Polonia/Polonica

(oraz wydarzenia laczace Polske z wyszczególnianym tutaj panstwem)

 

 

 

 

 

afryka

 

america poludniowa

 

ameryka polnocna

 

australia i oceania

 

azja

 

europa

 

 

wszystkie_kraje

 

 

Czechy

 

Data

Aktualne wydarzenie

   

Znalazłeś/aś bląd ? Chcesz coś dodać do tekstu?  Podziel się Swymi wiadomościami !

 

 

                             Ksiestwo Czech   884 - 1085

935

 

Czechy → Urodziła się przyszła żona Mieszka I. Jej ojcem był Bolesław I Czeski

1003

 

Czechy → Bunt w Czechach przeciwko władzy księcia Bolesława Rudego dopomaga Bolesławowi Chrobremu w osadzeniu Władywoja na tronie czeskim

1003

 

Czechy → Bolesław Chrobry po krótkim okresie sprawowania władzy w Czechach przez Władywoja, przywraca władzę księciu Bolesławowi Rudemu, którego z kolei nakazuje oślepić, po czym osobiście obejmuje władzę w Czechach I Morawach ® por rok 1004

1004

 

Czechy - Usunięcie Bolesława Chrobrego z Czech przez Jaromira, brata Bolesława Rudego

~1005

 

Niemcy, Czechy - Niemiecko-czesko-wielecka wyprawa na Wielkopolskę. Dochodzi do :
- Starcia nad rzeką Szprewą
- Przekroczenia rzeki Odry przez wojska niemieckie
- Zawarcia pokoju w Poznaniu

- Polska traci zdobycze terytorialne z lat 1002 – 1004

1014

 

Czechy - Bolesław Chrobry wysyła swego syna, Mieszka, do Pragi w celu zawarcia antycesarskiego przymierza z księciem czeskim, Udalrykiem ®
- Uwięzienie Mieszka przez Udalryka
- Przekazanie Mieszka na dwor cesarski
- Uwolnienie Mieszka przez Hemryka II dzięki staraniom Bolesława Chrobrego

~1021

 

Utrata Moraw na korzyść Czech ® por rok 1003 oraz 1018

1038

 

Wywóz do Czech ( tj grabież ), relikwii św. Wojciecha.

~1042

 

Zbrojne odebranie Czechom ziemi krakowskiej wraz z Krakowem → por rok 1038

~1046

 

Czechy oraz Pomorze zawierają sojusz antypolski → por rok 1046

1046

 

Polska zawiera porozumienie pokojowe z Czechami

1050

 

Kazimierz I Odnowiciel odzyskuje Śląsk z rąk Brzetysława II przyłączając go z powrotem do Polski.

1060

 

Polska zaprzestaje płacenia Czechom dorocznego trybutu ze Śląska → por rok 1054 oraz 1068

1068

 

Konflikt polsko-czeski o płacenie trybutu ze Śląska zarzuconego przez Polskę w 1060 roku → por lata 1070 ,1071 oraz 1092

~1070

 

Ponowny konfikt polsko-czeski → por rok 1068 oraz 1071

1074

 

Wojna polsko-czeska : por rok 1076 oraz 1073
- Najazd czeski na Śląsk
- Walki polsko-czeskie pod Głogowem
- Odparcie najazdu czeskiego

 

 

                                Krolestwo Czech   1085 - 1803

1085

 

Czechy → Koronacja księcia Wratysława na króla Czech oraz Polski w Pradze → por wcześniejsze wydarzenia tegoż roku

1092

 

Kolejne zaprzestanie płacenia trybutu ze Śląska przez Polskę → por rok 1068

1093

 

Czeska wyprawa odwetowa na Śląsk w odpowiedzi na zaprzestanie przez Polskę płacenia trybutu ze Śląska rok wcześniej :
- Odwetowa polska wyprawa na Morawy
- Bunt możnowładców śląskich żądających ukrócenia
samowoli palatyna Sieciecha
-Zwrot Czechom zaległego trybutu ze Śląska → por rok 1102
- Zawarcie pokoju z Czechami

1102

 

Polska po raz kolejny przestaje płacić Czechom trybut ze Śląska → por rok 1093

1108

 

Kolejny najazd Morawian na Śląsk :
- Udana obrona Koźla
- Rozbicie wojsk morawskich pod Raciborzem
- Zdobycie Raciborza przez Polaków

1110

 

Wycofanie się wojsk polskich z Czech ® Polacy wkroczyli do Czech miedzy innymi z powodu chęci wzięcia odwetu na pomoc Czechów udzieloną Niemcom w kampanii z 1109 roku ® por rok 1111

1111

 

Polska zawiera sojusz z Czechami ® por rok 1110

1114

 

Kolejna wyprawa Boleslawa III Krzywoustego do Czech ;
- Zdobycie oraz zniszczenie Kłodzka przez wojska Bolesława III Krzywoustego oraz Sobiesława czeskiego

1123

 

Oblężenie Włodzimierza Wołyńskiego przez wojska polsko-czesko-węgierskie

1137 V 18

 

Układ w Kłodzku → :
1. Dochodzi do spotkania Bolesława Krzywoustego z Sobiesławem Czeskim
2. Ziemia Kłodzka, Śląsk Opawski i Karniowski zostaje przy Czechach

3. Śląsk pozostaje przy Polsce

1163

 

Prześladowanie Żydów w Kłodzku

1278

 

Czechy → Porażka wojsk czesko-polskich w bitwie pod Suchymi Krutami  

- Udzielenie militarnego poparcia Czechom walczącym z królem niemieckim Rudolfem Habsburgiem

- Śmierć krola czeskiego Przemysła Ottokara II.

1279

 

Czechy → Lokacja Prudnika na prawie niemieckim

1289 X 06

 

Urodził się Wacław III, przyszły król Polski w latach 1305 – 1306, a także król Czech i Węgier

1291

 

Czechy → Książę cieszyński Mieszko, składa hold lenny królowi Czech → Wacławowi II

1291

 

Walka Wacława II, Króla Czech z Władysławem Łokietkiem, zakończona opanowaniem Małopolski przez Wacława II W 1292 roku

1291 IX

 

Przywilej króla czeskiego, Wacława II w Lutomyślu dla duchowieństwa, rycerstwa oraz mieszczaństwa ziemi krakowskiej oraz sandomierskiej ( w walce o panowanie w Polsce ) Ù Wacław II zgadza sie na nienakładanie żadnych nowych podatków.

1292

 

Wacław II Czeski opanowuje Małopolskę ( strata Łokietka ).

1292

 

Zajęcie Sandomierza przez wojska Wacława II Czeskiego

1292

 

Władysław Łokietek, książę kujawski oraz Kazimierz + Bolesław, książęta płoccy, składają hołd lenny królowi Wacławowi II Czeskiemu ® por początek roku 1292

1299

 

Czechy - Książę bytomski Kazimierz przenosi szpital bożogrobców z Chorzowa do Bytomia → por 24 VI 1257

1301

 

Czechy → Książęta Wrocławia, Legnicy i Brzegu składają Wacławowi II hołd lenny

1303

 

Czechy → Ślub Reiczki ( tj Rychezy ), córki zamordowanego króla Polski, Przemysła II, z Wacławem II, od 1300 roku królem Polski → por rok 1300 oraz 1305/6
- koronacja Reiczki na krolową Polski odbyła sie w Pradze
- dokonał jej bp wrocławski, Henryk z Wierzbna

- Umocnienie władzy Wacława Czeskiego w Polsce przez jego ślub z Reiczką

1305 VI 21

 

Czechy →Śmierć Wacława II, Króla Czech oraz Polski → jego następcą zostaje jego syn, czyli Wacław III.

1306 VIII 04

 

Czechy →w Ołomuńcu, podczas poobiedniej drzeki zostaje skrytobójczo zamordowany Wacław III, król Czech oraz Polski → kres rządów królów czeskich w Polsce. - Zabójcą był niemiecki rycerz Konrad z Botensteinu. Na nim Wacławie III wygasła czeska dynastia Przemyślidów

1319

 

Czechy -Bystrzyca Kłodzka zostaje poddana Czechom

1327

 

Czechy → Rybnik staje się lennem Czech

1327

 

Czechy →Umowa między księciem wrocławskim Henrykiem VI a królem Czech Janem Luksemburskim o przyłączeniu do Czech księstwa wrocławskiego po śmierci Henryka VI ( Stało się to w 1335 roku )

1327

 

Czechy →Kazimierz I , książę cieszyński, składa hołd lenny królowi czeskiemu Janowi Luksemburskiemu

1327

 

Czechy →Narzucenie zwierzchności lennej książętom górnośląskim przez króla Czech ® Jana Luksemburskiego

1327 II 18

 

Czechy →W przeciągu dwóch dni zwierzchność czeską uznały następujące księstwa śląskie :
- cieszyńskie, ( por 1291 )
- niemodlińskie,
- kozielskie,
- bytomskie,( por 1291 )
- oświęcimskie,
- raciborskie,
- opolskie ( por 1291

1329

 

Czechy → Brzeski ks. Bolesław III Rozrzutny składa hołd lenny królowi czeskiemu

1329

 

Czechy → Jan Luksemburski, król Czech od 1310 roku, zhołdował sobie książąt mazowieckich ® por rok 1327 oraz 1348

1329

 

Czechy → Książęta dolnośląscy ® brzesko-legnicki, oleśnicki, ścinawski oraz żagański składają hołd lenny królowi Czech, Janowi Luksemburskiemu

1329 IV 29

 

Czechy → W tym dniu oraz 9 maja zwierzchność króla czeskiego Jana Luksemburskiego uznali książęta :
- brzeski,
- oleśnicki,
- ścinawski,
- żagański.

1331

 

Czechy → Bytom Odrzański przechodzi pod panowanie Czech

1331

 

Czechy, Polska → Sprzedaż Głogowa Czechom przez księcia ścinawskiego

1331

 

Czechy → Księstwo głogowskie po śmierci Przemka głogowskiego przeszło pod panowanie Czech

1335

 

Czechy → Księstwo wrocławskie po śmierci księcia Henryka VI przeszło pod panowanie Czech ( na mocy umowy z 1327 roku ).

1335

 

Czechy → W Wyszechradzie zawarto ugodę czesko-krzyżacko-polską na temat sukcesji w Polsce po wygaśnięciu dynastii Piastów.

