We wrzesniu tego roku:

 

 

W tym samym roku:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wydarzenia roku 1939

 

Data

Pomocniczy kod

Aktualne wydarzenie

   

Znalazłeś/aś bląd ? Chcesz coś dodać do tekstu?  Podziel się Swymi wiadomościami !

>1938 XII

 

Po śmierci Józefa Teofila Teodorowicza kapłani obrządku ormiańskiego obrali ks. infułata Dionizego Kajetanowicza na abpa-nominata lwowskiego obrządku ormiańskiego lecz potwierdzenie z Watykanu przerwał wybuch wojny – tak więc Józef Teofil Teodorowicz pozostaje jedynie administratorem obrzadku ormianskiego

1939

 

Liban PLL “LOT” rozpoczyna loty do Bejrutu

1939

 

Według danych spisu powszechnego w województwach wschodnich ludność wyznania mojżeszowego w województwie wileńskim stanowiła 29,2 % mieszkańców miast i tylko 1,4 % ludności zamieszkałej na wsi

1939

 

Powstaje film “Żołnierz królowej Madagaskaru” z Michałem Zniczem w jednej z ról

1939

 

Powstaje film “Kłamstwo Krystyny” z Michałem Zniczem w jednej z ról

1939

 

Powstaje film “Włóczęgi” z Antonim Fertnerem w jednej z ról

1939

 

Powstaje film “Trzy serca” z Aleksandrem Żabczyńskim w jednej z ról

1939

 

Powstaje film “Sportowiec mimo woli- hokeista” z Aleksandrem Żabczyńskim w jednej z ról

1939

 

Powstaje film “Złota maska” z Aleksandrem Żabczyńskim w jednej z ról

1939

 

Powstaje film “Żona i nie żona” z Aleksandrem Żabczyńskim w jednej z ról

1939

 

Siedzibę Zjednoczenia Kościołów Chrystusowych przeniesiono z Kobrynia do Brześcia n/Bugiem. Istniało wówczas 85 zborów (45 z nich posiadało osobowość prawną) i 320 placówek misyjnych, rozmieszczonych w 8 województwach por rok 1928 oraz 1929

1939

 

Niemcy Początki Pafawagu wrocławski zakład Gottfrieda Linkego ( zajmujący się do tej pory powozami konnymi ) otrzymuje zamówienie na taczki potrzebne do ciągniecia linii kolejowej. Po zdaniu egzaminu, zakład otrzymał za zadanie budowę pierwszych wagonów kolejowych

1939

 

Nadanie praw miejskich Piekarom Śląskim – ( faktycznie dopiero w roku 1947 )

1939

 

W Rykach w okresie międzywojennym 2.419 ( 69% ).

1939

 

W Przysusze mieszka około 2500 Żydów

1939

 

Hajnówka liczy 17 tys. mieszkańców, działają w niej: Państwowa Szkoła Przemysłu Drzewnego, trzy szkoły podstawowe, Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół", hotel, kino Lux, apteka, biblioteka, Przysposobienie Wojskowe Leśników, Związek Strzelecki "Strzelec", Rodzina Leśnika, zespół teatralny – por II 1919 oraz 18 VII 1944

1939

 

Brwinów liczy 4200 mieszkańców i 840 domów

1939

 

W Tykocinie procent ludności żydowkiej wynosił 50% na liczącą 5000 mieszkańców populację miasta

1939

 

Niemcy ( Prusy ) W Iłowej odbyła się wystawa dalii - oprócz tysiąca odmian kwiatów, zaprezentowano osiągnięcia ogrodnictwa jak i uprawy winorośli, brzoskwiń oraz innych owoców i warzyw

1939

 

W owym czasie w Polsce dziala osiemnastu kaplanów ormiańskich w dziewięciu parafiach

1939

 

Zambrów na Mazowszy zamieszkuje 7.5 tysiąca mieszkańców, z czego 50% stanowią Żydzi

1939

 

Jedynie 1% mieszkańców Wilna stanowią Litwini

1939

 

