W tym samym roku;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wydarzenia lat 1125 - 1149

 

Data

Pomocniczy kod

Aktualne wydarzenie

   

Znalazłeś/aś bląd ? Chcesz coś dodać do tekstu?  Podziel się Swymi wiadomościami !

~1125

 

Założenie klasztorów kanoników regularnych w Trzemesznie oraz w Czerwińsku

1125

 

Pierwsza wzmianka o istnieniu osady Tarnów

1125

 

Pierwsza wzmianka o Bytomiu

1125

 

Pożar w Krakowie

1125

 

Ślub Wladysława Piasta, najstarszego królewicza, z Agnieszką Babenberg, księżniczką austriacką z wielce wysoko postawionego rodu w Europie

1126

 

Najazd węgierski na Polskę ® por rok 1127

1127

 

Odwetowa wyprawa polska przeciw Węgrom ® por rok 1126

1127

 

Najazd Warcisława pomorskiego na Polskę:
- Zdobycie oraz splądrowanie Płocka przez Pomorzan
® por rok 1128

1127

 

Wielkie uroczystości w Gnieźnie związane z rozgłoszonym znalezieniem relikwii św Wojciecha ( trumnę z relikwiami świętego Wojciecha wywiózł z Polski Brzetysław Czeski ) por rok 997

1127

 

Urodził się Bolesław I Wysoki, syn Władysława II Wygnańca oraz Agnieszki z Babenbergów ® por rok 1201

1128

 

Druga wyprawa misyjna biskupa Ottona z Bambergu na Pomorze wspierana tym razem przez króla niemieckiego Lotara III.

1128

 

Warcisław I wyraża zgodę na otwarcie księstwa dla wypraw misyjnych prowadzonych przez biskupa Ottona z Bambergu → por rok 1124/5

1128

 

Przywrócenie zależności lennej Pomorza Zachodniego od Polski ® por rok 1127 oraz 1124

1128

 

Kolejna misja chrystianizacyjna Ottona z Bambergu na Pomorzu ® por rok 1124

1128

 

Pierwsza zachowana wzmianka o wsi Grodno

1128

 

Zjazd w Gnieźnie

1128

 

Poddanie się Pomorza pod władzę arcybiskupstwa gnieźnieńskiego

1128

 

Unieważnienie postanowień zjazdu w Gnieźnie przez Lotara, króla niemieckiego

1128 – 1134

 

Powstanie opactwa kanoników regularnych św Augustyna pod wezwaniem Panny Marii na Ślęży. ( z fundacji Piotra Włostowica ).

1129

 

Bolesław III Krzywousty zawiera przymierze z Danią

1129

 

Polsko-duńska wyprawa na Pomorze :
- Zdobycie Uznamu przez siły polsko-duńskie

1129

 

Porozumienie pokojowe Bolesława III Krzywoustego z Warcisławem pomorskim ® ponowne uznanie przez Warcisława zwierzchnictwa polskiego nad Pomorzem ® por rok 1128

1129

 

Ostateczne uznanie zwierzchnictwa lennego Bolesława Krzywoustego przez Warcisława I zachodniopomorskiego

1129 – 1155

 

Powstanie opactwa kanoników regularnych w Czerwińsku

1130

 

Około tego roku przyszedł na świat Henryk Sandomierski, syn Bolesława Krzywoustego oraz Salomei z Bergu ® por 1165

~1132-38

 

Pojawienie się benedyktynów na Łysej Górze ( Góry Świętokrzyskie ).

1132

 

Bolesław Krzywousty wikła się w rozgrywki dynastyczne na Węgrzech popierając pretendenta do tronu Borysa przeciwko pro-niemiecko nastawionemu Beli II Ślepemu

1132

 

Książę czeski Sobiesław czterokrotnie wyprawia się na Śląsk. Walki trwają kilka lat.

1133

 

Państwo Kościelne Likwidacja metropolii gnieźnieńskiej przez papieża Innocentego II :
- Podporządkowanie biskupstw polskich metropolii magdeburskiej
® por rok 1135

1133

 

Koźle ( obecnie Kędzierzyn-Koźle w województwie opolskim ) zostaje spalone przez Czechów

1133-1134

 

Odnowienie się polsko-czeskich sporów o przygraniczne grody śląskie

1133-1134

 

Czeskie wyprawy na Śląsk ® por rok 1135

1134

 

Najazd węgierski na ziemię sandomierską:
- Zdobycie oraz spladrowanie Wiślicy przez Węgrów
® por rok 1135

1134

 

Przed tym rokiem przeniesiono opactwo kanoników regularnych ze Ślęży na Wyspę Piaskową we Wrocławiu