1335 XI 26

 

Zjazd wWyszechradzie ®
- Kazimierz III Wielki wykupuje od Jana Luksemburskiego jego uzurpowanych praw do korony polskiej
- Włączenie księstwa wrocławskiego do Czech
- Przyłączenie ziemi wieluńskiej do Polski wraz z miastem Wieluń

- Kazimierz Wielki rezygnuje z praw do Śląska oraz księstwa płockiego a Jan Luksemburski rezygnuje z pretensji do korony polskiej, za co miał otrzymać odszkodowanie w wysokości 20.000 kóp groszy

1336

 

Czechy → Hołd księcia Bolka II Ziębickiego dla króla Czech

1336 – 1521

 

Czechy → Racibórz przechodzi pod władanie czeskie

1339 VII 09

 

Drugi zjazd wyszehradzki czyli zawarcie układu pomiędzy Kazimierzem Wielkim a królem Węgier Karolem Robertem Andegaweńskim stanowiący, iż :

1. Za pomoc w walce przeciw Krzyżakom i uznanie pretensji Polski do Rusi Halickiej, tron polski w przypadku śmierci Kazimierza bez pozostawienia męskiego potomka miał przypaść Andegawenom: KarolowiAndegawenskiemu, a potem jego synowi Ludwikowi Węgierskiemu

1341 VII 13

 

Czechy → Podróż Kazimierza III Wielkiego do Pragi gdzie zawarł sojusz z Luksemburgami

1344

 

Czechy → Złoty Stok otrzymuje prawa miejskie

1345

 

Początek starań czeskich o oderwanie Śląska od arcybiskupstwa gnieżnieńskiego ® por rok 1360

1345

 

Najazd Jana Luksemburskiego na księstwo świdnickie - W bitwach pod Przeginią i Olkuszem wojska czeskie ponoszą klęski

1345 VI

 

Czechy → Kazimierz Wielki atakuje księstwo raciborskie

1346

 

Czechy → Okręg Kwisy przechodzi pod panowanie czeskie

1346

 

Czechy → Uznanie się przez Siemowita III Mazowieckiego oraz Kazimierza I lennikami Karola IV Czeskiego ! por rok 1348

1347 XI

 

Czechy → Kazimierz ponownie atakuje Śląsk, docierając aż do Wrocławia

1348

 

Zerwanie związku zależności lennej w stosunku do Karola IV Czeskiego przez Siemowita III Mazowieckiego oraz Kazimierza I ® por rok 1346 oraz 1350

1348 IV 07

 

Czechy → Po odparciu ataków polskich na Wrocław cesarz Niemiec Karol IV Robert ogłasza wcielenie Śląska i Łużyc do Królestwa Czech

1348 XI 22

 

Pokój polsko-czeski w Namysłowie kończący okres konfliktów o Śląsk Ù Kazimierz Wielki ponownie rezygnuje z pretensji do Śląska.

1349 V 28

 

Czechy → Pogrom Żydów we Wrocławiu → doszło do niego, gdyż oficjalnie ludzie obawiali sie, że czarna śmierć ( czyli Dżuma zawleczona do Europy przez zarażona szczury ) jest sprawką Żydów. W rzeczywistości chciano się pozbyć Żydów, u których możni byli wielce zadłużeni.→ por rok 1410

1349 – 1350

 

Czechy → Epidemia tzw. "czarna śmierć" dziesiątkuje ludność Śląska, chociaz Polska byla jednym z krajow, ktore najmniej ucierpialy od Czarnej Dzumy

1349 – 1370-

 

Zakon Krzyżacki → Za rządów komtura Guntera von Hohenstiena wybudowano zamek w Ostródzie

1356

 

Czechy → Byczyna zostaje wlaczona do Czech

1356

 

Czechy, Polska → Rezygnacja Polski z praw do księstwa świdnicko-jaworskiego w zamian za rezygnację Czechów z praw do Mazowsza

1356 VI 17

 

Zjazd w Pradze :
- Kazimierz Wielki zrzeka się praw do Księstwa Świdnickiego,
 -Karol IV rezygnuje z pretensji do księstwa płockiego.

1360 VII 25

 

Czechy - 25 wrocławskich Żydów zostało wyrzuconych z miasta

1360 VII 26

 

Cesarz Karol IV przyrzeka Kazimierzowi Wielkiemu, że nie będzie czynić starań o zmianę przynależności metropolitalnej biskupstwa wrocławskiego → gdyż pomimo utraty Wrocławia na rzecz Czech, biskupstwo wrocławskie nadal podlegało metropolii gnieżnieńskiej → por rok 1000

1368

 

Czechy → Wrocław otrzymał zegar wykonany przez zegarmistrza Swelbela → por 23 VII 1580

1369

 

Czechy - Zawidów ( obecnie miasto i gmina w województwie dolnośląskim, w powiecie zgorzeleckim ) otrzymał prawa miejskie→ por rok 1186

1372

 

Potwierdzenie czeskiego panowania nad Śląskiem

1375

Ziemie utracone <1772

Czechy - ks. Jan I zastawił Ziemię Pszczyńską wraz z Mikołowem księciu opolskiemu, Władysławowi II

1377 – 1945

 

Czechy - Zamek w Chojniku na Dolnym Śląsku należy do rodu Schaffgotsch → por 31 VII 1675

1382

 

Czechy → Słynna „ wojna piwna „ między klasztorem kanoników regularnych z Wrocławia a miastem Wrocławiem, które zabroniło zakonnikom sprowadzania piwa bez pośrednictwa miasta . W tym konflikcie doszło do grabieży mienia klasztornego. Zaangażowane strony to król czeski, legat papieski oraz arcybiskup gnieźnieński.

1382

 

Władysław Opolczyk wykupuje Prudnik od Przemka, księcia opawskiego

1382 V 15

 

Czechy → zakończenie 2 letniej “wojny piwnej”we Wrocławiu → były to spory między browarem świdnickim i wrocławskim, w wyniku których miasto Wrocław zostało nawet obłozone klątwą kościelną.

1387

 

Czechy → Henryk nadał przemkowskim browarnikom prawo do wyszynku piwa

1392

 

Ostatnie księstwa śląskie podporządkowane Czechom

1392

 

Jaworze ( była stolica księstwa jaworskiego → por rok 1303 ) przechodzi pod panowanie czeskie →  por rok 1741

1393

 

Czechy - Zygmunt Luksemburski wydaje akt zezwalający Władysławowi Opolczykowi na dysponowanie w pełni ziemią dobrzyńską ® por rok 1379

1393-1675

Ziemie utracone <1772

Czechy - Niemcza jest własnością książąt legnicko – brzeskich

1394

Ziemie utracone <1772

Czechy -pierwsza wzmianka o przemyśle górniczo-hutniczym. Książęta opolscy Jan i Mikołaj darowują mistrzowi Henrykowi las nad Kłodnicą, na północ od Śmiłowic, aby założył Kuźnicę. Powstała tu miejscowość Stara Kuźnia

1394

 

Czechy - Wyprawa na księstwo cieszyńskie Przemysła I Noszaka, stronnika Władysława Jagiełły

1394

 

Czechy → Pierwsza wzmianka o przemyśle górniczo-hutniczym w okolicy Mikolowa

1396

 

Czechy - Zawidów ( obecnie miasto i gmina w województwie dolnośląskim, w powiecie zgorzeleckim ), otrzymuje prawa miejskie – por lata 1945 oraz 1969

1399 I

 

Czechy - Namiestnik Łużyc, Prokop, wysadza zamek w Trzcińcu na Dolnym Śląsku, podkładając minę prochową !

XV w

 

Czechy - Osada Friedland  (teraz Korfantów w obecnym w powiecie nyskim ) otrzymuje  prawa miejskie – por XV w. oraz rok 1993

1404 VII 25

 

Czechy - Spotkanie króla Wacława IV Czeskiego oraz Władysława Jagiełły we Wrocławiu - Omawiano pomoc Jagiełły dla Wacława IV w jego walkach z rodzonym bratem, królem węgierskim, Zygmuntem Luksemburczykiem

1406 IX 13

 

Czechy - Bunt mieszczaństwa wrocławskiego, które po zajęciu budynku ratusza miejskiego wybrało nową radę miejską

1410

Ziemie utracone <1772

Czechy - Helena Korybutówna otrzymuje księstwo pszczyńskie jako dożywocie

1418 VII 18

 

Czechy → zamieszki we Wrocławiu → ginie burmistrz miasta i 6 ławników a z więzień wypuszczono więzionych za długi uwalniając ich jednocześnie z powinności spłaty należności → por 10 VIII 1418

1418 VIII 10

 

Czechy → wybory do nowej, nie skorumpowanej rady miasta Wrocławia → por 18 VII 1418

1419

 

Czechy → Zamek Gryf na Śląsku zostaje sprzedany rodowi Schaff-Gotsh → pozostaje w ich posiadaniu aż do 1945 roku !

1419-1430

Ziemie utracone <1772

Czechy - Niemcza jest ostoją ruchu husyckiego na Śląsku. Po poddaniu się grodu zostają zburzone mury obronne

1420 I 01

 

Czechy → Wyrok w sporze polsko-litewsko-krzyżackim wydany przez Zygmunta Luksemburskiego we Wrocławiu. Strona polsko-litewska wystąpiła z apelacją do papieża, po niekorzystnym dla siebie werdykcie

1420 I 06

 

Wyrok w sporze polsko-litewsko-krzyżackim, wydany przez Zygmunta Luksemburskiego we Wrocławiu ®
- Zakon Krzyżacki miał uzyskać Pomorze Gdańskie oraz ziemię chełmińską,
- Zakon Krzyżacki po śmierci Władysława Jagiełły i jego brata Witolda miał uzyskać Żmudź,
- Wniesienie apelacji do papieża przez stronę polską.`````````````

1421

 

Czechy → Potwierdzenie istnienia łażni i szpitala w Cieszynie

1423 III 30

 

Czechy → Początek kryzysu w rządach namiestnika Witolda w Czechach, ( któryn był Zygmunt Korybutowicz od IV 1422 ) spowodowane oficjalnym wycofaniem poparcia dla husytów przez Władysława Jagiełłę na Ugodzie w Kieżmarku

1423 III 30

 

Czechy → Zjazd Władysława Jagiełły wraz z Zygmuntem Luksemburskim w Kieżmarku
- Odnowienie postanowień pokoju w Lubowli ® por.rok 1412,
- Zygmunt Luksemburski unieważnia postaniwienia swego wyroku wrcławskiego ® por rok 1420,
- Zygmunt Luksemburski uznaje postanowienia pokoju melneńskiego ® por rok 1422,
- Władysław Jagiełło rezygnuje z popierania husytów, co przekreśla misję Zygmunta Korybutowicza ® por rok 1422.

1424-1449

Ziemie utracone <1772

Czechy - samodzielne rządy ks. Heleny w księstwie pszczyńskim. Jest to pierwsze wydzielenie Ziemi Pszczyńskiej z miastami: Mikołowem, Bieruniem, Pszczyną i Mysłowicami

1426

 

Czechy → pożar Raciborza → por lata 1249 oraz 1489 oraz 13 V 1546

1427

 

Czechy - Zawidów ( obecnie miasto i gmina w województwie dolnośląskim, w powiecie zgorzeleckim ), niszczy pożar

1427 IV 17

 

Czechy → Koniec rządów Zygmunta Korybutowicza w Pradze ( tym razem od czerwca 1424 roku ).

1428

 

Czechy → Husyci zdobyli i spalili zamek w Karpnie na Dolnym śląsku

1428

 

Czechy → Husyci zniszczyli zamek w Międzylesiu na Dolnym Śląsku

1428

 

Czechy -  Na Śląsku dochodzi do powstania husytów, kierowanych przez Piotra Polaka, ® wystąpienia te dotknęły głównie majątki kościelne oraz majątki klasztorne.