Powstaje melodramat w reż Jana Fethke Wykonawcy Lidia Wysocka, Władysław Walter, Mieczysława Ćwiklińska oraz Józef Orwid

1939

 

PKB ( Produkt Krajowy Brutto ) w Polsce sięga 18 mld zł por rok 1949

1939

 

Kościoły zielonoświątkowe w Polsce są prowadzone przez :

 1. Karola Śniegonia →Związek Stanowczych Chrześcijan z siedzibą w Cieszynie → por rok 1910

    2. Artura Bergholca Kościół Chrześcijan Wiary Ewangelicznej z siedzibą w Łodzi por rok 1910

1939

 

Zjednoczenie Kościołów Chrystusowych Wyznania Ewangelicznego w Polsce liczy 85 zborów i 320 placówek misyjnych, rozmieszczonych w 8 województwach z siedzibą w Brześciu nad Bugiem por lata 1921 oraz 1930

 1939

 

W Kalwarii Zebrzydowskiej otwarto seminarium Duchowne

1939

 

Społeczeństwo Ziemi Łukowskiej przekazało kopiec - pomnik Henryka Sienkiewicza, usypany niedaleko Woli Okrzejskiej

1939

 

Ruda  ( dzisiejsza Ruda Śląska)  otrzymuje prawa miejskie por rok 1295

1939

 

W Zakopanem odbyły się Narciarskie Mistrzostwa Świata FIS por rok 1929 oraz 1962

1939

 

Politechnika Warszawska liczy 4673 studentów i 63 profesorów - por XI 1915

1939

 

Polski przemysł obronny dysponuje :

 1. 7-ma fabrykami broni
 2. Jedną fabryką czołgów
 3. 11-toma fabrykami chemicznymi
 4. 11-toma fabrykami płatowców oraz silników lotniczych
 5. 3-ma fabrykami sprzętu i łączności

    6. Łącznie mamy 57 zakładów zbrojeniowych

 

1939

 

Polska wydaje 43% swego budżetu państwowego na potrzeby wojenne ( czyli odpowiednio procentowo więcej niż Niemcy! ) por lata 1933 – 1939

1939

 

Zofia Smętek, światowa rekordzistka Polski w rzucie oszczepem stała się .... Józefem Smętkiem, piłkarzem pierwszoligowej Warszawianki por rok 1964, 1966 i 1980

1939

 

W Grodzisku Mazowieckim mieszka około 3600 Żydów por rok 1856 oraz 1921

1939

 

W Nowym Dworze ( Mazowieckim ) mieszka około 4 tysięcy Żydów por rok 1897

1939

 

Lwów liczy 340 tysięcy mieszkańców

1939

 

W Otwocku mieszkało 14 tys. Żydów (75% ludności).

1939

 

W Radzyminie mieszka około 3900 Żydów na terenie miasta fuunkcjonowały trzy bóżnice, jesziwa i cheder.

1939

 

W Będzinie mieszka 37500 Żydów

1939

 

Dalsza rozbudowa Korpusów Ochrony Pogranicza utworzono 1 oraz 2 pp KOP „Karpaty”.

1939

 

W Polsce naliczono około 400 bobrów  (Gatunek objęto bardziej skuteczną ochroną na mocy aktów prawnych z 1919 i 1934 roku  ) por rok 1928

1939

 

W Przemyślanach ( miasteczko pod Lwowem ) mieszka około 5 tysięcy mieszkańców, w tym po 1 tysiący Żydów i Polaków

1939

 

Trembowla ponownie otrzymuje prawa miejskie por rok 1389

1939

 

Kołomyję zamieszkuje 15 tysięcy Żydów

1939

 

Wydano rozkaz o utworzeniu tzw ćwiczebnego p. Kawalerii Korpusu Ochrony Pogranicza w składzie 6 szwadronów liniowych i jednego szwadronu ckm

1939

 

Dalsza rozbudowa Korpusów Ochrony Pogranicza utworzono 1 oraz 2 pp KOP „Karpaty”.

