W tym samym miesiącu:

 

 

W tym samym roku:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wydarzenia września 1939 roku

 

Data

Pomocniczy kod

Aktualne wydarzenie

   

Znalazłeś/aś bląd ? Chcesz coś dodać do tekstu?  Podziel się Swymi wiadomościami !

1939 IX początek

 

Prezydent RP, Ignacy Mościcki przenosi się z Warszawy do podmiejskiej Falenicy

1939 IX początek

 

Ewakuacja Biura Szyfrów z Warszawy przezornie zniszczono jednak aparaturę oraz akta dotyczące złamania szyfru Enigmy por X 1939

1939 IX

 

Zamordowanie dwunastu polskich oficerów przez Żydów w Grabowcu (pow. hrubieszowski, woj. lubelskie) polscy oficerowie zostali zamordowani w piekarni bogatego Żyda grabowieckiego, zwanego Pergamen. Następnie, inny Żyd, znany w miejscowości jako "Kuka" (woziwoda) przetransportował ciała dwunastu polskich oficerów na cmentarz i tam zostawił je w rowie. Ciała zamordowanych nie miały nic na sobie poza bielizną. Gdy je znaleziono na cmentarzu następnego dnia, mieszkańcy zapewnili zamordowanym chrześcijański pogrzeb

1939 IX

 

Kielce zamieszkiwało 18 tysięcy Żydów por III 1940

1939 IX

 

W Kielcach powstała pierwsza grupa dywersyjna złożona z wojskowych członków „Strzelca" i aktywu harcerskiego. Na jej czele stanął ppłk Henryk Kowalówka

1939 IX

 

W Białymstoku znajdowało się około 80 tys. Żydów. W mieście funkcjonowało conajmniej 59 synagog.

1939 IX

 

W Medyce Niemcy zamordowali ponad 500 Żydów z Przemyśla i okolic.

1939 IX

 

Wolne Miasto Gdańsk Niemcy niszczą wszystkie czynne synagogi w Gdańsku ( oprócz tej we Wrzeszczu, gdyż w tym czasie nie spełniała ona funkcji synagogi )

1939 IX

 

NKWD wywozi na Sybir ostatniego właściciela Bakończyc koło Przemyśla, księcia Jerzego Lubomirskiego

1939 IX

 

W Wapowcach przez jakiś czas schroniła się rodzina Sapiehów

1939 IX

 

Rumunia tu przedostaje się Aleksander Żabczyński, znany actor filmowy stąd przedziera sie na Węgry

1939 IX

 

Niemcy wysadzili Starą Synagogę w Chełmie ( obecnie w woj lubelskim ) por rok 1584, 1842

1939 IX

 

Chełm zamieszkuje 15 tysięcy Żydów por rok 1205

1939 IX

 

Niemcy zburzyli 2 synagogi w Tomaszowie Lubelskim por ~1650

1939 IX

 

Niemcy zmusili Żydów z Czeladzi ( obecnie w woj śląskim ) do rozbiórki miejscowej synagogi

1939 IX

 

Przed spaleniem synagogi w Łowiczu, Niemcy poddali w niej torturom wieli miejscowych Żydów

1939 IX

 

Zduńska Wola włączona zostaje do III Rzeszy i przemianowana na Freihaus

1939 IX

 

Niemcy zablokowali żydowskie konta i depozyty w okupacyjnej Polsce

- Żydom dozwolono na pobranie do 250 zł tygodniowo

- gotówki można było mieć do 2 000 zł por 20 XI 1939

1939 IX

 

Niemcy ( Prusy )  Dla polskich jeńców wojennych z kampanii wrześniowej utworzono Stalag I-A koło Królewca

1939 IX

 

Niemcy ( Prusy )   Do specjalnie utworzonego obozu w Hohenbruch koło Królewca zaczęto zsyłać działaczy i obywateli polskich z Prus Wschodnich m.in. Juliusza Malewskiego ( jednego z czołowych działaczy polskich na Warmii), nauczycieli i uczniów polskiego gimnazjum w Kwidzyniu, Polaków z Mazowsza (m.in. księdza katolickiego Władysława Kłapkowskiego,profesora Seminarium Duchownego w Łomży).

