Wydarzenia 1915 roku

 

Powrót do strony głównej ( Return )

Powrót wstecz do poprzedniej strony historycznej

Data

Pomocniczy kod

Aktualne wydarzenie

   

Znalazłeś/aś bląd ? Chcesz coś dodać do tekstu?  Podziel się Swymi wiadomościami !

~1915 Przebywający od jesieni 1914 roku w Wiedniu sufragan archidiecezji lwowskiej Władysław Bandurski zrzekł się sufraganii i do Lwowa nigdy nie wrócił. W odrodzonej Polsce nie otrzymał ani diecezji ani żadnego stanowiska (w tym upragnionej godności biskupa polowego) → por rok 1920
<1915 W Lublinie ( obecnie w woj lubelskim ) wybudowano synagogę Pas Leorchim → obecnie nie istnieje
1915 Zabór austriacki →→ ukazuje sie ostatni numer tarnowskiego czasopisma “Pogoń” pod red Józefa Pisza → por rok 1881
1915 Miasto Rybotycze koło Przemyśla nawiedza epidemia cholery → por rok 1910
1915 W Lublinie ( obecnie w woj lubelskim ) wybudowano synagogę Rozenfelda → obecnie nie istnieje
1915 Ucieczka wojsk rosyjskich przed Niemcami i ewakuacja części ludności z Hajnówki
1915 Upada Huta  szkła „Tłuszcz” wraz z wkroczeniem wojsk pruskich, które zajęły budynek huty na magazyn wojskowy
1915 Niemcy ( Saksonia ) - w Zawidowie ( obecnie miasto i gmina w województwie dolnośląskim, w powiecie zgorzeleckim ) urodziła się Irena Trojanek - Szmidt , poetka - Jej wiersze śpiewały takie postaci polskiej piosenki jak Łucja Prus czy Ewa Demarczyk
1915 Prószków ( obecnie miasto i siedziba gminy w województwie opolskim ), traci prawa miejskie – por lata 1560 oraz 2004
1915 Miasteczko Ćmielów ( obecnie miasto w powiecie ostrowieckim, w województwie świętokrzyskim ) zostało połączone linią kolejową z Ostrowcem Świętokrzyskim i Sandomierzem
1915   “Gazeta Grudziądzka “ osiąga nakład 128 tys. nakładu !  por rok 1894.
1915 Kościół Mariawitów  zostaje przyłączony do Unii Utrechckiej Kościołów Starokatolickich por 31 XII 1906 oraz 1909
1915   W Suwałkach urodził się Edward Szczepanik, w przyszłości ostatni premier Rządu Emigracyjnego → por 11 X 2005 w Wielkiej Brytanii
1915 Urodzil się Stanisław Skalski, przyszły generał brygady por rok 1947 i 11 XI 2004
1915 W Chądzyniu urodził się WacławSkomorucha, przyszły biskup katolicki por lata 1940, 1963, 1992 i VIII 2001
1915   Ponowne wlaczenie miasta Podgorza w granice Krakowa – por 23 II 1784 oraz 03 V 1815
1915 Urodził się Władysław Miziołek, przyszły biskup katolicki por V 2000
1915    Na tereniebyłego zaboru rosyjskiego po wycofaniu się wojsk rosyjskich dochodzi do nadania praw miejskich miejscowościom zurbanizowanym z wielotysięczną ludnością lecz bez oficjalnych raw mieskich →Należały do nich: Aleksandrów Kujawski, Dąbrowa Górnicza, Koluszki, Zawiercie, Żyrardów, Pruszków, Otwock, Wołomin i inne
 1915   Józef Haller uległ poważnemu wypadkowi samochodowemu i przez 10 miesięcy przebywał na leczeniu szpitalnym
 1915   Na terenie zaboru austriackiego było o 95 mnie miast niż w ostatnim roku zaborów – 1795 ! →W zaborze austriackim także nie znoszono formalnie miast, ale zaliczano je raz do miast, a innym razem do miasteczek. Niektóre spośród nich same traciły prawa miejskie i stawały się osadami, lub po prostu wsiami → miasta nie utworzono żadnego !
1915   Działalność prawoslawnej diecezji grodzieńsko-brzeskiej została przerwana w 1915 r. w wyniku masowej ewakuacji duchowieństwa i wiernych w głąb Rosji – por rok 1900
1915   Wprowadzenie obowiązku pracy przymusowej na terenie okupacji austriackiej
1915   Przyłączenie Bałut i Chojen do Łodzi
1915   Powstanie Łódzkiej Orkiestry Symfonicznej
1915   Włączenie do Będzina osad Małobądza i Gzichowa z Brzozowicą
1915   Niszczenie zasiewów, wywóz taboru kolejowego oraz maszyn fabrycznych przez wycofujące się wojska rosyjskie.
1915   W trakcie Pierwszej Wojny Światowej zbór łódzki zorganizował i prowadził w swej kaplicy szpital, w którym najczęściej przebywali żołnierze rosyjscy. Nie przeszkodziło to władzom deportować w 1915r. większości baptystów w głąb Rosji.
1915   Zmarł Jerzy Żuławski, dramaturg i powieściopisarz → por rok 1874
1915   Od lata wprowadzenie języka polskiego w szkołach ludowych oraz średnich na ziemiach okupowanych przez wojska austriackie oraz niemieckie.
1915   Powstaje Klub Demokratyczny założony przez Aleksandra Świętochowskiego i Józefa Weyssenhoffa
1915   Zdzisław Morawski zostal mianowany przez cesarza Franciszka Józefa ministrem dla Galicji → por X 1916
1915   Zaraz po wyparciu Rosjan z Dukszt Pijarskich ( na Litwie ) tamtejsza ludność zwraca się do Administratora Diecezji o rewindykację kościoła, zabranego im przez Rosjan w 1868 roku → por 4 marca 1917
1915   Początek werbunku ludności polskiej na roboty do Niemiec
1915 jesień   Nowogródek znalazł się w rękach niemieckich  por zima 1918
1915 – 1918   N W Łukowie istnieje  Milicja Obywatelska (była jedyną polską milicją na terenie trzech zaborów )  , Rada Miejska oraz Rada Powiatowa
1915 – 1918   Zabór niemiecki → Niemcy zbudowali linię kolejową z Taurogów do Szawli oraz Tylży
1915 - 1918   Ruch chrześcijan ewangelicznych obejmuje Wołyń, Polesie i Chełmszczyznę → por V 1909 i rok 1923
1915 – 1944   Karol Świerczewski, przyszły generał był robotnikiem warszawskich zakładów Gerlach i został ewakuowany w głąb Rosji