1939

 

W Podhajcach na 6000 mieszkańców 3200 to Żydzi

1939

 

Ukazuje się praca Witolda Doroszewskiego pod tytułem “Studium języka a studium literatury “ por lata 1916, 1929, 1938

1939

 

Powstaje “Miała babuleńka kozła rogatego” autorstwa Marii Kownackiej  por 27 II 1982, 1919, 1979

1939

 

Zakład celulozy w Kaletach , którego załoga stanowiła 8 proc. zatrudnionych w ówczesnym przemyśle celulozowo-papierniczym, produkował 20 proc. celulozy i 10 proc. papieru wytwarzanego w kraju

1939 

 

Na Górnym Śląsku czynne były jedynie kopalnie rud - Orzeł Biały, w Brzezinach Śl. i Nowa Helena w Piekarach. W tym stanie rzeczy Śląsk sprowadzał rudy z zagranicy. Głównym jej dostawcą były Niemcy

 1939

 

Warszawa liczy 1289 tysięcy mieszkańców por lata 1989 i 1945

1939

 

Ukazała się książka „Pod znakiem faszyzmu” Ferdynanda Goetla

1939

 

Kołomyję zamieszkuje około 15 tysięcy Żydów ® podczas wojny większość wywieziona do obozu w Bełżcu ® por rok 1969 oraz 1945

1939

 

W przedwojennej Polsce mieszka 3.5 mln Żydów stanowiąc 10.5% ogółu ludności w kraju największe skupisko Żydów w Europie

1939

 

Około 30% obywateli Polski nie jest rdzennymi Polakami

1939

 

W przedwojennej Polsce istnieje 17 tysięcy ośrodków żydowskich zamieszkałych przez 3.5 mln ludności żydowskiej

1939

 

Niemcy ( Prusy) Utworzenie tak zwanego Wielkiego Szczecina

1939

 

Powstał utwór „Cyklon” autorstwa Ferdynanda Goetela

1939

 

Na Uniwersytecie Stefana Batorego uczy się około 3 tysięcy studentów

1939

 

Niemcy ( Prusy) Kunzestad ( dzisiejszy Wołczyn na Dolnym Śląsku) liczył 3899 mieszkańców

1939

 

Miasto Równe liczy około 45 tysięcy mieszkańców

1939

 

W Równem istnieje szpital żydowski

1939 lato 

 

Pod Pseudonimem Zdzislawa Nieświeskiego, Witold Gombrowicz zaczyna druk swej powieści „Opętani” na łamach codziennej gazety druk przerywa wybuch wojny Wzajemne przyciąganie się dwóch młodych ludzi, walka z przeznaczeniem, ukryte skarby, femme fatale, jasnowidze, tajemnicze postacie na tle polskiego krajobrazu, nostalgia za przeszłością... to tylko niektóre z elementów powieści, do autorstwa której Gombrowicz przyznał się stosunkowo późno por lata 1973 we Francji i 1990

1939 – 1940

 

Litwa Litewska tajna policja Saguma sporządza tajne teki na temat „szownisistycznej działalności” abp R. Jałbrzykowskiego, metropolity wileskiego, wykorzystane nawet po wojnie por 25 V 1945

1939 – 1942

 

Liban do Bejrutu dociera grupa Polaków, uciekających przed okupacją

1939-1944

 

Podczas wojny harcerstwo przetrwało w postaci Szarych Szeregów, wchodząc w sklad Armii Krajowej:

- najmłodsi harcerze „Zawisza” 11-15 lat ich zadaniem była nauka oraz służba najbliższemu otoczeniu por 1944 VIII 01

- „Bojowe Grupy” harcerzy w przedziale wiekowym 16 – 18 lat zajmowały się nauką, zwiadem oraz łącznością

- „Grupy Szturmowe” harcerzy w wieku ponad 18 lat zajmowały się przygotowaniami do odbudowy powojennej Polski a przede wszystkim walką z agresorem

