W tym samym roku;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wydarzenia 1933 roku

 

Data

Pomocniczy kod

Aktualne wydarzenie

   

Znalazłeś/aś bląd ? Chcesz coś dodać do tekstu?  Podziel się Swymi wiadomościami !

1933

 

Powstaje film “Romeo i Julcia”, w rolach głównych Zula Pogorzelska, Konrad Tom oraz Adolf Dymsza

1933

 

Powstaje “Dysk olimpijski” autorstwa Jana Parandowskiego por lata 11 V 1895, 1936, 1976, 1945 - 1950

1933

 

Powstaje film “Każdemu wolno kochać”, w rolach głównych Mira Zimińska, Konrad Tom oraz Adolf Dymsza

1933

 

Powstaje film “Dwanaście krzeseł” z Zulą Pogorzelską oraz Adolfem Dymszą w jednej z ról

1933

 

Powstaje film “Zabawka” z Zulą Pogorzelską w jednej z ról

1933

 

Powstaje film “Dzieje grzechu” z Aleksandrem Żabczyńskim w jednej z ról

1933

 

Liban w Bejrucie rozpoczynają działalność agenci konsularni RP (podlegający Konsulatowi RP w Marsylii) z kompetencją terytorialną na Liban i Syrię. Pierwszym wicekonsulem był Kazimierz Korczyński

1933

Ziemie polskie

utracone

<1772

Niemcy ( Prusy ) W Piszu ma miejsce generalny remont kościoła pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela

1933

 

Alwernia otrzymuje prawa miejskie

1933

 

Ks. infułat Dionizy Kajetanowicz, czołowy zwolennik powrotu do źródeł obrządku ormiańskiego w Polsce za aprobatą Józefa Teodorowicza udaje się do Patriarchatu w Bejrucie oraz Istambuleaby zapoznac się z całokształtem tradycji i obrządku ormiańskiego

1933

 

Marian Józef Rechowicz, przyszły biskup katolicki ukończył studia teologiczne i otrzymał święcenia kapłańskie

1933

 

Połączenie Brzozowic i Kamienia do Piekar Wielkich

1933

 

USA Międzynarodowe zawody balonowe o puchar Gordon-Bennetta rozgrywane w Chicago wygrywają Polacy na balonie Kościuszko I miejsce zdobyła załoga Hynek i Burzyński

1933

 

Generał brygady Wilhelm Orlik-Rückemann awansuje do generała dywizji por rok 1938

1933

 

Debiut literacki Witolda Gombrowicza zbiorem opowiadań „ Pamiętnik z okresu dijrzewania” por 04 VIII 1904 oraz 24 VII 1969 oraz 25 VII 2003

1933

 

Utrata praw miejskich przez Ryglice w krakowskiem

1933

 

W Kościerzynie urodził się Henryk Muszyski, przyszły metropolita gnieźnieński por rok 1992

1933

 

Serafin Alojzy Kaszuba otrzymał święcenia kapłańskie por lata 1958, 1963 i 2001 XII

1933

 

Polskie Towarzystwo Gimnastyczne Sokół skupia 90 tysięcy członków zgrupowanych w 83 gniazdach czyli w 83 kołach ® por rok 1989

1933

 

Debiut literacki Bruno Schultza tomem „Sklepy cynamonowe” – por 19 XI 1942

1933

 

Stanisław Mackiewicz/Cat/ w ankiecie na "najzasłużeńszego Wilnianina" zajął drugie miejsce por rok 1955

1933

 

Włączono do Kalet gminy: Jędrysek, Truszczycę z powiatu tarnogórskiego oraz  Drutarnię z powiatu lublinieckiego

1933

 

Wojciech Jaruzelski wstepuje do Gimnazjum Ojców Marianow na Bielanach w Warszawie

1933

 

Holandia Józef Zwierzycki został mianowany dyrektorem  służby geologicznej Indii Holenderskich por rok 1927 w Indonezji

1933

 

W 1933 roku w Sanoku z inicjatywy M. Baczyńskiego, Ruskiej Agrarnej Organizacji oraz za poparciem polskich kół rządowych powstał „Łemko-Sojuz". Program „Łemko-Sojuzu":
- utworzenie odrębnego biskupstwa grekokatolickiego dla Łemkowszczyzny,
- usunięcie ukraińskich agitatorów ze szkoły i kościoła,
-lojalność wobec władz polskich
por rok 1934
 

1933

 

Bolesław Bierut powraca do Polski gdzie zostaje aresztowany oraz skazany na 7 lat więzienia ® por koniec 1938 roku

1933

 

Powstał Teatr Artystów Cricot istniał aż do 1939 roku por rok 1955

1933

 

Przemyski hufiec męski posiada 16 drużyn z 503 harcerzami, a hufiec żeński 8 drużyn z 370 harcerkami oraz 121 zuchami

1933

 

Prymas August Hlond powołuje Prymasowską Rade Społeczną

1933

 

W Wilnie ukazała się „Antologia poezji społecznej” Czesława Miłosza i Zbigniewa Folejewskiego

1933

 

Jan Parandowski został prezesem polskiego zarządu Pen Clubu międzynarodowej organizacji pisarzy i pełnił ją aż do swej śmierci w 1978 roku

1933

 

Powstaje Polska Akademia Literatury licząca 15 członków otrzymujących wysokie uposażenie od władz prezesem został Bruno Sieroszewski.

1933

 

Przy stanie meczu 4:1 dla Cracovii sędzia Zygmunt Renefeld wyrzuca (za dyskusje ) z boiska kapitana Wisły, Henryka Reymana ® Wisła opuszcza plac gry, dowódca garnizonu gen. Mond wprowadza zakaz uczestniczenia klubów wojskowych w rozgrywkach piłkarskich ( Reyman był oficerem ).

1933

 

Schodząc z trybun po przegranym meczu swej drużyny, umiera na serce prezes Cracovii Edward Cetnarowski. Nad grobem rozlega się salut ® strzał z setek przewiązanych kirem batów krakowskich fiakrów

1933

 

Z Polski do USA wyemigrował Artur Balsam ® amerykański pianista ® zmarły 1 września 1994

1933 – 1938

 

Do Polski przybywa 25 tysięcy imigrantów żydowskich z III Rzeszy uciekających przed prześladowaniami ze strony Nazistów por X 1938

1933 – 1939

 

Ogól polskich wydatków militarnych wynosi równowartość 1242 mln USD niestety, w tym samym czasie Niemcy wydali aż 17.346 mln USD