W tym samym roku;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wydarzenia stycznia 1992 roku

 

Data

Pomocniczy kod

Aktualne wydarzenie

   

Znalazłeś/aś bląd ? Chcesz coś dodać do tekstu?  Podziel się Swymi wiadomościami !

1992 I

 

Powstaje rząd Jana Olszewskiego

1992 I

 

Tegoroczni laureaci Nagrody Kisiela  za rok 1991 ( tygodnika “Wprost” ) : Jan Krzysztof Bielecki, Jerzy Grohman i Bogusław Bagsik – por rok 1991

1992 I

 

Z telewizyjnego programu "Polskie Zoo" zniknęło zwierzątko, posądzane o to, że jest wcieleniem kardynała Glempa

1992 I

 

W Lublinie na kantorach i prywatnych sklepach pojawiły się napisy dwujęzyczne, polsko-rosyjskie

1992 I

 

W centrum Łodzi, przy ul. Piotrowskiej, otwarto największy w tym mieście supermarket spożywczy. Sklep jest wyposażony w sprzęt komputerowy z Austrii i niemieckie kasy. Z oferowanych 1600 artykułów spożywczych, 45% jest pochodzenia krajowego. Ceny w supermarkecie są niższe o kilkadziesiąt (!) procent od oferowanych w innych sklepach głównie dlatego, ze właściciele nie placą czynszów, bo kupili obiekt i teren na własność

1992 I

 

W Chojnicach (woj. bydgoskie) powstało Stowarzyszenie Sympatyków Niemiec, którego jednym z głównych celów jest przełamywanie wielowiekowej niechęci między narodami Polski i Niemiec

1992 I

 

Ukazał się pierwszy numer kwartalnika statystycznego, wspólnej publikacji statystycznej Czecho-Słowacji, Polski i Węgier w ramach CESTAT (Central European Cooperation in Statistics). Wskaźnik produkcji przemysłowej (100% - rok 1989 ) Kilka danych :

  1. Wskaźnik produkcji przemysłowej

–        Polska 75.8% w 1990 r i 88% w 1991 r

–        Węgry 90.8 % w1990 r i 81.2% w 1991 r

–        Czechosłowacja 96.3% w 1990 r i 78.7% w 1991 r

  1. Wskaźniki cen towarów i usług

-         Polska  685.5% w 1990 r i 173.6% w 1991 r

-         Węgry 128.9% w 1990 r i 135.6% w 1991 r

-         Czechosłowacja 110% w 1990 r i 159.8% w 1991 r

  1. Bilans płatniczy:

-         Polska +1.93 mld USD w 1990 r  i -1.41 mld USD w 1991 r

-         Węgry +127 mln USD w 1990 r , brak danych za rok 1991

-         Czechosłowacja -1.1 mld USD w 1990 r i -205 mln USD w 1991 r

 

1992 I

 

Według ostatniego raportu NIK, około 70 zakładow przemysłowych z listy "80 największych trucicieli kraju" wywiązuje się z przyjętych zobowiazań w zakresie ochrony środowiska. Zakłady z "Listy 80" emitują około 59% wszystkich gazów i produkują 44% wszystkich ścieków w skali ogólnopolskiej. Programy założone przez Ministerstwo Ochrony Środowiska przewidują znaczną redukcję zanieczyszczeń w okresie 3 - 5 lat

1992 I

 

W Krakowie otwarto Szkołę Menedżerów Służby Zdrowia, wspólne przedsięwzięcie Uniwersytetu Jagiellońskiego i Akademii Medycznej

1992 I

 

Krakowskie "Tempo" po raz drugi ogłosiło listę 10  najbogatszych polskich sportowców:

1. Wojciech Fibak (50-60 mln $),

 2. Sobiesław Zasada (25 mln $),

3. Zbigniew Boniek (10-12 mln $),

4. Adam Smorawiński (10 mln $),

5. Irena Szewińska (1.5 mln $),

6. Elżbieta Rabsztyn-Szmid (kilka mln DM),

7. Andrzej Grubba (1 mln $),

8. Mirosław Okoński (700 tys. $),

9. Andrzej Buncol (1 mln DM),

10. Czesław Lang (600 tys. $)

 

1992 I

 

MSZ Arabii Saudyjskiej wyraziło gotowość do nawiązania stosunków dyplomatycznych z Polską

1992 I

 

Specjalna komisja NBP wyliczyła, że łączne straty systemu bankowego (w tym i NBP), związane z zastosowaniem przez Art-B tzw. oscylatora wyniosły ok. 150 mld zł.(Było to wynikiem operowania 20 tysiącami czeków na łączną kwotę 160 bln zł.) Art-B operował nie własnymi pieniędzmi, ale kredydatmi uzyskanymi w bankach. – por rok 1991

1992 I

 

W Szpitalu Czerniakowskim w Warszawie po raz pierwszy w Polsce dokonano udanego przeszczepu wątroby osobie dorosłej

1992 I

 

Z powodu sytuacji finansowej, Senat Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu podjął uchwałę postulującą zawieszenie działania uczelni

1992 I

 

Wydawnictwo Interlibro wydało książkę "Protokoły mędrców Syjonu. Autentyk czy falsyfikat" autorstwa Janusza Tazbira, zawierającą oprócz szkicu historycznego rownież pełny tekst "Protokołów"

1992 I

 

Wielka Brytania Edward hr. Raczynski, były prezydent RP na uchodźstwie, otrzymał Order Honorowej Kawalerii Wielkiego Krzyża. Jest to  najwyższe odznaczenie brytyjskie