1135

 

Niemcy Cesarz Niemiec Lotar III w Merseburgu otrzymuje od Bolesława Krzywoustego hołd lenny,

- lecz nie jest sprawa jasna czy to był hołd lenny jedynie z terytorium Pomorza czy też z większego obszaru

- Przyznanie zwierzchnictwa nad wyspą Rugią Bolesławowi III Krzywoustemu ® por późniejsze miesiące tegoż roku

1135

 

Spalenie Wiślicy przez połączone siły Rościsławiczów oraz Połowców

1135

 

Zawarcie pokoju z Węgrami ® por rok 1134

1135

 

Zawarcie pokoju z Czechami ® por rok 1134 oraz 1137

1135

 

Późne miesiące roku 1135 ® cesarz niemiecki Lotar III popiera polskie zabiegi u papieża Innocentego II o reaktywowanie metropolii gnieźnieńskiej ® por rok 1133 oraz 1136

1135

 

Najazd Włodymirki przemyskiego na Małopolskę : ® por rok 1124
- Zdobycie Wiślicy

~1136

 

Bolesław IV Kędzierzawy zawiera związek małżeński z Wierzchosławą Anastazją, córką księcia nowogrodzkiego Wsiewołoda ® por rok< 1160

1136 

 

Pierwsza wzmianka o miejscowości Prusice w obecnym powiecie trzebnickim

1136 

 

Najstarsze zapiski o grodzie kasztelańskim Malogost ( obecnie Małogoszcz ) z bulli arcybiskupa gnieźnieńskiego

1136 VII 07

 

Państwo Kościelne Tak zwana bulla gnieźnieńska papieża Innocentego II potwierdzająca niezależność polskiej administracji kościelnej papież  wystawił bullę, ogłaszającą restytucję archidiecezji gnieźnieńskiej. Potwierdzono w ten sposób niezależność i odrębność polskiej organizacji kościelnej od arcybiskupstwa w Magdeburgu

1136 VII 07

 

Restytucja metropolii gnieźnieńskiej przez papieża Innocentego II oraz wystawienie wielkiej bulli protekcyjnej na rzecz arcybiskupstwa gnieźnieńskiego ® por rok 1133 oraz 1135
-. Pierwsze wzmanki o dzisiejszym Chorzowie

- Pierwsza zapisana wzmianka dotycząca Sompolna pod nazwą Dąbie

- Pierwsze pisane informacje o Sieradzu

1137 V 18

 

Układ w Kłodzku → :
1. Dochodzi do spotkania Bolesława Krzywoustego z Sobiesławem Czeskim
2. Ziemia Kłodzka, Śląsk Opawski i Karniowski zostaje przy Czechach

3. Śląsk pozostaje przy Polsce

1138

 

Wdrożenie w Polsce systemu senioralnego

1138

 

Narastające spory Wladysława II Wygnańca z przyrodnimi braćmi

1138

 

Około tego roku powstaje biskupstwo zachodniopomorskie w Wolinie.

1138

 

Przed tym rokiem nastąpiła fundacja opactwa kanoników regularnych w Trzemesznie ( na miejscu opactwa benedyktyńskiego ) przez Bolesława Krzywoustego

1138

 

Włączenie ziemi sandomierskiej do Małopolski przez księcia zwierzchniego ® Władysława II.

1138 X 28

 

Śmierć Bolesława Krzywoustego w Sochaczewie. Początek rozdrobnienia feudalnego w Polsce : (Podział na 5 części )
1. Władysław II Wygnaniec – księciem zwierzchnim ( wygnany w 1146 )
otrzymał Śląsk oraz ziemię lubuską,
2. Mieszko III Stary – otrzymał Wielkopolskę z Poznaniem,
3. Bolesłąw Kędzierzawy otrzymał Mazowsze,
4. Henryk Sandomierski otrzymał ziemię sandomierską, wraz z Lublinem i Wiślicą
5. Najstarszy z rodu sprawuje władzę księcia zwierzchniego ( czyli zasada pryncypatu oraz senioratu ) i otrzymuje prawo do dzielnicy pryncypackiej, obejmującej ziemię krakowską, łęczycką oraz część Wielkopolski z Gnieznem i Kaliszem.

1138 X 28

 

Władysław II Wygnaniec jako najstarszy syn Bolesława Krzywoustego staje się księciem zwierzchnim obejmując w posiadanie swoją włąsną dzielnicę przyznaną mu w testamencie ojca ( Śląsk + ziemię lubuską ) oraz dzielnicę pryncypacką ( ziemię krakowska, łęczycką oraz część Wielkopolski z Kaliszem i Gnieznem ).