1428 III 28

 

Czechy → Najazd husycki na Otmuchów → por 19 XI 1430

1430 XI 19

 

Czechy → Ponowne zajęcie Otmuchowa przez husytów → pozostali w nim przez 5 lat do zapłacenia okupu przez miasto por 18 III 1428 oraz lata 1443 - 1444

1433

 

Czechy - Zawidów ( obecnie miasto i gmina w województwie dolnośląskim, w powiecie zgorzeleckim ), niszczy kolejny pożar

1433 V 13

 

Czechy → na rybnickim wzgórzu stoczona została zwycięska bitwa ze zwolennikami husytyzmu

1434 VIII 11/12

 

Czechy → Hans Czirna zaprasza na swój zamek w Sokolcu na Dolnym Śląsku husyckich przywódców, między innymi księcia Biedżicha, po czym wydał ich w ręce wrocławskiego biskupa i świdnickich mieszczan. ( a sam w swoim czasie był husytą )

1437

 

Czechy - 1. Mikołaj III otrzymuje Karniów, Pszczynę, Mikołów, Rybnik i Wodzisław → por rok 1449
2. Wacław panuje w Raciborzu

1438

 

Zamek w Czarnym Borze na Dolnym śląsku zostaje zdobyty i zniszczony przez oddział wojsk wrocławskich wrogich husytom → por rok 1755

1438 V 29

 

Kazimierz Jagiellończyk obwołany królem Czech przez ugrupowania husyckie na zjeździe w Mielniku

1438 IX

 

Wyprawa króla Władysława III Warneńczyka do Czech przeciwko Habsburgom celem zabezpieczenia tronu dla Kazimierza Jagiellończyka ( jego rodzonego brata ), dociera tylko do Śląska

1438 IX 08

 

Król Władysław Jagiellończyk zwołał do Częstochowy pospolite ruszenie, by spod “świętego Miejsca” udać się na pomoc swemu bratu Kazimierzowi w objęciu tronu czeskiego

1443 VI 15

 

Czechy - Książę ziębicko-opawski Wilhelm wraz z wojskami miasta Wrocławia zdobył i zniszczył zamek w Karpnie na Dolnym Śląsku, który był siedzibą zbójników → por rok 1513

1443-1444

 

Czechy → Ostatnie zajęcie Otmuchowa przez husytów → opuścili miasto po otrzymani okupu → por 28 III 1428 oraz 19 xi 1430

1445

 

Czechy → w Głogowie urodził się Jan z Głogowa, nauczyciel Mikołaja Kopernika, lekarz, magister atrium. Jako pierwszy w Polsce zanotował fakt odkrycia Ameryki ! → por 11 II 1507

1447

 

Czechy → Powstaje wrocławski rejestr świętopietrza

1449

 

Czechy - Mikołaj III po śmierci matki Heleny włączył Ziemię Pszczyńską do swoich posiadłości

1451

 

Czechy → Dolnośląski zamek w Rokitnicy został zdobyty i zniszczony przez mieszczan wrocławskich i świdnickich → por rok 1211

1453

 

Czechy - W Świdnicy ( obecnie w woj dolnośląskim ) budynek nieczynnej synagogi zamieniono na kościół katolicki ( potem zamieniono ą na magazyn)

1453 V

 

Czechy → Wielki pogrom Żydów we Wrocławiu zakończony likwidacją ich gminy. ® por. rok 1369

1453 VII 04

 

Czechy → We Wrocławiu spalono na stosie 41 Żydów

1459

 

Czechy → Jerzy z Podiebradu, pierwszy elekcyjny król czeski, podnosi Ziemię Kłodzką z do rangi hrabstwa → taki stan rzeczy utrzyma się aż do 1945 roku!

1463

 

Czechy - Miasto Zawidów ( obecnie miasto i gmina w województwie dolnośląskim, w powiecie zgorzeleckim ) staje się centrum tkactwa

1464

 

Czechy - Zamek Cisy na Dolnym Śląsku zostaje zdobyty i zniszczony przez husytów

1465

 

Czechy -Kolejny podział księstwa pszczynskiego :

- Jan otrzymuje Karniów i Wodzisław

- Wacław - Rybnik, Pszczynę i Mikołów → por rok 1474

1467

 

Czechy →Złoty Stok otrzymuje przywilej niższego sądownictwa

1468

 

Czechy - Zamek w Ząbkowicach Śląskich na Dolnym Śląsku został zdobyty i zniszczony przez mieszczan świdnickich, wrocławskich i nyskich

1468

 

Czechy - Król czeski Jerzy z Podjebradu zdobwa zamek w Bolkowie i osadza na nim swojego burgrabiego → por rok 1493

1469

 

Czechy - Zawidów ( obecnie miasto i gmina w województwie dolnośląskim, w powiecie zgorzeleckim ), niszczy kolejny pożar

1469 V 21

 

Czechy → Nysa składa hołd królowi Maciejowi Korwinowi

1469 V 29

 

Czechy → Miasto Wrocław oraz książęta śląscy składają hołd królowi Maciejowi Korwinowi ( rządził on w Czechach oraz na Węgrzech ).

1470-1471

Ziemie utracone <1772

Czechy - w wyniku wojny z królem czeskim Jerzym z Podiebradu, król Węgier Maciej Korwin zajmuje Morawy i Śląsk

1474-1475

Ziemie utracone <1772

Czechy - rządy ks. ziębickiego Henryka III (Hynka) Młodszego. Aktem z grudnia 1474 r. nastąpiło ostateczne wyodrębnienie Ziemi Pszczyńskiej

1471 IX

 

Czechy - Nieudana próba zdobycia korony węgierskiej przez króla Czech , Władysława Jagiellończyka

1474

Ziemie utracone <1772

Czechy - ks. rybnicki i pan na Pszczynie Wacław zostaje usunięty przez Macieja Korwina, który przekazuje księstwo księciu ziębickiemu, Henrykowi (Hynkowi) z rodu Podiebradów

1475

 

Czechy → Pożar Bystrzycy Kłodzkiej

1475

 

Czechy →We Wrocławiu ukazała się pierwsza książka z dukiem po polsku, wydana przez Kaspera Elyana

1475 X 09

 

Czechy → z oficyny Kaspra Elyana wyszło łacińskie dzieło Statua synodalia episcoporum Vratislaviensium → W tym łacińskim dokumencie zamieszczono polskie teksty modlitw: Ojcze nasz, Zdrowaś Mario i Wierzę w Boga Ojca

1476

Ziemie utracone <1772

Czechy - jako dziedzic Mikołowa wymieniony jest Jan z Wierzbna, który otrzymał miasto od Macieja Korwina

1477

 

Czechy → Przeniesienie kapituły kolegiackiej z Otmuchowa do Nysy → obydwa ośrodki na terenie biskupstwa wroclawskiego

1480-1517

Ziemie utracone <1772

Czechy - rządy ks. cieszyńskiego Kazimierza z Rodów, który odkupił Ziemię Pszczyńską od Wiktoryna

1481 V 12

 

Czechy → we Wrocławiu umiera Piotr Eschenloen, historyk, autor Geschichte der Stadt Brelsau dotyczącej wydarzeń z lat 1438 - 1471

1482

Ziemie utracone <1772

Czechy - wzmiankowany burmistrz Mikołowa, Maciej Oszust oraz wójt mikołowski Janusz

1484

 

Czechy → książę Ziębicki, Henryk Starszy, udziela najstarszego przywileju górniczego miastom Srebrna Góra i Zloty Stok

1486

 

Czechy → umiera Kasper Elyan, znany drukarz, rodem z Głogowa → por ~1435, 09 X 1475

1489

 

Czechy → pożar Raciborza → por lata 1249 ,1426

1490

 

Czechy → Polkowice przechodzą pod panowanie czeskie

1490

 

Czechy - Początek wojny celnej miasta Wrocławia z Polską

1491

 

Czechy - Brzeg Dolny ponownie wzmiankowany jako osada handlowa przy przeprawie przez Odrę

1493

 

Czechy - Kazimierz II, książę cieszyński,  zdobywa zamek w Bolkowie i osadza na nim swojego burgrabiego

1497

 

Czechy → Wrocławski starosta Georg von Stein z rozkazu czeskiego króla Władysława Jagiellończyka zdobywa i niszczy zamek Radosno na Dolnym Śląsku i pozostawia go w ruinie

1497

 

Czechy → Zamek w Rogowcu na Dolnym śląsku zostaje wysadzony w powietrze za pomocą prochu gdyż przez lata był siedzibą rabusiów → por rok 1198

1498

 

Czechy → W Lądku powstaje zakład kąpielowy → por rok 1678

1505 VII 20

 

Czechy → Król Władysław Jagiellończyk wydaje zezwolenie na powołanie we Wroclawiu uniwersytetu → jednakże brak zgody papieża Juliusza II przekreśla ów plan !

1507

 

Czechy → Złoty Stok otrzymuje prawa mennicze

1509 I 06

 

Czechy → Zamek w Książu na Dolnym Śląsku zakupuje Konrad I von Hoberg →własność tego rodu aż do 1941 roku ! → por 5 IV 1605

1510 III 01

 

Czechy- Żydzi z Raciborza otrzymują nakaz opuszczenia miasta → por rok 1495 oraz 1825

1513

 

Czechy →Niesłychanie mroźna zima na Górnym Śląsku

1513

 

Czechy - Ostateczne zniszczenie zamku w Karpnie na Dolnym śląsku → por rok 1337

1514

 

Czechy -Bystrzyca Kłodzka ma już własne wodociągi !

1514

 

Czechy - W Pieńsku ( obecnie miasto w woj. dolnośląskim, w powiecie zgorzeleckim ) zburzono zamek – por rok 1250

1515

 

Czechy →Wyjątkowo mokry rok na Górnym Śląsku

1517-1543

Ziemie utracone <1772

Czechy - właścicielem Ziemi Pszczyńskiej jest Aleksy Turzo

1520-te

 

Czechy - Wybudowano zamek w Radłówce na Dolnym Śląsku przez Zygmunta Zedlitza

1524

 

Czechy - Pierwsza wzmianka o Świeradowie - Odkryto wody mineralne

1525

 

Czechy  → Przebudowa zamku Czocha na Dolnym Śląsku →Przebudowy zamku dokonał roku Johann von Nostitz → por rok 1611

1525-1548

Ziemie utracone <1772

Czechy - baronem pszczyńskim jest Jan VI Turzo

1526

 

Czechy - Utworzenie w Zawidowie ( obecnie miasto i gmina w województwie dolnośląskim, w powiecie zgorzeleckim ) sądu

>1526 VIII 29

 

Czechy, Austria - po bitwie pod Mochaczem Czechy dostaja sie pod wplywy Austrii (formalnie niezalezne)

 

 

                   Czechy w ramach Austro-Wegier   1867 – 1918 X 28

 

 

               I-sza Republika Czecho-Slowacka  1918 X 28 – 1938 IX 29

1803

 

Austria - utrata formalnej niezaleznosci Czech poprzez wlaczenie Czech w sklad Cesarstwa Austriackiego)

1919 I

 

Większa część Śląska Cieszyńskiego opanowana przez Czechów → por 3 lutego 1919

1919 I 12

 

Pod naciskiem mocarstw zachodnich polskie oddziały wojskowe zostały wycofane ze Spisza i Orawy. Czechosłowacja zgodziła się w zamian przepuścić przez swoje terytorium tranzyt broni dla Polski

1919 I 13

 

Oddziały polskie musiały się wycofać ze Spiszu i Orawy, podzielonych wcześniej według kryterium etnicznego na część polską i słowacką oraz zajętych przez wojska obydwu stron. Stało się tak na polecenie szefa wojskowej misji międzysojuszniczej w Budapeszcie, francuskiego podpułkownika Vixa, który powołując się na rzekomy rozkaz głównodowodzącego wojsk Ententy marszałka Focha, zażądał  wycofania oddziałów polskich stacjonujących tam od 4 listopada 1918 roku

1919 I 21

 

Czechosłowacja →Wojska czechosłowackie podjęły próbę opanowania całego Śląska Cieszyńskiego → por 5 XI 1918 oraz 28 XI 1918

1919 I 23

 

Czechosłowacja →Za Olzą pozostało ok. 150 tysięcy Polaków w ok. 90 miejscowościach z lokalną większością polską w przedziale od 70 % do 95 % liczby  mieszkańców

1919 I 23

 

Czechosłowacja →Oddziały czeskie wbrew wcześniejszym ustaleniom polsko-czeskim zajęły zbrojnie Śląsk Cieszyński. Słabsze siły polskie zostały wyparte

1919 I 27

 

Czechosłowacja →Zdradzieckie zajęcie Cieszyna przez Czechów → por 01 XI 1918 oraz 26 II 1919

1919 II 03

 

Polska, Czechosłowacja → Podpisanie układu polsko-czeskiego w sprawie tymczasowego ( do plebiscytu ) podziału Śląska Cieszyńskiego → por styczeń 1919

1919 II 26

 

Czechosłowacja →Wojsko Polskie odbija Cieszyn z rąk czeskich → por 01 XI 1918 oraz 27 I 1919 oraz 03 II 1920

1919  VII 21 - 29

 

Rokowania polsko-czeskie w sprawie podziału Śląska Cieszyńskiego

1920 II 03

Ziemie polskie

utracone

<1772

Czechosłowacja → Teren byłego Księstwa Cieszyńskiego w imieniu Komisji Plebiscytowej zajmują wojska włoskie i francuskie → por 26 II 1919 oraz 28 VII 1920

1923

 

Czechosłowacja → nastąpił rozłam w Śląskiej Partii Ludowej – powstały trzy frakcje

- proniemiecka (Rudolf Francus, Walter Harbich, Karol Sikora, Arthur Wohrizek, Emmanuel Harbich, Otto Wohlman, Karl Kordula, Hans Peschke),

- frakcja  zbliżona do mniejszości polskiej (Karol Folwartschny, Gustaw Wałach, Józef Santarius, Adam Broda, Paweł Tomanek),

- frakcja proczeska (Karol Smyczek, Karol Pawlas, Alfred Farnik).