1992 I

 

Polska importuje 12 mln ton ropy

1992 I

 

Kościół podjął starania o założenie ogólnopolskiego dziennika katolickiego

1992 I

 

Ukazuje się książka Wojciecha Jaruzelskiego pt „Stan wojenny dlaczego ... „

1992 I

 

Około 70% sprzętu w polskiej armii pochodzi ZSRR, w niewielkich ilościach z Czechosłowacji i byłego NRD. Wskaźnik nowoczesności oscyluje w granicach 10- 30%. Sporo sprzętu przekroczyło już normy ekspoloatacyjne: 73% czołgów, 45% artylerii lufowej, 42% jednostek pływających. W lotnictwie tylko 15% stanowią samoloty w miarę nowoczesne (Mig-23 i Mig-29). Około 80% radiostacji opartych jest na technologii radzieckiej z lat 50.

1992 I

 

U Ojców Franciszkanów z Kowar opłata za ślub wynosi 25% łącznych miesięcznych dochodów nowożeńców lub rodziców

1992 I

 

Polskie Radio Warszawa program V rozpoczęło nadawać audycje w języku białoruskim

1992 I

 

Kościół św. Brygidy w Gdańsku został podniesiony do godności papieskiej bazyliki mniejszej

1992 I

 

Według obliczeń polskiego MSW, w 1991 roku "turyści"  z obszaru byłego ZSRR wywieźli z Polski ok. 1 mld $, uzyskanych ze sprzedaży bazarowej i pokątnej

1992 I

 

USA Film Agnieszki Holland "Europa, Europa" został uznany jednogłośnie przez 25 nowojorskich krytyków filmowych za najlepszy film obcojęzyczny wyświetlany w USA w 1991 roku

1992 I

 

Izrael W Jerozolimie odbył się międzynarodowy kongres poświecony historii Żydów w Polsce i stosunkom polsko-żydowskim w XX w

1992 I

 

Zaczął się ukazywać dziennik (niezależny) "Wolna Europa", redaktorem naczelnym jest Krzysztof Teodor Toeplitz

1992 I

 

Wrocławski 'Polar' rozpoczął produkcję serii pralek automatycznych dla niewidomych, wyposażonych w klawiaturę Braille'a

1992 I

 

110 lat ukonczył mieszkaniec Koszalina, Bolesław Sipowicz. Syn rolnika, urodził się we wsi Woropajewo na Wileńszczyźnie

1992 I

 

Prof. Janusz Piasny z poznańskiej Akademii Ekonomicznej otrzymał tytuł "Międzynarodowego Człowieka Roku 91/92", przyznawany przez International Biographical Centre z Cambridge, Anglia

1992 I

 

FSO w Bielsku-Bialej  jako  jedyny producent kos  w Polsce ma zamiar zaprzestać ich produkcji

1992 I

 

Litwa Na mocy decyzji Rady Miejskiej w Wilnie przywrocono ulice Batorego i Slowackiego

1992 I

 

Otwarto proces beatyfikacyjny kardynala Augusta Hlonda, prymasa Polski w latach 1926-1948

1992 I 01

 

W Polsce wprowadzono podatek od osób fizycznych

1992 I 02

 

Wprowadzenie drugiej sesji giełdowej w tygodniu na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych por 16 IV 1991

1992 I 03

 

W dorocznym plebiscycie tygodnika "Wprost", człowiekiem roku 1991 został ogłoszony prof. Leszek Balcerowicz

1992 I 06

 

Odbyła się na Jasnej Górze I Pielgrzymka Uczniów i Wychowawców Katolickich Liceów Ogólnokształcących Diecezji Częstochowskiej. U stóp Pani Jasnogórskiej licealiści złożyli dary oraz dokonali aktu oddania się Matce Bożej

1992 II 09

 

Rosja zmarł Arkadiusz Migdał,  członek Akademii Nauk ZSRR (1966), fizyk-teoretyk, założyciel nowych kierunków w fizyce jądra i metali. W literaturze naukowej inspirator następujących pojęć – skok Migdała, konstanta Migdała. por 11 III 1911

1992 I 10

 

Na Jasną Górę przybył książę Mikołaj Radziwiłł, prezes Fundacji św. Jana Jerozolimskiego "Pomoc Maltańska", stawiającej sobie za cel spieszenie z pomocą ludziom chorym i cierpiącym

1992 I 13

 

Litwa w Wilnie Ministrowie spraw zagranicznych Polski i Litwy (Krzysztof Skubiszewski i Algirdas Saudargas) podpisali "Deklarację o przyjaznych stosunkach i dobrosąsiedzkiej współpracy między Rzeczypospolitą Polską i Republiką Litewską

1992 I 15

 

EWG i Polska uznały niepodległość Chorwacji i Słowenii

1992 I 21

 

Został powołany Ordynariat Polowy Wojska Polskiego

1992 I 22

 

W sądzie we Wrocławiu zarejestrowane zostaje Stowarzyszenie Upamiętnienia Ofiar Zbrodni Ukraińskich Nacjonalistów

1992 I 22

 

Umiera Tadeusz Łomnicki, polski aktor teatralny i filmowy

1992 I 28

 

Kanada  zmarł Bolesław Orliński, pilot, podczas II wojny światowej dowódca dywizjonu 305

1992 I 31

 

Z rekomendacji Unii Demokratycznej, Tadeusz Zieliński, został wybrany przez Sejm na urząd Rzecznika Praw Obywatelskich. Pełnił tę funkcję przez okres 4-letniej kadencji, do 1996 roku