We lipcu tego roku:

 

 

 

 

 

W tym samym roku:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wydarzenia 23-go do 31-go lipca 1944 roku

 

Data

Pomocniczy kod

Aktualne wydarzenie

   

Znalazłeś/aś bląd ? Chcesz coś dodać do tekstu?  Podziel się Swymi wiadomościami !

1944 VII 23

 

Wyzwolenie Łukowa

1944 VII 23

 

Rosjanie dotarli do Przemyśla

1944 VII 23

 

Sprawy dotyczące AK zostają podporządkowane kompetencji sądów w ZSRR

1944 VII 23

 

Ukazanie się pierwszego numeru "Rzeczypospolitej". Redaktor Jerzy Borejsza

1944 VII 23

 

Niedziela Armia sowiecka zajmuje opuszczony nieco wcześniej ( przez Niemców ) Lublin, w ktorym już urzędowały podległe Londynowi zalążki polskiej administracji

1944 VII 23

 

Obóz koncentracyjny na Majdanku został wyzwolony przez jednostki 1 Frontu Białoruskiego

1944 VII 23-27

 

W walkach o Lwów wzięły udział oddziały AK w sile około 3 tysięcy ludzi. AK brała również udział w walkach o Borysław, Drohobycz, Sambor i Stryj

1944 VII 23-27

 

Zgrupowanie Armii Krajowej pod dowództwem pułkownika W.Filipkowskiego ( 5 Dywizja piechoty i 14 pułk ułanów AK  ) zdobyło Lwów wspólnie z czołgami radzieckimi ® część żołnierzy AK trafiła do armii Zygmunta Berlinga a pozostałych przewieziono do obozu w głąb ZSRR

1944 VII 23-27

 

Wśród Niemców w Warszawie wybucha panika spowodowana bardzo szybkim podejściem Rosjan pod Warszawę por 18 VII 1944

>1944 VII 23

 

Dekonspiracja Komendy AK we Lwowie baza AK mieściła się przy ulicy Kochanowskiego

1944 VII 24

 

Wyzwolenie obozu koncentracyjnego w Majdanku ® por jesień 1941 oraz rok 1945

1944 VII 24

 

W Warszawie wobec zbliżającego się frontu rozpoczyna się ewakuacja urzędów niemieckich, niemieckiego personelu cywilnego, szykują się do wyjazdu volks-deutche i reichs-deutche

1944 VII 24

 

Wyzwolenie Biłgoraju por 17 IX 1939

1944 VII 24

 

Włochy 2 Korpus Polski zakończył walki we Włoszech z dywizjami niemieckimi o Ankonę nad Adriatykiem. Polacy zdobyli miasto i port, po walkach rozpoczętych 15.06.

1944 VII 24

 

Wielka Brytania Memorandum Stanisława Mikołajczyka do Winstona Churchilla wyyrażające niepokój w związku z utworzeniem PKWN

1944 VII 24

 

W Warszawie gubernator dystryktu warszawskiego Ludwig Fischer, wydał odezwę ( datowaną na 24 lipca ), w której wzywa ludność polską, aby nie dawała wiary w zbliżanie się armii sowieckiej i aby pozostawała na swoich miejscach pracy

1944 VII 24-25

 

Łuków zostaje zbombardowany przez Niemców zniszczenie miasta sięgnęło 80%

1944 VII 25

 

Wielka Brytania Rząd RP na uchodźstwie podjął uchwałę upoważniającą władze krajowe do podjęcia decyzji o wybuchu powstania w Warszawie

1944 VII 25

 

W nocy z 25 na 26 lipca operacja „Most III” ® Por 29/30 maja 1944.

1944 VII 25

 

Następuje odprawa  KG AK  zapada decyzja o wybuchu Powstania Warszawskiego, jednak terminu powstania nie ustalono

1944 VII 25

 

Po osiągnięciu Dęblina ruszyło natarcie na Warszawę, uchwycono przyczółki na lewym brzegu Wisły pod Janowcem i Magnuszewem

1944 VII 25

 

Wyzwolenie Zamościa

1944 VII 25

 

Wyzwolenie Krasnysawu przez jednostki AK i I Frontu Ukraińskiego

1944 VII 25

 

Komendant główny AK melduje o gotowości do powstania w Warszawie

1944 VII 25

 

50 Pułk Piechoty AK w ramach 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK został podstępnie rozbrojony przez Rosjan w rejonie Skrobowa

1944 VII 25

 