1924

 

Czechosłowacja, Polska → Ostateczne ustalenie granicy polsko-słowackiej na Spiszu ® por rok 1920 oraz 1938

1924 V 06

 

Czechosłowacja,Polska → ma miejsce korekta granicy

1925 V 23

 

Czechoslowacja – w Pradze rozegrano mecz pilkarski Czechoslowacja – Polska pomiedzy amatorska reprezenatacja Czechoslowacji a druzyna Polski. Zakonczony nasza porazka 2:1 – por  06 VI 1926

1925 V 23

 

Jan Lech dokonał zamachu bombowego na konsulat czechosłowacki w Krakowie. Najpierw zastrzelił woźnego konsulatu i ranił innego urzędnika, a potem rzucił do wnętrza budynku bombę, która nie wybuchła. Zamachowiec chciał się zemścić za to, że władze czeskie nie wypłaciły mu niegdyś zasiłku.

1925 V 30

 

Czechosłowacja,Polska → Umowa polsko-czechosłowacka w sprawie turystyki i ruchu granicznego

1927

 

Czechosłowacja → władze pogwałciły zapewnienia dane Ślązakom, postanawiając połączyć czeską część Śląska z Morawami.

1928

 

Czechoslowacja – w Pradze rozegrano mecz pilkarski Czechoslowacja – Polska pomiedzy druzynami obydwu panstw. Zakonczony nasza przegrana 2:3 – por rok 1931

1928 X 28

 

Czechoslowacja – w Pradze rozegrano mecz pilkarski Czechoslowacja – Polska pomiedzy amatorska reprezenatacja Czechoslowacji a druzyna Polski. Zakonczony nasza porazka 1:0 – por  06 VI 1926, 04 VIII 1929

1930

 

Czechosłowacja → podczas kolejnego spisu powszechnego narodowość śląską rozparcelowano na kategorie: Ślązak-Czechosłowak, Ślązak-Czech, Ślązak, Ślązak-Polak, Ślązak-Niemiec i Ślązak-Słowak

1930 V 26

 

Czechosłowacja → W zlocie gwiaździstym w Brnie zdobywcą pierwszej nagrody został as polskiego lotnictwa kpt. B. Orliński

1930 X 26

 

Czechoslowacja – w Pradze rozegrano mecz pilkarski Czechoslowacja – Polska pomiedzy amatorska reprezenatacja Czechoslowacji a druzyna Polski. Zakonczony nasza porazka 2:1 – por  06 VI 1926, 04 VIII 1929

 1931

 

Polska,Czechosłowacja → Adolf Nowaczyński, poeta,satyryk oraz powieściopisarz otrzymał od prezydenta Czechosłowacji, Tomasza Masaryka, order Białego Lwa za szczególny wkład w rozwój stosunków polsko-czeskich

1931

 

Czechosłowacja → Tomasz Masaryk, Ówczesny I-szy prezydent Czechosłowacji, uznaje .... słuszność niemieckich pretensji do Gdańska i Pomorza !!! → por rok 1925

1931

 

Powstało Towarzystwa Nauczycieli Polskich - por Polonia w Czechach - rok 2001

1932 IX 11

 

Czechosłowacja – na zboczach Cierlicka Górnego koło Cieszyna rozbija sie samolot – ginie Franciszek Żwirko, znany lotnik polski ( razem z Wigurą ) – por 16 IX 1895

1934 III 24

 

Antypolskie wystąpienia czeskie na Zaolziu

1938

 

Czechosłowacja → W wyniku porozumienia ze Słowacją przyznano Polsce Jaworzynę Spiską oraz Podspady ® por rok 1924 oraz lata 1939-1945

1938 IX 08

 

Czechosłowacja → Śląska Partia Ludowa, jako "reprezentacja narodowości śląskiej" wysyła memoriał do przedstawiciela Wielkiej Brytanii – lorda Waltera Runcimana, w którym przypomina o niedotrzymanej obietnicy plebiscytu w roku 1920. Powołując się na zaistniałe nowe warunki, domaga się przeprowadzenia plebiscytu w kwestii neutralizacji spornych terenów. Pismo pozostało bez odpowiedzi

1938 IX 17

 

Czechosłowacja → zamknięcie granicy czesko-polskiej

1938 IX 17

 

Czechosłowacja →Uchwała Komitetu Porozumiewawczego Stronnictw Polskich w Czechosłowacji, domagająca się rozciągnięcia na ludność polską na Śląsku Zaolziańskim praw, jakie otrzyma jakakolwiek inna grupa narodowa w Czechosłowacji

1938 IX 21

 

Czechosłowacja → Nota dyplomacji polskiej w Pradze domagająca się zwrotu Polsce Zaolzia. → por 2 października 1938

1938 IX 22

 

Czechosłowacja →Edward Benesz pisze do prezydenta RP ... „Przedkładam ... w imieniu ... Państwa Czechosłowackiego ... propozycje ... wyrównania ... problemu polskiej ludności w Czechosłowacji.  Pragnąłbym ułożyć tę sprawę na płaszczyźnie zasady rektyfikacji granic.” To strona czeska, na cały tydzień przed tzw. Monachium, jako pierwsza i z własnej inicjatywy  zaproponowała Polsce przejęcie - a więc nie okupację! – Zaolzia. Tak naprawdę to Beneš grał na zwłokę, chcąc oddać Zaolzie o miesiąc później (na początku listopada 1938), aby umożliwić de facto niemiecki zabór i gestapowski terror na Zaolziu już od r. 1938.  ( Zaraz po wojnie w r. 1945 Czesi utajnili propozycję Beneša dotyczącą oddania Zaolzia Polsce, zaś jego wyzwolenie nazwali polską okupacją ). 

1938 IX 23

 

Czechosłowacja → Ogłoszenie powszechnej mobilizacji w Czechosłowacji. Walki ludności polskiej z Czechami na Zaolziu

1938 IX 26

 

Czechosłowacja →Prezydent Czechosłowacji Benesz skierował specjalnym samolotem odręczne pismo do prezydenta Mościckiego w sprawie zaognionych stosunków polsko-czechosłowackich. W odpowiedzi rząd polski wyraził kategoryczny protest przeciw naruszeniu granic przez czechosłowacki samolot

1938 IX 27

 

Czechosłowacja →Rząd Polski wysyła do Pragi notę precyzującą ostateczne żądania w sprawie zwrotu Śląska Zaolziańskiego

1938 IX 27

 

Polska,Czechosłowacja →Prezydent RP odpowiada prezydentowi Czechoslowacji, Beneszowi tak : ... „Również ja jestem  zdania, że ... wysuwa się ... na pierwszy plan decyzja w sprawie kwestii terytorialnych, które w ciągu niemal 20 lat uniemożliwiały polepszenie atmosfery między naszymi krajami.”

 

 

               II-ga Republika Czechoslowacka  1938 IX 29 – 1939 III 16

1938 IX 30

 

Czechosłowacja → Poseł polski w Pradze złożył rządowi Czechosłowacji ultimatum domagające sie przyznania Polsce Zaolzia → por < 30 IX 1938 oraz 16 VI 1945

1938 X 01

 

Czechosłowacja → Przyjęcie przez rząd Republiki Czechosłowackiej żądań polskich dotyczących zwrotu ziemi śląskiej za Olzą

1938 X 02

 

Włączenie do Polski Zaolzia → 801.5 km kwadratowych terenu, oraz niewielkich terenów w rejonie Głodówki, Jaworzyny i Spiszu zamieszkane razem przez około 227 tysięcy osób

1938 XI 01

 

Polska, Czechosłowacja → W wyniku wymiany not Polska otrzymała od Czechosłowacji Jaworzynę Spiską i Park Pieniński

 

 

Protektorat Czech i Moraw (okupacja niemiecka)   1939 III 16 – 1945 V 13

1939 IX 08

 

Polska, Słowacja → Dywizje słowackie uderzyły przez przełęcz Łupkowską na Sanok

 

 

                III-cia Republika Czechoslowacka   1945 IV 05 – 1948 II

1945

 

Czechy -Założony zostaje (komunistyczny) Głos Ludu, jedyna polskojęzyczna gazeta na Zaolziu – redaktorem naczelnym zostaje Andrzej Kubisz, syn Jana – autor hymnu zaolzianskiego – Płyniesz Olzo...

1945

 

Czechy -Komitet Zaolziański  założony przez inż. Karola Musioła, prof. Franciszka Popiołka i Pawła Kubisza w czasie ikupacji, w Krakowie, zostaje przeniesiony  po zakończeniu działań wojennych do Cieszyna.

1945

 

Czechy -Henryk Jasiczek, jako zaangażowany komunista, włączał się w organizowanie życia społecznego i kulturalnego zaolziańskich Polaków. Zostaje II   sekretarzem Komunistycznej Partii Czechosłowacji w Czeskim Cieszynie

1945

 

Polska, Slowacja → Po II wojnie światowej przywrócono granicę polsko-słowacką w granicach z roku 1924

1945 I 05

 

Czechosłowacja uznaje Rząd Tymczasowy Rzeczypospolitej Polskiej

1945 I 31

 

Wielka Brytania, Czechosłowacja → Rząd czechosłowacki w Londynie uznał Rząd Tymczasowy w Warszawie zrywając stosunki dyplomatyczne z rządem polskim na uchodźstwie – stało się to pod naciskiem Moskwy

1945 VI

 

Czechy  → Na Zaolziu rozpoczęły się masowe aresztowania polskich patriotów a do tego nie zezwalano na otwarcie polskich szkół.

1945 VI

 

Czechy → W spomagająca polskie szkolnictwo Macierz Szkolna uznana została przez Czechów, podobnie jak inne polskie organizacje społeczne za „faszystowską organizację beckowską” – por rok 1947

1945 XI

 

Czechy  → Przywódca czeskich komunistów Klement Gottwald  oswiadcza na spotkaniu z Oskarem Lange, że „liczba Polaków na tych ziemiach jest tak mała, iż sprawa nie powinna być z punktu widzenia polskiego tak ważna, podczas gdy z punktu widzenia czeskiego jest to sprawa żywotna ze względu na węgiel i ośrodki komunikacyjne”.

1945 XI 05

 

Czechy → Odezwa polskich stronnictw politycznych na Zaolziu

1945 XI 05

 

Czechosłowacja → TRJN kieruje do rządu Czechosłowacji notę z propozycją wspólnego rozpatrzenia problemów granicznych i innych

1946

 

Czechy - Poseł Pavlík z partii ludowej domaga się w czeskim parlamencie usunięcia wielu tysięcy polskich obywateli, będących w większości 1918 roku zaolziańskimi autochtonami, którzy po 2.10.1938 wrócili w rodzinne strony - m.in. argumentując, iż można w ten sposób uzyskać wiele mieszkań dla czechosłowackich urzędników”.