1138 X 28

 

Salomea z Bergu, wdowa po Bolesławie Krzywoustym, obejmuje opiekę nad małoletnim Henrykiem Sandomierskim

1138 X 28

 

Wydzielenie Łęczycy dla wdowy po zmarłym Bolesławie Krzywoustym ® Salomei z Bergu

1138

 

Domniemana data osiedlenia się Żydów w Kaliszu

1139

 

Przed tym rokiem Piotr Włostowic z rodu Łabędziów funduje opactwo benedyktyńskie na Ołbinie pod Wrocławiem zburzone w XVI wieku

~1140

 

Powstanie kościoła Kanoników Regularnych w Czerwińsku, sprowadzonych przez biskupa Aleksandra z Malonne z opactwa św. Idziego koło Liēge

~1140

 

Fundacja kolegiaty w Łęczycy przez księżną Salomeę, wdowę po Bolesławie Krzywoustym por 27 VII 1144

1140

 

Pierwsze wzmianki o Pajęcznie ( obecnie miasto w woj. łódzkim, w powiecie pajęczańskim )

1140

 

Utworzenie odrębnego biskupstwa dla księstwa zachodniopomorskiego z siedzibą na wyspie Wolin ® później przeniesionego do Kamienia Pomorskiego ® por rok <1176

1140

 

Początki Cystersów w Polsce

1141

 

Konflikt Władysława II Wygnańca z macochą oraz młodszym przyrodnim rodzeństwem daje on początek wojny domowej księcia zwierzchniego Władysłąwa II Wygnańca z braćmi juniorami trwającej aż po rok 1146

1141

 

Wiec w Łęczycy

1141 – 1149

 

Powstanie klasztoru Cystersów w Jędrzejowie.

1141-1161

 

Budowa romańskiej bazyliki w Tumie pod Łęczycą. ® Tam właśnie odbywały się liczne zjazdy decydujące o losach XII oraz XIII wiecznej Polski

~1142

 

Przywrocenie zwierzchnictwa Władysława II Wygnańca nad zbuntowanymi braćmi

1142

 

Władysław II Wygnaniec zawiera sojusz z panującą w Kijowie dynastią Rurykowiczów ® por rok 1144

1142

 

Konsekracja nowej dwunawowej katedry w Poznaniu.

1142

 

Małżeństwo Bolesława I Wysokiego ze Zwieniesławą, córką Wsiewołoda Olegowicza, wielkiego księcia kijowskiego ® por rok 1155

1143

 

Biskupem krakowskim zostaje Mateusz

1143

 

Powstanie klasztoru Cystersów w Łeknie

1144

 

Władysław II bierze udział w wyprawie wielkiego księcia kijowskiego przeciwko zbuntowanemu księciu halickiemu Włodzimierzowi I ® por rok 1142

1144

 

Pod Siewierzem zbudowano romański kościół

1144

 

Zajęcie Łęczycy przez wojska jniorów ® czyli młodszych przyrodnich braci Władysława II przeradza sie w większy konflikt Łęczyca była oprawą wdowią ich matki

1144

 

Odmowa Władysława II przekazania ziemi sandomierskiej ( przyłączonej w 1138 roku do włości Władysława II ) swemu najmłodszemu przyrodniemu bratu ® Henrykowi ® por rok 1145

1144

 

Konsekracja II katedry płockiej budowanej przez biskupa Aleksandra z Malonne.

1144

 

Odmowa Władysława II przekazania ziemi sandomierskiej Henrykowi Sandomierskiemu.

1144

 

Poświęcenie wzniesionej z fundacji biskupa Aleksandra z Malonne kamiennej bazyliki katedralnej

1144 VII 27

 

Śmierć Salomei, drugiej żony Bolesława Krzywoustego, macochy Władysława II.

~1145

 

Do Polski przybywa „magister operis”, Achard, z ramienia św Bernarda, w związku z budową klasztoru Cystersów w Jędrzejowie

1145

 

Piotr Włast, wielkorządca Śląska, skazany zostaje przez obawiającego się nadmiernego wzrostu jego władzy Władysława II Wygnańca na oślepienie oraz obcięcie języka.® prawdopodobnie było to przyczyną wygnania księcia z kraju

1145

 

Rozbicie wojsk Władysława II w bitwie nad Pilicą.

1145

 

Wyjazd Bolesława I Wysokiego na Ruś, celem udzielenia pomocy zbrojnej swemu teściowi, Wsiewołodowi Olegowiczowi ( wielkiemu księciu kijowskiemu ) w wyprawie na Halicz.