W Lublinie zlikwidowano ostatnie niemieckie punkty oporu

1944 VII 25

 

Wojska 1 Frontu Białoruskiego osiągają Wisłę w rejonie Dęblina

1944 VII 25

 

Powstała  tzw republika Pińczowska na zapleczu frontu niemieckiego

1944 VII 25

 

W Warszawie spotyka się ponownie na naradzie ścisłe grono sztabu generał Bora Komorowskiego : Ustalenia :

  1. Należy liczyć się z tym, że walki radziecko – niemieckie przeniosą się nawet aż na skraj Warszawy
  2. Uznano za konieczne podjęcie działań zbrojnych w mieście

 

1944 VII 26

 

Niemcy deportują 3000 Żydów pracujących w obozach przymusowej pracy w Radomiu kierując ich do KL Auschwitz

1944 VII 26

 

Gen. Tadeusz Komorowski "Bór" zarządza odprawy sztabu Komendy Głównej AK dwa razy dziennie - o godzinach 9.00 i 17.00

1944 VII 26

 

Podczas pierwszej porannej odprawy KG AK zaproponowano termin rozpoczęcia Powstania na 28 lub 29 lipca 1944

1944 VII 26

 

Odbywa się odprawa Komendy Głównej AK w Warszawie z udziałem Delegata Rządu na Kraj, Jana Stanisława Jankowskiego por 27 VII 1944

1944 VII 26

 

Wielka Brytania   Do Moskwy udała się delegacja rządu RP na Wychodźctwie S.Mikołajczyk wraz ze Stanislawem Grabskim i Tadeuszem Romerem

1944 VII 26

 

ZSRR Podpisanie układu PKWN-ZSRR o stosunkach między administracją polską a sowieckimi władzami wojskowymi

-          PKWN podpisuje z Sowietami - nie mając do tego żadnej delegacji Narodu Polskiego - porozumienie w sprawie zrzeczenia się Kresów

-          Uzgodniono, iż przestępstwa popełnione „w strefie operacji wojennych” podlegają jurysdykcji radzieckiej.

-          Na mocy tego porozumienia sprawy aresztowanych AKowców znajdują się w kompetencji NKWD i sądów wojskowych ZSRR

1944 VII 26

 

Rozstrzelanie na Pawiaku Pawła Findera i Małgorzaty Fornalskiej

1944 VII 26

 

ZSRR Dekret PKWN o ujawnieniu, powołaniu i uzupełnieniu rad narodowych

1944 VII 26

 

W Lublinie rozpoczyna działalność administracyjną Wojewódzka Rada Narodowa

1944 VII 26

 

AK pod dowództwem majora Edwarda Nowaka "Joga" (w 1939 r. brał udział w obronie Lwowa) rozpoczęła w powiecie radzymińskim akcję "Burza".

>1944 VII 26

 

Akowskie oddziały 32 pułku piechoty w kolejnych dniach "Burzy" zdobyły ważny węzeł kolejowy w Tłuszczu, oraz Radzymin.

>1944 VII 26

 

Opanowanie Wołomina przez oddziały NSZ

1944 VII 27

 

1 Armia Wojska Polskiego wchodzi do pierwszego rzutu 1 Frontu Białoruskiego

1944 VII 27

 

Delegat Rządu RP powiedział w toku dyskusji z reprezentantami "Żegoty" (Rady Pomocy Żydom), że: “Pamięć o zachowaniu się Żydów na terytoriach okupowanych przez Sowietów również wpłynęła na wrogą postawę wobec nich.”

1944 VII 27

 

Rozpoczęły się walki na południowy wschód od Warszawy

1944 VII 27

 

Wyzwolenie Białegostoku

1944 VII 27

 

Niemcy opanowują panikę w Warszawie do miasta wracają ewakuowane uprzednio oddziały niemieckiej policji i SS oraz znowu zaczynają działać urzędy okupacyjne

1944 VII 27

 

Zgoda PKWN na linię Curzona  jako podstawę polskiej granicy wschodniej a ZSRR zgodziło się na korzystną dla Polski granicę w Prusach Wschodnich i obiecało poparcie postulatów w sprawie granicy zachodniej - ze strony polskiej podpisywali go w Moskwie Osóbka-Morawski, Wasilewska, Witos i inni - Wyrazili zgodę na linię Curzona z pozostawieniem Lwowa i Grodna

1944 VII 27

 

Pułkownik Chruściel zwołuje ostatnią przez wybuchem powstania odprawę dowódców okręgu warszawskiego AK

