W tym samym roku;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wydarzenia czerwca 1946 roku

 

Data

Pomocniczy kod

Aktualne wydarzenie

   

Znalazłeś/aś bląd ? Chcesz coś dodać do tekstu?  Podziel się Swymi wiadomościami !

1946 VI 01

 

Wydane zostaje rozporządzenie prezesa Rady Ministrów zabraniające produkcji gatunków wędlin uznanych za luksusowe

1946 VI 01

 

Ukazał się pierwszy numer miesięcznika “Znak”.

1946 VI

 

Haiti nawiązanie stosunków dyplomatycznych z Polską Ludową

1946 VI

 

Dominikana nawiązanie stosunków dyplomatycznych z Polską Ludową

1946 VI

 

Syria wycofanie uznania dla rządu RP w Londynie

1946 VI

 

Bazujący w lasach kormanickich koło Przemysla bandyci z grup UPA bez żadnych strat po swojej stronie rozbili wysłany przeciwko nim pacyfikacyjny oddział Wojska Polskiego. Zginęło wówczas 26 polskich żołnierzy.

1946 VI

 

W Szczecinie liczbę Żydów szacowano na ok. 31 tys., co stanowiło ok. 40 % całej jego nowo przybyłej populacji por rok 1949

1946 VI

 

Szacuje się, iż w połowie roku na terenach administrowanych przez władze "lubelskie" przebywało 200-250 tys. Żydów

1946 VI

 

W Warszawie odbył się I Zjazd odnowionego Związku Ewangelicznych Chrześcijan (Z.E.Ch.), na który przyjechało kilkunastu braci

1946 VI 03

 

Wielka Brytania Julian i Stefania Tuwimowie odpływają z Londynu udają się na pobyt stały do Polski por >15 IX 1939, 19 V 1941, 05 VIII 1940

1946 VI 05

 

Powołanie Urzędu Kontroli Prasy.

1946 VI 07

 

Do portu w Gdyni zawija statek, na pokładzie którego znajdują się Stefania I Julian Tuwimowie powracający do Polski z wojennej tułaczki por >15 IX 1939, 19 V 1941, 05 VIII 1940

1946 VI 08

 

W łodzi urodził się Piotr Fronczewski, polski aktor

1946 VI 09

 

 Rozdwojenie w szeregach PSL - Opozycja w PSL tworzy nową partię PSL - "Nowe Wyzwolenie".

1946 VI 13

 

Wchodzi w życie tak zwany „Mały kodeks prawny”, czyli dekret o przestępstwach w okresie odbudowy państwa ® stosowany był w praktyce represyjnej wobec opozycji aż do 1970 roku

1946 VI 15

 

ZSRR Ukraińska SRR Oficjalne zakończenie repatriacji Polaków ze Lwowa

1946 VI 20

 

Argentyna nawiązanie stosunków dyplomatycznych z Polską Ludową Mimo wycofania uznania Arciszewski pozostał w Buenos Aires jako nieoficjalny przedstawiciel rządu RP por 27 IV 1946

1946 VI 20

 

ZSRR – Litewska SRR  Polsko-litewska konferencja na temat 190 polskich dzieci w państwowych domach dziecka w Wilnie i jego najbliższych okolicach - tylko części dzieci udało się wyjechać do kraju, reszta ulegla litwinizacji

1946 VI 23

 

Wielka Brytania Podpisano polsko-brytyjski układ w sprawie rozliczeń finansowych. Rząd brytyjski zrezygnował ze zwrotu wydatków poniesionych podczas wojny na sprzęt i wyposażenie Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie

1946 VI 28

 

W Bytomiu urodził się Bogdan Olewicz, autor piosenek

1946 VI 30

 

Ukazuje się pierwszy numer "Nowin Opolskich", wydawanych przez katowicki okręg Polskiego Związku Zachodniego

1946 VI 30

 

Referendum w Polsce ® sfałszowane wyniki, a prawdziwych rezultatów nigdy nie poznamy

1946 VI 30

 

Referendum w Polsce.®
1. Partie oficjalne oraz popierajace komunizm:
Polska Partia Socjalistyczna
Stronnictwo Ludowe
Stronnictwo Demokratyczne
2. Siły opozycyjne:
Polskie Stronnictwo Ludowe
Stronnictwo Pracy
3. Ugrupowania podziemne:
Zrzeszenie Wolność I Niezawisłość
Stronnictwo Narodowe
Inne
® por 12 lipca 1946