1939 IX

 

Podczas obrony mostu na Ciemoszu ginie znany polski pisarz, Tadeusz Dołęga-Mostowicz

1939 IX

 

W Kampanii Wrześniowej po stronie II RP zginęło około 6 tysięcy Żydów

1939 IX

 

W bombardowanej Warszawie zginęło ponad 10 tysięcy osób, z tej liczby około 30% stanowili Żydzi

1939 IX

 

We wrześniu Wehrmaht przeprowadził w Polsce ponad 600 egzekucji

1939 IX

 

Z gupy Volksdeutschów okupant niemiecki tworzy grupy tzw Selbstschutzu odpowiednik sił pomocniczych policji ( coś w rodzaju ORMO)

1939 IX

 

Stadnina koni w Janowie Podlaskim ulega rozproszeniu zaginęło około 80% stanu por VII 1944

1939 IX

 

Władysław Sikorski naciska na marszałka Śmigłego o prydział do jednostki frontowej, lecz spotyka się z odmową por 28 IX 1939

1939 IX

 

Z inicjatywy działaczy przedwojennego Stronnictwa Ludowego, Związku Młodzieży Wiejskiej RP „Wici” oraz Centralnego Związku Młodej Wsi powstał Ruch Oporu Chłopów ( Roch ) por marzec 1940

1939 IX

 

Aż do tej pory ( od roku 1934 ) Polska wydała na zbrojenia 1mld 300 mln ówczesnych dolarów USA lecz w tym samym czasie Niemcy wydały 40 Mld USD!

1939 IX

 

Rumunia Wywóz skarbów wawelskich do Bukaresztu

1939 IX

 

Oblicza sie iż starty sowieckie w agresji na Polskę wyniosły 737 zabitych i 2 tysiące rannych

1939 IX

 

Związek Słowiańskich Zborów Ewangelicznych liczył131 zborów, 288 placówek, 935 stacji misyjnych, 18444 członków dorosłych, 27383 wraz z dziećmi, 104 szkółki niedzielne, 119 kół młodzieżowych, 112 chórów, 56 kół niewiast, 2 sierocińce oraz Szkoła Biblijna w Warszawie. por rok 1922 I 1927

1939 IX

 

Francja August Zaleski ewakuuje Bank Handlowy do Francji ® por 06 VI 1947

1939 IX

 

Rumunia Rząd polski ewakuował sie do Rumunii przez Zaleszczyki

1939 IX

 

W chwili wybuchu wojny w Polsce 90% dzieci uczęszczało do szkół

1939 IX

 

Niemcy zdewastowali starą synagogę w Częstochowie por lata 1765 oraz VI 1943

1939 IX

 

Władysław Gomułka, zagorzały marksista, przebywa w polskim więzieniu we Lwowie, gdy do Lwowa wkroczyli Rosjanie ® zamiast przyłączyć się do do nich to uciekł do niemieckiej strefy okupacyjnej !

1939 IX

 

Litwa Rodzina Jaruzelskich ucieka z Kurowa na Litwę . Zamieszkali w majatku rodziny Hawrylkiewiczow - Winkszupie   por 14 VI 1941

1939 IX

 

Po wybuchu wojny Bolesław Bierut wydostał się z Warszawy oraz przedarł się do radzieckiej strefy okupacyjnej ® por rok 1925 oraz sierpień roku 1943

1939 IX

 

W chwili wybuchu wojny w Polsce działały 32 szkoły wyższe

1939 IX

 

Masowe egzekucje obrońców Katowic, powstańców i harcerzy, na terenie lasów w Stargańcu, Zarzecza i Groniach

1939 IX

 

W II RP w momencie wybuchu wojny mamy 95 generałów por rok 1991

1939 IX

 

W Kutach odbyło się ostatnie posiedzenie rządu Rzeczpospolitej Polskiej, przed przekroczeniem przez członków rządu granicy rumuńskiej( po drugiej stronie mostu, było rumuńskie miasto Wyżnica )  i udaniem się na emigrację. ( To tutaj, a nie w Zaleszczykach, rząd przekroczył granicę i udał się na emigrację)