 

1939 – 1945

 

W wyniku działań wojennych zniszczeniu uległo :

- 25% Głowna

- 43% Zambrowa na Mazowszu 

- 85% Braniewa

1939 – 1945

 

Wielka Brytania W Londynie istnieje Polski PEN Club „na wygnaniu” pod przewodnictwem Marii Kuncewiczowej por rok 1947

1939 – 1945

 

Szwajcaria podczas wojny w Bernie działa polskie poselstwo, które aktywnie pomagało Żydom

1939 – 1945

 

Nasz lotnik, Jan Zumbach, podczas II wojny światowej zestrzelił, według oficjalnych danych, 13 samolotów na pewno i kilka prawdopodobnie por lata 1962

1939 – 1945

 

Straty w majątku narodowym spwodowane wojną :

- 84% majątku kolei

- 65% energetyki

- 62% majątku poczty i telekomunikacji

- 42% majątku górnictwa

- 30% lasów

- Łącznie straty szacuje się na 49 mld USD ( w cenach przedwojennych w parytecie złota!)

1939 – 1945

 

Bilans strat :

 1. 6 mln polskich obywateli, w tym 200 tysięcy żołnierzy
 2. 39% lekarzy
 3. 33% nauczycieli niższych szkół
 4. 30% nauczycieli szkól wyższych ( w tym około 700 profesorów)
 5. 28% księży
 6. 26% prawników
 7. Na roboty przymusowe wywieziono 2.8 mln osob
 8. Po wojnie pozostalo 600 tysiecy inwalidów, 1.2 mln chorych na gruźlicę oraz 3.6 mln wdów i sierot

Gdybyśmy domagali się spłat reparacji wojennych od Niemiec to zamknęły by się one sumą ponad 1 biliona USD

1939 – 1945

 

W niemieckich obozach koncentracyjnych znajdowało się  3646 polskich księży katolickich, z których zginęło 1996

- z 385 więzionych kleryków zginęło 113

- z 341 więzionych braci zakonnych zginęło 170

- z 1117 więzionych sióstr zakonnych zginęło 238

1939 – 1945

 

W samej tylko Wielkopolsce hitlerowcy przeznaczyli na magazyny 186 kościołów

1939 – 1945

 

W wyniku wojny straciliśmy 38% ogółu majątku narodowego

- Francja straciła 1.5%

- Wielka Brytania straciła 0.4%

1939 – 1945

 

Działalność oddziału partyzanckiego AK kierowanego przez Bolesława Kieresińskiego "Sokoła-Łokosa" na terenie Puszczy Mariańskiej

1939 - 1945

 

Do niewolniczej pracy na terenie Prus okupant niemiecki skierował 230 000 młodych ludzi z okupowanej Europy, z których większość stanowili Polacy

1939 - 1945

 

Sompolno ( obecnie miasto w woj. wielkopolskim, w powiecie konińskim), istnieje pod zmienioną nazwą Deutscheneck

1939 - 1945

 

Niemcy spacyfikowali 817 miejscowosci w Polsce

1939 - 1945

 

Straty wojenne Korfantowa szacuje się na 20-25%

1939 - 1945

 

Straty wojenne Pleśnicy szacuje się na około 50%

1939 - 1945

 

Sternberg (obecnie Torzym w woj. lubuskim, w powiecie sulęcińskim ) ok. 50%

1939 - 1945

 

W Brwinowie i okolicy działaja podziemne organizacje m.in. zgrupowanie AK – "Bąk" obwodu "Bażant"

1939 - 1945

 

W Skalmierzycach (niem. Neu Skalmierschütz ) istnieje hitlerowski obóz przejściowy i obóz pracy dla ludności polskiej

1939 - 1949

 

Zniszczenie wielu urządzeń kopalnianych - okres walk

1939 – 1945

 

Niemcy deportują  35 000 Cyganów z Polski, 1000 z Litwy oraz 4000 z Wołynia do obozów śmierci