Znani Polscy innowiercy

 

 

Powrot do spisu Tabel Historycznych

 

Wyznanie:

                   X w.

OSOBY, KTÓRE ROZSŁAWIŁY DOBRE IMIĘ POLSKI NIE BĘDĄC KATOLIKAMI - ZADAJĄC TYM SAMYM KŁAM LANSOWANEMU POWIEDZENIU, IŻ (JAKOBY) “DOBRY POLAK TO JEDYNIE KATOLIK”….

 

                XI w.

 

 

                XII w.

 

 

                XIII w.

 

 

                XIV w.

 

 

                 XV w.

 

 

                 XVI w.

 

Arianin

Piotr z Goniądza 1530 – 1573)

Wyodrebnil “Braci Mniejszych” od Kalwinow

Arianin

Jan Maczynski (1520 – 1587)

Leksykograf (wydaje wielki slownik lacinsko – polski z 20 tys hasel)

Arianin

Eustachy Wołłowicz herbu Bogoria (? – 1587)

Kanclerz Wielkiego Księstwa Litewskiego w latach 1579 - 1587

Kalwin

Jerzy Radziwill, herbu Traby (1556 – 31 I 1600)

1574 konwersja na katolicyzm

Przyszly kardynal

Kalwin

Mikołaj Radziwiłł, zwany Rudym, (1512-1584)

1578- hetman wielki litewski

1566-kanclerz wielki litewski

Założyciel uczelni kalwińskiej w Birżach

Kalwin

Mikołaj Krzysztof Radziwiłł Sierotka

Po zgonie ojca przeszedl na katolicyzm

Marszalek wielki litewski

1567 konwersja na katolicyzm

Luteranin

Mikołaj Rej z Nagłowic (1505-1569)

Pisarz

Od 1541 kalwin

Luteranin

Mikołaj Sęp-Szarzyński (ok. 1550-1581)

Poeta

Pozniejsza konwersja na katolicyzm

Protestant

Stefan Batory

Przechodzi na katolicyzm aby zostac krolem Rzeczpospolitej

Protestant

Wolan (koniec XVI w)

Teolog

Protestant

Faust Socyna (koniec XVI w)

Teolog

Protestant

Gliczner (koniec XVI w)

Teolog

Protestant

Grzegorz z Żarnowca (koniec XVI w)

Teolog

 

                XVII w.

 

Arianin

Stanislaw Lubieniecki (23 VIII 1623 – 18 V 1675)

Teolog oraz astronom

Arianin

Wacław Potcki (1621 - 1696)

Poeta, w 1658 zmuszony do konwersji na katolicyzm

Arianin

Mikołaj Siennicki

Nominuje Stefana Batorego do obioru krolem Polski

Kalwin

Janusz Radziwiłł

Podpisał słynną „Umowę kiejdańską” w 1655 roku

Kalwin

Bolesław Radziwiłł

Podpisał słynną „Umowę kiejdańską” w 1655 roku

 

                XVIII w.

 

Luteranin

Efraim Schroeger (1727-1783),

Architekt pochodzenia niemieckiego

Luteranin

Szymon Bogumił Zug (1733-1807)

Architekt i projektant ogrodów

Protestant

August II Mocny Wettyn

Przechodzi na katolicyzm aby zostac krolem Rzeczpospolitej

Protestant

August III Wettyn

Przechodzi na katolicyzm aby zostac krolem Rzeczpospolitej

 

                XIX w.

 

Islam

Michal Czajkowski

Oficjalny (od 1841) przedstawiciel Adama Czartoryskiego (Hotel Lambert),

Konwersja na Islam w 1850 roku

Islam

Józef Zachariasz Bem

General

~ 1850 r. konwersja na islam (od tego czasu znany jest pod imieniem Murad Pasza)

Luteranin

Herman Marcin Gustaw Gizewiusz (1810-1848)

Etnograf i działacz oświatowy

Luteranin

Samuel Bogumił Linde (1771-1847)

Leksykograf

Autor “Slownika Jezyka Polskiego”

Luteranin

Krzysztof Celestyn Mrongowiusz (1764-1855),

Pisarz, tłumacz

Luteranin

Juliusz Konstanty Ordon (1810-1887)

Oficer; uczestnik powstania listopadowego

Luteranin

Józef Longin Sowiński (1777-1831)

Generał

Luteranin

Zygmunt Vogel (1764-1826)

Malarz akwarelista,

Wyznanie mojzeszowe

Henryk Wieniawski

Skrzypek

 

                 XX w.

 

Ewangelik reformowany

Jaremi Przybora 12 XII 1915 – 04 III 2004

Piosenkarz, autor wielu szlagierow

Wyznanie mojzeszowe

Roman Brandstaetter (- 1987)

Konwersja na katolicyzm w 1945 roku

Pisarz katolicki i poeta

Wyznanie mojzeszowe

Kazimierz Brandys (27 X 191 w Lodzi – 11 III 2000 w Paryzu)

Pisarz oraz scenarzysta

Wyznanie mojzeszowe

Stanislaw Lem (1922 - 27 III 2006)

Pisarz, kandydat do literackiej Nagrody Nobla,

Kawaler Orderu Orla Bialego

Wyznanie mojzeszowe

Arnold Mostowicz

Pisarz

Wyznanie mojzeszowe

Julian Stryjkowski, wlasciwie Pesach Stark (27 IV 1905 – 08 VIII 1996)

Pisarz

Wyznanie mojzeszowe

Julian Tuwim

Pisarz, poeta

Wyznanie mojzeszowe

Mojżesz Schorr

Rabin, senator powolany przez prezydenta Ignacego Moscickiego

Wyznanie mojzeszowe

Antoni Slonimski (1895 – 04 VII 1976)

Pisarz, sygnatariusz “Listu 34”

Wyznanie mojzeszowe

Artur Sandauer (14 XII 1913- 14 VII 1989)

Krytyk literacki

Wyznanie mojzeszowe

Erna Rosenstein (17 V 1913- 10 XI 2004)

Malarka, zona Artura Sandauera

Wyznanie mojzeszowe

Wiktor Weintraub (10 IV 1908 w Zawierciu – 14 VII 1988)

Profesor-emeritus katedry Języka Polakiego na Uniwersytecie Harvarda

 

                 XXI w.

 

Luteranin

Jerzy Buzek (1940 -)

Premier w III RP

Przewodniczacy Parlamentu Europejskiego w latach 2009 – 2012

Protestant

Adam Malysz

Skoczek narciarski

Wyznanie mojzeszowe

Henryk Grynberg (04 VII 1936 w Warszawie -)

Od 1967 w USA, aktor oraz pisarz

Wyznanie mojzeszowe

Adam Michnik (17 X 1946 w Warszawie -)

Ekonomista, polityk Kawaler Orderu Orla Bialego

Wyznanie mojzeszowe

Agata Passent Agata (04 II 1973 -)

Dziennikarka oraz felietonistka