1939 IX

 

W Łodzi, Pabianicach i wielu innych miastach Żydzi ustawili nawet bramy triumfalne, a delegacje kahałów, na czele z rabinami w strojach rytualnych, witały Niemców chlebem i solą. działo się to pomimo pierwszych obok Polaków egzekucji Żydów

1939 IX

 

Rumunia Internowanie prezydenta Ignacego Mościckiego w Rumunii

1939 IX

 

Pod Kockiem poległ Berek Joselewicz, Żyd walczący o niepodległą Polskę

1939 IX

 

Julian Tuwim udał sie na emigrację

1939 IX

 

Niemcy zmienili nazwy ponad 200 warszawskim ulicom

1939 IX

 

Władysław Sikorski naciska na marszałka Śmigłego o prydział do jednostki frontowej, lecz spotyka się z odmową por 28 IX 1939

1939 IX

 

Niemcy zablokowali żydowskie konta i depozyty w okupacyjnej Polsce

- Żydom dozwolono na pobranie do 250 zł tygodniowo

- gotówki można było mieć do 2 000 zł por 20 XI 1939

1939 IX

 

Masowe egzekucje obrońców Katowic, powstańców i harcerzy, na terenie lasów w Stargańcu, Zarzecza i Groniach

1939 IX

 

W przeddzień wybuchu drugiej wojny światowej Związek Stanowczych Chrześcijan liczył około 2000 członków

1939 IX

 

Chrześcijanie wiary ewangelicznej są liczebnie największym Kościołem zielonoświątkowym w Polsce. Liczy on około 20 tysięcy wiernych skupionych w ok. 500 zborach i placówkach kościelnych por V 1929

1939 IX

 

Zamknięcie giełdy warszawskiej z powodu wojny por 12 V 1817, 1945 oraz VII 1990

1939 IX

 

W Kaliszu mieszka 20 tysięcy Żydów ( około połowa ogółu mieszkańców) por rok 1931 oraz XII 1939

1939 IX

 

Niemcy, ZSRR Trwa wymiana żydowskich POW między ZSRR a Niemcami w pociągu przybyłym do punktu granicznego we Włodawie, tuż opodal miasta, pozostawiono 200 zwłok żołnierzy zmarłych z głodu i wycieńczenia! Ocaleli POW musieli wywlec zwłoki z pociągu, po czym SS otworzyło ogień  zabijając dalszych 120 POW a dopiero wtedy reszta mogła przekroczyć nową granicę z ZSRR

1939 IX

 

W Grajewie Niemcy tworzą karny obóz pracy

1939 IX

 

Walki polsko-niemieckie o Dąbrowę Wielką

1939 IX-X

 

Niemcy ( Prusy ) Eksterminacja ludności polskiej (głównie inteligencji ) na Pomorzu, Wielkopolsce oraz na Śląsku w ramach akcji „Akcja prewencyjna”.

1939 IX – XI

 

W ciągu pierwszych 6 tygodnio wojny Niemcy zabili ponad 16 tysięcy polskich cywili w 714 egzekucjach ( w tym 5 tysięcy polskich Żydów )

1939 IX – 1941 VI

 

ZSRR W pierwszej fazie II Wojny Światowej reżim Stalina deportował 1.5 miliona żołnierzy oraz cywilów na Syberię :
- 750 tysięcy zmarło z głodu oraz wycieńczenia, lub zostało zamordowanych
- Wśród ofiar znajdowało się 100 tysięcy Żydów – ofiar stalinowskiego Holokaustu
Dodatkowo zginęło 15 tysięcy polskich oficerów z rąk NKWD

1939 IX – 1945

 

Związek Stanowczych Chrześcijan jest zdelegalizowany przez Niemców

1939 IX - 1945

 

Zmieniono nazwę miasta z Kalet na Stahlhammer

> 1939 IX

 

Węgry tu internowany zostaje Aleksander Żabczyński, znany aktor filmowy stąd uciea do Francji