1145

 

Rozbicie wojsk Władysława II przez wojska juniorów w bitwie nad Pilicą oraz zawarcie porozumienia przez braci wraz z Władysławem II.

1145

 

Wykorzystanie przez Władysława II pomocy ruskiej ( kijowskiej ) do walki z przyrodnimi braćmi :
- Zwycięstwo Władysława II nad wojskami juniorów w bitwie nad dolnym Nerem
- Porozumienie pokojowe Władysława II z przyrodnimi braćmi
® por rok 1146
- Odstapienie Władysławowi II 4 grodów przez juniorów
® w tym Łęczycy

1146

 

Zerwanie pokoju z przyrodnimi braćmi przez Władysława II

1146

 

Oblężenie Poznania przez wojska Władysława II

1146

 

Jakub ze Żnina, arcybiskup gnieźnieński, nakłada ekskomunikę na Władysława II por rok 1147

1146

 

Wygnanie Władysława II ® stąd jego przydomek Wygnaniec, oraz jego żony Agnieszki z Babenbergów. Udają się oni na dwór króla niemieckiego Konrada III, licząc na uzyskanie pomocy w walce przeciwko braciom. ® por rok 1147 oraz 1159

1146

 

Niemcy - Osadzenie Władysława II Wygnańca wraz z jego żoną Agnieszką Austriaczką w Altenburgu przez krola niemieckiego Konrada III ®por rrok 1159

1146

 

Zajecie Krakowa przez Mieszka III oraz Bolesława IV Kedzierzawego

1146

 

Osadzenie Henryka Sandomierskiego w ziemi sandomierskiej

1146

 

Wypłacenie przez juniorów okupu Konradowi III, królowi Niemiec oraz wycofanie sie wojsk niemieckich z Polski ® por rok 1147

1146

 

Interwencja Konrada III, króla Niemiec, celem przywrócenia władzy Władysławowi II Wygnańcowi. Jego wyprawa dociera jedynie do linii rzeki Odry. Losy Wygnańca stają się przesądzone.

1146

 

Po wygnaniu z Polski Władysława II władzę w Polsce obejmuje Bolesław Kędzierzawy, jego młodszy brat.

1146

 

Bolesław I Wysoki zostaje zmuszony do ucieczki do Niemiec po wygnaniu z Polski jego ojca ® Władyslawa II, księcia zwierzchniego Polski

1147

 

Polska wyprawa misyjna do Prusów

1147

 

Saska wyprawa krzyżowa na Słowian Połabskich ( tj Wieletów ) wspomagana przez księcia Mieszka Starego.

1147

 

Udział Bolesława I Wysokiego w krucjacie do Ziemi Świętej

1147

 

Państwo Kościelne Papież Eugeniusz III potwierdza ekskomunike nałożoną przez abpa gnieźnieńskiego Jakuba ze Żnina na Władysława II w roku 1146 ® por rok 1159

1147

 

Udział Bolesława IV Kędzierzawego w krucjacie przeciwko Połabianom

1148

 

Polsko-niemieckie pertraktacje w Kruszwicy ® zażegnanie groźby zbrojnej interwencji niemieckiej w Polsce ® por rok 1146

1148

 

Do Polski przybywa legat papieski, kardynał Gwido, ażeby domagac sie przywrocenia na tron księcia zwierzchniego, Władysława Wygnańca oraz jego żony, Agnieszki z Babenbergów interwencja okazuje się nieskuteczna

1148

 

Państwo Kościelne, Polska Legat papieski Gwido rzuca na Polskę klątwę ( zatwierdzoną przez papieża Eugeniusza III )  w odpowiedzi na brak zgody synów Krzywoustego na przywrócenie prawowitej władzy swemu wygnanemu w 1146 roku bratu

1148

 

Przeniesienie biskupstwa pomorskiego z Kruszwicy do Włocławka.

1148 I 06

 

W Kruszwicy rozpoczęto pertraktacje między Bolesławem Kędzierzawym i Mieszkiem Starym Albrechtem Niedźwiedziem, margrabią Marchii Pólnocnej, oraz Fryderykiem, arcybiskupem magdeburskim. Treść zawartego wówczas sojuszu nie jest znana

1149

 

Wyprawa zbrojna Bolesława Kędzierzawego oraz Henryka Sandomierskiego na Włodzimierz Wołyński oraz Łuck, celem poparcia Izasława Kijowskiego

1149

 

Książęta oraz możnowładztwo polskie a nawet Episkopat Polski bojkotują klątwę rzuconą na juniorów przez papieskiego legata Gwidona