W tym samym roku;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wydarzenia października 1933 roku

 

Data

Pomocniczy kod

Aktualne wydarzenie

   

Znalazłeś/aś bląd ? Chcesz coś dodać do tekstu?  Podziel się Swymi wiadomościami !

1933 X 10

 

Jan Parandowski został mianowany prezesem polskiego Pen Clubu.

1933 X 17

 

We Lwowie z inicjatywy gen Waleriana Czumy powstał Oddział Związku Sybiraków por rok 1917

1933 X 18

 

Zakopane otrzymuje prawa miejskie por rok 1886

1933 X 27

 

Śmierć rabina Majera Szapiry, byłego posła na sejm oraz twórcy szkoły talmudycznej w Lublinie

1933 X 31

 

Poświęcono sztandar krakowskiego oddziału POW