1947

 

Czechy →zezwolono na założenie Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego (PZKO) i Stowarzyszenia Młodzieży Polskiej -  SMP szybko wcielonego do Zjednoczonego Związku Młodzieży Czechosłowackiej.

1947

 

Czechoslowacja – w Pradze rozegrano pierwszy po wojnie mecz pilkarski Czechoslowacja – Polska pomiedzy druzynami obydwu panstw. Zakonczony nasza przegrana 3:6 – por rok 1931, 1933, 1948

1947 I

 

Czechoslowacja, Polska – w Lodzi maja miejsce zawody druzyn bokserskich (Czechoslowacja – Polska Srodkowa) zakonczone wynikiem 9:7 na korzysc dla Czechow

1947 III 10

 

Polska, Czechoslowacja – w Warszawie podpisano Układ o przyjaźni i wzajemnej pomocy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czechosłowacką. Po stronie czeskiej przybyli premier Gottwald, minister spraw zagranicznych Masaryk oraz minister obrony narodowej Svoboda

1947 IX

 

Polska, Czechoslowacja - w Muzeum Narodowym w Warszawie otwarto druga po wojnie wystawe grafiki czechoslowackiej

1947 IX

 

Polska, Czechoslowacja  - Na stadionie Wojska Polskiego w Warszawie rozegrane sa zawody lekkoatletyczne miedzy druzynami obu panstw

 

 

                     Republika Czechoslowacka   1948 II – 1960

1948

 

Czechołowacja → w wyniku nacjonalizacji zmuszono Polaków do sprzedaży hotelu „Polonia” w Czeskim Cieszynie oraz zmieniono jego nazwę na”Piast” → por lata 1991

1948 II 14

 

Polska, Czechoslowacja - reprezentacja polskich siatkarek pokonuje w Warszawie druzyne czechoslowacka wynikiem 3:1

1948 II 28

 

Polska, Czechoslowacja - reprezentacja polskich siatkarzy przegrywa mecz rozegrany w Warszawie z druzyna czechoslowacka wynikiem 2:3 Naszym trenerem jest Roman Wirszyllo.

1948 III 09

 

Czechy → Nowy polski ambasador w Pradze to Józef Olszewski

1948 III 10

 

Czechoslowacja, Polska – w rocznice podpisania ukladu o przyjazni w Cieszynie doszlo do wielu roznych uroczystosci pomiedzy obydwoma stronami – spotkali sie wojewodowie obu stron – ze strony polskiej wojewoda gen Zawadzki.

1948 III 10

 

Czechoslowacja – na pogrzebie Jana Masaryka udzial bierze delegacja polska

1948 V 01 - 08

 

Wyrusza I Wyscig Pokoju. Na trasie o dlugosci 1104 km (Warszawa – Praga) mamy 7 etapow. Zwycieza August Prosinek z Jugoslawii.

1948 V 01 - 08

 

Wyrusza I Wyscig Pokoju. Na trasie o dlugosci 842 km (Praga – Warszawa) mamy 5 etapow. Zwycieza Aleksander Zoric z Jugoslawii.

1948 XI

 

Czechoslowacja, Polska – na warszawskim Sluzewcu maja miejsce zawody druzyn bokserskich zakonczone wynikiem 16:4 na korzysc dla Polakow

1949 I

 

Czechoslowacja – w Pradze otwarto Polski Osrodek Informacyjny

1949 I

 

Czechoslowacja, Polska - w Pradze, w skali Smetany, odbyl sie goscinny wystep orkiestry Polskiego Radia w Katowicach pod batuta Grzegorza Fitelberga. Zagran miedzy innymi Mazura wg Stanislawa Moniuszki

1949 V 01 - 09

 

Wyrusza II Wyscig Pokoju. Na trasie o dlugosci 1259 km (Praga - Warszawa) mamy 8 etapow. Zwycieza Jan Vesely z Czechoslowacji.

1949 IX 10 - 18

 

Czechoslowacja – w Pradze odbywaja sie I Mistrzostwa Europy w Pilce Siatkowej Kobiet – wsrod 7 reprezentacji po raz pierwszy wystepuje tez druzyna polska, ktora zajmuje 3 miejsce – por 14 – 22 X 1950

1949 IX 10 – 18

 

Czechoslowacja – w Pradze odbywaja sie I Swiatowe Mistrzostwa Swiata w Pilce Siatkowej Mezczyzn – wsrod 10 reprezentacji wystepuje tez druzyna polska, ktora zajmie 5 miejsce – por 17 – 19 VIII 1952.

1949 XII 07

 

Czechosłowacja → w hospicjum Marianów W Opawoe zmarł Józef Kożdoń, przyszły działacz polityczny związany z separatystycznymu ugrupowaniam Ślązaków, dążącymi do niepodległości Śląska → por 30 X 1918, 08 IX 1873

1950-te

 

Czechy → Czesi pod pozorem „awansu”, wydalili z Zaolzia wraz z rodziną do Bratysławy polskiego biskupa Śląskiego Kościoła Ewangelickiego, księdza Józefa Bergera

1950

 

Czechy -Henryk Jasiczek obejmujeł stanowisko  redaktora naczelnego Głosu Ludu

1950 IV 30 – V 09

 

Wyrusza III Wyscig Pokoju. Na trasie o dlugosci 1539 km (Warszawa – Praga) mamy 9 etapow. Zwycieza Wili Emborg z Danii.

1950 X 20 - 21

 

Czechoslowacja – w Pradze ma miejsce konferencja ministrow spraw zagranicznych  Albanii, Bułgarii, Czechosłowacji, NRD, Polski, Rumunii, Węgier i ZSRR (+ ChRL jako obserwator) w odpowiedzi na nowojorskie uzgodnienia i decyzje 3 mocarstw zachodnich z wrzesnia w sprawie RFN

1951 IV 30 – V 09

 

Wyrusza IV Wyscig Pokoju. Na trasie o dlugosci 1544 km (Praga – Warszawa) mamy 9 etapow. Zwycieza Kaj Allan Olsen z Danii.

1951 X

 

Powstala Scena Polska Teatru Cieszyńskiego. - Jest teatrem, który poprzez organizację przedstawień objazdowych dociera do wszystkich większych miejscowości Zaolzia. Zespół Sceny Polskiej składa się zarówno z miejscowych jak i polskich aktorów i reżyserów - absolwentów uczelni dramatycznych w Polsce

1952

 

Czechy →  rozpoczęły się „prawne działania” w celu zagarnięcia mienia polskich, przedwojennych organizacji zaolziańskich o obecnej wartości ponad 20 mln USD – brak bazy materialnej doprowadził do likwidacji ok. 60% polskiego szkolnictwa

1952

 

Czechoslowacja – w Pradze rozegrano mecz pilkarski Czechoslowacja – Polska pomiedzy druzynami obydwu panstw. Zakonczony remisem 2:2 – por rok 1931, 1933, 1948

1952 IV 30 – V 13

 

Polska, NRD, Czechoslowacja  - Wyrusza V Wyscig Pokoju. Na trasie o dlugosci 2135 km (Warszawa – Berlin - Praga) mamy 12 etapow. Zwycieza Ian Steel z Wielkiej Brytanii.

1953 V 01 - 14

 

Czechoslowacja, NRD, Polska  - Wyrusza VI Wyscig Pokoju. Na trasie o dlugosci 2231 km (Bratyslawa – Berlin  – Warszawa) mamy 12 etapow. Zwycieza Christian Pedersen z Danii.

1952 V 31

 

Czechy → w Paradze umiera Eugeniusz Cękalski, reżyser filmów dokumentalnych i fabularnych. Urodzony w 1905.

1954 V 02 - 17

 

Polska, NRD, Czechoslowacja  - Wyrusza VII Wyscig Pokoju. Na trasie o dlugosci 2051 km (Warszawa – Berlin - Praga) mamy 13 etapow. Zwycieza Eluf Dalgaard z Danii.

1955 V 02 - 17

 

Czechoslowacja, NRD, Polska  - Wyrusza VIII Wyscig Pokoju. Na trasie o dlugosci 2214 km (Praga – Berlin - Warszawa) mamy 13 etapow. Zwycieza Gustaw-Adolf Schur z NRD.

1955 V 14

 

Polska, Czechoslowacja - w Warszawie  (w Pałacu Namiestnikowskim )podpisano pod naciskiem ZSRR tak zwany Układ Warszawski -  traktat o przyjaźni, współpracy i pomocy wzajemnej, zwany Układem Warszawskim. Rozwiązany został 01.07.1991 ( Polska, ZSRR, Węgry, NRD, Rumunia, Bułgaria, Czechosłowacja oraz Albania )® sowiecka próba przeciwwagi dla NATO

1. → po stronie Węgier podpisał go Andras Hegedues

1956 V 02 - 17

 

Polska, NRD, Czechoslowacja  - Wyrusza IX Wyscig Pokoju. Na trasie o dlugosci 2212 km (Warszawa – Berlin - Praga) mamy 12 etapow. Zwycieza Stanislaw Krolak .

1956 VII

 

Polska, Czechoslowacja - do Warszawy na zaproszenie rzadu Polskiego przybywa delegacja panstwowa z Czechoslowacji z premierem tego kraju

1956 – 1965

 

Czechosłowacja → ambasadorem Polski w tym kraju jest Franciszek Mazur, działacz PPS, PPR, PZPR → 01 VIII 1895

1957 V 02 - 15

 

Czechoslowacja, NRD, Polska  - Wyrusza X Wyscig Pokoju. Na trasie o dlugosci 2220 km (Praga – Berlin - Warszawa) mamy 12 etapow. Zwycieza Nenczo Chritow z Bulgarii. Na tegorocznym Wyscig Pokoju wystapili nastepujacy kolarze: Bugalski, Paradowski, Grabowski, Wieckowski, Chwiezacz oraz Pruski.

1957 V 25 – VI 02

 

Czechoslowacja – w Pradze rozegrano XII Mistrzostwa Europy w Boksie (Mezczyzn). Do wspolzawodnictwa przystapily druzyny z 21 krajow. Reprezentacja Polski (10 zawodnikow) zdobywa 5 medali (2 zlote, 1 srebrny i 2 brazowe) – por 27 V – 05 VI 1955, 23 – 31 V 1959

1958 V 02 - 15

 

Polska, NRD, Czechoslowacja  - Wyrusza XI Wyscig Pokoju. Na trasie o dlugosci 2210 km (Warszawa – Berlin - Praga) mamy 12 etapow. Zwycieza Piet Damen z Holandii.

1958 VI 13

 

Polska, Czechy → Umowa o wytyczeniu granicy państwowej między Polską a Czechami

1958 VIII 30 – IX 11

 

Czechoslowacja – w 3 miastach odbywaja sie V Mistrzostwa Europy w Pilce Siatkowej Kobiet – wsrod 12 reprezentacji po raz pierwszy wystepuje tez druzyna polska, ktora zajmuje 3 miejsce – por 15 – 26 VI 1955, 21 X – 02 XI 1963

1958 VIII 30 – IX 11

 

Czechoslowacja – w Pilznie, Pradze oraz Pardubicach odbywaja sie V Mistrzostwa Europy w Pilce Siatkowej Mezczyzn – wsrod 20 reprezentacji wystepuje tez druzyna polska, ktora zajmie 6 miejsce – por 15 – 26 VI 1955, 21 X – 02 XI 1963

1959 V 02 - 16

 

Polska, NRD, Czechoslowacja  - Wyrusza XII Wyscig Pokoju. Na trasie o dlugosci 2057 km (Warszawa – Berlin - Praga) mamy 13 etapow. Zwycieza Gustaw-Adolf Schur z NRD.

