We wrzesniu tego roku:

 

 

W tym samym roku:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wydarzenia stycznia 1939 roku

 

Data

Pomocniczy kod

Aktualne wydarzenie

   

Znalazłeś/aś bląd ? Chcesz coś dodać do tekstu?  Podziel się Swymi wiadomościami !

1939 I 02

 

W Drozdowie koło Łomży zmarł Roman Dmowski, mąż stanu, ideolog, psarz polityczny, publicysta, twórca myśli narodowej, organizator obozu narodowego. Urodzony w 1864 - został pochowany na Bródnie w Warszawie obok swej matki

1939 I

 

We Lwowie znajdują się :

-          Biblioteka Zakładu Narodowego im. Ossolińskich (Ossolineum) z bogatymi materiałami do historii i literatury polskiej.

-          Biblioteka Uniwersytecka Uniwersytetu im. Jana Kazimierza

-          Prywatna Biblioteka Fundacji Wiktora Baworowskiego (tzw. Biblioteka Baworowskich)

-          Prywatna Biblioteka Dzieduszyckich (tzw. Poturzycka)

-          Muzeum Historyczne m. Lwowa

-          Muzeum Narodowe im. króla Jana III

-          Galeria Narodowa m. Lwowa

-          Miejskie Muzeum Przemysłu Artystycznego

-          Prywatne Muzeum im. Lubomirskich

-          Prywatne Muzeum Dzieduszyckich

-          Archiwum Państwowe (akta z okresu staropolskiego i akta władz austriackich w Galicji z lat 1772-1918)

-          Archiwum miasta Lwowa

-          Biblioteka Towarzystwa Naukowego im. Szewczenki

-          Ukraińskie Muzeum Narodowe

Biblioteka Gminy Izraelickiej

 

1939 I 03

 

Panuje epidemia grypy w Krakowie - zanotowano okolo 10 tys zachorowań

1939 I 05 - 06

 

Niemcy Spotkanie Józefa Becka z Adolfem Hitlerem w Obersalzbergu - Niemcy wysunęli propozycję wcielenia do Rzeszy Gdańska i utworzenia tzw. Korytarza łączącego Prusy Wschodnie z Rzeszą. W zamian za zgodę Polska miała otrzymać gwarancję granicy polsko-niemieckiej

>1939 I 05

 

Przyspieszenie prac sztabowych nad planem spodziewanej wojny obronnej z Niemcami por XI 1938

1939 I 08

 

W Krakowie powstał Komitet Opracowania Historii Oswobodzenia Miasta Krakowa por X 1918 roku

1939 I 08

 

W Warszawie ( po wizycie Becka w Niemczech ) odbyła się narada u prezydenta Ignacego Mościckiego udziałem J.Becka, F.Sławoj-Składkowskiego, E.Rydza-Śmigłego i E.Kwiatkowskiego zdecydowano o kontynuacji nieustępliwej postawie Polski wobec żądań niemieckich

1939 I 08

 

Międzynarodowy Związek Lotniczy przyznał medal im. Lilienthala 20-letniemu Polakowi Tadeuszowi Górze za jego rekordowy przelot szybowcem z Bezmiechowej do Sołecznik Małych koło Wilna o długości 587 km

1939 I 09

 

Opracowany przez rząd 3-letni plan inwestycyjny został ujęty w projekcie specjalnej ustawy. Na realizację planu przewidziano 3,5 miliarda złotych

1939 I 11

 

Najwięcej dzieci rodzi się w Polsce na Polesiu. Wskaźnik urodzeń wynosi 35,2 na tysiąc mieszkańców, gdy w innych okręgach wschodnich wynosi 30,8, a w całej Polsce zaledwie 20. Najwięcej urodzeń notuje się w powiatach kossowskim i koszyrskim

1939 I 11

 

Nasza dyskobolka Jadwiga Wajsówna, srebrna medalistka z olimpiady w Berlinie, wyszła za mąż za prezesa Łódzkiego Klubu Motorowego Franciszka Grętkiewicza - por rok 1936

1939 I 12

 

Przed sądem grodzkim w Łodzi odbyła się rozprawa przeciw 62-letniemu Englittowi, oskarżonemu o włóczęgostwo i żebraninę- Englitt w przeszłości był carskim generałem. W ostatnim słowie Englitt poprosił o skierowanie go do przymusowego Domu Pracy.

1939 I 17

 

Jerzy Andrzejewski zostaje laureatem Nagrody Młodych Polskiej Akademii Literatury

1939 I 18

 

Wyjątkowo ciepły styczeń w Polsce Najcieplej było w Poznaniu ( +8), w Lublinie ( +7), w Łodzi ( +6), w Krakowie ( +3) podobnie ciepłym miesiącem będzie styczeń 2008

1939 I 19

 

Szef gestapo, Heinrich Himmler, gościem gen. Kordiana-Zamorskiego w Warszawie

1939 I 22

 

Polska, Francja Piłka nożna: Francja pokonała Polskę 4 : 0.

1939 I 24

 

W Krakowie zmarł Jerzy Wiktor Madeyski, były szef austriackiej administracji cywilnej na terenie okupowanego Królestwa Polskiego, minister wyznań i oświaty w przedostatnim rządzie austriackim, pierwszy poseł i minister pełnomocny Polski w Berlinie, komisarz oszczędnościowy w Ministerstwie Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego

1939 I 25

 

Polska, Niemcy Oficjalna wizyta ministra spraw zagranicznych III Rzeszy, Joachima von Ribbentroppa w Warszawie oficjalny powód to rocznica podpisania układu o nieagresji między Polską a Niemcami ( lecz w rzeczywistości miała ona inny cel por 24 X 1938)

Minister wziął udział w śniadaniu wydanym na jego cześć przez prezydenta Mościckiego, spotkał się z marszałkiem Rydzem-Śmigłym, złożył wieńce przed Grobem Nieznanego Żołnierza i na cmentarzu żołnierzy niemieckich poległych w I wojnie światowej. W swojej rezydencji podjął obiadem ministra Becka

1939 I 27

 

W Krakowie trwa akcja zbierania darowizn na budowę ścigacza "Kraków”

1939 I 27

 

Polscy studenci Politechniki Gdańskiej napadnięci przez przeważającą ilość studentów niemieckich, zostali następnie aresztowani przez policję gdańską

1939 I 28

 

Wolne Miasto Gdańsk Protest Wysokiego Komisarza Rzeczypospolitej Polskiej w Gdańsku, w związku z zajściami studenckimi z 27.01

1939 I 29

 

Ogłoszono nagrody tygodnika "Wiadomości Literackie" za rok 1938. Nagrodę redakcji w wysokości 2 tys. zł dostała Maria Czapska za monografię o Ludwice Śniadeckiej. Jej najpoważniejszym kontrkandydatem był Kazimierz Wierzyński. Nagrodę czytelników otrzymał Jerzy Andrzejewski za powieść "Ład serca".