W tym samym roku;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wydarzenia stycznia 1933 roku

 

Data

Pomocniczy kod

Aktualne wydarzenie

   

Znalazłeś/aś bląd ? Chcesz coś dodać do tekstu?  Podziel się Swymi wiadomościami !

1933 I

 

W połowie miesiąca rozpoczęto odczytywać pełne teksty depesz Reichswehry, zaszyfrowane Enigmą por VI 1934

1933 I

 

Wojewoda krakowski rozwiązał zarząd Żydowskiej Gminy Wyznaniowej w Podgórzu i ustanowił Zarząd Tymczasowy dla przeprowadzenia sanacji gospodarki finansowej gminy

1933 I 04

 

USA Kongres USA uchwalił wydanie pamiątkowego znaczka pocztowego na cześć Kościuszki i ogłosił dzień 11 października Dniem Pułaskiego

1933 I 09

 

Niemcy Oświadczenie ministra Rzeszy Niemieckiej dra Brachta w sprawie "korytarza" wygłoszone z okazji otwarcia Wystawy poświęconej Prusom Wschodnim, stwierdza on, że celem Niemców w tym regionie jest ponowne połączenie ich z Rzeszą

1933 I 10

 

W Krakowie skazano 2 redaktorów "Głosu Publicznego" za uprawianie szantażu na 6 miesięcy więzienia i 500 zł grzywny

1933 I 12

 

Karol Szymanowski został mianowany honorowym członkiem Królewskiej Akademii Muzycznej we Włoszech

1933 I 16

 

Minister Pieracki zapowiada w Sejmie zaostrzenie kursu wobec komunistów w imię interesów państwa

1933 I 19

 

W Krakowie otwarto 4-ty most na Wiśle łączył on Kraków z Podgórzem. Nadano mu imię Józefa Piłsudskiego

1933 I 22

 

Wg oficjalnych danych ( por XII 1919 ) w Polsce żyje 258 weteranów powstań narodowych por rok 1923, 1924, 1928

1933 I 24

 

W Krakowie zapada wyrok w sprawie 2 studentow UJ, którzy próbowali zorganizowac strajk na uczelni w zeszłym roku. Izaak Zuckermann zostaje skazany na 1.5 roku aresztu, a Ludwik Lewin na 10 miesięcy. - por 16 III 1932

1933 I 27

 

W Collegium Novum UJ w Krakowie odbył się wiec studencki z udziałem około 4 tysięcy osób, na którym protestowano przeciwko nowej ustawie o szkołach akademickich. Gdy rektor rozwiązał zgromadzenie to wiecujący zebrali się ponownie na Rynku Głównym, gdzie zostali rozproszeni przez policję.

1933 I 29

 

Państwową nagrodę literacką na rok 1932 otrzymał członek Polskiej Akademii Literatury Wacław Berent za powieść "Wywłaszczenie muz".