 

 

        Czechoslowacka Republika Socjalistyczna   1960 – 1989 XI

1960 V 02 - 16

 

Czechoslowacja, Polska, NRD  - Wyrusza XIII Wyscig Pokoju. Na trasie o dlugosci 2290 km (Praga - Warszawa – Berlin) mamy 13 etapow. W tegorocznym Wyscigu Pokoju, obok 119 zawodnikow z innych panstw, w naszej reprezentacji uczestnicza : Fornalczyk, Piechaczek, Pokorny, Wilczewski, Podobas oraz Gazda.  Zwycieza Erich Hagen z NRD.

1961 V 02 - 16

 

Polska, NRD, Czechoslowacja  - Wyrusza XIV Wyscig Pokoju. Na trasie o dlugosci 2435 km (Warszawa – Berlin - Praga) mamy 13 etapow. Zwycieza Jurij Mielichow z ZSRR.

1962

 

Czechoslowacja – w Bratyslawie rozegrano mecz pilkarski Czechoslowacja – Polska pomiedzy druzynami obydwu panstw. Zakonczony nasza porazka 1:2 – por rok 1931, 1933, 1948, 1953, 1964

1962 V 02 - 17

 

NRD, Czechoslowacja, Polska  - Wyrusza XIV Wyscig Pokoju. Na trasie o dlugosci 2407 km (Berlin – Praga - Warszawa) mamy 14 etapow. Zwycieza Gajnan Sajdhuzin z ZSRR. Wsrod Polakow Zielinski oraz Kutra.

1962 II 03

 

Polska, Czechy → Polsko-czechosłowacka umowa o 3-krotnym rozszerzeniu obszarów objętych konwencją turystyczną

1963 V 09 - 25

 

Czechoslowacja, Polska, NRD  - Wyrusza XV Wyscig Pokoju. Na trasie o dlugosci 2568 km (Praga - Warszawa – Berlin) mamy 15 etapow. Zwycieza Klaus Ampler z NRD.

1964 V 09 - 24

 

Polska, NRD, Czechoslowacja  - Wyrusza XVI Wyscig Pokoju. Na trasie o dlugosci 2246 km (Warszawa – Berlin - Praga) mamy 14 etapow. Zwycieza Jan Smolik z Czechoslowacji.

1965 V 08 - 23

 

NRD, Czechoslowacja, Polska  - Wyrusza XVII Wyscig Pokoju. Na trasie o dlugosci 2318 km (Berlin – Praga - Warszawa) mamy 15 etapow. Zwycieza Genadij Lebiediew z ZSRR.

1966 V 09 - 25

 

Czechoslowacja, Polska, NRD  - Wyrusza XVIII Wyscig Pokoju. Na trasie o dlugosci 2340 km (Praga - Warszawa – Berlin) mamy 15 etapow. Zwycieza Bernard Guyot z Francji.

1966 VIII 30 – IX 11

 

Czechoslowacja – w Pradze odbywaja sie VI Swiatowe Mistrzostwa Swiata w Pilce Siatkowej Mezczyzn – wsrod 22 reprezentacji wystepuje tez druzyna polska, ktora zajmie 6 miejsce – por 16 – 26 X 1962, 22 IX – 20 X 1970

1967 III 01

 

Polska, Czechy → W Warszawie podpisano nowy, dwudziestoletni Układ o Przyjaźni, Współpracy i Wzajemnej Pomocy między PRL i CSRS

1967 IV 24

 

Czechy → Rozpoczęto w Karlowych Warach konferencję partii komunistycznych i robotniczych Europy poświęconej sprawie pokoju i bezpieczeństwa europejskiego

1967 IV 26

 

Czechy →Zakończono w Karlowych Warach konferencję partii komunistycznych i robotniczych Europy poświęconej sprawie pokoju i bezpieczeństwa europejskiego

1967 V 10 - 25

 

Polska, NRD, Czechoslowacja  - Wyrusza XIX Wyscig Pokoju. Na trasie o dlugosci 2307 km (Warszawa – Berlin - Praga) mamy 16 etapow. Zwycieza Marcel Maes z Belgii.

1967 XII 02

 

Czechy  → W Pradze sporządzono umowę między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Czechosłowacką Republiką Socjalistyczną o stosunkach prawnych na polsko-czechosłowackiej granicy państwowej oraz o współpracy i wzajemnej pomocy w sprawach granicznych

1968

 

Czechosłowacja → Doktoratem honoris causa Uniwersytetu w Pradze zostaje Witold Doroszewski → por rok 1960

1968 II 07

 

Czechosłowacja → Spotkanie Władysława Gomułki z Aleksandrem Dubcekiem w Ostrawie

1968 V 09 - 24

 

NRD, Czechoslowacja, Polska  - Wyrusza XX Wyscig Pokoju. Na trasie o dlugosci 2352 km (Berlin – Praga - Warszawa) mamy 14 etapow. 18 druzyn (107 zawodnikow) stanelo tym razem do zawodow w Wyscigu Pokoju. Zwycieza Axel Peschel z NRD.

1968 V-VI

 

Czechosłowacja → Wojska Układu Warszawskiego ( w tym Polacy ) odbywają manewry na terenie Czechosłowacji, w ćwiczeniach przeciwko teoretycznej napaści Niemiec na CSSR, po zakończeniu manewrów pozostają w Czechosłowacji ® por 15 lipca 1968

1968 VIII 20 - IX

 

Czechosłowacja → 2 Armia WP pod dowództwem gen. Floriana Siwickiego ( oraz  osobistym nadzorem gen. W.Jaruzelskiego)  wkracza na terytorium Czechosłowacji w ramach operacji "Dunaj"

 → zajęcie między innymi miasta Hradec-Karlowe

→Intrewencja  koordynowana z Legnicy przez gen. Jurija Pawłowskiego

 

1968 VIII 20/21

 

Czechosłowacja → Inwazja Czechosłowacji przez państwa Układu Warszawskiego – w sumie 400 tysięcy żołnierzy :
- kontygent 50 tysięcy Polaków
- kontygent 20 tysięcy Niemców z ówczesnej NRD
- kontygent 20 tysięcy Węgrów
- kontygent 10 tysięcy Bułgarów
- kontygent 100 tysięcy Rosjan

- Po kilku tygodniach liczba ta osiągnęła 700 tysiecy

- zginęlo około 200 osób
 

1968 VIII 21

 

Aresztowani przez Rosjan przywódcy Czechosłowacji zostają przewiezieni samolotem do więzienia w Polsce, gdzie spędzają około 60 godzin zanim zostaną przewiezieni samolotem do Moskwy

1968 VIII 21

 

Wojsko polskie bierze udział w niechlubnej inwazji wojsk Układu Warszawskiego na Czechosłowację przeciwko zdobyczom tzw. Praskiej Wiosny.

1968 VIII 30

 

Francuski "Le Monde" opublikował protest Sławomira Mrożka przeciwko "najazdowi na Czechosłowację" z 20 sierpnia. Wystąpienie to spowodowało zakaz drukowania i wystawiania sztuk pisarza w Polsce, obowiązujący aż do roku 1974.

1968 IX 08

 

O 1215 w Sektorze XIII na Stadionie X-Lecia w Warszawie, w obecności najwyższych rangą komunistów, dyplomatówi 100 tysięcy widzów, dokonał samospalenia 9 oblawszy się rozpuszczalnikiem) Ryszard Siwiec, absolwent Uniwersytetu im Jana Kazimierza we Lwowie i ojciec 5 dzieci. Powodem był protest przeciwko inwazji na Czechosłowację oraz przeciwko gnębieniu Polaków w PRL → por 12 IX 1968

1968 IX 12

 

W wyniku poparzeń zmarł Ryszard Siwiec, prawnik z Przemyśla, który dokonał heroicznego aktu samospalenia na Stadionie X-Lecia → por 08 IX 1968 Ulotki z jego apelem protestacyjnym zostały szybko zniszczone → por rok 1991 oraz 2001 w :Polonia w Czechosłowacji

1969 V 12 - 25

 

Polska, NRD - Wyrusza XXI Wyscig Pokoju. Na trasie o dlugosci 2036 km (Warszawa - Berlin) mamy 15 etapow. Zwycieza Jean-Pierre Danguillaume z Francji.

1969 X

 

Czechoslowacja – w Pradze ma miejsce konferencja ministrow spraw zagranicznych Ukladu Warszawskiego – po stronie polskiej minister Jedrychowski oraz wiceminister Winiewicz

1969 X

 

Początek rozmów na szczeblu państwowym między RFN-PRL, RFN-NRD, RFN-ZSRR oraz RFN-CSRS ® w wyniku niemieckiej akceptacji propozycji Władysława Gomułki z 17 maja 1969 roku ® por 15 sierpnia 1970 oraz 07 grudnia 1970.

1970

 

Czechoslowacja – w Pradze rozegrano mecz pilkarski Czechoslowacja – Polska pomiedzy druzynami obydwu panstw. Zakonczony remisem 2:2 – por rok 1931, 1933, 1948, 1972

1970 V 12 - 26

 

Czechoslowacja, Polska, NRD  - Wyrusza XXII Wyscig Pokoju. Na trasie o dlugosci 1976 km (Praga - Warszawa – Berlin) mamy 15 etapow. Zwycieza Ryszard Szurkowski.

1971 V 06 - 21

 

Polska, NRD, Czechoslowacja  - Wyrusza XXIII Wyscig Pokoju. Na trasie o dlugosci 1895 km (Warszawa – Berlin - Praga) mamy 14 etapow. Udzial bierze 117 kolarzy z 17 panstw. Zwycieza Ryszard Szurkowski

1972 V 05 - 20

 

NRD, Czechoslowacja, Polska  - Wyrusza XXIV Wyscig Pokoju. Na trasie o dlugosci 2025 km (Berlin – Praga - Warszawa) mamy 14 etapow. Zwycieza Vlastimir Moravec z Czechoslowacji.

1973 V 09 - 26

 

Czechoslowacja, Polska, NRD  - Wyrusza XXV Wyscig Pokoju. Na trasie o dlugosci 2076 km (Praga - Warszawa – Berlin) mamy 14 etapow. Zwycieza Ryszard Szurkowski.

1973 X

 

Czechoslowacja, Polska  - uczniowie Szkoly Rzemiosla Artystycznegow Tarnowie zapezentowali w Pradze swoje wyroby – na wystawe przyszlo wiele tysiecy ludzi

1974

 

Czechoslowacja – w Pradze rozegrano mecz pilkarski Czechoslowacja – Polska pomiedzy druzynami obydwu panstw. Zakonczony remisem 2:2 – por rok 1931, 1933, 1948, 1972, 1980

1974 V 08 - 22

 

Polska, NRD, Czechoslowacja  - Wyrusza XXVI Wyscig Pokoju. Na trasie o dlugosci 1806 km (Warszawa – Berlin - Praga) mamy 16 etapow. Zwycieza Stanislaw Szozda.

1975 V 08 - 22

 

Polska, NRD, Czechoslowacja  - Wyrusza XXVII Wyscig Pokoju. Na trasie o dlugosci 1915 km (Warszawa – Berlin - Praga) mamy 13 etapow. Zwycieza Ryszard Szurkowski.