1944 VII 27

 

Wieczorem gubernator dystryktu warszawskiego, Ludwig Fischer, wydaje przez megafony polecenie stawienia się 100 tysięcy osób do robót fortyfikacyjnych następnego dnia por 28 VII 1944

1944 VII 27

 

Do Chełma przylecieli samolotem ( z Moskwy) członkowie PKWN

1944 VII 27

 

Pulkownik Chruściel ogłasza alarm dla warszawskich oddziałów AK

1944 VII 27

 

Po zakończeniu odprawy Komendy Głównej AK w Warszawie, generał Tadeusz Bór Komorowski depeszuje do Naczelnego Wodza ( w Londynie )  informując go o tym, że dowódca AK w tym momencie uzależniał podjęcie walk o stolicę od wyników walk niemiecko – radzieckich na przedpolach Warszawy por 23 – 27 VII 1944

1944 VII 27

 

Niemieckie jednostki zmotoryzowane napływają w rejon Modlina i Młocin, natomiast  posiłki pancerne grupowane są w Skierniewicach i Żyrardowie

1944 VII 27

 

Wyzwolenie Garwolina z okupacji niemieckiej Armia Czerwona rozpoczyna przygotowania do przeprawy na zachodni brzeg Wisły pod Magnuszewem (na południowy wschód od Warszawy).

1944 VII 27

 

Odprawa Komendy Głównej AK w Warszawie ( w pełnym składzie ) :

1. W porozumieniu z pełnomocnikiem rządu, Komendant Główny AK, gen. Tadeusz Komorowski "Bór" podejmuje decyzję, że w najbliższych dniach rozpocznie się walka o Warszawę

2. Termin wybuchu Powstania zależeć ma od sytuacji na froncie i zachowania Niemców

1944 VII 27

 

Zajęcie Lwowa przez Armię Czerwoną por 22 września 1939 roku

1944 VII 27

 

PKWN pod dyktando Kremla zawarł z rządem ZSRR układ o polsko-radzieckiej granicy państwowej, w którym postanawiano przyjąć za podstawę granicy tzw. linię Curzona z pewnymi nieznacznymi korektami na korzyść Polski

1944 VII 27

 

Wyzwolenie Białegostoku przez Armię Radziecką

1944 VII 27

 

Osobisty rozkaz Adolfa Hitlera o uczynieniu z Warszawy twierdzy - "Festung Warschau"

1944 VII 27 - VIII 18

 

Utworzono przyczółek Sandomierski

1944 VII 28

 

Rosjanie zdobyli twierdzę brzeska, broniącą się od 18 lipca

1944 VII 28

 

Wielka Brytania W depeszy Wodza Naczelnego. Kazimierza Sosnkowskiego, do gen Tadeusza Bora Komorowskiego czytamy, iż „w obliczy sowieckiej polityki gwałtów i faktów dokonanych { na przykład sprawa zajęcia Wilna i Lwowa }, powstanie zbrojne byłoby aktem pozbawionym politycznego sensu, mogącym za sobą pociągnąć niepotrzebne ofiary’ ta depesza jednak juz nie dotarła do adresata !

1944 VII 28

 

Wyzwolenie Bialegostoku

1944 VII 28

 

Alarm zostaje odwołany przez Tadeusza Bora Komorowskiego lecz mobilizacja okregu jednak trwała i tegoż dnia na punktach wyczekiwania w Warszawie zgromadziło się 80% stanu AK por 27 VII 1944

1944 VII 28

 

Wielka Brytania Delegat Rządu RP na Kraj otrzymał depesze od premiera Stanisława Mikołajczyka, w której rząd upoważniał go do ogłoszenia powstania w Warszawie w momencie przez niego wybranym

1944 VII 28

 

Nakaz gubernatora Ludwika Fischera, nakazujący 100 tysiącom osób stawienia się do robót fortyfikacyjnych w obronie Warszawy przed Rosjanami zostaje zignorowany przez Polaków

1944 VII 28

 

Z powodu braku reakcji niemieckiej na niestawienie się ludności do prac fortyfikacyjnych Warszawy,  Komenda Główna AK decyduje się odroczyć wybuch powstania. płk. Antoni Chruściel, ps. "Monter" wydaje rozkaz o odwołaniu ostrego pogotowia

1944 VII 28

 

Wielka Brytania Rząd brytyjski odmawia pomocy ewentualnemu powstaniu w Warszawie - por 2 X 1944 i 30 VIII 1944

