach, a które powtórzyło się w ciągu następnych dni, zniszczyło wiele wież, domów i warowni”.

1201

 

Następuje pierwszy kanoniczny wybór biskupa w Polsce ® kapituła wrocławska wybiera na biskupa Cypriana

1201

 

Początek panowania syna Bolesława Wysokiego, czyli Henryka I Brodatego, w dzielnicy śląskiej.

1201

 

Państwo Kościelne → Najstarszy dokument zawierający wzmiankę o obecnym Żukowie - bulla papieża Innocentego III

1201

 

Śmierć Jarosława Opolskiego, syna Bolesława I Wysokiego ® por rok 1177

1201

 

Opanowanie Opola, nadanego w 1177 roku swemu synowi Jarosławowi, przez Bolesława I Wysokiego ( po śmierci tegoż Jarosława ).

1201 XII 07

 

Śmierć Bolesława I Wysokiego.

1202

 

Pierwsze zmianki o grodzie Nowogród Bobrzański w obecnym powiecie zielonogórskim – por rok 1238

>1202

 

W Nowogrodzie Bobrzańskim, w obecnym powiecie zielonogórskim zbudowano Kościół Wniebowzięcia NMP

>1202

 

W Nowogrodzie Bobrzańskim, w obecnym powiecie zielonogórskim zbudowano Kościół św Bartłomieja

1202 III 13

 

Śmierć Mieszka Starego ® na tronie krakowskim zasiada jego syn Władysław Laskonogi, a Leszek Biały znowu zostaje pominiętyMieszko III Stary, od 1138 książę wielkopolski, 1173-1174 i od 1198 książę krakowski i zwierzchni Polski. Zmarł w wieku ok. 76 lat

>1202 III 13

 

Po ustanowieniu Władysława Laskonogiego księciem w Krakowie, dochodzi do obalenia go z tronu książęcego i Leszek Biały, syn Kazimierza Sprawiedliwego zostaje księciem krakowskim aż do swej tragicznej śmierci w 1227 roku

1203 

 

Pierwsza pisana wzmianka o Laskowicach ( obecnie miasto Jelcz-Laskowice w powiecie oławskim ), pochodzi z dokumentu Henryka Brodatego

1203 VIII 04

 

Data na najstarszym zachowanym żydowskim nagrobku ( macewie ) we Wrocławiu → por 17 XI 1856

1203 - 1217 

 

Biskupem krakowskim jest Wincenty Kadlubek - por 08 III 1223

1205

 

Pożar w Krakowie

1205

 

W Chełmie pojawili się pierwsi Żydzi

1205 VI 19

 

Bitwa pod Zawichostem.® Atak księcia włodzimiersko-halickiego Romana zostaje powstrzymany przez połączone siły księcia Leszka Białego oraz Konrada Mazowieckiego ( oboje są braćmi ).

-Bitwa zwycięska dla Polaków.

- ginie Roman książę halicki, który najechał Małopolskę ( w porozumieniu z Władysławem Laskonogim ).

1206

 

Bunt Władysława Odonica przeciwko rządom Władysława Laskonogiego ® por rok 1194

1206

 

Wygnanie Władysława Odonica z Wielkopolski w wyniku jego buntu przeciwko rządom Władysława Laskonogiego

1206 X 26

 

Państwo Kościelne → Papież Innocenty III ogłosił bullę dla klasztoru cystersów w Łeknie, w Wielkopolsce. Wyraził w niej zgodę na prowadzenie akcji chrystianizacyjnej w kraju pogańskich Prusów

1207

 

Fundacja klasztoru Cysterek w Trzebnicy przez parę książęcą Henryka Brodatego oraz Jadwigę.

1207

 

Budowa murowanego zamku Sokolec na północno-zachodnich stokach Krzyżnej Góry na Dolnym Śląsku

1207

 

Walki Władysława Odonica z Władysławem Laskonogim

1207 II 02

 

Niemcy → Filip Szwabski nadaje biskupowi Albertowi Inflanty jako lenno Rzeszy. Przez to stają się one częścią państwa niemieckiego

1207-1240

 

W Koprzywnicy ( obecnie  miasto w woj. świętokrzyskim, w powiecie sandomierskim), zbudowano kościół pw. św. Floriana

1208

 

Wydzielenie Kalisza Władysławowi Odonicowi przez Henryka Brodatego.

1208

 

Zjazd Władysława Laskonogiego i Władysława Odonica z Henrykiem Brodatym w Głogowie

<1209

 

Powstał polski Zakon Braci Dobrzyńskich ® jego celem była chrystianizacja Prus. ® por.rok 1235

1209

 

Rozpoczęto działalność misyjną klasztoru cystersów w Łeknie   Do Prusów udali się zakonnicy cysterscy Chrystian i Bogufał-Filip

1209

 

Przed biskupem Wawrzyńcem we Wrocławiu książę Henryk Brodaty oraz św Jadwiga Śląska uczynili ślub czystości on liczył wtedy 41 lat a ona 35 lat i mieli już liczne potomstwo

1209

 

Pierwsze wzmianki o Muszynie nad Popradem → por rok 1340