1976

 

Czechosłowacja - Umiera Henryk Jasiczek, byly działacz polski na Zaolziu – por rok 1950 oraz 1945, 1919 oraz 1990

1976 V 08 - 24

 

Czechoslowacja, Polska, NRD  - Wyrusza XXVIII Wyscig Pokoju. Na trasie o dlugosci 1974 km (Praga - Warszawa – Berlin) mamy 14 etapow. Zwycieza Hans-Joachim Hartnick z NRD.

1977 V 08 - 21

 

Polska, NRD, Czechoslowacja  - Wyrusza XXIX Wyscig Pokoju. Na trasie o dlugosci 1648 km (Warszawa – Berlin - Praga) mamy 13 etapow. Zwycieza Aavo Pikkuus z ZSRR.

1978 V 10 - 24

 

NRD, Czechoslowacja, Polska  - Wyrusza XXX Wyscig Pokoju. Na trasie o dlugosci 1796 km (Berlin – Praga - Warszawa) mamy 12 etapow. Zwycieza Aleksander Awierin z ZSRR.

1978 VIII 29 – IX 03

 

Czechoslowacja - na XII Mistrzostwach Lekkoatletycznych Europy rozegranych w Pradze 46-cio osobowa reprezentacja Polski zdobywa 7 medali – 2 zlote, 2 srebrne oraz 3 brazowe

1978 VIII 28 – IX 03

 

Czechoslowacja – w Pradze odbywaja sie XII Mistrzostwa Europy w Lekkoatletyce. W klasyfikacji medalowej zdobylismy 7 medali ( 2 zlote, 2 srebrne, 3 brazowe) – por01 – 08 IX 1974, 06 – 12 IX 1982

1979 V 09 - 24

 

Czechoslowacja, Polska, NRD  - Wyrusza XXXI Wyscig Pokoju. Na trasie o dlugosci 1942 km (Praga - Warszawa – Berlin) mamy 14 etapow. Zwycieza Sergiej Suchoruczenkow z ZSRR.

1980 V 09 - 24

 

Czechoslowacja, Polska, NRD  - Wyrusza XXXII Wyscig Pokoju. Na trasie o dlugosci 2095 km (Praga - Warszawa – Berlin) mamy 14 etapow. Zwycieza Jurij Barinow z ZSRR.

1981 V 08 - 21

 

NRD, Czechoslowacja, Polska  - Wyrusza XXXIII Wyscig Pokoju. Na trasie o dlugosci 1887 km (Berlin – Praga - Warszawa) mamy 14 etapow. Zwycieza Szachid Zagretdinow z ZSRR.

1982 V 09 - 23

 

Czechoslowacja, Polska, NRD  - Wyrusza XXXIV Wyscig Pokoju. Na trasie o dlugosci 1941 km (Praga - Warszawa – Berlin) mamy 12 etapow. Zwycieza Olaf Ludwig z NRD.

1983 V 08 - 22

 

Polska, NRD, Czechoslowacja  - Wyrusza XXXV Wyscig Pokoju. Na trasie o dlugosci 1899 km (Warszawa – Berlin - Praga) mamy 12 etapow. Zwycieza Falk Boden z NRD.

1984 V 08 - 21

 

NRD, Czechoslowacja, Polska  - Wyrusza XXXVI Wyscig Pokoju. Na trasie o dlugosci 1689 km (Berlin – Praga - Warszawa) mamy 12 etapow. Zwycieza Siergiej Suchoruczenkow z ZSRR.

1985

 

Czechoslowacja – w Brnie rozegrano mecz pilkarski Czechoslowacja – Polska pomiedzy druzynami obydwu panstw. Zakonczony nasza porazka 1:3 – por rok 1931, 1933, 1948, 1972, 1980

1985 V 08 - 22

 

Czechoslowacja, ZSRR, Polska, NRD  - Wyrusza XXXVII Wyscig Pokoju. Na trasie o dlugosci 1712 km (Praga - Moskwa - Warszawa – Berlin) mamy 12 etapow. Zwycieza Lech Piasecki.

1986 V 06 - 22

 

ZSRR, Polska, NRD, Czechoslowacja  - Wyrusza XXXVIII Wyscig Pokoju. Na trasie o dlugosci 2138 km (Kijow - Warszawa – Berlin - Praga) mamy 15 etapow. Zwycieza Olaf Ludwig z NRD.

1986 XII 10

 

Polska, Czechosłowacja → Umowa o pierwszej wspólnej kontroli granicy państwowej z CSRS na granicznych ciekach wodnych → por 17 I 1995

1987

 

Czechoslowacja – w Bratyslawie rozegrano mecz pilkarski Czechoslowacja – Polska pomiedzy druzynami obydwu panstw. Zakonczony nasza porazka 1:3 – por rok 1931, 1933, 1948, 1972, 1980, 1991

1987 V 06 - 22

 

NRD, Czechoslowacja, Polska  - Wyrusza XXXIX Wyscig Pokoju. Na trasie o dlugosci 1987 km (Berlin – Praga - Warszawa) mamy 14 etapow. Zwycieza Uwe Ampler z NRD.

1988

 

Powstał czechosowacko – polski film przygodowy „Pan Samochodzil i praskie tajemnice” w reżyserii Kazimierz Tamasa. W rolach głównych Marek Wysocki, Jadwiga Chojnacka, Leon Niemczyk oraz Ludwik Benoit

1988 V 09 - 23

 

Czechoslowacja, Polska, NRD  - Wyrusza XL Wyscig Pokoju. Na trasie o dlugosci 2008 km (Bratyslawa – Katowice - Berlin) mamy 13 etapow. Zwycieza Uwe Ampler z NRD.

1989 V 08 - 20

 

Polska, NRD, Czechoslowacja  - Wyrusza XLI Wyscig Pokoju. Na trasie o dlugosci 1927 km (Warszawa – Berlin - Praga) mamy 12 etapow. Zwycieza Uwe Ampler z NRD.

1989 VII 12 - 14

 

Odbywa się XIV- ostatni Festiwal Piosenki Czeskiej i Słowackiej w Ustroniu

1989 VII 24

 

Czechosłowacja → Delegacja "Solidarności", która przebywała w Czechosłowacji, spotkała się z byłym pierwszym sekretarzem partii z czasów Praskiej Wiosny, Aleksandrem Dubczekiem. Wspólnie wydano oświadczenie stwierdzające, że inwazja na Czechosłowację w 1968 r. była bezprawna

 

 

      Czeska i Slowacka Republika Federalna   1990 IV 20 – 1992 XII 31

1990

 

Czechoslowacja - Na nadzwyczajnym zjeździe PZKO został  (wraz z innymi poszkodowanymi  ) pośmiertnie  zrehabilitowany Henryk Jasiczek . Podano, iż „znaczną odpowiedzialność za dyskryminację Jasiczka  ponosi ówczesne Prezydium ZG PZKO”

1990

 

Powstaje ciało nazwane Radą Polaków, której Polacy w RC wyznaczyli zadanie koordynacji pracy poszczególnych zrzeszeń oraz reprezentacji społeczeństwa polskiego wobec władz państwowych wszystkich szczebli – por rok 1993

1991

 

 W Czechach mieszka grupa Polaków licząca w czasie ostatniego spisu 59 383 osób, co daje 0,6 % z ogółu ludności. W strukturze demograficznej republiki Polacy plasują się wśród mniejszości narodowych na drugim miejscu - za Słowakami i przed Niemcami. Polska mniejszość narodowa to przede wszystkim autochtoniczni mieszkańcy Śląska Cieszyńskiego

1990 IV 21 - 22

 

Watykan: 46-ta pielgrzymka papieska : papież odwiedza Czechoslowacje

1990 V 08 - 17

 

NRD, Czechoslowacja, Polska  - Wyrusza XLII Wyscig Pokoju. Na trasie o dlugosci 1595 km (Berlin – Slusowice – Bielsko-Biala) mamy 11 etapow. Zwycieza Jan Svorada z Czechoslowacji.

1991

 

Czechoslowacja – w Olomuncu rozegrano mecz pilkarski Czechoslowacja – Polska pomiedzy druzynami obydwu panstw. Zakonczony nasza porazka 0:4 – por rok 1931, 1933, 1948, 1972, 1980, 1991

1991

 

Na Zaolziu żyje aktualnie około 43,5 tysięcy obywateli RC narodowości polskiej.

1991

 

Powstaje tak zawna Grupa Wyszechradzka → utworzona przez Polskę, Węgry, Czechy i Słowację celem poprawy wzajemnych relacji i pomocy

1991

 

Powstaje tak zawna Grupa Wyszechradzka → utworzona przez Polskę, Węgry, Czechy i Słowację celem poprawy wzajemnych relacji i pomocy

1991 

 

Czechy → W Czeskim Cieszynie doszło do ciekawej tranzakcji → były polski hotel „Polonia” zostaje z powrotem sprzedany w polskie ręce → tym razem Polskiemu Związkowi Kulturalno – Oświatowemu na Zaolziu → por rok 1948 oraz lata 1930 –te

1991 V 06 - 14

 

Czechoslowacja, Polska - Wyrusza XLIII Wyscig Pokoju. Na trasie o dlugosci 1291 km (Praga - Warszawa) mamy 9 etapow. Zwycieza Wiktor Rzaksinski z Wspolnoty Niepodleglych Narodow.

1991 VII 01

 

Czecho-Słowacja → W Pradze podczas posiedzenia Komitetu Politycznego Państw - Stron Układu Warszawskiego podpisano protokół o rozwiązaniu tej organizacji. UW zawarty został 14.05.1955

1991 X 06

 

Polska, Czechy, Słowacja → W Krakowie sporządzono między Rzeczpospolitą Polską a Czeską i Słowacką Republiką Federacyjną o dobrym sąsiedztwie, solidarności i przyjacielskiej współpracy → por 17 I 1995

1992 V 08 - 17

 

NRD, Czechoslowacja, Polska - Wyrusza XLIV Wyscig Pokoju. Na trasie o dlugosci 1348 km (Berlin – Karpacz – Mlada Boleslav) mamy 9 etapow. Zwycieza Steffen Wesemann z Niemiec.

 

 

                   Republika Czeska (bez Slowacji)   1993 I 01 – nadal

1993

 

Czechy → Czeski dziennik "Mlada Fronta Dnes" poinformował, że specjalna komisja czeskiego parlamentu studiuje materiały dotyczące udziału Czechosłowackiej Armii Ludowej w planach zbrojnej interwencji wojsk Układu Warszawskiego w Polsce w grudniu 1981. W akcji "Karkonosze", do której pretekstem miały być zimowe ćwiczenia wojsk UW, miały wziąć udział czechosłowackie jednostki pancerne i łączności

1993

 

Dochodzi do zmiany nazwy na Kongres Polaków w Republice Czeskiej, nazwa Rada Polaków pozostaje jako określenie organu wykonawczego Kongresu. Poszczególne zrzeszenia zgłaszają do Kongresu swój akces, przez co uwiarygodniony zostaje status tej organizacji jako rzecznika całej grupy mniejszościowej – por rok 1990

1993 V 07 - 16

 

Czechy - Wyrusza XLV Wyscig Pokoju. Na trasie o dlugosci 1342 km (Tabor – Novy Bor) mamy 9 etapow (jedynie czesc etapow w Niemczech I w Polsce). Zwycieza Jaroslaw Bilek z Czechow.

1994 I 12

 

Czechy, Polska, Słowacja i Węgry jako państwa kandydujące do przystąpienia do NATO, przystąpiły do amerykańskiego programu "Partnerstwo dla pokoju"

1994 V 06 - 15

 

Wyrusza XLVI Wyscig Pokoju. Na trasie o dlugosci 1354 km (Tabor – Trutnov) mamy 9 etapow. Zwycieza Jens Voigt z Niemiec.