1944 VI 28 - 29

 

Walki niemiecko – rosyjskie o Berezynę

1944 VII 29

 

Niemcy deportują 3500 Żydów z Żychlina kierując ich ( część drogi przebyta piechotą ) do KL Auschwitz

1944 VII 29

 

Aresztowano  lwowskiego komendanta AK -  Władysława Filipkowskiego „Jankę”

1944 VII 29

 

Rozpoczęły się aresztowania ludzi należących do  lubelskich oddziałów AK

1944 VII 29

 

Następuje ponowne odwołanie mobilizacji AK okręgu warszawskiego AK

1944 VII 29

 

Wielka Brytania Delegat Rządu RP na Kraj otrzymał depesze od premiera Stanislawa Mikołajczyka, w której Stanisław Mikołajczyk zapowiada swój wyjazd do Moskwy na rozmowy ze Stalinem

1944 VII 29

 

Kolejna odprawa sztabu AK w Warszawie

1944 VII 29

 

Po południu w Warszawie pojawiła sie odezwa dowodcy Polskiej Armii Ludowej, płk Juliana Skokowskiego, w które podano, że generał Tadeusz Bór Komorowski wraz ze sztabem uciekł z Warszawy co dowództwo AK potraktowało jako dywersję radziecką !

1944 VII 29

 

ZSRR Radio moskiewskie podało o godzinie 2015 ( w języku polskim ) wezwanie do ludności Warszawy do podjęcia walki przeciwko Niemcom ( bo wtedy jeszcxze ZSRR liczył na szybkie okrążenie i zdobycie Warszawy ) por 18 VII 1944 w ZSRR

1944 VII 29

 

Niemcy spodziewają się wybuchu powstania w Warszawie o godzinie 2300

1944 VII 29

 

Niemcy minują dwa warszawskie mosty: Poniatowskiego i Kierbedzia

1944 VII 29

 

Wielka Brytania W depeszy Wodza Naczelnego. Kazimierza Sosnkowskiego, do gen Tadeusza Bora Komorowskiego czytamy, iż „W obecnych warunkach jestem bezwzględnie przeciwny powszechnemu powstaniu, ktorego sens historyczny musiałby z koneczności wyrazić się w zmianie jednej okupacji na drugą” ta depesza jednak juz nie dotarła do adresata !

1944 VII 29

 

ZSRR Konstanty Rokossowski zostaje mianowany marszałkiem ZSRR por rok 1949

1944 VII 29

 

Lądowanie  ( na froncie zachodnim ) 1 Dywizji Pancernej gen. Stanisława Maczka

1944 VII 29/30

 

Transport części internowanych żołnierzy AK z Miedników przez Mołodeczno – Smoleńsk – Kaługę, gdzie wcielono ich do zapasowego pułku piechoy Armii Czerwonej

1944 VII 29/30

 

W dowództwie AK pojawia się emisariusz rządu londynskiego por Jan Nowak ( Jezioranski) :

  1. Przez 4 godziny sklada raport Tadeuszowi Bór Komorowskiemu
  2. Naczelny Wódz ( tj generał Kazimierz Sosnkowski ) nie wierzy w możliwość dogadania się z Sowietami
  3. Nie ufa on jednocześnie Anglosasom
  4. Zaznaczył, ze nie mogą liczyc na zrzuty broni i wysłanie do Polski brygady spadochronowej
  5. Por Nowak zaznaczył, że Polska bedzie okupowana przez Rosję

 

1944 VII 30

 

Jednostki pancerne Armii Radzieckiej Marszałka Konstantego Rokossowskiego docierają na przedpola warszawskiej Pragi, tj. w rejonie Radzymina, Wołomina i Okuniewa

1944 VII 30

 

Pierwsze wyparcie Niemcow z Kobyłki ( obecnie miasto i gmina w województwie mazowieckim, w powiecie wołomińskim)

1944 VII 30

 

W śródmieściu Warszawy pojawia się w sposób jawny rozdawana konspiracyjna prasa

1944 VII 30

 

Radio Kościuszko w Warszawie nadało: wojska rosyjskie nadchodzą by przynieść pomoc

1944 VII 30

 

Wojska radzieckie doszły do Wisły - Rosjanie uchwycili przyczółki na Wiśle pod Sandomierzem

1944 VII 30

 

ZSRR Moskwa: Stalin wydaje rozkaz o rozbrajaniu i internowaniu członków Armii Krajowej

1944 VII 30 – VIII 06

 

Bitwa pancerna o Wołomin

1944 VII koniec

 

27 Wołyńska Dywizja Piechoty AK po wkroczeniu Armii Czerwonej została zmuszona do złożenia broni a żołnierzy w większości zesłano do łagrów w ZSRR lub uwięziono.

1944 VII 31

 

Na posiedzeniu Komendy Głównej AK i Delegata Rządu ostatecznie ustalono, że powstanie ma rozpocząć się 01.08.1944 r o godzinie „W”- 17.00; Dowódcy: komendant główny- Tadeusz Komorowski „Bór”, dowódca okręgu warszawskiego-  Plk Antoni Chruściel „Monter”
 

1944 VII 31

 

Patrol czołgów radzieckich T-34 dociera do przedmieść Pragi ( lewobrzeżnej Warszawy )

1944 VII 31

 

Generał Tadeusz Komorowski "Bór" wydał rozkaz o rozpoczęciu 1 sierpnia o godz. 17.00 powstania w Warszawie

1944 VII 31

 

ZSRR Do Moskwy przybył premier Stanisław Mikołajczyk

1944 VII 31

 

Garnizon niemiecki w Warszawie liczy około 20 tysiecy żołnierzy

1944 VII 31

 

Dowództwo garnizonu niemieckiego w Warszawie obejmije gen. Reiner Stahel

1944 VII 31

 

Po południu do Warszawy docierają informacje o wzięciu do niewoli dowódcy 73 dywizji niemieckiej, broniącej przedpola Warszawy, a także o ruchach wojsk sowieckich okrążających Warszawę.

1944 VII 31

 

Do Komendy Głównej docierają meldunki o  przerzuceniu na Pragę niemieckiej dywizji pancernej "Hormann Goering oraz o wkroczeniu Armii Czerwonej na Pragę

1944 VII 31

 

Rosjanie oswobodzili Kowno z rąk niemieckich

 1944 VII 31

 

 W Warszawie obraduje Komisja Główna Rady Jedności Narodowej z jej przewodniczacym, Kazimierzem Pużakiem majacym wątpliwości co do zasadności rozpoczęcia walk w Warszawie bez uprzedniego upewnienia sie o możliwości odsieczy ze strony Armii Czerwonej

1944 VII 31

 

Sulejówek zostaje wyzwolony

1944 VII 31

 

Za zgodą Delegata Rządu RP na Kraj, obecnego tamże wicepremiera Jana Stanisława Jankowskiego "Sobola", Gen. Tadeusz Komorowski ps. "Bór" podpisuje rozkaz wybuchu powstania i wynacza moment wybuchu na dzień 1 sierpnia 1944  zaszyfrowany rozkaz gotowy jest około godziny 20.00, lecz nie dociera do adresatów ze względu na godzinę policyjną

1944 VII – X

 

Na zamku w Lublinie NKWD rozstrzelało około 100 przedstawicieli opzycji w Polsce ® por lata 1954

1944 VII – 1949

 

Austria tu przebywa Lubomyr Huzar, przyszły unicki abp większy Kijowsko-Halicki, kardynał oraz zwierzchnik Unitów na Ukrainie por rok 1949

>1944 VII

 

W Polsce Lubelskiej ( do wyzwolenia Warszawy ) Jezrzy Borejsza pełni w praktyce role ministra propagandy, choć formalnie byl on Kierownikiem Wydziału Prasowo – Informacyjnego Resortu Informacji i Propagandy PKWN

>1944 VII

 

Po II wojnie światowej po stronie polskiej znajdowała się znaczna część greckokatolickiej diecezji przemyskiej oraz administracja apostolska Łemkowszczyzny – razem 352 parafie oraz ponad 420 duchownych diecezjalnych i zakonnych

>1944 VII

 

Wraz z zakończeniem wojny i przesunięciem granic Polski większość zborów Słowiańskich Zborów Ewangelicznych znalazła się po stronie ZSRR, gdzie weszły one do Związku Ewangelicznych Chrześcijan Baptystów por rok 1922

>1944 VII

 

ZSRR Litewska SRR W latach 40-tych w Litewskiej SRR toczyły się postępowania karne przeciwko 13 sprawcom zbrodni w Ponarach, w tym cztery osoby skazano na kary śmierci. Teczki procesowe z tych postępowań znajdują się w Litewskim Archiwum Specjalnym w Wilnie