1995 V 05 - 14

 

Wyrusza XLVII Wyscig Pokoju. Na trasie o dlugosci 1379 km (Ceske Budejovice – Oberwiesenthal - Brno) mamy 10 etapow. Zwycieza Pawel Padrnos z Czech

1995 V 20 – 22

 

Watykan: 64-ta pielgrzymka papieska : papież odwiedza Czechy oraz Polske

1995 V 21

 

Czechy → w Ołomuńcu papież Jan Paweł II kanonizuje Jana Sarkandera, urodzonego w Skoczowie męczennika za wiarę

1996 IV 13

 

Zawarcie układu o współpracy wojskowej między Polską, Czechami i Węgrami

1996 V 05 - 14

 

Czechy, Polska, Niemcy - Wyrusza XLVIII Wyscig Pokoju. Na trasie o dlugosci 1709 km (Brno – Zywiec - Lipsk) mamy 10 etapow. Zwycieza Steffen Wesemann z Niemiec.

1996/1997

 

szkolnictwo polskie  w Czechach skupia się na terytorium powiatów Karwina i Frydek Mistek. W  29 szkołach podstawowych z polskim językiem wykładowym uczy się 2 857 dzieci, w gimnazjum i polskich klasach innych szkół średnich 672 uczniów.

1997 III 12

 

Czechy – w Ostrawie rozegrano mecz pilkarski Czechy – Polska pomiedzy druzynami obydwu panstw. Zakonczony nasza porazka 0:4 – por rok 1992, 28 IV 1999

1997 IV 25 – 27

 

Watykan: 76-ta pielgrzymka papieska : papież odwiedza Czechy

1997 V 09 - 18

 

Niemcy, Polska, Czechy - Wyrusza XLIX Wyscig Pokoju. Na trasie o dlugosci 1629 km (Poczdam – Zywiec - Brno) mamy 10 etapow. Zwycieza Steffen Wesemann z Niemiec

1997 IX 27 – X 05

 

Czechy - w 2 miastach odbywaja sie XX Mistrzostwa Europy w Pilce Siatkowej Kobiet – wsrod 12 reprezentacji wystepuje tez druzyna polska, ktora zajmie 6 miejsce – por 23 IX – 01 X 1995, 20 – 25 IX 1999

1997 XI 09

 

W Krakowie odbyło się spotkanie ministrów obrony Polski, Czech i Węgier w sprawie współpracy na drodze do NATO

1998 III 09 – 11

 

Polska, Czechy → Z wizytą w Polsce przebywa prezydent Czech → Vaclav Havel

1998 V 08 - 17

 

Polska, Czechy, Niemcy - Wyrusza L Wyscig Pokoju. Na trasie o dlugosci 1591 km (Poznan – Karlovy Vary - Erfurt) mamy 10 etapow. Zwycieza Uwe Ampler z NRD

1999 I 22

 

Polska, Czechy → Ustawa  o ratyfikacji Umowy między Rzeczypospolitą Polską a Republiką Czeską w sprawie utrzymania drogowych granicznych obiektów mostowych i wspólnych odcinków dróg na polsko-czeskiej granicy państwowej – por 23 II 1999

1999 II 23

 

Polska, Czechy → Prezydent Aleksander Kwaśniewski podpisał ustawę o ratyfikacji Umowy między Rzeczypospolitą Polską a Republiką Czeską w sprawie utrzymania drogowych granicznych obiektów mostowych i wspólnych odcinków dróg na polsko-czeskiej granicy państwowej – por 23 II 1999

1999 V 07 - 15

 

Czechy, Polska, Niemcy - Wyrusza LI Wyscig Pokoju. Na trasie o dlugosci 1613 km (Znojmo – Polkowice - Magdeburg) mamy 10 etapow. Zwycieza Steffen Wesemann z Niemiec

1999 V 15

 

Polska, Czechy → Z wizytą w Warszawie Prezydent Republiki Czeskiej Vaclav Havel

1999 XII 03

 

Słowacja → W Gerlachowie odbywa się spotkanie Prezydentów Państw Grupy Wyszehradzkiej z udziałem Polski

2000 II 22 – 23

 

Czechy → Wizyta prezydenta A.Kwaśniewskiego w Republice Czech

2000 V 05 - 13

 

Niemcy, Polska, Czechy - Wyrusza LII Wyscig Pokoju. Na trasie o dlugosci 1608 km (Hanover – Kudowa-Zdroj - Praga) mamy 10 etapow. Zwycieza Piotr Wadecki.

2000 XI

 

Polska, Czechy → Rodzina Ryszarda Siwca odebrała z rąk prezydenta Czech, Waclava Havla, Order Tomasza Masaryka ( R.Siwiec dokonał samospalenia na warszawskim Stadionie Dziesięciolecia w proteście przeciwko inwazji Układu Warszawskiego na Czechosłowację) → por 08 IX 1968

2000 XI

 

Czechy →W archidiecezji praskiej jest 368 parafii i 160 księży. Wśród nich pracuje obecnie 24 księży z Polski

2001

 

Czechy→ Prezydent Waclaw Havel , przyznał pośmiertnie Ryszardowi Siwcowi, Order Tomasza Masaryka pierwszej Klasy za jego heroiczny akt samospalenia w 1968 roku → por 08 IX 1968 oraz 04 IX 2003

2001

 

Uroczyste obchody Towarzystwa Nauczycieli Polskich - por Polonia w Czechoslowacji - rok 1931

2001 I 13 - 14

 

Czechy →w Harrachov w Pucharze Świata Adam Małysz wygrywa jeden z konkursów → loty K-185m →  por 18 I 1997 oraz 20 I 2001

2001 V 07

 

Polska, Czechy → Kard. Miloslav Vlk arcybiskup metropolita Pragi otrzymał tytuł doktora honoris causa Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie

2001 V 11 - 19

 

Polska, Czechy, Niemcy - Wyrusza LIII Wyscig Pokoju. Na trasie o dlugosci 1611 km (Lodz – Pilzno - Poczdam) mamy 10 etapow. Zwycieza Jakob Piil z Danii.

2001 IX 08 – 16

 

Czechy - w Ostrawie odbywaja sie XXII Mistrzostwa Europy w Pilce Siatkowej Mezczyzn – wsrod 12 reprezentacji (po krotkiej przerwie) wystepuje tez druzyna polska, ktora zajmie 5 miejsce – por 08 – 16 IX 1995, 05 – 14 IX 2003

2001 XII 07

 

Czechy → Robocza wizyta Prezydenta RP w Republice Czeskiej

2002

 

Czechy → W Gródku na Zaolziu wmurowano kamień węgielny pod pomnnik Wincentego Witosa ( z inicjatywy Polskiego Związku Kulturowo – Oświatowego )

2002 II 28

 

Polska, Słowacja, Czechy → Ustawa o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej, Rządem Republiki Czeskiej i Rządem Republiki Słowackiej w sprawie utworzenia Brygady Wielonarodowej, podpisanej w Orawskim Hradzie dnia 20 września 2001 r- por 05 IV 2002

2002 V 10 - 18

 

Czechy, Niemcy, Polska - Wyrusza LIV Wyscig Pokoju. Na trasie o dlugosci 1470 km (Ceske Budejowice – Chemnitz - Warszawa) mamy 10 etapow. Zwycieza Ondrej Sosenka z Czech.

2002 VIII

 

Czechy → Na szczycie państw Grupy Wyszehradzkiej ustalono, że referenda w sprawie przystąpienia do Unii Europejskiej odbędą się najpierw na Węgrzech, potem w Polsce, a na koniec w Czechach

2002 VIII 25

 

Czechy → Udział Polski w spotkaniu Prezydentów Państw Grupy Wyszehradzkiej

>2002 IX 09

 

Czechy → Przybywa drugi transport humanitarny Caritas z pomocą dla Pragi wartości 168 tys. zł.

2003 I 28

 

Czechy → wizyta prezydenta A.Kwaśniewskiego w Pradze

2003 IV 03

 

Polska, Czechy → Wizyta Prezydenta Republiki Czeskiej (Vaclav Klaus ) w Polsce

2003 V 09 - 17

 

Czechy, Polska, Niemcy - Wyrusza LV Wyscig Pokoju. Na trasie o dlugosci 1552 km (Olomouc – Walbrzych - Erfurt) mamy 9 etapow. Zwycieza Steffen Wesemann z Niemiec

2003 VIII 28 – 31

 

Czechy → Spotkanie Macierzy Szkolnej w Republice Czeskiej

2003 IX 26

 

Czechy → Wizyta robocza Prezydenta RP w Republice Czeskiej → spotkanie obu prezydentów w Jeseniku

2003 X 08

 

Dwóch polskich górników zginęło w czeskiej kopalni Darkov w zagłębiu ostrawsko-karwińskim. Prawdopodobną przyczyną tragedii był wstrząs tektoniczny

2004

 

Czechy → Liczba polskich dzieci w szkołach na Zaolziu stopniała z ponad 23 tysięcy w r. 1920 do ok. 3 tysięcy obecnie

2004 V 08 - 16

 

Belgia, Polska, Czechy - Wyrusza LVI Wyscig Pokoju. Na trasie o dlugosci 1580 km (Bruksela – Wroclaw - Praga) mamy 9 etapow. Zwycieza Michele Scarponi z Wloch.

2004 VI 08

 

Czechy → Wyciek w elektrowni w Temelinie → 6 tysięcy litrów skażonej wody uszło do rzeki, narażając tym również i polskie tereny nadgraniczne

2004 X 21

 

Polska, Czechy → Były prezydent Czech Vaclav Havel odebrał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Warszawskiego

2004 XI 13

 

Czechy →Tadeusz Mazowiecki otrzymał nagrodę czeskiego magazynu publicystycznego "Listy". To pierwsza nagroda w historii tego prestiżowego czeskiego czasopisma. Nagroda "Pelikan" nosi nazwę od nazwiska założyciela i redaktora naczelnego magazynu Jirzego Pelikana, znanego czeskiego dysydenta

2004 XII 07

 

Czechy → Prezydent Aleksander Kwaśniewski spotkał się w Pradze z prezydentem Czech Vaclavem Klausem → rozmawiano o kontaktach dwustronnych, sytuacji na Ukrainie i współpracy w Unii Europejskiej

2004 XII 08

 

Czechy → W Czechach, podczas pobytu prezydenta RP nastąpiło symboliczne przekazanie rękopisów i inkunabułów pochodzących ze zbioru Żydowskiego Seminarium Teologicznego we Wrocławiu

2004 XII 08

 

Czechy → Prezydent RP Aleksander Kwaśniewski odznaczony został czeskim Orderem Lwa Białego z Łańcuchem

2006 X 10

 

W Wyszechradzie ma miejsce spotkanie Grupy Wyszechradzkiej z udziałem Polski. Polskę reprezentuje premier Jarosław Kaczyński.

2008 II 06

 

Cypr, Czechy, Polska  – w Larnaka rozegrano mecz pilkarski pomiedzy druzynami Polski i Czech. Zakonczony naszym zwyciestwem 2:0 – por 12 III 1997, 28 IV 1999

2009 I 28

 

Polska, Ukraina, Czechy – we Wroclawiu doszlo do spotkania prezydentow Polski, Ukrainy oraz premiera Czech

2009 IV 05

 

Czechy – w Pradze ma miejsce szczyt UE-USA. Polske reprezentuje prezydent Lech Kaczynski oraz premier Donald Tusk

2009 X 10

 

Czechy – w Ostrawie rozegrano mecz pilkarski Czechy – Polska pomiedzy druzynami obydwu panstw. Zakonczony naszym zwyciestwem 2:0 – por rok 1992, 28 IV 1999, 11 X 2008

2010 I 22 - 23

 

Czechy – wizyta panstwowa prezydenta Lecha Kaczynskiego z malzonka w Pradze